Rovaniemen kaupungin toimielinten esityslistat

Päivitetty 7.12.2015


Esityslista-linkit löytyvät jatkossa osoitteesta http://www.wellhouse.fi/rovaniemi-tapahtumat 
Rovaniemen kaupungin toimielinten kokoukset sekä esityslistat (http://ktweb.rovaniemi.fi):


VKO 50/2015

7.12.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:7.12.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
441 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
442 - Ilmoitusasiat
443 - Kaupunginvaltuuston 19.10.2015 täytäntöönpano
444 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Erkki Pääkkösen valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 3.2.2014, 36 §
445 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman, matkailun kehittämisohjelman ja kansainvälistymis-ohjelman raportointi 2015
446 2 kpl Esitys uudeksi äänestysaluejaoksi
447 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016
448 2 kpl Infrapalveluiden tuotantotoiminnan yhtiöittäminen
449 - Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen perustettavan Rovaniemen Infra Oy:n yhtiökokousedustajalle
450 - Työllisyyden edistämisen strateginen johtaminen Rovaniemen kaupungissa
451 3 kpl Hallintosäännön muuttaminen
452 3 kpl Strategisen hallinnon vastuualueet ja vastuualueiden johtaminen sekä kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan työnjako 1.1.2016
453 - Vapaa-ajan palvelujen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen
454 - Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen
455 2 kpl Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje
456 1 kpl Kunnan Taitoa Oy:n palvelusopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista
457 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015/ Haukitaipaleen erämiehet ry
458 - Valtuustoaloite tonttien ja rakennuspaikkojen luovutusehtojen täydentämisestä
459 2 kpl Määräalan ostaminen tilasta Jukola 698-409-5-69 / Pulkamontie
460 18 kpl Maa-alueen vuokraaminen Ollerovaarasta Carelian Dogsledding and Outdoor-yritykselle
461 7 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Arctic Rally Center Oy
462 2 kpl Luovutusehdot Pöykkölän alueen asuintonteille
463 2 kpl Luovutusehdot Jääskeläisen asemakaava-alueen liiketonteille
464 4 kpl Sopimusperiaatteet / Lampela
465 4 kpl Asemakaavan muutos Lampela, Varastoalue ja veitikanlammen ympäristö
466 6 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie
467 3 kpl Jokilammen ranta-asemakaava, tila 698-401-35-6
468 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen esityslista 07122015

8.12.2015 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
Kokouksen ALAOULT:8.12.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
74 1 kpl Ajankohtaiset asiat
75 1 kpl Ilmoitusasiat
76 3 kpl LIKELLÄ- kiertävät lähipalvelut lappilaisille - hanke
77 - Sinetän Kyläyhdistyksen ry maksatushakemus
78 - Sinetän Kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2015 kehittämistuen siirrosta
79 - Muut asiat
80 - Pöytäkirjan tarkastaminen
81 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Alaounasjoen aluelautakunta 8.12.2015 esityslista liitteineen

10.12.2015 16:30 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

Kokouksen YLAKLTK:10.12.2015 16:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
68 1 kpl Ajankohtaiset asiat
69 - Ilmoitusasiat
70 6 kpl Lausuntopyyntö Vanttauskosken osayleiskaava
71 3 kpl LIKELLÄ- kiertävät lähipalvelut lappilaisille - hanke
72 1 kpl Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n anomus kuntosalilaitteiden hankintaan
73 - Vuoden 2013 myönnetyn kehittämistuen käyttötarkoituksen muutos/Tennilän Nuorisoseura ry
74 1 kpl Rakennus- ja konetyöt Seppo Niemelä hyväksyminen KotiapuKuponki-palvelun tuottajaksi
75 - Muut asiat
76 - Pöytäkirjan tarkastaminen
77 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Yläkemijoen aluelautakunnan 10.12.2015 esityslista liitteineen

VKO 49/2015

3.12.2015 10:00 Nuorisohallitus (NUHA)
Kokouksen NUHA:3.12.2015 10:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
24 - Rovaniemen kaupungin nuorisotiedotuksen verkkosivujen uudistus
25 - Nuorisotyöttömyyden ehkäisy -kunniamaininta yrityksille 2015
26 - Harrastetuen jakoperusteiden uudistus 2016
27 - Oppilaskuntatukiuudistus 2016
28 - Muut asiat
29 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen TARKLT13:3.12.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
105 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
106 - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
107 - Hallintosäännön muutokset tarkastuslautakunnan osalta
108 - Omistajapolitiikan arviointi
109 1 kpl Toiminnalliset tavoitteet tuloskortissa
110 1 kpl Tulosohjauksen toteutumisen arviointi
111 - Talouden seuranta
112 - Muut asiat
113 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
114 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 3.12.2015 esityslista liitteineen koostettuna


VKO 48/2015

23.11.2015 15:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:23.11.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
425 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
426 - Ilmoitusasiat
427 - Eroaminen Rovaniemen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Liikkanen Antti
428 4 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Leena Jääskeläisen valituksen johdosta henkilökohtaista palkanlisää koskevassa asiassa
429 1 kpl Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
430 15 kpl Carelian Dogsledding and Outdoor-yrityksen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen
431 6 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Arctic Rally Center Oy
432 - Kansalaisaloite tiedottamisen kehittämiseksi
433 2 kpl Maapoliittisen ohjelman päivitys
434 3 kpl Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Varastoalueen asemakaavan muutosalueella (Lampelan alue)
435 3 kpl Ohjelmapalvelualueen vuokraaminen Pajakylä
436 1 kpl Luovutusehdot Erottajan huoltoasemille
437 3 kpl Maankäyttösopimus / Koskenranta 1
438 7 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1
439 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
440 - Sääntömääräinen syyskokous / Peräphjolan Leader ry
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen esityslista 23.11.2015

24.11.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
Kokouksen TEKNLTK:24.11.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
136 - Ajankohtaiset asiat
137 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
138 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-31.10.2015
139 2 kpl Lausunnon antaminen asemakaavan muutosehdotuksesta, kortteli 34 tontit 11 ja 12, Rovakatu
140 3 kpl Lausunnon antaminen yleiskaavan muutosehdotuksesta, Valionranta - Koskipuisto - Antinpuisto
141 5 kpl Asemakaavan muutos 9. kapunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3, Teollisuustie
142 3 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, kortteli 9100 ympäristöineen
143 3 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa kortteli 6288 tontit 1 ja 2 sekä EV-alue, Hitsaajantie
144 3 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa Saarenkolmion alue
145 2 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 18. kaupunginosa leirintäalue, Napapiiri
146 3 kpl Jokilammen ranta-asemakaava, tila 698-401-35-6
147 - Ilmoitusasiat / Muut asiat
148 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Teknisen lautakunnan 24.11.2015 esityslista liitteineen koosteena

24.11.2015 15:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
Kokouksen PETULTK:24.11.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
130 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
131 - Ajankohtaiset asiat
132 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
133 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.10.2015
134 - Yhteistyösopimus työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella.
135 1 kpl Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa - hankehakemus
136 - Avustus kolmannen sektorin toimijoille kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi
137 - Toimistosihteerin määräaikaisen toimen jatkaminen aikuisten ja työikäisten palvelualueella 1.1 - 31.12.2016
138 - Diabetespotilaiden silmänpohjien seulontakuvaukset
139 1 kpl Kotihoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen harkinnanvaraiset asiakasmaksut
140 - Kotikuntoutuksen malli ikäihmisten palvelualueella
141 5 kpl Yleiskaavan muuttaminen Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto
142 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12
143 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset
144 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset
145 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
Kokouksen oheismateriaali:
Kooste esityslistasta liitteineen

25.11.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:25.11.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
124 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.10.2015
125 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
126 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
127 1 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen
128 - Oikaisuvaatimus Kaltiotie 2:ssa olevan purkukuntoisen omakotitalon myynnistä
129 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 25.11.2015

25.11.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:25.11.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
149 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
150 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
151 1 kpl Asunto Oy Rovaniemen Mäntylä, rakennuslupahakemus 2015-944, asuinkerrostalo Korkalonkatu 3, Rovaniemi (Kielan 4. vaihe)
152 1 kpl Helena Erolan rakentamista koskeva poikkeamishakemus Perunkajärven kylässä sijaitsevan Kalliojärven rantavyöhykkeelle 2015-596
153 1 kpl Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 2015-877 tukimuurin/raja-aidan rakentamiseksi kortteliin 1147, tontille 13, osoitteeseen Mattilantie 2, 96900 Saarenkylä / Hakola Mira ja Jukka
154 3 kpl Sähköjohdon (ilmajohto 20 kV) sijoittaminen kiinteistölle 698-402-11-30, nro 2015-855
155 1 kpl Moottorikelkkailun reittisuunnitelman hyväksyminen välille Ranua - Simo sekä Ranua - Ii, Ranua
156 - Lausunnot Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n Kolarin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Kolari
157 - Lausunnot Ylläksen Yhdyskuntateknisen Huolto Oy:n Rautuvaaran jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Kolari
158 1 kpl Päätös Kimmo Kantomaan eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Ylitornio
159 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ymp.ltk. 25.11.2015 esityslista liitteineen

25.11.2015 18:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
Kokouksen VAPAJLTK:25.11.2015 18:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
115 - Tiedotusasiat
116 - Ajankohtaiset asiat
117 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 31.10.2015
118 3 kpl Vapaa-ajanlautakunnan hinnat ja maksut vuodelle 2016
119 - Uimahallihanke
120 - Lausunto asemakaavan muutosta 1. kaupunginosassa kortteli 34 tontit 11 ja 12
121 - Lausunto yleiskaavan muuttaminen, Valionranta - Koskipuisto - Antinpuisto
122 - Kuntalaisaloite erityisryhmien liikuntavuorojen maksuttomuudesta
123 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan lausunto nuorisolakiluonnokseen
124 - Viranhaltijapäätökset
125 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

26.11.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
Kokouksen KOULLTK:26.11.2015 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
127 - Ajankohtaiset asiat
128 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.10.2015
129 - Koulukuraattorin toimien perustaminen
130 3 kpl Tuntijako 2016/uusi opetussuunnitelma 1.8.2016 lukien
131 1 kpl Oppilaitosten turvallisuusvuosikello
132 2 kpl Palveluverkkoselvitys 16.11.2015
133 - Muurolan lukion ja Oikaraisen koulun lakkauttamisen toimeenpano
134 - Lapin yliopiston harjoittelukoulun lupahakemus
135 - Koulu- ja oppilaitosympäristön terveys- ja turvallisuusselvitykset 2015
136 - Rovaniemi-lisän lopettamisen toimeenpano
137 - Saamenkieliselle päiväkodille ja kielipesälle yhteiset tilat
138 - Alakemijoen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnittelun käynnistäminen
139 - Ilmoitusasiat
140 - Viranhaltijapäätökset
141 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkastamisen
142 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Koulutuslautakunnan 26.11.2015 esityslista liitteineen


VKO 47/2015

Kokouksen KH:16.11.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
402 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
403 - Ilmoitusasiat
404 1 kpl Ympäristöministeriön päätös Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen valitukseen Teräksen ja Leppäluodon talon rakennussuojeluasiassa
405 - Kaupunginvaltuuston 21.9.2015 täytäntöönpano
406 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden pysäköintimaksujen alentamiseksi
407 - Kansalaisaloite tiedottamisen kehittämiseksi
408 1 kpl Kehitysjohtajan virkavaalin vahvistaminen
409 1 kpl Kaupunkitarkastajan viran perustamiseen liittyvät toimet
410 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Oikaraisen Haka ry
411 1 kpl Rovalan Setlementti ry:n hakemus panttikirjan vapauttamisesta
412 3 kpl Lausuntopyyntö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2016 - 2020 rakentamis- ja investointiohjelmasta ja talousarviosta v. 2016 ja - suunnitelmasta v. 20
413 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman, matkailun kehittämisohjelman ja kansainvälistymis-ohjelman raportointi 2015
414 - Rovaniemen delegaation vierailu Harbiniin 4.-8.1.2016
415 - Selvitys kansalaisopistopalvelujen järjestämisestä
416 1 kpl Luovutusehdot rakennuspaikoille / Vikajärvi
417 - Asuntotonttia 10-10225-6 koskevan kiinteistökaupan purkaminen Vennivaarassa os. Veittelänpolku 11
418 3 kpl Vuokrasopimuksen muutos 9-9012-9
419 4 kpl Alueen vuokraaminen Napapiiriltä / Santa Claus Reindeer Ky
420 2 kpl Maa-alueen luovuttaminen iglujen rakentamiselle / Aho Seppo ja Maarit
421 5 kpl Vanttauskosken osayleiskaava
422 4 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu
423 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen esityslista 16112015

Kokouksen KV:16.11.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
101 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
102 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
103 3 kpl Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018
104 - Vuoden 2016 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
105 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista 16112015VKO 46/2015

Kokouksen KV:9.11.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
94 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
95 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
96 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Juha-Pekka Mikkola
97 3 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:0 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy.
98 2 kpl Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018
99 - Vuoden 2016 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
100 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista 09112015

Kokouksen ELINKJ:10.11.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
55 - Elinkeinojaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen
56 - Luxury Action Oy:n toiminnan esittely
57 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman, matkailun kehittämisohjelman ja kansainvälisty-misohjelman raportointi 2015
58 1 kpl Elinkeinopalvelujen tulossopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2015
59 - Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry:n hanketukihakemus
60 1 kpl Vuoden 2015 maatilayrittäjän valinta
61 - Muut asiat
62 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

12.11.2015 10:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)
Kokouksen NUVA:12.11.2015 10:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
34 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Kiira Kangas
35 - Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien yhteistyön kehittäminen
36 - UNICEF lapsiystävällinen kunta -mallin raportointi
37 - Nuorisovaltuuston lautakunta- ja työryhmäedustajien terveiset
38 1 kpl Nuorisovaltuuston lausunto nuorisolakiluonnokseen
39 - Valtuustoaloite katutaiteen tukeminen Rovaniemellä
40 1 kpl Muut asiat
41 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen


VKO 45/2015

3.11.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:3.11.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
95 - Ilmoitusasiat
96 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
97 - Talouden seuranta
98 2 kpl Esityslistojen laatimiseen ja pöytäkirjaamiseen liittyvät käytännöt
99 1 kpl Konserniohjauksen ja valvonnan järjestäminen
100 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä
101 - Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta
102 - Muut asiat
103 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
104 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 3.11.2015 esityslista liitteineen koostett

Kokouksen YLAKLTK:5.11.2015 12:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
57 - Ajankohtaiset asiat
58 4 kpl Ilmoitusasiat
59 2 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1.- 30.9.2015
60 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntatyöskentelyn kokonaisarviointi
61 - Kotiapukuponki raportti ajalta 1.1.-22.10.2015
62 - Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2016
63 1 kpl Sisäisen valvonnan suunnitelma/Yläkemijoen aluelautakunta
64 - Hallintoasian käsittelyaika/alueelliset palvelut
65 - Muut asiat
66 - Pöytäkirjan tarkastaminen
67 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Yläkemijoen esityslista liitteineenVKO 44/2015

