Työnohjaus


Mielellä on valtava voima ja vaikutus (työ)elämänlaatuumme. Siitä huolimatta annamme sille kummallisen vähän huomiota. Treenaamme kehoamme, muttemme mieltämme. Miten mielesi voi juuri nyt? Olisiko aika satsata mieleesi? 

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat kehittää omaa työtään, osaamistaan, ajatteluaan ja työyhteisöään. Nykyisin työnohjaus on levinnyt käytännössä kaikille toimialoille ja kehittynyt tehokkaaksi työkykyä ylläpitäväksi sekä työyhteisöä kehittäväksi menetelmäksi. Siitä hyötyvät muiden muassa eri aloilla esimiestehtävissä toimivat, asiantuntijatyötä tekevät, itsenäistä työtä tekevät, muutoksissa elävät ja muutoksia toteuttavat henkilöt. 


Mitä hyötyä työnohjauksesta muiden muassa voi olla?
 • Työssä jaksaminen paranee
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • Työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • Kommunikointi ja markkinointiviestintä paranee
 • Johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee ja sairauspoissaolot vähenevät
 • Investointi, joka tuottaa inhimillisiä ja taloudellisia sääntöjä


Mistä työnohjauksessa on kysymys?
 • Työnohjaus antaa mahdollisuuden henkisen kuormituksen purkamiselle sekä ajatusten uudelleen jäsentämiselle.
 • Työnohjaus antaa mahdollisuuden yhdessä ajattelemiselle sekä kokemusten jakamiselle.
 • Työnohjauksessa käsitellään ulkopuolisen ohjaajan vetämänä luottamuksellisesti työhön liittyviä tilanteita ja asioita.
 • Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista.
 • Työnohjaus on systemaattista työn, toimintatapojen ja itsensä tutkimista, arviointia ja kehittämistä.
 • Työnohjauksen tavoitteet sekä työnohjauksessa käsiteltävät asiat määrittää asiakas: tarvittaessa työnohjaaja voi tehdä alkukartoituksen tavoitteiden ja käsiteltävien asioiden kirkastamiseksi.
 • Tyypillisesti työnohjaustapaamiset ovat 3-4 viikon välein; tarvittaessa myös 1-2 viikon välein. Kriisi-/konfliktityönohjauksessa jopa vielä tiheämmin. 
 • Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. 
 • Työnohjaus ei ole terapiaa, koulutusta tai konsultaatiota, vaikka sillä saattaa toisinaan olla yhtymäkohtia niihin.
 • Työnohjausta voi saada myös etänä: esim. puhelimen välityksellä tai videopuhelusovellutusta tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella käyttäen.
Hinnat:
 • Yksilötyönohjaus:
  • Sopimuksen mukaan

 • Esimiestyönohjaus:
  • Sopimuksen mukaan

 • Ryhmätyönohjaus:
  • Sopimuksen mukaan

 • Työyhteisön työnohjaus:
  • Sopimuksen mukaan

 • Kriisi-/konfliktityönohjaus:
  • Sopimuksen mukaan


Hintaan vaikuttavia tekijöitä:
1) osallistujien määrä eli ryhmä- tai työyhteisön koko
2) käsiteltävien asioiden vaikeus: esim. kriisi-/konfliktiasiat
3) työnohjauskertojen määrä
4) mahdollinen tilan vuokrahinta
5) mahdolliset matkakulut, jos paikka on Rovaniemen keskustasta 10 km:ä kauempana 
6) mahdolliset muut kulut: sovitaan erikseen.

Palveluajat:
 • Sopimuksen mukaan.
Yhteystiedot:

Well House
96400 Rovaniemi
www.wellhouse.fi


Puhelin/WhatsApp: 0505717380
ma-pe 7-21 sekä la-su 9-19