Kokouksen PETULTK:27.10.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
120 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
121 - Ajankohtaiset asiat
122 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.9.2015
123 - Kuntohoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi/ terveydenhuollon palvelualue
124 - Apuvälinehuoltajan toimen muuttaminen puheterapeutin toimeksi/ terveydenhuollon palvelualue
125 1 kpl Rovaniemen kaupungin perhehoidon toimintaohje 1.8.2015 alkaen
126 2 kpl Kuntalaisaloite omaishoidon koordinaattorin viran perustamisesta
127 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset
128 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset
129 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
Kokouksen oheismateriaali:
27.10.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen KH:28.10.2015 10:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
382 1 kpl Euroopan investointipankin puitelaina
383 3 kpl Kalervo Björkbackan oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 5.10.2015, 339 §, koskien Santa Park Oy:n oikaisuvaatimusta
384 3 kpl Vastineen antaminen Lapin ELY-keskukselle Museoviraston lausunnon ja LYY-kiinteistöt Oy:n mielipiteen johdosta Valistustalon suojelemisasiassa
385 - Koha-Suomi Oy:n perustaminen
386 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Ruikan Erä ry
387 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015/ Meltauksen Järjestöyhdistys ry
388 - Verohuojennushakemus 2015 / Saarenkylän nuorisoseura
389 2 kpl Rakentamisen poikkeamispäätöksiä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi / maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
390 5 kpl Lausunnon antaminen Lapin ELY-keskukselle, poikkeamishakemus tilalle 698-406-4-3-M500, Muurola
391 3 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:0 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy.
392 3 kpl Vuokrasopimuksen päivittäminen ja jatkaminen / Laaksot Oy Teuvo Laakso
393 3 kpl Maanvuokrasopimuksen uusiminen Korkalovaara 698-6-9908-0
394 3 kpl Maanvuokrasopimuksen päivittäminen ja jatkaminen Myllärintie, 698-7-9903-0
395 - Asuinpientalotonttia 11-11310-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Hakamaankatu 9
396 1 kpl Luovutusehdot rakennuspaikoille / Vikajärvi
397 2 kpl Lausuntopyyntö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2016 - 2020 rakentamis- ja investointiohjelmasta ja talousarviosta v. 2016 ja - suunnitelmasta v. 20
398 - Strategisen ohjauksen vastuualueen johtaminen
399 2 kpl Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018
400 - Vuoden 2016 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
401 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen YMPLTK:28.10.2015 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
137 1 kpl Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
138 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
139 - Lausunto Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan ympäristölupahakemukseen Misin varaston polttoainejakelun ja varastoinnin ympäristölupaan (PSAVI/1699/2014), Rovaniemi
140 - Lausunnot Napapiirin Residuum Oy:n Alakorkalon jäteaseman toiminnan olennaista muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
141 1 kpl Päätös Metsähallitus MT Länsi-Lapin maa-aineslupahakemuksesta Orankirovan sora-alueelle, Pello
142 1 kpl Ritva Kemppaisen rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Hirvaalle, nro 2015-910
143 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-744, Kairatien oppilasasuntolan (rakennus D) käyttötarkoituksen muutos
144 1 kpl Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-905, opetustilojen muutos Steiner-koulun käyttöön
145 2 kpl Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta - Koskipuisto - Antinpuisto
146 2 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12
147 1 kpl Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi tilan Korpimaa RN:o 60:0 alueelle / lupapäätös 2015-843
148 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ymp.ltk. 28.10.2015 esityslista koosteena


VKO 43/2015

Kokouksen KV:19.10.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
81 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
82 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
83 - Eroaminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Marjo Rundgren
84 - Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta vuosina 2016-2018
85 2 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2015
86 5 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen
87 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014
88 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
89 3 kpl Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista 19102015

20.10.2015 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
Kokouksen RANUALT:20.10.2015 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
52 - Ajankohtaiset asiat
53 - Ilmoitusasiat
54 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 1.1.-30.9. 2015
55 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen siirto vuodelle 2015
56 - Ranuantien alueen VIRTU-piste
57 - Ranuantien aluelautakunnan kehittämistoiminnan alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2016
58 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
59 - Hallintoasian käsittelyaika/alueelliset palvelut
60 2 kpl Taipaleen koulun/päiväkodin ulkoliikuntapaikka
61 - Muut asiat
62 - Pöytäkirjan tarkastaminen
63 - Kokouksen päättäminen
64 2 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 9/2015
65 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntatyöskentelyn kokonaisarviointi
Kokouksen oheismateriaali:
Ranuantien aluelautakunnan esityslista 20102015 liitteineen
Ranuantien aluelautakunta esityslista II 20102015 liitteineen

21.10.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:21.10.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
110 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 30.9.2015
111 - Työterveysliikelaitoksen hinnasto 2016
112 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
113 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
114 - Tilaliikelaitoksen uusi organisaatio 1.1.2016
115 - Oikaisuvaatimus Sinetän vanhan koulun myynnistä
116 1 kpl Hallintoasian käsittelyaika / Tilaliikelaitos
117 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 21.10.2015

21.10.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
Kokouksen VAPAJLTK:21.10.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
103 1 kpl Lapin Nuorison Liitto ry:n raportointi/Jutajaiset
104 - Kirjaston kehittämishankkeet ja kirjastojärjestelmän vaihto
105 - Tiedotusasiat
106 - Ajankohtaiset asiat
107 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2015
108 1 kpl Lapin Tanssiopiston raportointia
109 - Kuntalaisaloite prosenttiperiaatteen toteuttamiseen työryhmä
110 - Kuntalaisaloite kaukalon ja leikkipaikan säilyttäminen Oikaraisen koululla ja kuntopolun kunnostaminen
111 - Valtuustoaloite kaupungin uimahallin sijainnista
112 - Viranhaltijapäätökset
113 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Vapaa-ajanlautakunnan 21.10.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen KOULLTK:22.10.2015 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
112 1 kpl Oikaisuvaatimus koulutuslautakunnan päätökseen 24.9.2015 § 57/ Saaren alueen koulujärjestelyt
113 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2015
114 - Tuntijako 2016/opetussuunnitelmauudistus
115 - Valtuustoaloite koululaisten ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi
116 - Vihreä lippu-ohjelman laajentaminen
117 - Ajankohtaiset asiat
121 - Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotannon suhde
122 1 kpl Syväsenvaaran päiväkodin suunnittelun käynnistäminen
123 - Ilmoitusasiat
124 - Viranhaltijapäätökset
125 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen
126 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Koulutuslautakunnan 22.10.2015 esityslista liitteineen

22.10.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
Kokouksen TEKNLTK:22.10.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
126 - Ajankohtaiset asiat
127 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
128 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-30.9.2015
129 1 kpl Oikaisuvaatimus kunnossapitoavustuksen hylkäys / Luusuankoskentie 271
130 3 kpl Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa erityis-, virkistys- ja yleisen tien alue, Metlan tutkimusmetsikkö Eteläranta
131 4 kpl Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17
132 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie
133 5 kpl Vanttauskosken osayleiskaava
134 - Ilmoitusasiat / Muut asiat
135 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Teknisen lautakunnan 22.10.2015 esityslista liitteineen koosteena

22.10.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
Kokouksen ALAKELT:22.10.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
53 - Ajankohtaiset asiat
54 - Ilmoitusasiat
55 2 kpl Alakemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2015
56 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntatyöskentelyn kokonaisarviointi
57 1 kpl Muurolan kirjaston kehittämishanke
58 - Alakemijoen alueen VIRTU-piste
59 2 kpl Alakemijoen Aarteet -hankkeen valmistelu
60 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2016
61 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
62 - Hallintoasian käsittelyaika/alueelliset palvelut
63 2 kpl Aloite Vt 4:n turvallisuuden parantamisesta
64 1 kpl Muut asiat
65 - Pöytäkirjan tarkastaminen
66 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Alakemijoen aluelautakunta esityslista liitteineen 22102015VKO 42/2015

Kokouksen KH:12.10.2015 13:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
345 1 kpl Kehitysjohtajan virka
346 3 kpl Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään
347 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen esityslista 12.10.2015


Kokouksen ELINKJ:13.10.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
51 - Sito Oy:n toiminnan esittely
52 1 kpl Arctic Corridor -kehittämishanke
53 1 kpl Arctic Business vierailuohjelmahanke
54 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminenVKO 41/2015

5.10.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:5.10.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
329 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
330 - Ilmoitusasiat
331 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rovaniemen ympäristölautakunnan ja Lemminkäinen Talo Oy:n valituksiin Valistustalon purkamista koskevassa asiassa
332 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Booky.fi Oy:n valitukseen kirjastoaineistojen hankintaa koskevassa asiassa
333 2 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2015
334 5 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen
335 1 kpl Taloussuunnittelukauden 2016 - 2018 rakennusinvestointien toteutus
336 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014
337 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Lapin Metsämuseoyhdistys r.y.
338 - Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta
339 2 kpl SantaPark Oy:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 14.9.2015, 306 §
340 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12
341 4 kpl Yleiskaavan muuttaminen Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto
342 2 kpl Luovutusehdot Vennivaaran alueen tonteille
343 3 kpl Suostumus vuokrasopimuksen muuttamiseen Napapiirin Pajakylässä
344 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

6.10.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:6.10.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
84 1 kpl Ilmoitusasiat
85 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
86 1 kpl Talouden seuranta
87 1 kpl Osavuosikatsaus
88 1 kpl Kaupunkitarkastajan viran perustamiseen liittyvät toimet
89 3 kpl Investointien suunnittelu, toteutus ja talousseuranta
90 2 kpl Esityslistojen laatimiseen ja pöytäkirjaamiseen liittyvät käytännöt
91 - Muut asiat
92 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
93 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 6.10.2015 esityslista koostettuna
Tarkastuslautakunnan 6.10.2015 liitteet koostettuna

7.10.2015 10:00 Nuorisohallitus (NUHA)
Kokouksen NUHA:7.10.2015 10:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
17 - Kiva koulu -tutkimuksen raportointi
18 - Lapin lastenkulttuuriverkoston esittely
19 2 kpl Harrastetuen jakoperusteiden uudistus 2016
20 1 kpl Oppilaskuntatukiuudistus 2016
21 - Muut asiat
22 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminenVKO 40/2015

28.9.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:28.9.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
312 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
313 - Ilmoitusasiat
314 - Eroaminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Marjo Rundgren
315 - Kiinteistöverohuojennushakemus / Tapion Kylät ry
316 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Lohinivan Seutupojat ry
317 1 kpl Misin kyläyhdistyksen aloite koskien junapysäkin säilyttämistä Misissä
318 1 kpl Misin kyläyhdistyksen aloite koskien ammusten raivausta kyläalueella
319 1 kpl SantaPark Oy:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 14.9.2019, 306 §
320 - Toimielinten esittelijöiden määrääminen / aluelautakuntien varaesittelijä
321 - Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen muuttaminen / toimivalta lyhytaikaisen luoton ottamisessa
322 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen
323 1 kpl Metsähirvaan kiinteistön myyminen
324 1 kpl Tontin 8-8011-3 ostaminen / Mäntyvaarantie 6
325 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
326 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-160-5, Aronrinne 1-3
327 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 75:7, Kotiniemi, Norvajärvi
328 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen esityslista 28.9.2015
Kokouksen JATEHJAO:29.9.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
6 - Ilmoitusasiat / muut asiat
7 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset
8 1 kpl Jätetaksan muuttaminen 1.11.2015 alkaen

Kokouksen PETULTK:29.9.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
108 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
109 - Ajankohtaiset asiat
110 3 kpl Tulevaisuuden hyvinvointikeskusverkosto Rovaniemellä - tarveselvitys
111 5 kpl Yhteispäivystyksen toimeenpano
112 1 kpl Perusturvalautakunnan 2. osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015
113 - Rovaniemen kaupungin mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
114 - Vaikeasti oirehtivien muistisairaiden pienyksikön perustaminen
115 - Lähihoitajan toimen muuttaminen hoiva-avustajan toimeksi/73493075/ Ikäihmisten palvelut
116 - Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi/Ikäihmisten palvelut
117 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
118 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset
119 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset
Kokouksen oheismateriaali:
Kooste esityslistasta 29.9.2015 liitteineen

30.9.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:30.9.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
117 - Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset
118 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
119 1 kpl Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015
120 1 kpl Hallintoasian käsittelyaika / ympäristövalvonta ..
121 1 kpl Määräyksen antaminen roskaantuneen alueen puhdistamisesta, Kolari
122 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus nro 2015-836 Ounasrinteen monitoimirakennuksen rakentaminen
123 1 kpl Lausunto, asemakaavan muutos 11. kaupunginosa, katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu
124 1 kpl Kari Parikan rakentamista koskeva poikkeamishakemus Ylitornion Raanujärvelle, nro 2015-0002
125 1 kpl Jouni ja Eija Sälevän käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamishakemus 2015-458 Piittisentie 16, 96400 Rovaniemi
126 1 kpl Risto ja Johanna Mella-Ahon käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamishakemus 2015-337 Siika-Kämään
127 1 kpl Samuli, Sanna, Sakari ja Sampo Marskin käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamishakemus 2015-352 Olkkajärvelle
128 1 kpl Milla Lehtisalon ja Henri Karvosen sekä Janne Kuuselan ja Sanja Sutisen rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Koskenkylään, nro 2015-763
129 1 kpl Juhani Ja Eve Pyhäjärven rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Niskanperälle, nro 2015-743
130 1 kpl Pekka Rautiaisen ja Paula Kähkösen rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-455 Saari-Kämään
131 1 kpl Lenkkitien vesiyhtymän runkovesijohdon siirto ja maalämpöputkiston asennuksen hyväksyminen Haapakumpu 698-412-46-0 nimiselle tilalle, nro 2015-539
132 - Päätös maa-ainesten ottoluvan siirrosta Morenia Oy:lle
133 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Petäjävaaraan, Ranua
134 1 kpl Päätös Tero Kokon eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Ranua
135 1 kpl Päätös Napapiirin autopurkamo ja -huolto Oy:n autopurkamoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
136 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ymp.ltk. 30.9.2015 esityslista koosteena

30.9.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
Kokouksen VAPAJLTK:30.9.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
93 5 kpl Kulttuuripalvelusopimusten raportointia 2015
94 - Tiedotusasiat
95 - Ajankohtaiset asiat
96 - Käsittelyajat sivistystoimessa
97 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2015
98 1 kpl Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita 2016 - 2018
99 - Kuntalaisaloite kaukalon ja leikkipaikan säilyttäminen Oikaraisen koululla ja kuntopolun kunnostaminen
100 - Valtuustoaloite katutaiteen tukeminen Rovaniemellä
101 - Viranhaltijapäätökset
102 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista liitteineen koosteena


VKO 39/2015

21.9.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
Kokouksen KV:21.9.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
71 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
72 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
73 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asemakaavan hyväksymistä (Vaaralan asemakaava) koskevaan valitukseen
74 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon ja Esa Tikkalan valitukseen koskien Keskustan osayleiskaavan hyväksymistä
75 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Mari Mäki
76 4 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 5. kaupunginosa Koivikkopuisto
77 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156 - 8159, 8200 - 8
78 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista 21092015


22.9.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:22.9.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
107 - Työterveysliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2015
108 - Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015
109 - Kokouksen päättäminen


22.9.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
Kokouksen TEKNLTK:22.9.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
104 - Ajankohtaiset asiat
105 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
106 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus
107 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus
108 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus
109 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus
110 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus
111 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus
112 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus
113 - Kunnossapitoavustettavan yksityistien pituuden mittausperusteen tarkennus
114 1 kpl Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015
115 1 kpl Hallintoasian käsittelyaika / tekniset palvelut
116 3 kpl Lausunnon antaminen Lampelan ja Veitikanlammen ympärstön asemakaavaluonnoksista
117 3 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 57 tontti 17, Vapaudentie
118 3 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3, Teollisuustie
119 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 6. kaupunginosan Rinteenkentän alue
120 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
121 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosan korttelin 2169 tontti 1, Kulppilantie
122 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaonmuutos 17. kaupunginosan korttelin 4104 tontti 3 ja viereinen virkistysalue, Riksintie
123 4 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
124 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Teknisen lautakunnan 22.9.2015 esityslista liitteineen koosteena


22.9.2015 16:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
Kokouksen SODAKLT:22.9.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
58 - Ajankohtaiset asiat
59 - Ilmoitusasiat
60 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015/täydennyshaku
61 - Aloite Vian asemanseudun maisemoinnista
62 - Muut asiat
63 - Pöytäkirjan tarkastaminen
64 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Sodankyläntien aluelautakunta 22.9.2015 esityslista liitteineen


24.9.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
Kokouksen KOULLTK:24.9.2015 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
98 - Ajankohtaiset asiat
99 - Käsittelyajat sivistystoimessa
100 2 kpl Koulutuslautakunnan 2. osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015
101 3 kpl Saaren alueen koulujärjestelyt
102 6 kpl Meltauksen koulun tarveselvitys
103 1 kpl Kuvataidekoulun siirtyminen uusiin tiloihin
104 - Ops 2016 -uudistuksen tilannekatsaus
105 1 kpl Perusopetuksen palveluverkon tilannekatsaus
106 - Muurolan päivähoidon toiminnan järjestäminen
107 1 kpl Päivähoidon palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen
108 - Ilmoitusasiat
109 - Viranhaltijapäätökset
110 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
111 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Koulutuslautakunnan kokouksen 24.9.2015 esityslista liitteineenVKO 37/2015
Kokouksen ELINKJ:8.9.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
45 - Kemijoki Oy:n toiminnan esittely
46 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen tulossopimuksen toteutuminen 1.1.- 30.6.2015
47 - Yhteistyösopimus Kiinassa sijaitsevan Nanjingin kaupungin ja Rovaniemen kaupungin välillä
48 1 kpl Rovaniemen liikuntamatkailun talousvaikutusten kartoitus
49 1 kpl Elinkeinopoliittinen vaikuttavuusselvitys koskien uimahallin sijaintia
50 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminenVKO 36/2015

Kokouksen TARKLT13:1.9.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
72 - Ilmoitusasiat
73 1 kpl Talouden seuranta
74 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
75 2 kpl Arviointisuunnitelma syyskauden osalta
76 - Syyskauden kokousajankohdista päättäminen
77 2 kpl Omistajapolitiikan toteuttaminen
78 - Kaupunkitarkastajan viran perustamiseen liittyvät toimet
79 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä
80 1 kpl Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta
81 - Muut asiat
82 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
83 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 1.9.2015 esityslista koosteena
Tarkastuslautakunnan 1.9.2015 liitteet koosteena

Kokouksen RANUALT:1.9.2015 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
40 - Ajankohtaiset asiat
41 1 kpl Ilmoitusasiat
42 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 1.1.-31.7. 2015
43 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015, täydennyshaku
44 1 kpl Aluelautakuntien tulosohjausasiakirja vuodelle 2016
45 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousarviokortti vuodelle 2016
46 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
47 1 kpl Aluelautakunnan lausunto Rovaniemen äänestysalueuudistuksesta
48 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu
49 - Muut asiat
50 - Pöytäkirjan tarkastaminen
51 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ranuantien aluelautakunnan 1.9.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen YLAOULT:3.9.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
52 1 kpl Ajankohtaiset asiat
53 - Ilmoitusasiat
54 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.7.2015
55 1 kpl Aluelautakuntien tulosohjausasiakirja vuodelle 2016
56 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan talousarviokortti vuodelle 2016
57 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
58 1 kpl Aluelautakunnan lausunto Rovaniemen äänestysalueuudistuksesta
59 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu
60 - Perttaus-Mitkasvaaran kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä
61 - Muut asiat
62 - Pöytäkirjan tarkastaminen
63 - Kokouksen päättäminen
-1 - Kansilehti
1 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
Kokouksen oheismateriaali:
Yläounasjoen aluelautakunta 3.9.2015 esityslista liitteineen
Yläounasjoen aluelautakunta 3.9.2015 esityslista 2 liitteineenVKO 35/2015

Kokouksen KH:24.8.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
270 - Viranhaltijapäätökset
271 - Ilmoitusasiat
272 - Kaupunginvaltuuston 15.6.2015 täytäntöönpano
273 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Mari Mäki
274 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Kuljetusliike Arto Kuukasjärvi LY:n valitukseen asemakaavan muutoksesta, Pappilantie 75 A
275 4 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.5.2015,46§, Vaaralan asemakaava
276 2 kpl Vaaralan asemakaavan täytäntöönpanosta määrääminen
277 - Rovaniemen kaupungin lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suorasta vaalista
278 1 kpl Kehitysjohtajan virka
279 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Marraskosken Erä
280 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
281 - Vanhan paloauton lahjoittaminen Lapin Mobilistit ry:lle
282 1 kpl Kunta-asunnot Oy:n jatkohakemus määräaikaiseen poikkeukseen arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta säännöistä
283 - Rovaniemen kaupungin autopaikkamitoitusselvitys
284 1 kpl Omakotitalotonttien vuokrat
285 7 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 70:40, Hettolantie, Sinettä
286 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
287 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen esityslista 24082015
Kaupunginhallituksen esityslista II 24082015

25.8.2015 15:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
25.8.2015 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
26.8.2015 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
26.8.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
27.8.2015 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

VKO 34/2015

20.8.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)VKO 33/2015

Kokouksen KH:10.8.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
255 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
256 - Ilmoitusasiat
257 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asemakaavan hyväksymistä (Vaaralan asemakaava) koskevaan valitukseen
258 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon ja Esa Tikkalan valitukseen koskien Keskustan osayleiskaavan hyväksymistä
259 1 kpl Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös Erja Tennilän kanteluun apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevassa asiassa
260 1 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 8.6.2015, 231 §
261 - Oikaisuvaatimus Rovaniemen kaupungin päätöksestä koskien pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset 2015 / Risto Ukkonen
262 - Rovaniemen kaupungintalon henkilöstöravintolan lounas-, kokous- ja edustuspalvelut
263 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallinnan yleisohje
264 1 kpl VVO Asunnot Oy:n pyyntö olla käyttämättä aravarajoituslain 8 §:n mukaista lunastusoikeutta oikeushenkilön lakkaamisen johdosta
265 2 kpl Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti vuodelta 2014
266 2 kpl Lausuntopyyntö koskien tukiasumisyksikön perustamista Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen vastaanottoyksikön yhteyteen.
267 3 kpl Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen pukuhuoneita ja minitoimitilaa koskeva vuokrasopimus Rovaniemen kaupunki/Blue Idea Oy
268 3 kpl Kioskitontin 10-10111-1 vuokraaminen / Uimaniemi ja Selin Oy
269 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen 10082015 esityslistaVKO 26/2015

Kokouksen KH:22.6.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
242 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
243 3 kpl Kaarlo Alaojan ja Ari Karvon oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen päätöksestä 18.5.2015, 193 §
244 - Kehitysjohtajan virka
245 4 kpl Valtuustoaloite Rovaniemi, autoilijoiden kaupunki
246 2 kpl Domus Arctica-säätiön sääntöjen muutos tilintarkastuksen osalta
247 1 kpl Päätös pakolaiskiintiön määrästä vuosille 2016 - 2017
248 1 kpl Maa-alueiden ostaminen / Kolpeneen palvelukeskus
249 4 kpl Maa-alueiden ostaminen / Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymä
250 6 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu
251 1 kpl Asuntotonttia 8-8192-7 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Länsikankaalla os. Isoaavanpolku 9
252 1 kpl Asuntotonttia 10-10219-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa os. Lehtiojantie 4
253 - Asuntotonttia 10-10225-7 koskevan kiinteistökaupan purkaminen Vennivaarassa os. Veittelänpolku 13
254 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen 22062015 esityslista

Kokouksen YMPLTK:24.6.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
92 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
93 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
94 - Viranhaltijapäätösten tekeminen ja ilmoittaminen
95 2 kpl Talousarvion laadintaohje ja valmistelutilanne 2016
96 2 kpl Tulosohjausasiakirjojen valmistelu
97 - Lausunto Misin Venevaaran pohjavedenottamon rakentamisesta ja pohjaveden ottamisesta, Napapiirin Vesi, Rovaniemen kaupunki
98 2 kpl Päätös Destia Oy:n maa-aineksen murskausta koskevasta ympäristölupahakemuksesta ja ratkaisu Ysl 101 §:n mukaisesta toiminnanaloitusluvasta ennen pää-töksen lainvoimaisuutta
99 2 kpl Päätös Rovaniemen kaupungin Yhdyskuntatekniikan yksikön maankaatopaikkaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
100 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-351, opetushallin rakentamiseksi
101 1 kpl Uhkasakon asettaminen, 698-3-262-3
102 2 kpl Rovakaira Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamisesta kiinteistölle 698-401-57-86, Rovaniemi, nro 2014-1048
103 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Palovaaraan, Rovaniemi
104 1 kpl Päätös Rudus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Jokkavaaraan, Rovaniemi
105 1 kpl Päätös Juha Elko oikeudenomistajat maa-aineslupahakemuksesta Jokkavaaraan, Rovaniemi
106 - Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien Napapiirin Kuljetus Oy:n valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 15,0138,1
107 - Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien Napapiirin Kuljetus Oy:n valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 15,0139,1
108 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ymp.ltk. 24.6.2015 kokouksen esityslista liitteineenVKO 25/2015

Kokouksen KH:15.6.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
238 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
239 - Ilmoitusasiat
240 3 kpl Hallinnon uudistuksen toinen vaihe
241 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen 15062015 esityslista

Kokouksen KV:15.6.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
54 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
55 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
56 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallintapolitiikka
57 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet
58 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
59 1 kpl Henkilöstöraportti 2014
60 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
61 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014
62 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2015
63 2 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
64 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen
65 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteineen
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteet
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteineen
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteet
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista III liitteineen
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista III liitteet

Kokouksen ELINKJ:16.6.2015 13:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
35 - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnan esittely
36 1 kpl LuontoRovaniemi, Investoinnit hyvinvointiin -hanke
37 1 kpl LuontoRovaniemi, Kohteiden ja palvelujen kehittäminen
38 - Yritystoiminnan kehittäminen arktisen muotoiluvuoden ja arktisen muotoiluvii-kon avull
39 - Käsityöyrittäjyyden kehittämishanke
40 3 kpl Teollisuustontin 9-9062-1 vuokraaminen
41 4 kpl Teollisuustontin vuokraaminen korttelista 6293 / Proventi Oy
42 5 kpl Tontin 18-5807-4 luovuttaminen Napapiirillä
43 - Muut asiat
44 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen TEKNLTK:16.6.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
77 - Ajankohtaiset asiat
78 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
79 - Viranhaltijapäätösten tekeminen ja ilmoittaminen
80 - Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-31.5.2015
81 3 kpl Talousarvion laadintaohje ja valmistelutilanne 2016
82 - Hallintopäällikön toimen perustaminen
83 1 kpl Valtuustoaloite paikallisliikenteen aikatauluista ja hinnoista
84 2 kpl Aloite Vennivaaran liikenneturvallisuudesta
85 3 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu
86 4 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan korttelin 4104 tontti 3 ja viereinen virkistysalue, Riksintie
87 6 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköin
88 - Ilmoitusasiat / muut asiat
89 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Teknisen lautakunnan 16.6.2015 esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen PETULTK:16.6.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
68 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
69 - Ajankohtaiset asiat
70 - Perusturvalautakunnan talousraportti 1.1. - 31.5.2015
71 - Talousarvion 2016 valmistelutilanne
72 1 kpl Perusturvalautakunnan päätöksenteon delegointi asiakasasioissa ja muissa asioissa
73 2 kpl Perusturvan riskienhallintasuunnitelma
74 1 kpl Kansalaisaloite Kylien seniorineuvola, sairaanhoitaja ja terveydenhoitajien vastaanotto
75 - Salme Maria Pennasen kuolinpesän omaisuuden käyttösuunnitelma
76 1 kpl Eläkeläistila Potkurin käyttökorvaukset toimintakaudesta 1.9.2015 alkaen
77 2 kpl Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen hankkeeseen osallistuminen
78 - Sosiaalihuoltolain (1301/2014) vaikutukset palvelujen myöntämiseen lapsiperheiden palveluissa
79 1 kpl Rovaniemen kaupungin perhehoidon toimintaohje 1.8.2015 alkaen
80 - Asumispalveluiden tarveselvityksen laadinta
81 2 kpl Uittotiimin avoterveydenhuollon palveluiden sekä päivystyksen lääkäripalveluiden option käyttäminen
82 - Rovaniemen kaupungin toimeentulotukiohjeistuksen päivitys
83 - Perusturvalautakunnan ja -jaoston syksyn 2015 kokousajat
84 1 kpl Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 2015
85 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset
86 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset
87 2 kpl Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti vuodelta 2014
88 - Tiedoksi

Kokouksen LIIKELJK:17.6.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
80 - Liikelaitosten johtokunnan kokousajat syksyllä 2015
81 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
82 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 19.5.2015, 22 §/ vt. toimitusjohtaja
83 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 19.5.2015, 24 §/ vt. toimitusjohtaja
84 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
85 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
86 - Lappia-talon peruskorjauksen ja laajennuksen kokonaiskustannusarvio
87 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.5.2015
88 1 kpl Työterveysliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma ja vakanssit 2016
89 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 17.6.2015

Kokouksen VAPAJLTK:17.6.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
63 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyö malli
64 - Tiedotusasiat
65 - Ajankohtaiset asiat
66 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 31.5.2015
67 1 kpl Vapaa-ajan palvelualueen talousarviokortti 2016
68 - Alustavat liikuntainvestointisuunnitelmat vuodelle 2016
69 - Varhaiskasvatuspalvelujen johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
70 - Omatoimikirjastojen käyttöönoton mahdollisuus Rovaniemen kirjastoissa
71 - Kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyt: Nivankylän kirjasto
72 - Kuntalaisaloite skeittiramppi Ounaspaviljongille
73 - Viranhaltijapäätökset
74 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen KOULLTK:18.6.2015 12:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
72 - Ajankohtaiset asiat
73 2 kpl Kivalonpuiston päiväkotirakennuksen vuokrasopimus
74 - Kaupungin kolmen oman päiväkodin toiminnan siirtäminen palvelusetelille
75 - Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen hankkeeseen osallistuminen
76 1 kpl Lapin yliopiston harjoittelukoulun muuttaminen yhtenäiskouluksi
77 - Meltauksen koulun tarveselvitys
78 - Kuvataidekoulun tarveselvitys
79 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.5.2015
80 - Talousarvio vuodelle 2016
81 2 kpl Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden talousarviokortit 2016
82 - Ilmoitusasiat
83 - Viranhaltijapäätökset
84 - Koulutuslautakunnan kokoukset syksyllä 2015
85 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen
86 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Koululutuslautakunnan 18.6.2015 esityslista liitteineen


VKO 24/2015

Kokouksen KH:8.6.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
215 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
216 - Ilmoitusasiat
217 2 kpl Valtuustoaloite Santavaaran alueen rakennelmien purkaminen
218 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2015
219 1 kpl Keskuksen alueen ja kehyskylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
220 - Strategisen ohjauksen vastuualueen johtaminen
221 1 kpl Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä
222 3 kpl Oikaisuvaatimus / Asukasasiamiehen toimen lakkauttaminen ja kuntademokratian kehittämispäällikön viran perustaminen
223 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Meltauksen Järjestöyhdistys ry
224 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Misin kyläseura ry
225 - Verohuojennushakemus 2015 / Vanttausjärven kylätoiminta ry
226 2 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
227 5 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie
228 3 kpl Maankäyttösopimus / Koskenranta 1
229 7 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1
230 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen
231 6 kpl Pekka Pääkön esitys maa-alueen luovuttamiseksi
232 2 kpl Vuokratun rakennuspaikan lunastaminen ja luovutusehdot omakotitonteille / Sonka
233 1 kpl Luovutusehdot YL-tontille ja vuokraaminen / Kivalonpuiston päiväkoti
234 4 kpl Lausunnon antaminen Lapin ELY-keskukselle, poikkeamishakemus tilalle 698-407-13-71, Alanampa
235 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 11-11323-1, Vehnäkatu 2
236 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle 52:4, Ounasjoki, Kiimakangas, Norvajärvi
237 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen 8.6.2015 esityslista

9.6.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
Kokouksen ALAKELT:9.6.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
28 - Ajankohtaiset asiat
29 1 kpl Ilmoitusasiat
30 3 kpl Lausuntopyyntö Rautiosaaren osayleiskaava
31 3 kpl Alakemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
32 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman (2013-2016) seuranta
33 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen
34 - Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
35 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
36 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015
37 - Muut asiat
38 - Pöytäkirjan tarkastaminen
39 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Alakemijoen aluelautakunta 9.6.2015 esityslista liitteineen

10.6.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:10.6.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
62 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
63 1 kpl Talouden seuranta
64 - Arviointikertomuksen havainnot ja esitys valtuustoinfossa
65 1 kpl Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta
66 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä
67 - Tutkimustietoa tarkastuslautakunnan arvioinnin vaikuttavuudesta
68 - Muut asiat
69 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
70 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 10.6.2015 esityslista liitteineen koostettu

Kokouksen YLAKLTK:10.6.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
33 - Ajankohtaiset asiat
34 1 kpl Ilmoitusasiat
35 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
36 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman (2013-2016) seuranta
37 - Ylä-Kemijoen kirjastopalvelut/Auttin kyläkirjasto
38 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen
39 - Yläkemijoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
40 3 kpl Lausuntopyyntö Vanttauskosken osayleiskaavaluonnoksesta
41 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015
42 - Muut asiat
43 - Pöytäkirjan tarkastaminen
44 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Yläkemijoen aluelautakunta 10.6.2015 esityslista liitteineen
Kokouksen RANUALT:11.6.2015 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
28 - Ajankohtaiset asiat
29 1 kpl Ilmoitusasiat
30 2 kpl Ranuantien aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
31 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman (2013-2016) seuranta
32 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen
33 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
34 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen siirto vuodelle 2015
35 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
36 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015
37 - Muut asiat
38 - Pöytäkirjan tarkastaminen
39 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ranuantien aluelautakunta 11.6.2015 esityslista liitteineenVKO 25/2015

15.6.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
Kokouksen KV:15.6.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
54 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
55 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
56 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallintapolitiikka
57 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet
58 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
59 1 kpl Henkilöstöraportti 2014
60 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
61 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteineen
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteet
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteineen
Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteetVKO 23/2015

2.6.2015 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
Kokouksen ALAOULT:2.6.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
40 - Ajankohtaiset asiat
41 1 kpl Ilmoitusasiat
42 3 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2015
43 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta
44 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen
45 - Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
46 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015
47 - Muut asiat
48 - Pöytäkirjan tarkastaminen
49 - Kokouksen päättäminen
-1 - Kansilehti
50 2 kpl Lausuntopyyntö/ Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowfllake Oy
Kokouksen oheismateriaali:
Alaounasjoen aluelautakunnan 2.6.2015 esityslista liitteineen
Alaounasjoen aluelautakunnan 2.6.2015 esityslista 2 liitteineen

Kokouksen SODAKLT:3.6.2015 18:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
30 - Ajankohtaiset asiat
31 1 kpl Ilmoitusasiat
32 2 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
33 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta
34 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen
35 - Kylätalo Tönölän käynnistämisavustus
36 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Sodankyläntien alueella
37 - Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
38 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
39 - Tiaisen Kyläseura ry:n aloite yhteiskuljetuksen järjestämisestä uimahallille
40 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015
41 - Muut asiat
42 - Pöytäkirjan tarkastaminen
43 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Sodankyläntien aluelautakunta 3.6.2015 esityslista liitteineen


4.6.2015 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
Kokouksen YLAOULT:4.6.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
40 - Ajankohtaiset asiat
41 1 kpl Ilmoitusasiat
42 2 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
43 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta
44 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen
45 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma
46 1 kpl Meltauksen monipalvelukeskuksen tilatarveselvitys
47 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015
48 - Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
49 - Muut asiat
50 - Pöytäkirjan tarkastaminen
51 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Yläounasjoen aluelautakunnan 4.6.2015 esityslista liitteineen


VKO 22/2015

Kokouksen KH:25.5.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
203 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
204 - Ilmoitusasiat
205 4 kpl Lausunnon antaminen oikeusministeriölle oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen"
206 4 kpl Carelian Dogsledding and Outdoor-yrityksen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 2.2.2015, 57 §, koskien maa-alueen vuokraamista Ollerovaar
207 1 kpl Rovaniemen Energia Oy / toimiohjeet yhtiökokousedustajalle
208 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys
209 9 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
210 2 kpl Luovutusehdot asuinrakennustonteille 15. kaupunginosan alueelle
211 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
213 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
214 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2015-2016
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen esityslista 25.5.2015

Kokouksen TEKNLTK:26.5.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
60 - Ajankohtaiset asiat
61 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
62 - Toimivalta kiinteän omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa, vuokrauksessa, käyttö-oikeuden myöntämisessä, naapurien kuulemisessa sekä lupa- ja asuntoasioissa
63 - Rajavartioston alueen tarjouskilpailu ja hankintapäätöksen delegointi toimialajohtajalle
64 1 kpl Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015
65 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
66 5 kpl Lausunnon antaminen yleiskaavan muutosehdotuksesta, Valionranta - Koskipuisto
67 3 kpl Asemakaavan muutos, Vaaralammen kioski
68 3 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontti 13, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
69 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26
70 4 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
71 5 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie
72 3 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie
73 3 kpl Asemakaavan muutos kortteli 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie
74 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Teknisen lautakunnan 26.5.2015 esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen ELINKJ:26.5.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
31 - Rovaniemen lentoaseman toiminnan esittely
32 1 kpl Rovaniemen naisurheilu kaupunkimarkkinoinnissa - kehittämishanke
33 - Muut asiat
34 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Elinkeinojaoston esityslista liitteineen 26.5.2015


Kokouksen PETULTK:26.5.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
56 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
57 - Ajankohtaiset asiat
58 1 kpl Perusturvalautakunnan 1. osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015
59 2 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu
60 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
61 6 kpl Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto
62 - Palveluvastaavan viran perustaminen ikäihmisten palvelualue / Palveluasuminen
63 - Palveluvastaavan viran perustaminen Ikäihmisten palvelualue /Kotihoito
64 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2015-2016
65 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset
66 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset
67 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

Kokouksen TARKLT13:27.5.2015 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
47 - Tarkastuslautakunnan kokoonpanon muutos
48 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
49 - Selvitys johdon vahvistuskirjeestä
50 - Arviointikertomus vuodelta 2014
51 - Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
52 1 kpl Osavuosikatsaus tarkastuslautakunnan osalta
53 2 kpl Tarkastuslautakunnan tuloskortti ja talousarvio vuodelle 2016
54 - Pöytäkirjanpitäjä sekä sihteeritehtävät 1.7.-31.12.2015
55 - Tarkastuslautakunnan tositteiden asiatarkastus 1.7.- 31.12.2015
56 - Tositteiden hyväksyminen tarkastuspäällikön vuosiloman aikana
57 - Henkilökohtaisen tietoliikenneyhteyden käyttämisestä lautakunnan jäsenelle maksettava korvaus
58 - Sisäisen valvonnan järjestelyt vuonna 2015
59 - Muut asiat
60 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 27.5.2015 esityslista koosteena

Kokouksen YMPLTK:27.5.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
75 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
76 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
77 1 kpl Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015
78 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, ympäristöterveydenhuolto
79 1 kpl Terveydensuojelulain 51 §:n 2 mom mukaisen viranhaltijapäätöksen vahvistaminen, Uimahalli Vesihiisi
80 - Terveystarkastajan määräaikaisen viran perustaminen
81 1 kpl Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n rakennuslupahakemus 2015-223 asuinkerrostalon rakentaminen os. Kellonsoittajankatu 6, 96100 ROVANIEMI
82 1 kpl Rovaniemen Työväentalosäätiön rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-284, asuinkerrostalon rakentaminen, Lapinkatu 2 B, Rovaniemi
83 1 kpl Rovaniemen Työväentalosäätiön rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-285, asuinkerrostalon rakentaminen, Lapinkatu 2 A, Rovaniemi
84 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus nro 2015-377 (nro 2015-196 ja 2015-195) Ounasrinteen monitoimirakennuksen rakentaminen
85 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöstä 25.2.2015, 31 §, sähköjohdon sijoittaminen kiinteistölle Tienmutka 698-406-68-6
86 1 kpl Risto ja Tuula Matikaisen rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-64 Rovaniemen kaupungin Perttausjärvelle
87 1 kpl Kalevi Korhosen rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Mäntyjärvelle, nro 2015-350
88 1 kpl Yhdyskuntateknisen laitteen sijoittaminen Kari Yliharjun 698-409-83-46 kiinteistölle, Rovaniemi, Viirin kylässä, nro 2015-66
89 4 kpl Niina Timosen ja Kirsi Jylhän, Horse Hill Ky, oikaisuvaatimus tarkastusrakennusmestarin katselmuspöytäkirjasta, rakennuslupa 2013-783
90 1 kpl MH-Kivi Oy maa-ainesluvan jatkaminen, Rovaniemen kaupunki, Kuohunki, Valtionmaa 698-893-18-2, nro 525/2009
91 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ymp.ltk 27.5.2015 kokouksen esityslista liitteineen

Kokouksen VAPAJLTK:27.5.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
47 - Tiedotusasiat
48 - Ajankohtaiset asiat
49 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
50 3 kpl Tulosohjausasiakirjojen valmistelu
51 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
52 - Liikunta / Liikuntapaikkojen investoinnit 2015
53 2 kpl Nuoriso/ Toiminta-avustukset 2015
54 2 kpl Liikunta/ Toiminta-avustukset 2015
55 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
56 - Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto
57 - Kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyt: Oikarainen sekä Totonvaaran laitoskirjasto
58 - Valtuustoaloite helpompi ensilumen latu
59 - Valtuustoaloite omatoimikirjasto Rovaniemelle
60 - Viranhaltijapäätökset
61 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset syksyllä 2015
62 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminenVKO 21/2015

18.5.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:18.5.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
182 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
183 - Ilmoitusasiat
184 - Kaupunginvaltuuston 23.3.2015 täytäntöönpano
185 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Kauppakeskus Revontuli Oy:n hallintoriitahakemuksen johdosta
186 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rovaniemen kaupunginhallituksen valitukseen otto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa
187 2 kpl Otto-oikeuden käyttäminen koulutuslautakunnan päätökseen 29.4.2015, 36 §, koskien opettajan viran siirtoa ja Hirvaan koulun koulunjohtajan valintaa
188 1 kpl Valtuustoaloite tonttien pakkolunastusprosessi Saarenkylässä 2014
189 1 kpl Valtuustoaloite ilmainen WLAN-verkko Rovaniemen keskustaan
190 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallintapolitiikka
191 - Rahoitusleasingsopimuksen purkaminen ja päiväkotirakennuksen lunastaminen
192 - Järvien hoitokalastustuki 2015
193 1 kpl Hallinnon uudistuksen toinen vaihe
194 - Asukasasiamiehen toimen lakkauttaminen ja kuntademokratian kehittämispäällikön viran perustaminen
195 1 kpl Muutos yhteistoimintasopimukseen - Kortteli 33
196 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet
197 - Toimivalta kiinteän omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa, vuokrauksessa, käyttö-oikeuden myöntämisessä, naapurien kuulemisessa sekä lupa- ja asuntoasioissa
198 2 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowfllake Oy
199 4 kpl Sonkajärven Oitolanrannan maa-alueen vuokraaminen Sonka Napapiirin Kyläyhdistykselle
200 3 kpl Tontin vuokraaminen 6-6089-1, Aho Anna-Maija
201 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-321-11, Lapinkatu 2
202 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallitus 18.5.2015 esityslista liitteineen

19.5.2015 09:00 Nuorisohallitus (NUHA)
Kokouksen NUHA:19.5.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
8 2 kpl Nuorten harrastetuki vuonna 2015
9 - Muut asiat
10 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteena
Kokouksen LIIKELJK:20.5.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
66 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
67 - Napapiirin Vesi liikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015
68 1 kpl Liittämiskustannukset uusilla rakennusalueilla - Ylikylä
69 2 kpl Oikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätökseen 16,3,2015, 112 §
70 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
71 - Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015
72 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
73 - Ounasvaaran peruskoulun vesikaton uusimisen urakkatarjoukset
74 1 kpl Ilmoitusasiat
75 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
76 - Työterveysliikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
77 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 20.5.2015
Kokouksen YLAOULT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
32 1 kpl Ajankohtaiset asiat
33 - Ilmoitusasiat
34 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
35 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu
36 - Muut asiat
37 - Pöytäkirjan tarkastaminen
38 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena
Kokouksen YLAKLTK:20.5.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
26 - Ajankohtaiset asiat
27 - Ilmoitusasiat
28 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
29 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu
30 - Muut asiat
31 - Pöytäkirjan tarkastaminen
32 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen SODAKLT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
23 - Ajankohtaiset asiat
24 - Ilmoitusasiat
25 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
26 - Aluelautakuntien kesätyökokeilu
27 - Muut asiat
28 - Pöytäkirjan tarkastaminen
29 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena
Kokouksen RANUALT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
21 - Ajankohtaiset asiat
22 - Ilmoitusasiat
23 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
24 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu
25 - Muut asiat
26 - Pöytäkirjan tarkastaminen
27 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen ALAOULT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
32 - Ajankohtaiset asiat
33 - Ilmoitusasiat
34 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
35 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu
36 - Muut asiat
37 - Pöytäkirjan tarkastaminen
38 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena

20.5.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
Kokouksen ALAKELT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
21 - Ajankohtaiset asiat
22 - Ilmoitusasiat
23 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet
24 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu
25 - Muut asiat
26 - Pöytäkirjan tarkastaminen
27 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteenaVKO 20/2015

Kokouksen KV:11.5.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
39 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
40 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
41 - Eroaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä / Nätynki Aatos
42 - Eroaminen luottamustehtävistä / Satu Miettinen
43 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Kumpu Heidi
44 - Irtisanoutuminen apulaiskaupunginjohtajan virasta / vakanssinumero 02585001
45 - Omavelkaisen takauksen myöntäminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille
46 3 kpl Asemakaavan laatiminen, Vaarala
47 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52
48 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A
49 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista 11052015 liitteineen
Esityslistan 11052015 liitteet

Kokouksen NUVA:13.5.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
17 - Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) esittely
18 - Monden nuorisokeskuksen toimintojen esittely
19 - Kulttuurikasvatussuunnitelman esittely nuorisovaltuustolle
20 - Nuorisovaltuuston osallistujat lapsivaikutusten arviointi -työpajaan 26.5.2015
21 - Nuorisovaltuustojen Liiton Nuva ry:n edustajiston kokouksen terveiset
22 1 kpl Nuortenideat.fi ottaminen nuorisovaltuuston käyttöön
23 - Muut asiat
24 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteenaVKO 18/2015

Kokouksen KH:27.4.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
161 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
162 - Ilmoitusasiat
163 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Kumpu Heidi
164 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö
165 - Viranhaltijapäätösten tekeminen ja ilmoittaminen
166 - Omavelkaisen takauksen myöntäminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille
167 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Rovaniemen Invalidit ry
168 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Tennilän nuorisoseura ry
169 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Auttin Nuorisoseura
170 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Valajakosken metsästys- ja kalastusseura ry
171 1 kpl Kuntalaisaloite luottamushenkilöiden, virka- ja toimihenkilöiden säästötaloisiin osallistuminen
172 3 kpl Valtuustoaloite Muurolaan kaavoitetaan 100 omakotitonttia ja 20 teollisuustonttia
173 - Toimialajohtajien sijaisten määrääminen
174 - Pekka Latvalan erillislisä
175 - Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen
176 2 kpl Luovutusehdot Sinetän vanhan koulun rakennuspaikalle
177 3 kpl Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta / Niemelän talo
178 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A
179 1 kpl Asuntotonttia 10-10149-5 koskevan vuokrasopimuksen täydentäminen vuokralaisten osalta Vennivaarassa os. Vennikuja 2
180 5 kpl Poikkeamishakemus, 4-486-15, Mäkiranta 13
181 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen 27.4.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen TARKLT13:28.4.2015 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
37 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
38 1 kpl Talouden seuranta
39 - Riskienhallinnan järjestelyt vuonna 2014
40 - Tilinpäätös 2014 ja sen käsittely
41 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä
42 - Työllisyyspalvelujen järjestämiseen liittyvät havainnot
43 - Arviointikertomuksen valmistelu
44 - Muut asiat
45 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
46 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 28.4.2015 esityslista koosteena

Kokouksen TEKNLTK:28.4.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
48 - Infran korjausvelka
49 1 kpl Vuoden 2015 päällysteet
50 - Päällysteurakka 2015 ja 2016, urakoitsijan valinta
51 - Ajankohtaiset asiat
52 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
53 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.--31.3.2015
54 - Virkavalinnoista päättäminen / tekninen lautakunta
55 1 kpl Valtuustoaloite Ahkiomaantien liikennejärjestelyt
56 1 kpl Valtuustoaloite alle 20-vuotiaille samanhintainen kausikortti koko kaupungin alueella
57 2 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowfllake Oy
58 - Ilmoitusasiat / muut asiat
59 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Teknisen lautakunnan 28.4.2015 esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen PETULTK:28.4.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
41 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
42 - Ajankohtaiset asiat
43 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.3.2015
44 1 kpl Talousarvion 2016 valmistelutilanne
45 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen
46 - Tehostetun palveluasumisen, jaksohoidon ja palveluasumisen palveluiden hankinta/Ikäihmisten palvelualue
47 1 kpl Kansalaisaloite Kylien seniorineuvola, sairaanhoitaja ja terveydenhoitajien vastaanotto
48 - Palveluseteliyrittäjäksi hyväksyminen / Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
49 - Palveluvastaavan viran perustaminen ikäihmisten palvelualue / Palveluasuminen
50 - Palveluvastaavan viran perustaminen Ikäihmisten palvelualue /Kotihoito
51 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset
52 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset
53 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
-1 - Kansilehti
54 - Hallintopäällikön viran perustaminen perusturvan toimialalle
55 1 kpl Perusturvalautakunnan osallistuminen koulutustilaisuuksiin

Kokouksen ALAKELT:28.4.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
9 1 kpl Ajankohtaiset asiat
10 - Ilmoitusasiat
11 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015
12 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2014
13 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
14 - Kirjastopalvelut Alakemijoen alueella
15 - Hirvaan kyläyhdistys ry:n anomus kehittämistuen 2014 siirrosta ja käyttötarkoituksen muutoksesta
16 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
17 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus
18 - Muut asiat
19 - Pöytäkirjan tarkastaminen
20 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Alakemijoen aluelautakunta 28.4.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen KOULLTK:29.4.2015 12:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
36 3 kpl Oikaisuvaatimus Hirvaan koulun koulunjohtaja valinnasta
37 - Ajankohtaiset asiat
38 - Ilmoitusasiat
39 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015
40 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
41 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet
42 1 kpl Sinetän päiväkodin rakentaminen
43 - Päiväkotipihojen pieninvestoinnit vuodelle 2015
44 1 kpl Kansalaisopistoselvitys
45 - Kuvataidekoulun ja musiikkiopiston asiakasmaksujen korotus
46 1 kpl Meltauksen koulun tarveselvitys
47 - Tuntiopettajan virkojen perustaminen
48 - Koulukuraattorin toimen perustaminen
49 2 kpl Lausuntopyyntö Vennivaaran asemakaavan laajentamisesta
50 1 kpl Iltapäivätoiminnan toimijasopimukset 2015-16
51 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu
52 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa
53 - Henkilöstön kehittämispäällikön viran perustaminen
54 - Viranhaltijapäätökset
55 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen
56 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Koulutuslautakunnan 29.4.2015 sähköinen kokusmateriaali

Kokouksen YMPLTK:29.4.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
53 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
54 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
55 1 kpl Timo ja Katri Lakkapään rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-0001 Ylitorniolle
56 1 kpl Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen liiketilat rakennuslupahakemus 2015-101, Suosiolantie 1, 96100 Rovaniemi
57 1 kpl Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän rakennuslupahakemus, 2015-180, Lapin keskussairaalan patologian osaston korjaus-, muutos- ja laajennustyö
58 1 kpl Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n rakennuslupahakemus, nro 2015-136, Kairatie 27, Rovaniemi
59 1 kpl Finavia Oyj rakennuslupahakemus, rakennuslupanro 2015-198 Rovaniemen lentoaseman terminaalirakennuksen korjaus- ja muutostyöt
60 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus, 2015-182, Saarenputaan päiväkodin laajennus
61 1 kpl Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-212, Katajarannan koulun käyttötarkoituksen muutos
62 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy maisematyölupahakemus 2015-195 Ounasrinteen monitoimirakennus
63 1 kpl As Oy Rovaniemen Viirinkankaantie 10, rakennuslupanro 2015-108, asuinkerrostalon rakentaminen Viirinkankaantie 10
64 1 kpl Vesa-Pekka, Riikka-Liisa, Venla ja Aapo Heikkilän rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-96 Rovaniemen Ylinampaan
65 1 kpl Lausunto Eino Vesterlundin poikkeamishakemuksesta Rovaniemen Alakorkaloon, nro 2015-143
66 - Ravirinki ry:lle myönnetyn ympäristöluvan haltijan vaihtuminen
67 - Päätös maa-ainesluvan siirrosta Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle
68 2 kpl Lausunnon antaminen yleiskaavan muutosehdotuksesta, Valionranta - Koskipuisto
69 1 kpl Lausunto, Vennivaaran asemakaavan laajentaminen
70 1 kpl Lausunto Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
71 3 kpl Sähköjohdon sijoittaminen kiinteistölle Piirunranta 698-409-29-28, nro 2014-1049
72 1 kpl Sähköjohdon sijoittaminen kiinteistölle Vanha-Kiviniemi 698-409-25-18, nro 2015-23
73 - Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa
74 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ympäristölautakunta 29.4.2015 esityslista liitteineen

29.4.2015 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
Kokouksen YLAKLTK:29.4.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
11 1 kpl Ajankohtaiset asiat
12 - Ilmoitusasiat
13 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015
14 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2014
15 1 kpl Kotiapukuponki-raportti
16 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
17 3 kpl Yläkemijoki komiaksi -maisemahanke
18 7 kpl Avustukset hiihtolatujen kunnossapitoon talvikaudelle 2015
19 1 kpl Yläkemijoen koulun päättöluokan leirikouluanomus
20 1 kpl EL Yläkemijoen yhdistys ry: anomus boccia-pallojen hankkimiseksi
21 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
22 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus
23 - Muut asiat
24 - Pöytäkirjan tarkastaminen
25 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Yläkemijoen aluelautakunta 29.4.2015 esityslista liitteineen


VKO 17/2015

Kokouksen ELINKJ:21.4.2015 10:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
26 - Lapin Muovi Oy:n toiminnan esittely
27 3 kpl Teollisuustontin 9-9062-1 vuokraaminen
28 1 kpl All Signs Point to the Arctic- Invest in Lapland - hanke
29 - Muut asiat
30 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen ALAOULT:21.4.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
19 - Ajankohtaiset asiat
20 - Ilmoitusasiat
21 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan toiminta- ja talousraportti 1. 1. - 31.3.2015
22 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2014 ja tuloskortti
23 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
24 - Lehtojärven kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä
25 - Marraskosken kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä
26 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
27 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus
28 - Muut asiat
29 - Pöytäkirjan tarkastaminen
30 - Kokouksen päättäminen
-1 - Kansilehti
1 - Lausunto Tilaliikelaitoksen johtokunnalle koskien Sinetän vanhan koulun myyntiä
Kokouksen oheismateriaali:
Alaounasjoen aluelautakunnan 21.4.2015 esityslista liitteineen
Alaounasjoen aluelautakunnan 21.4.2015 esityslista 2

Kokouksen SODAKLT:22.4.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
10 - Ajankohtaiset asiat
11 - Ilmoitusasiat
12 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Sodankyläntien alueella
13 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015
14 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan tilinpäätös 2014 ja tuloskortti
15 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
16 - Perunkajärven kyläyhdistys ry:n anomus määrärahan siirtämisestä vuodelta 2014 vuodelle 2015
17 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
18 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus
19 - Muut asiat
20 - Pöytäkirjan tarkastaminen
21 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Sodankyläntien aluelautakunta 22.4.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen VAPAJLTK:22.4.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
34 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
35 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu
36 - Tiedotusasiat
37 - Ajankohtaiset asiat
38 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015
39 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa
40 2 kpl Lausuntopyyntö, Vennivaaran asemakaavan laajentaminen
41 - Rovaniemen taidemuseon kokoelmatila
42 - Valtuustoaloite saksalaisajan historiallisten paikkojen kartoittaminen
43 - Viranhaltijapäätökset
45 - Kulttuuri/Kulttuuriavustukset 2015
46 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteena

Kokouksen LIIKELJK:23.4.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
49 2 kpl Ilmoitusasiat
50 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
51 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus huhtikuu 2015
52 1 kpl Työterveysliikelaitoksen virkavalinnoista päättäminen
53 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
54 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
55 - Tilaliikelaitoksen virkavalinnoista päättäminen
56 - Saarenkylän vuodeosaston vesikaton muutoshankkeen taloudellinen loppuselvitys
57 - Kivalonpuiston päiväkodin korjaustöiden kokonaisurakkatarjoukset
58 2 kpl Sinetän vanhan koulun myynti
59 1 kpl Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
60 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
61 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 23.4.2015

23.4.2015 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
Kokouksen RANUALT:23.4.2015 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
10 - Ajankohtaiset asiat
11 - Ilmoitusasiat
12 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015
13 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2014
14 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen käyttötarkoituksen muutos
15 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
16 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus
17 - Muut asiat
18 - Pöytäkirjan tarkastaminen
19 - Kokouksen päättäminen
-1 - Kansilehti
21 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
Kokouksen oheismateriaali:
Ranuantien aluelautakunta 23.4.2015 esityslista liitteineen
Ranuantien aluelautakunta 23.4.2015 esityslista 2 liitteineenVKO 16/2015

Kokouksen KH:13.4.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
142 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
143 - Ilmoitusasiat
144 - Eroaminen luottamustehtävistä / Satu Miettinen
145 - Valtiokonttorin päätös Salme Maria Pennasen kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta Rovaniemen kaupungille
146 - Talousarviolainan nostaminen
147 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
148 - Domus Arctica -säätiön tilintarkastajien nimeäminen toimikaudelle 2015
149 - Henkilökohtaisen tietoliikenneyhteyden käyttämisestä luottamushenkilölle maksettava korvaus
150 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Tolosen Erämiehet ry
151 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Kivitaipaleen Nuorisoseura
152 6 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
153 3 kpl Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto
154 21 kpl Maankäyttösopimukset / Vaarala
155 3 kpl Asemakaavan laatiminen, Vaarala
156 3 kpl Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta / Kairatie 52
157 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52
158 2 kpl Maanvuokrasopimuksen käyttötarkoituksen laajennus / Arctic Golf Oy
159 1 kpl Asuntotonttia 11-11318-1 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Kaurakatu 2
160 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginhallituksen 13.4.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen NUHA:16.4.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Nuorten ohjaamo -hankkeen esittely
2 - Nuorten, päättäjien ja virkamiesten tulevaisuustyöpaja 11.5.2015
3 1 kpl Nuortenideat.fi ottaminen nuorisovaltuuston käyttöön
4 1 kpl Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2014/raportit
5 - Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2015
6 - Muut asiat
7 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen YLAOULT:16.4.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Ajankohtaiset asiat
15 - Ilmoitusasiat
16 - Yläounasjoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015
17 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan 2014 tilinpäätös ja tuloskorttti
18 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Yläounasjoen alueella
19 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016
20 - Lohinivan kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä
21 - Marrasjärven kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä
22 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015
23 - Muut asiat
24 - Pöytäkirjan tarkastaminen
25 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Yläounasjoen aluelautakunnan 16.4.2015 esityslista liitteineen


VKO 14/2015

Kokouksen KH:30.3.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
114 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
115 - Ilmoitusasiat
116 1 kpl Henkilöstösopimus / vesiliiketoimintakauppa
117 - Eroaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä / Nätynki Aatos
118 1 kpl Vaalilautakuntien täydentäminen / eduskuntavaalit 2015
119 - Irtisanoutuminen apulaiskaupunginjohtajan virasta / vakanssinumero 02585001
120 2 kpl Kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan työnjako sekä strategisen ohjauksen vastuualueen johtaminen
121 1 kpl Lausunnon antaminen Pirjo Honkavuoren valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 2.2.2015, 334 §
122 1 kpl Lausunnon antaminen Sari Laakkosen valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 2.2.2015, 53 §
123 3 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 8.12.2014, 122 §, Osayleiskaava/Ounasvaara, tehtyihin valituks
124 - Rovaniemen kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014
125 - Liikelaitosten johtokunnan ja palvelukeskusten tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2014
126 1 kpl Henkilöstöraportti 2014
127 1 kpl Työolotiedustelu 2014
128 2 kpl Hallinnon uudistuksen toinen vaihe
129 5 kpl Yhteispäivystyssopimuksen päivittäminen ja päivystyksen lääkäripalveluiden hankintasopimuksen siirtäminen sairaanhoitopiirille
130 - Rovaniemen taidemuseon kokoelmatila
131 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Rovaniemen Työväentalosäätiö
132 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Lapin Samoilijat ry
133 1 kpl Muutos yhteistoimintasopimukseen ja maanvuokrasopimukseen - kortteli 33
134 3 kpl Maa-alueen vuokraaminen / Ounasvaaran Pirtit Oy
135 2 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12
136 5 kpl Asemakaavan muutos 537 ja 589 sekä katualueella, Väinämöisentie
137 9 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 5. kaupunginosa Koivikkopuisto
138 7 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 53:36, Salmensuoja, Norvajärvi
139 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
-1 - Kansilehti
140 1 kpl Toimiohjeet / Ounastähti -kehittämiskuntayhtymä
Kokouksen oheismateriaali:
KH150330

Kokouksen TARKLT13:31.3.2015 06:40:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
26 - Tarkastuslautakunnan kokoonpanon muutos
27 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
28 1 kpl Talouden seuranta
29 - Työllisyyspalvelujen järjestäminen Rovaniemen kaupungissa
30 1 kpl Arviointikertomuksen valmistelu
31 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätösten seurannasta
32 1 kpl Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta
33 - Virkanimikkeiden harmonisointi osana hallinnon uudistamista
34 - Muut asiat
35 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
36 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Tarkastuslautakunnan 31.3.2015 esityslista ja liitteet koosteenaVKO 13/2015

Kokouksen KV:23.3.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
20 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
21 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
22 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
23 - Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Helin Liisa
24 - Eroaminen perusturvalautakunnan varajäsenyydestä / Mäki Mari
25 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hakala Jirka ja Säkkinen Teppo
26 - Eroaminen poliisin neuvottelukunnan varajäsenyydestä / Sinikka Vilen
27 1 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen
28 1 kpl Omavelkainen takaus Napapiirin Vesi liikelaitoksen lainoille
29 - Lainatakaus / Napapiirin Residuum Oy
30 2 kpl Hyvinvointikertomus 2014
31 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet
32 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
33 5 kpl Meltauksen osayleiskaava
34 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista 23032015 liitteineen
Esityslistan 23032015 liitteet

Kokouksen ELINKJ:24.3.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
18 - Ahma ympäristö Oy:n toiminnan esittely
19 3 kpl Teollisuustontin 9-9062-1 vuokraaminen
20 3 kpl Liiketontin vuokraaminen korttelissa 9022 / Koneliike Korteniemi Oy
21 1 kpl Connect North Business with Capital -CNBC -hanke
22 1 kpl Arctic Business Consept -hanke
23 1 kpl Game Brewery - hanke
24 - Muut asiat
25 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Elinkeinojaoston esityslista 24.3.2015

Kokouksen TEKNLTK:24.3.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
32 - Ajankohtaiset asiat
33 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
34 2 kpl Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja teknisen palvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
35 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-28.2.2015
36 2 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu / tekninen toimiala
37 1 kpl Valtuustoaloite Konekeskuksen myynti
38 1 kpl Rahkonrannan yksityistien kunnossapitohakemuksen hylkäys
39 5 kpl Lausunnon antaminen Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmasta 2015, MAATO
40 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Toini ja Pekka Lanton valitukseen korttelin 125 tonttien 7 ja 8 sekä korttelin 131 tonttien 16
41 2 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan kortteli 126 tontti 1-2, Koskikatu 40-42
42 9 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 5. kaupunginosa Koivikkopuisto
43 5 kpl Asemakaavan muutos 537 ja 589 sekä katualueella, Väinämöisentie
44 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosan korttelin 2169 tontti 1, Kulppilantie
45 2 kpl Teknisen toimialan organisaatio 1.1.2016
46 - Ilmoitusasiat / muut asiat
47 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Teknisen lautakunnan 24.3.2015 esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen PETULTK:24.3.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
28 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
29 - Ajankohtaiset asiat
30 2 kpl Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja tuloskortit 2014 sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
31 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-28.2.2015
32 5 kpl Yhteispäivystyssopimuksen päivittäminen ja päivystyksen lääkäripalveluiden hankintasopimuksen siirtäminen sairaanhoitopiirille
33 - Erityissuunnittelijan viran perustaminen aikuisten ja työikäisten palvelualueelle
34 - Vammaisten henkilöiden tehostetun autetun asumisen palvelun kilpailuttaminen
35 1 kpl Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämisperusteet ikäihmisten palvelualueella 1.3.2015 lukien
36 - Toimintaterapeutin toimen perustaminen/Ikäihmisten palvelut palvelualue
37 2 kpl Edustajan nimeäminen työllisyyttä edistävän yhteispalvelun johtoryhmään
38 - Virkavalinnoista päättäminen
39 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset/palvelukeskuksen johtaja ja palvelupäällikkö
40 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

Kokouksen YMPLTK:25.3.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
37 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
38 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
39 - Lausunnot Ranuan jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostoinnin ympäristölupien lupamääräysten tarkistamisesta, Ranua
40 - Lausunto Pellon kunnan vesilain mukaisesta hakemuksesta Pellojärvi-Säynäjäjärvi keskivedenkorkeuden alentamisesta, Pello
41 - Lausunto Markku Niemelän pienvoimalaitoksen rakentamisesta Hirvasojan vesistöön, Rovaniemi
42 5 kpl Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen 2014
43 1 kpl Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksut
44 3 kpl Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut
45 2 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu/tekninen toimiala
46 1 kpl Jätevesiavustuksien myöntämisperusteet ja toteutus vuonna 2015
47 1 kpl Rovaniemen Energia Oy:n rakennuslupahakemus teollisuus-/varastohallin rakentaminen, rakennuslupa nro 2014-1002, Alakorkalo, Mustikkamaa, Rovaniemi
48 1 kpl As Oy Rovaniemen Kanteletar rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentaminen, rakennuslupa nro 2015-111, Väinämöisentie 18, 96300 Rovaniemi
49 1 kpl Lapin Rakennusmesta Oy:n perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun rakennuslupa nro 2015-99, pienkerrostalon rakentaminen, Kivikatu 12, 96400 Ro
50 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöstä 19.11.2014, 161 §, maalämpöputkien sijoittaminen kiinteistölle Voimalaitoskylä 698-402-331-5
51 2 kpl Päätös Lapin Kuljetus Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta, Hietavaara, Rovaniemi
52 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:
Ympäristölautakunnan 25.3.2015 kokouksen esityslista liitteineen


VKO 12/2015

Kokouksen KH:16.3.2015 12:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
111 4 kpl Rovaniemen Energia Oy:n yhtiökokous 24.3.2015 / toimiohjeet yhtiökokousedustajalle
112 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa
113 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista 16.3.2015 liitteineen

Kokouksen YLAOULT:16.3.2015 19:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
11 - Ajankohtaiset asiat
12 - Ilmoitusasiat
13 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys
14 - Muut asiat
15 - Pöytäkirjan tarkastaminen
16 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Yläounasjoen aluelautakunnan 16.3.2015 esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen ALAOULT:16.3.2015 19:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
13 - Ajankohtaiset asiat
14 - Ilmoitusasiat
15 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys
16 - Muut asiat
17 - Pöytäkirjan tarkastaminen
18 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Alaounasjoen aluelautakunnan 16.3.2015 esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen KOULLTK:17.3.2015 14:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
23 - Ajankohtaiset asiat
24 1 kpl Koulutuslautakunnan tilinpäätös ja tuloskortit 2014
25 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 (koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut)
26 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 28.2.2015
27 1 kpl Varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteiden laatiminen
28 - Varhaiskasvatuksen järjestämisen yleiset periaatteet
29 - Perusopetuksen järjestämisen yleiset periaatteet
30 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys
31 - Koulupihojen pieninvestoinnit vuodelle 2015
32 - Palveluseteliyrityksen hyväksyminen / Liikuntapäiväkoti Touhula Ounasvaara
33 - Viranhaltijapäätökset
34 - Pöytäkirjan tarkastaminen
35 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Koulutuslautakunnan 17.3.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen VAPAJLTK:18.3.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
23 - Tiedotusasiat
24 - Ajankohtaiset asiat
25 - Viranhaltijapäätökset
26 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 28.2.2015
27 3 kpl Vapaa-ajanlautakunnan tilinpäätös ja tuloskortit 2014
28 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 (vapaa-ajanpalvelut)
29 - Valintakriteerit vuoden 2014 Vuoden seuratoimitsijan, Vuoden urheiluteon ja Vuoden urheilijan valinnoille
30 - Rovaniemen kulttuuripalkinto ja kulttuuritekopalkinnot 2015
31 6 kpl Kulttuuripalvelusopimusten raportointia 2014
32 - Muut asiat
33 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Vapaa-ajanlautakunnan esityslista liitteineen koosteenaVKO 11/2015


Kokouksen KH:9.3.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
79 - Ilmoitusasiat
80 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
81 2 kpl Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kemijoki Oy:n ym. valitukseen Sierilän voimalaitoksen rakentamista koskevassa asiassa
82 1 kpl Merkkipäiviä ja muistamistilaisuuksia koskevan ohjeen päivittäminen
83 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa
84 1 kpl Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten
85 - Lisäys ulkomainonnasta määräämiseen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
86 4 kpl Rovaniemen Energia Oy:n yhtiökokous 24.3.2015/toimiohjeet yhtiökokousedustajalle
87 2 kpl Aluelautakuntien vuoden 2015 käyttösuunnitelmien vahvistaminen
88 4 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu
89 2 kpl Napapiirin vesi liikelaitoksen liiketoimintakauppa
90 1 kpl Omavelkainen takaus Napapiirin vesi liikelaitoksen lainoille
91 3 kpl Luovutusehdot Napapiiri Vesi Oy:lle vuokrattaville maa-alueille
92 - Lainatakaus / Napapiirin Residuum Oy
93 2 kpl Hyvinvointikertomus 2014
94 2 kpl Kannanotto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen / sote-järjestämislain säädösmuutokset
95 5 kpl Lausuntopyyntö tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 ja niiden ympäristöselostuksista
96 - Valtuustoaloite kaupunkistrategian jalkauttamisohjelman käynnistäminen
97 - Valtuustoaloite kaupunki lopettaa laskujen perimisen yhteistyön Lindorff Oy:n kanssa
98 1 kpl Valtuustoaloite tervetuloa yrittäjäksi Rovaniemelle, näkyvät kyltit tuloreiteille
99 - Valtuustoaloite kaupungin oman tuotannon kustannuslaskennan parantaminen ja tuotantohintojen vertailukelpoisuuden kehittäminen
100 - Valtuustoaloite vastaaminen kirjallisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin
101 1 kpl Valtuustoaloite Uuden Rovaniemen jakelun saamisesta kaikkiin Rovaniemen kaupungin talouksiin
102 1 kpl Valtuustoaloite lapsen oikeuksien päivä viralliseksi liputuspäiväksi Rovaniemellä
103 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet
104 1 kpl Teleoperaattoripalvelujen hankinta
105 5 kpl Meltauksen osayleiskaava
106 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen
107 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
108 2 kpl Maa-alueen varaaminen ja vuokraaminen maa-ainesten ottoa varten Jokkavaarasta
109 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 8:3, Putaanranta
110 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena

11.3.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:11.3.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
35 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
36 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
37 - Rovaniemen kaupungin tuottotilit
38 1 kpl Tilaliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
39 2 kpl Tilaliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2014 ja riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2015
40 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
41 - Napariirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
42 - Rovaniemen kaupungin jatkuva tuottotili
43 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
44 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 9.2.2015, 4 §/ vt. toimitusjohtaja
45 1 kpl Selityksen antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee viemäri- ja vesijohdon rakentamislupaa Vikajärvellä
46 1 kpl Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
47 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 11.3.2015

12.3.2015 09:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)
Kokouksen NUVA:12.3.2015 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Nuorisovaltuuston järjestäytyminen
2 - Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston valinta
3 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö
4 - Nuorisovaltuuston edustus lautakunnissa
5 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Jenna Ahola
6 - Nuorisohallituksen asettaminen
7 - Nuorisovaltuuston edustaja vammaisneuvostoon
8 - Nuorisovaltuuston edustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään
9 - Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton edustajisto
10 - Nuorisovaltuuston työryhmät
11 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2013-2014
12 1 kpl Nuorisovaltuuston edustajat osallisuusseminaariin 14.4.2015
13 - Nuorisovaltuuston panos lähipalvelufoorumi työhön
14 - Muut asiat
15 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Nuorisovaltuuston esityslista liitteineen koosteena


VKO 9/2015

24.2.2015 14:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
Kokouksen PETULTK:24.2.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
11 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
12 - Ajankohtaiset asiat
13 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1. - 31.1.2015
14 - Hoivaosastojen ja tehostetun palveluasumisen tilojen kokonaistarveselvityksen laadinta - Rautiosaaren palvelutalon ja hoivaosastojen tilat
15 1 kpl Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämisperusteet ikäihmisten palvelualueella 1.3.2015 lukien
16 - Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen aikuisten ja työikäisten palvelualueelle
17 - Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan virkojen perustaminen lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun
18 - Kuntoutusohjaajan viran ja psykologin toimen perustaminen Nuorten mielenterveyspalveluihin
19 - Kahden sairaanhoitajan toimen perustaminen mielenterveysyksikköön
20 - Suuhygienistin toimen muuttaminen hammaslääkärin viraksi
21 - Farmaseutin toimen perustaminen
22 - Selvitys perusturvalautakunnalle terveyskeskuksen suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä ja niihin liittyvistä odotusajoista
23 1 kpl Perusturvalautakunnan kaluston hankintasuunnitelma vuodelle 2015
24 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset/sosiaali- ja terveysjohtaja, perusturvajohtaja ja palvelukeskuksen johtaja
25 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset/vanhustyön johtaja ja palveluesimies
26 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
27 - Perusturvajaoston varajäsenen valinta Terhi Suoraniemen tilalle
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena

24.2.2015 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
Kokouksen ELINKJ:24.2.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
7 - Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toiminnan esittely
8 - Viranhaltijapäätökset
9 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10. - 31.12.2014
10 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10.- 31.12.2014
11 - Painonnoston Masters MM-kisat 12. - 19.9.2015
12 1 kpl Rovaniemen aseman vahvistaminen johtavana arktisena kaupunkina - hanke
13 1 kpl LuontoRovaniemi, Kohteiden ja palvelujen kehittäminen -hanke
14 1 kpl LuontoRovaniemi, Investoinnit hyvinvointiin hanke
15 1 kpl Älykäs erikoistuminen liikuntaan Lapissa - hanke
16 1 kpl Alueviestinnän prosessit ja työkalut - hanke
17 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

25.2.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:25.2.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
23 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
24 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
25 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma 2015
26 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
27 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus tammikuu 2015
28 1 kpl Työterveysliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2014 ja riskienhallintasuunnitelma 2015
29 1 kpl Työterveysliikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloskortti
30 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
31 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
32 1 kpl Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
33 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 25.2.2015

25.2.2015 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:25.2.2015 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
15 1 kpl Talouden seuranta
16 1 kpl Tuloskortti vuodelta 2014 tilinpäätöstä varten
17 - Työllisyyspalvelujen järjestäminen Rovaniemen kaupungissa
18 1 kpl Arviointisuunnitelma vuodelle 2015
20 - Selostus kaupunginhallituksen päätösten seurannasta
21 - Opinto- ja kokousmatka Tampereelle
22 - Suunnitelmat tilintarkastuksen järjestämisestä
23 - Muut asiat
24 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
25 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista koostettuna

25.2.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:25.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
15 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
16 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, ympäristöterveydenhuolto
17 2 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
18 1 kpl Eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksujen tarkistaminen Rovaniemen klinikalla
19 2 kpl Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut
20 2 kpl Maa-aineslupataksan tarkistaminen
21 - Lapin Aluehallintoviraston selvityspyyntö Rovaniemen eläinlääkäripäivystystä koskevassa kanteluasiassa
22 1 kpl Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-28, asuinkerrostalon rakentaminen, Lapinkävijäntie 37, 96200 Rovaniemi
23 1 kpl Jussi Körkön rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-16 Rovaniemen Koskenkylään
24 1 kpl Mikko ja Marleena Kummun rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-37 Rovaniemen Alanampaan
25 1 kpl Päätös Napapiirin Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
26 - Hissiavustusten myöntämisperusteet
27 1 kpl Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2014
28 2 kpl Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden sekä tutkimusmenetelmien luotettavuuden hyväksyminen terveydensuojelulain mukaisten tutkimus
29 2 kpl Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden sekä tutkimusmenetelmien luotettavuuden hyväksyminen terveydensuojelulain mukaisten tutkimus
30 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöstä 10.12.2014, 170 §, viemäri- ja vesijohdon sijoittamiseksi Vikajärvellä sijaitsevalle Villa Kullero 698-407-5-126 nimiselle kiinteistölle.
31 5 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Kantola 698-406-46-4 ja Tienmutka 698-406-68-6 nimisille tiloille
32 3 kpl Sähköjohdon (maakaapeli) sijoittaminen Kiviniemi 698-405-5-13 nimiselle tilalle Marrasjärvellä
33 3 kpl Vesijohdon sijoittaminen Kiviniemi 698-405-5-13 nimiselle tilalle Marrasjärvellä
34 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

26.2.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
Kokouksen KOULLTK:26.2.2015 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Ajankohtaiset asiat
15 - Tiedotusasiat
16 - Viranhaltijapäätökset
17 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1.-31.1.2015
18 - Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston asiakasmaksujen korottaminen 1.8.2015 lukuvuodelle 2015 -2016
19 - Luokanopettajan virkojen perustaminen
20 - Tuntiopettajan virkojen perustaminen
21 1 kpl Valtuustoaloite Ounasvaaran urheilulukion kehittämisestä
22 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena

26.2.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
Kokouksen TEKNLTK:26.2.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
19 1 kpl Teknisen lautakunnan kaluston hankintasuunnitelma vuodelle 2015
20 - Ajankohtaiset asiat
21 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
22 - Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijalle, suunnittelutarveratkaisut
23 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.-31.1.2015
24 1 kpl Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutaso 2020
25 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 6. kaupunginosan korttelit 6072 ja 6073, Taivaanrannantie
26 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie
27 4 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie
28 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen
29 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
30 - Ilmoitusasiat / muut asiat
31 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslistan koosteVKO 8/2015

16.2.2015 15:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:16.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
59 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
60 - Ilmoitusasiat
61 1 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen
62 - Eroaminen perusturvalautakunnan varajäsenyydestä / Mäki Mari
63 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Reijo Sulasalmen valitukseen talviuintialueen vuokraamista koskevassa asiassa
64 - Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 12.1.2015 § 14 / Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen
65 - Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 12.1.2015 § 15 / Vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen
66 1 kpl Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön hakemus Palvelukoti Veljestuvan käyttötarkoituksen muuttamiseksi
67 - Toimielinten esittelijöiden määrääminen / nuorisovaltuuston esittelijä ja varaesittelijä sekä aluelautakuntien varaesittelijä
68 - Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin ja yhteisöihin
69 1 kpl Ulkomainonnasta määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
70 1 kpl Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikkoina toimivien laitosten määrääminen
71 7 kpl Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
72 5 kpl Vuokra-alueen osan luovuttaminen Lapin Ampujat ry / Toramon ampumarata-alue
73 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
74 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-99-27, Kairatie 27
75 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
76 1 kpl Rovakaira Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinti
Kokouksen RANUALT:16.2.2015 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 4 kpl Ilmoitusasiat
3 - Kivitaipaleen kyläkirjaston sulkemisaikataulu
4 3 kpl Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
5 1 kpl Aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
6 1 kpl "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi
7 - Muut asiat
8 - Pöytäkirjan tarkastaminen
9 - Kokouksen päättäminen

18.2.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:18.2.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
19 - Napapiirin Veden liiketoiminnan siirtoasian tilannekatsaus
20 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloskortti
21 1 kpl Tilaliikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2013 - 2014 ja arviointi sekä suunnitelma 2015
22 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Liikelaitosten johtokunta 18.2.2015

18.2.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
Kokouksen VAPAJLTK:18.2.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
13 - Ounasvaaran liikuntapuiston kuntotarkastus
14 - Tiedotusasiat
15 - Ajankohtaiset asiat
16 - Viranhaltijapäätökset
17 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.1.2015
18 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan sopimuksia vuodelle 2015
19 1 kpl Keskuskentän tilavarauksen rakentaminen musiikkiliikuntasaliksi
20 1 kpl Ounasrinteen liikuntahallin laajennus lisäkatsomolle
21 - Muut asiat
22 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena.


VKO 7/2015


Kokouksen JATEHJAO:10.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ilmoitusasiat / muut asiat
2 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätös
3 - Jätehuoltojaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja yleisesti nähtävillä pito
4 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa

Kokouksen ALAKELT:10.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 1 kpl Ilmoitusasiat
3 3 kpl Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
4 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
5 1 kpl "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi
6 - Muut asiat
7 - Pöytäkirjan tarkastaminen
8 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen YLAKLTK:11.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 4 kpl Ilmoitusasiat
4 4 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
5 - Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
6 1 kpl "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi
7 8 kpl KotiapuKuponki-toiminnan jatkaminen Yläkemijoen alueella
8 1 kpl Rakennus ja Saneeraus Huotari/Sakari Huotari hyväksyminen KotiapuKuponki-palvelun tuottajaksi
9 - Muut asiat
10 - Pöytäkirjan tarkastaminen
11 - Kokouksen päättäminenVKO 6/2015


Kokouksen KH:2.2.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
38 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
39 - Ilmoitusasiat
40 - Elinkeinojaoston nimeäminen
41 - Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä
42 - Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Helin Liisa
43 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hakala Jirka ja Säkkinen Teppo
44 - Eroaminen poliisin neuvottelukunnan varajäsenyydestä / Sinikka Vilen
45 8 kpl Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
46 2 kpl Nuorisotakuun kuntakokeilu Rovaniemen kaupungissa
47 2 kpl UNICEF lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma 2015
48 1 kpl Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma
49 1 kpl Vammaisneuvoston toimintasääntö
50 2 kpl Varajäsenen nimeäminen vanhusneuvostoon
51 1 kpl Alueellisten palvelujen johtajan tehtävät
52 1 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 15.12.2014 § 538 / varhaiskasvatuspalvelujen palvelupäällikkö
53 2 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 15.12.2014 § 538 / vapaa-ajan palvelujen palvelupäällikkö
54 - Kehittämis- ja toimintatuet 2015
55 1 kpl Kunta-asunnot Oy:n, ARA:n, valtiokonttorin ja kaupungin hyväksymän aiesuunnitelman toimenpiteiden seuranta
56 2 kpl Teollisuustonttien myyminen kortteleissa 160 ja 167
57 8 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Carelian Dogsledding and Outdoor
58 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen


Kokouksen ALAOULT:3.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 1 kpl Ajankohtaiset asiat
2 1 kpl Ilmoitusasiat
3 - Ounasjoen peruskoulun korjaushanke
4 - Tapion kyläkirjaston lakkauttaminen
5 3 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
6 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
7 1 kpl Tapion kylät ry:n hakemus Tapion kylätalon tukemiseen
8 - "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi
9 - Muut asiat
10 - Pöytäkirjan tarkastaminen
11 - Kokouksen päättäminen
12 - Virtu -Palvelupiste
Kokouksen oheismateriaali:
Alaounasjoen aluelautakunta 3.2.2015

4.2.2015 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
Kokouksen SODAKLT:4.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 2 kpl Ilmoitusasiat
3 3 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
4 - Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
5 1 kpl Misin kylätilojen vuokrasopimus
6 - "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi
7 - Muut asiat
8 - Pöytäkirjan tarkastaminen
9 - Kokouksen päättäminen

5.2.2015 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
Kokouksen YLAOULT:5.2.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 1 kpl Ilmoitusasiat
3 3 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
4 1 kpl Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
5 - Lohinivan kyläyhdistyksen kylätilan vuokraus ja tukeminen
6 - Meltauksen koulun tarveselvityksen tilannekatsaus
7 - "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi
8 - Muut asiat
9 - Pöytäkirjan tarkastaminen
10 - Kokouksen päättäminenVKO 5/2015


26.1.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:26.1.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
28 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
29 - Ilmoitusasiat
30 - Kaupunginvaltuuston 8.12.2014 täytäntöönpano
31 1 kpl Kaupunginhallituksen alaisten tehtäväalueiden käyttösuunnitelma vuodelle 2015
32 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu
33 - Valtuuston takauspäätöksen toimeenpano / Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
34 - Kunta-asunnot Oy:n takauksen vastavakuuden vaihto
35 1 kpl Pohjois-Suomen SOTE-kuntakokous 5.2.2015
36 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
37 - Perusturvan toimialajohtajan sijaisuus

27.1.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:27.1.2015 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
2 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
3 1 kpl Työterveysliikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2013-2014 ja arviointi sekä suunnitelma 2015
4 - Napapiirin Veden vt.toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
5 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
6 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2013-2014 ja arviointi sekä suunnitelma 2015
7 - Vesilaitoskemikaalien hankinta Napapiirin Vedelle ja Napapiirin Residuum Oy:lle
8 - Liittämiskustannukset uusilla rakennusalueilla - Varpumaantie
9 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
10 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
11 1 kpl Tilaliikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloskortti
12 - Rakennuttajainsinöörin määräaikaisen toimen perustaminen
13 1 kpl Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
14 2 kpl Ilmoitusasiat
15 - Sinetän päiväkodin suunnitelmien hyväksyminen
16 - Kokouksen päättäminen

28.1.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:28.1.2015 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
2 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
3 2 kpl Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019
4 1 kpl Ylitornion kunnan rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-79, Koulukeskuksen laajennus, Parkkitie 3, 95600 Ylitornio
5 - Lausunnot koskien Pellon Vesihuolto-osuuskunnan ympäristölupahakemusta uudelle jätevedenpuhdistamolle, Pello
6 1 kpl Päätös Metsähallitus / Länsi-Lappi maa-aineslupahakemuksesta Pellon kunnan Pakkasvaaran moreeni- ja kallio-alueelle
7 1 kpl Kolari, moottorikelkkareitin muutos Luosun ranta-asemakaava -alueella
8 1 kpl Rakennuslupahakemus 2014-1014, Asunto Oy Rovaniemen Haapala, YIT Rakennus Oy
9 2 kpl Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (selityspyyntö 31.12.2014, 3966/1/14) Kiinteistö Oy Rovatorin valitukseen Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksestä 14/5118/3
10 1 kpl Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 3. kaupunginosa, kortteli 318, tontti 10, Kairatie 52
11 - Päätös maa-aineslupien siirrosta Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle
12 - Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
13 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen TARKLT13:29.1.2015 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin
2 - Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen
3 3 kpl Konserniyhteisö Rovaniemen Kehitys Oy:n johdon kuuleminen
4 2 kpl Tarkastuspäällikön virkamääräys ja tehtävänkuvaus
5 - Pysyvää esteellisyyttä koskevat ilmoitukset
6 - Päätöksenteon seurannan järjestäminen 1.1.2015 lähtien
7 1 kpl Arviointisuunnitelma vuodelle 2015
8 2 kpl Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelma vuodelle 2016
9 - Suunnitelmat tilintarkastuksen järjestämisestä
10 1 kpl Voimavarojen ja JHTT-osaamisen varmistaminen Tarkastuslautakunnalle
11 - Muut asiat
12 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
13 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen TEKNLTK:29.1.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
2 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
3 6 kpl Teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma
4 - Siivouspalveluiden hankinta ja delegointi
5 2 kpl Ruokapalveluiden hinnasto vuodelle 2015
6 3 kpl Yhdyskuntatekniikan työohjelma vuodelle 2015
7 1 kpl Liikenneturvallisuuden parantamiskohteet 2015
8 - Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
9 1 kpl Niskalantien ja Sonkakivalontie 69 kunnossapitohakemuksen hylkäys
10 1 kpl Niskanperän osayleiskaava
11 2 kpl Asemakaavan laatiminen 8. kaupunginosa Länsikangas
12 2 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu
13 3 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
14 2 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie
15 4 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan korttelin 4104 tontti 3 ja viereinen virkistysalue, Riksintie
16 2 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Katajarinne
17 - Ilmoitusasiat / muut asiat
18 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista

30.1.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
Kokouksen KOULLTK:30.1.2015 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 3 kpl Tiedotusasiat
3 1 kpl Matkaraportit
4 - Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset
5 - Lukiokoulutuksen järjestäminen/Muurolan lukio
6 1 kpl Sopimus korvaavasta koulusta
7 - Perusopetuksen järjestämisperiaatteiden päivittäminen
8 2 kpl Koulutuslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat
9 2 kpl Kalustohankintasuunnitelmat vuodelle 2015
10 - Sisäisen valvonnan raportointi 2014
11 - Palveluseteliyrityksen hyväksyminen / Päiväkoti Pikkusuutari
12 1 kpl Sääntökirjan päivittäminen
13 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteenaVKO 4/2015


Kokouksen KV:19.1.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
4 - Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
5 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Iivarinen, Kumpu ja Suopajärvi
6 - Eroaminen Lapin Liiton valtuuston jäsenyydestä / Huhtala Jarmo
7 - Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Lammassaari Satu
8 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Kinnunen Enni
9 - Eroaminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä / Suoraniemi Terhi
10 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon valituslupahakemukseen
11 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Arctic Cirle Santa Claus Finland Oy:n valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.6.2013, 101 §
12 6 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7
13 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
14 8 kpl Napapiirin Vesi - liikelaitoksen yhtiöittäminen
15 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteet

Kokouksen VAPAJLTK:21.1.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Tiedotusasiat
2 - Ajankohtaiset asiat
3 - Viranhaltijapäätökset
4 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
5 7 kpl Vapaa-aikalautakunnan hinnat ja maksut vuodelle 2015
6 15 kpl Vapaa-ajanlautakunnan sopimuksia vuodelle 2015
7 1 kpl Kulttuuriavustukset 2015
8 - Liikunta- ja nuorisoavustukset 2015
9 - Vuoden nuorisotekopalkinto 2015
10 - Vapaa-ajanlautakunnan teemaseminaari
11 - Muut asiat
12 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteena

Kokouksen ELINKJ:22.1.2015 10:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Yrittäjäyhteisö RoiHubin toiminnan esittely
2 - Viranhaltijapäätökset
3 - Elinkeino- ja aluekehittämispalvelujen tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2015
4 - Muut asiat
5 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen PETULTK:22.1.2015 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
2 1 kpl Ajankohtaiset asiat
3 2 kpl Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2015
4 - Eräitä vuodeosaston ja kotisairaalan laskutusperusteisia hintoja 2015 alkaen
5 1 kpl Terveydenhuollon täyskustannusmaksut 1.1.2015 alkaen
6 1 kpl Valtuustoaloite sotaveteraanien siivouspalvelut
7 - Geriatrian ylilääkärin viran perustaminen ikäihmisten palvelualueelle
8 - Virkavalinnoista päättäminen
9 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset
10 - Tiedoksi perusturvalautakunnalleVKO 3/2015


Kokouksen KH:12.1.2015 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
2 - Ilmoitusasiat
3 - Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 täytäntöönpano
4 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle As Oy Rovaniemen Ruijanlehdon ja As Oy Rovaniemen Auroran valitukseen korttelin 119 asemakaavan
5 1 kpl Lapin käräjäoikeuden tuomio Rovaniemen kaupungin ym. valituksiin lunastustoimituksen edellytyksistä ja korvauksen määrästä
6 1 kpl Sami Baasin oikaisuvaatimus Rovaniemen elinkeinojaoston päätöksestä 17.12.2014 § 72
7 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
8 - Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
9 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Iivarinen, Kumpu ja Suopajärvi
10 1 kpl Toimielinten esittelijöiden määrääminen
11 - Toimialajohtajien palkkaus
12 - Palvelualuepäälliköiden palkkaus / KVTES
13 - Palvelualuepäällikön (tekniset palvelut) palkkaus / TS
14 - Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen
15 - Vapaa-ajan palvelujen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen
16 - Alueelisten palvelujen palvelujohtajan tehtävät
17 - Toimiohjeet / Ounastähti kehittämiskuntayhtymä
18 1 kpl Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta
19 1 kpl Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten
20 1 kpl Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten
21 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
22 6 kpl Napapiirin Vesi - liikelaitoksen yhtiöittäminen
23 5 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 13:99, Sakula, Hirvas
24 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 18-5802-1, Joulumaantie 25
25 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
26 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Kinnunen Enni


VKO 51/2014

Kokouksen KH:15.12.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
518 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
519 - Ilmoitusasiat
520 - Kaupunginvaltuuston 20.10.2014 täytäntöönpano
521 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Iivarinen Kari
522 - Eroaminen Lapin Liiton valtuuston jäsenyydest / Huhtala Jarmo
523 - Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Lammassaari Satu
524 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi
525 2 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 6.10.2014 § 418
526 3 kpl Reijo Sulasalmen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 27.10.2014, 452 §, talviuintialueen vuokraaminen
527 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon valituslupahakemukseen
528 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Arctic Cirle Santa Claus Finland Oy:n valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.6.2013, 101 §
529 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heikki Annanpalon valitukseen korttelin 10 eteläosan asemakaavan muutoksesta
530 7 kpl Lausunnon antaminen Valistustalon suojeluesityksestä
531 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2015
532 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu
533 1 kpl Hallinto- ja johtosäännön toimivuuden arviointi ja kehittämistyön jatkaminen
534 2 kpl Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015
535 - Toimialajohtajien palkkaus
536 - Palvelualuepäälliköiden palkkaus / KVTES
537 - Palvelualuepäällikön (tekniset palvelut) palkkaus / TS
538 - Palvelualueita johtavat viranhaltijat / tehtäväjärjestelyt
539 - Rovaniemen delegaation vierailu Harbiniin 4.-8.1.2015
540 1 kpl Lapin matkailustrategia
541 - Säännöt menestyneiden urheilijoiden huomioimisessa
542 2 kpl Asemakaavan muutos Lampela: varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö
543 2 kpl Asemakaavan muutos Lampela, Pirttilammen ympäristö
544 4 kpl Maankäyttösopimus / Kellonsoittajankatu
545 6 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7
546 3 kpl Kansalaisaloite Ylikylä - Kairatie -Kittilän risteys turvalliseksi
547 3 kpl Tontin 13-13176-1 myyminen / Gardininkuja 2
548 2 kpl Maa-alueen vuokraaminen Mäntyvaarasta kompostointialueeksi
549 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 15-2188-4, Pannunkorva 21
550 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 50:69, Kultasärkkä, Oikarainen
551 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 18-5801-1, Joulumaantie 27
552 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen TEKNLTK:16.12.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
183 - Ajankohtaiset asiat
184 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
185 - Teknisen lautakunnan kokoukset 2015
186 2 kpl Valtuustoaloite kävelykadun kehittäminen ja alueen toimijoiden huomioiminen asiassa
187 3 kpl Valtuustoaloite Hallikatu 12 valotolpan siirtäminen
188 1 kpl Valtuustoaloite kevyenliikenteen väylä välille Hannunpolku-Rastaskuja
189 1 kpl Valtuustoaloite kaavoitus kehittyy asiakaslähtöiseksi
190 - Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 16 tontti 1, Valtakatu 21
191 4 kpl Asemakaavan muutos korttelin 16 tontti 6, Valtakatu 23
192 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit 16 ja 17 sekä katualue
193 4 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4
194 4 kpl Asemakaavamuutoshakemus Ratsastuskeskuksen alue, Pöykkölä
195 3 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tiloilla RN:o 35:56 ja 35:60, Snowflake Oy
196 - Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.11.2014
197 - Ilmoitusasiat / muut asiat
198 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen PETULTK:16.12.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
127 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
128 - Ajankohtaiset asiat
129 - Pikapoliklinikkatoiminnan käynnistäminen
130 1 kpl Avustus kolmannen sektorin toimijoille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
131 5 kpl Sosiaalipalvelukeskuksen kiinteistön, Rovakatu 1:n, peruskorjauksen toteuttamine
132 2 kpl Rovaniemen kaupungin nuorten kesätyön toteuttaminen vuonna 2015
133 - Perusturvalautakunnan ja -jaoston kevään 2015 kokousajoista päättäminen
134 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja kuuluttaminen v. 2015
135 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
136 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
137 14 kpl Toimitilaohjelma 2020
Kokouksen LIIKELJK:17.12.2014 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
164 - Liikelaitosten johtokunnan kokousajat keväällä 2015
165 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
166 2 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
167 3 kpl Tilaliikelaitoksen palvelusopimukset vuodelle 2015
168 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
169 - Autopaikkamaksut 1.1.2015 alkaen
170 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
171 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
172 3 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvion muutos
173 - Selvitys energialiiketoiminnan ja vesiliiketoiminnan yhdistämisestä
174 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen ELINKJ:17.12.2014 14:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
65 - Hotelli Pohjanhovin liiketoiminnan esittely
66 - Viranhaltijapäätökset
67 1 kpl Tulossopimus Rovaniemen Kehitys Oy:n tuottamista elinkeinopalveluista
68 1 kpl Tulossopimus Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelujen tuottamisesta
69 1 kpl Rovaniemen pienteurastamohanke / Rovaniemen Kehitys Oy
70 1 kpl Vuoden 2014 maaseutuyrittäjän valinta
71 - Muut asiat
72 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen
73 2 kpl Elinkeinojaoston lausunto uimahalli - hankkeesta
74 2 kpl Rovaniemen kaupungin osallistuminen Lapin yhteisen markkinoinnin ja vies-tinnän rahoitukseen
Kokouksen VAPAJLTK:17.12.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
145 - Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi esittely
146 - Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän esittely
147 1 kpl Tiedotusasiat
148 - Ajankohtaiset asiat
149 - Viranhaltijapäätökset
150 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 30.11.2014
151 - Anomus / Taito Lappi ry
152 - Kuntalaisaloite kuntorata sekä ensilumenlatu mustikkapuiston vieressä / kuntoradan/ensilumen ladun siirto
153 - Kansalaisaloite liikuntapaikkojen varustetaso
154 - Kansalaisaloite yhdyspolun rakentaminen Ounasvaaran kuntopolulle
155 - Liikunta / Liikuntapaikkojen investoinnit 2015
156 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset keväällä 2015
157 - Muut asiat
158 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Pöytäkirja liitteineen koosteena
Kokouksen TARKLT13:18.12.2014 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
110 - Tilintarkastajan raportointi
111 - Rahoituksen riittävyys sekä poistot kuntakonsernin talouden tasapainoisuuden arvioinnissa
112 - Sisäinen valvonta ajalla syyskuu-joulukuu 2014
113 - Päätöksenteon seurannan järjestäminen 1.1.2015 lähtien
114 1 kpl Talouden toteutuma
115 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen
116 - Tarkastuslautakunnan esittelijän määrääminen 1.1.2015 lukien
117 1 kpl Pöytäkirjanpitäjä ja sihteeritehtävät 1.1.2015 - 30.6.2015
118 - Tarkastuslautakunnan tositteiden hyväksyminen vuonna 2015
119 1 kpl Kokouksien ajankohdat sekä sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen
120 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista koottuna
Kokouksen KOULLTK:18.12.2014 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
115 - Ajankohtaiset asiat
116 1 kpl Tiedotusasiat
117 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 30.11.2014
118 2 kpl Vaaranlammen koulun tutkimusselostus
119 1 kpl Varhaiskasvatuspalvelujen laatukysely v. 2014
120 - Saaren koulun ja Saarenputaan päiväkodin piha-alueen kehittäminen
121 3 kpl Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset opetussuunnitelmiin
122 - Valtuustoaloite työryhmä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi
123 1 kpl Valtuustoaloite ohjattua leikkipuistotoimintaa Rovaniemelle
124 1 kpl Valtuustoaloite Hirvaan päiväkodin tilanteen arvioiminen
125 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin päivähoidon kehittämisestä
126 - Kuntalaisaloite esikoululaisen hoitomakuista Käpymetsän päiväkodissa
127 1 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
128 - Koulutuslautakunnan kokoukset keväällä 2015
129 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista liitteineen koosteena
Kokouksen PALVEJK:19.12.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
139 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
140 - Ajankohtaiset
141 - Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2014
142 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
143 - Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit
144 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
145 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
146 - Toimistosihteerin määräaikaisen toimen jatkaminen maahanmuuttajatoimistossa
147 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
148 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
149 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen matkaraportit
VKO 50/2014


8.12.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
Kokouksen KV:8.12.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
114 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
115 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
116 - Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Tolvanen Pentti
117 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Pallari Maarit
118 - Takauksen antaminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille
119 2 kpl Ympäristöraportti
120 5 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa Ystävyydenpuisto ja lähiympäristö
121 6 kpl Asemakaavan muutos 3-109-7, Lapinkävijäntie 37
-1 - Kansilehti
122 5 kpl Osayleiskaava / Ounasvaara
123 3 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie
124 6 kpl Meltauksen osayleiskaava
125 3 kpl Asemakaavan muutos, Syväsenvaara
126 3 kpl Kunta-asunnot Oy - konsernin, Rovaniemen kaupungin, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin aiesuunnitelman väliraportti ja vuosi
127 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteet
Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteet

9.12.2014 13:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
Kokouksen ALAKELT:9.12.2014 13:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
59 1 kpl Ajankohtaiset asiat
60 - Ilmoitusasiat
61 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014
62 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
63 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat
64 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset
65 - Muut asiat
66 - Pöytäkirjan tarkastaminen
67 - Kokouksen päättäminen

9.12.2014 14:30 Nuorisovaltuusto (NUVA)
Kokouksen NUVA:9.12.2014 14:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Nuorisovaltuustotoiminnan arviointi
2 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö
3 - Muut asiat
4 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen

10.12.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:10.12.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
163 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
164 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
165 2 kpl Yhteenveto ympäristölautakunnan toiminnasta vuodelta 2014
166 - Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuoden 2015 eläkekertymää varten
167 - Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015
168 1 kpl Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan rakennuslupapäätöksestä nro 2014-739, 29.10.2014 § 140
169 1 kpl Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöksiä 24.9.2014 123 § 1226/2014 sähköliittymien liittymisjohtojen sijoittaminen ja 124 § 1439/2014 sähköjohdon ja jakokaapin sijoittaminen Voimalaitoskylä 698-402-331-5 nimiselle tilalle sekä ilmoitusasia maanomistajien kuuleminen.
170 2 kpl Napapiirin Veden hakemus viemäri- ja vesijohdon sijoittamiseksi Vikajärvellä sijaitsevalle Villa Kullero 698-407-5-126 nimiselle kiinteistölle
171 - Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö Rovaniemen kaupungineläinlääkärien toimintaa koskevassa kanteluasiassa
172 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

10.12.2014 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
Kokouksen SODAKLT:10.12.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
71 1 kpl Ajankohtaiset asiat
72 - Ilmoitusasiat
73 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014
74 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
75 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat
76 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset
77 - Ylinamman nuorisoseura ry:n avustushakemus rästijäsenmaksujen maksamiseen
78 - Muut asiat
79 - Pöytäkirjan tarkastaminen
80 - Kokouksen päättäminenVKO 49/2014


2.12.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
Kokouksen ALAOULT:2.12.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
59 1 kpl Ajankohtaiset asiat
60 - Ilmoitusasiat
61 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014
62 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
63 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat
64 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset
65 - Muut asiat
66 - Pöytäkirjan tarkastaminen
67 - Kokouksen päättäminen

3.12.2014 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
Kokouksen YLAKLTK:3.12.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
87 1 kpl Ajankohtaiset asiat
88 - Ilmoitusasiat
89 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014
90 1 kpl Sisäisen valvonnan suunnitelma/Yläkemijoen aluelautakunta
91 - EL. Yläkemijoen yhdistys r.y. Avustushakemus eläkeläistilan vuokraan.
92 1 kpl Auttin Kylätaloyhdistys ry: aloite kirjastopalveluiden järjestämisestä Auttinseudulla
93 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset
94 - Muut asiat
95 - Pöytäkirjan tarkastaminen
96 - Kokouksen päättäminen


4.12.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
Kokouksen RANUALT:4.12.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
65 1 kpl Ajankohtaiset asiat
66 - Ilmoitusasiat
67 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014
68 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
69 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat
70 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset
71 - Muut asiat
72 - Pöytäkirjan tarkastaminen
73 - Kokouksen päättäminen


VKO 48/2014


24.11.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:24.11.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
491 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
492 - Ilmoitusasiat
493 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen liittyminen Elävät Kaupunkikeskustat ry:n jäseneksi
494 - Valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokoukset internettiin
495 - Valtuustoaloite kaupunginhallituksen esityslistalle muut käsiteltävät asiat
496 - Selvityspyyntö Sosiaalinen asuntotuotanto ja vuokra-asumisen edellytykset
497 3 kpl Kunta-asunnot Oy - konsernin, Rovaniemen kaupungin, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin aiesuunnitelman väliraportti ja vuosi
498 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi
499 1 kpl Selvitys- ja lausuntopyyntö Erja Tennilän kanteluun Napapiirin Veden toimitusjohtajan viran hoitamista koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä
500 1 kpl Toimiohjeet / Lapin ammattikorkeakoulu Oy
501 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Oikaraisen Haka ry
502 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014/ Haukitaipaleen erämiehet ry
503 - Kehyskylien kehittämistuet 2014 / käyttötarkoituksen muuttaminen
504 2 kpl Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien 2015 - 2019 rakentamisohjelmasta sekä vuoden 2015 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2016-17
505 - Rovaniemen ja St. Johann Tirolin ystävyyskuntasopimuksen 25-juhla
506 3 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie
507 6 kpl Meltauksen osayleiskaava
508 3 kpl Asemakaavan muutos, Syväsenvaara
509 1 kpl Puistomuuntamoalueiden vuokraaminen, Rovakaira Oy
510 - Toimialajohtajien palkkaus
511 - Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Perusturvajohtaja
512 - Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Sivistysjohtaja
513 - Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Tekninen johtaja
514 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
515 1 kpl Asuntotonttia 11-11322-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Ohrakatu 3
516 1 kpl Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskien pandan sijoittamista Ranuan eläinpuistoon

24.11.2014 16:00 Nuorisohallitus (NUHA)
Kokouksen NUHA:24.11.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
17 - Nuorisotyöttömyyden ehkäisy kunniamaininta yrityksille 2014
18 1 kpl Nuorisohallituksen yhteinen kokous kaupunginhallituksen kanssa 1.12.2014
19 - Muut asiat
20 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

25.11.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
Kokouksen PETULTK:25.11.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
118 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
119 - Ajankohtaiset asiat
120 2 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.10.2014
121 1 kpl Tulevaisuuden terveyskeskusverkosto Rovaniemellä - tarveselvitys I vaiheen suunnitelma
122 3 kpl Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen
123 - Omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2015 alkaen
124 - Palveluiseteliyrittäjäksi hyväksyminen / Hoivapalvelukeskus Hoiva Villa Oy
125 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
126 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

26.11.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:26.11.2014 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
148 1 kpl Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
149 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
150 2 kpl Työterveysliikelaitoksen ja Rovaniemen kaupungin välinen palvelusopimus
151 - Työterveysliikelaitoksen hinnasto 2015
152 1 kpl Palaute ulkomaan koulutuksesta
153 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
154 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
155 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen työohjelma vuodelle 2015
156 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
157 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
158 - Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen
159 2 kpl Tilaliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015
160 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
161 - Rovakatu 1:n sosiaalikeskuksen peruskorjauksen taloudellinen loppuselvitys
162 - Toramon ampumarata-alueen huoltorakennuksen myynti
163 - Kokouksen päättäminen

27.11.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
Kokouksen KOULLTK:27.11.2014 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
106 - Ajankohtaiset asiat
107 - Tiedotusasiat
108 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.10.2014
109 1 kpl Syväsenvaaran koulun ja päiväkodin sekä kansalaisopiston tarveselvitys
110 1 kpl Perusopetuksen kouluverkon ja muiden koulutuspalveluiden tilannekatsaus
111 1 kpl Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen
112 - Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen periaatteet
113 1 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
114 - Pöytäkirjan tarkastaminen

27.11.2014 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
Kokouksen YLAOULT:27.11.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
68 1 kpl Ajankohtaiset asiat
69 - Ilmoitusasiat
70 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014
71 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
72 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat
73 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset
74 - Muut asiat
75 - Pöytäkirjan tarkastaminen
76 - Kokouksen päättäminen

28.11.2014 13:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
Kokouksen PALVEJK:28.11.2014 13:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
130 - Ajankohtaiset
131 1 kpl Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2014
132 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
133 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
134 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
135 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit
136 1 kpl Oikaisuvaatimus toimistosihteerin toimeen
137 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
138 - Kokouksen päättäminenVKO 47/2014


18.11.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
Kokouksen TEKNLTK:18.11.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
144 - Ajankohtaiset asiat
145 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
146 - Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 31.10.2014
147 3 kpl Valtuustoaloite radanvarren vihersuunnitelma ja istutusvelvoite VR:lle
148 1 kpl Luettelo määräaikaisessa tonttihaussa olleista tonteista ja tontinhakijoista
149 - Asuntotontin 11-11341-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakuja 12
150 - Asuntotontin 11-11342-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakuja 9
151 - Asuntotontin 11-11342-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakuja 11
152 - Asuntotontin 11-11342-12 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 12
153 - Asuntotontin 11-11343-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 1
154 - Asuntotontin 11-11343-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 7
155 - Asuntotontin 11-11343-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 9
156 - Asuntotontin 11-11344-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 20
157 - Asuntotontin 11-11344-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 22
158 - Asuntotontin 11-11345-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 17
159 - Asuntotontin 11-11345-3 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 21
160 - Asuntotontin 11-11346-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkatie 12
161 - Asuntotontin 11-11351-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakatu 15
162 - Asuntotontin 11-11352-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakatu 17
163 - Asuntotontin 11-11352-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakatu 19
164 - Asuntotontin 11-11358-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Printtivaarantie 10
165 - Asuntotontin 11-11356-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Printtivaarantie 3
166 - Asuntotontin 11-11358-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Printtivaarantie 20
167 - Asuntotontin 10-10132-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 9
168 - Asuntotontin 10-10132-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 11
169 - Asuntotontin 10-10137-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 1
170 - Asuntotontin 10-10137-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 3
171 - Asuntotontin 10-10137-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 5
172 - Asuntotontin 13-225-1 vuokraus / myynti Ylikylässä os. Ruuhiojantie 3
173 - Asuntotontin 13-225-2 vuokraus / myynti Ylikylässä os.Ruuhiojantie 5
174 - Asuntotontin 13-225-3 vuokraus / myynti Ylikylässä os. Ruuhiojantie 7
175 - Asuntotontin 13-225-4 vuokraus / myynti Ylikylässä os. Ruuhiojantie 9
176 - Asuinrakennuspaikan no 23 vuokraus / myynti Hirvaalla os. Varpumaantie 8
177 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 3. kaupunginosa kortteli 280 tontti 7 sekä virkistysalue, Aseveliaukea
178 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
179 4 kpl Asemakaavan muutoshakemus 8. kaupunginosan katu- ja virkistysalue, Sudentien kioski
180 3 kpl Asemakaavan muutos 13.kaupunginosassa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie
181 - Ilmoitusasiat / muut asiat
182 - Pöytäkirjan tarkastaminen

19.11.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:19.11.2014 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
101 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen
102 - Tuottavuuden kehittyminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuspalveluissa
103 2 kpl Vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten ja kehittämisehdotusten seuranta
104 1 kpl Talouden seuranta
105 - Nimikkolautakuntien seuranta
106 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta
107 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista koostettuna

19.11.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:19.11.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
149 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
150 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
151 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi ympäristönsuojelussa
152 2 kpl Lausunto Napapiirin Residuum Oy:n lietteiden , biojätteen ja tuhkien yhteiskäsittely-hanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
153 1 kpl Päätös Napapiriin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kolarin kunnan Kellonimen kallio-alueelle
154 - Lausunnot koskien Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Heinuvaaran leirialueen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista, Rovaniemi
155 1 kpl Cor Group Oy rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-868, päiväkotirakennus, Kivikaudentie 12, Rovaniemi
156 1 kpl Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus 2014-931, koulu- ja päiväkotirakennus, tilapäinen, Rovaniemi, Sinettä
157 1 kpl Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-713 asuinkerrostalon rakentaminen, Viirinkankaantie 8, Rovaniemi
158 1 kpl Lemminkäinen Talo Oy rakennuslupahakemus nro 2014-934, As Oy Rovaniemen Siljonpiha
159 1 kpl Ari Tapion rakentamista koskeva poikkeamishakemus Perunkajärvelle
160 1 kpl Anne ja Kari Hyykosken poikkeamishakemus Marraskokselle.
161 1 kpl Hakemus maalämpöputkien sijoittamiselle Voimalaitoskylä 698-402-331-5 nimiselle kiinteistölle Rovaniemen Pirttikoskella
162 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

19.11.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
Kokouksen VAPAJLTK:19.11.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
133 - Liikunta/Terveysliikuntapalvelujen esittely
134 - Tiedotusasiat
135 - Ajankohtaiset asiat
136 - Viranhaltijapäätökset
137 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014
138 - Lapin tanssiopiston tukihakemukset 2.9.2014 ja 12.11.2014
139 1 kpl Kuntalaisaloite Oikaraisen Haka ry
140 1 kpl Valtuustoaloite vapaaehtoistyötä suurella sydämellä
141 1 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
142 - Muut asiat
143 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteenaVKO 46/2014


10.11.2014 09:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
Kokouksen KV:10.11.2014 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
106 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
107 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
108 3 kpl Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018
109 1 kpl Vuoden 2015 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
110 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen

11.11.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:11.11.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
458 1 kpl Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
459 - Ilmoitusasiat
460 - Kaupunginvaltuuston 19.5.2014 täytäntöönpano
461 - Kaupunginvaltuuston 15.9.2014 täytäntöönpano
462 - Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Tolvanen Pentti
463 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Pallari Maarit
464 1 kpl Valtuustoaloite uusien työpaikkojen raportointi kaupungissamme
465 1 kpl Valtuustoaloite viimeisen kokouspalkkion lahjoittaminen konkreettiseen kohteeseen
466 1 kpl Korkalovaaran pallokentän monitoimialueen uudelleenjärjestelyjen suunnittelu
467 2 kpl Ympäristöraportti
468 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös rakentamista koskevasta poikkeamispäätöksestä
469 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa
470 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rakentamiskehotusta koskevaan valitukseen
471 3 kpl Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Sinetän osayleiskaavasta tehtyyn valitukseen
472 - Lausunnon antaminen eduskunnan oikeusasiamiehelle Paula Niemelän kantelukirjoitukseen
473 - Takauksen antaminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille
474 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi
475 - Toimiohjeet / Peräpohjolan kehitys ry
476 - Hallinnon uudistaminen / Palvelualueita johtavat viranhaltijat
477 5 kpl Lainassaaren asemakaava
478 3 kpl Maankäyttösopimus / Kellonsoittajankatu
479 6 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7
480 5 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa Ystävyydenpuisto ja lähiympäristö
481 3 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
482 3 kpl Maankäyttösopimus / Lapinkävijäntie 37
483 6 kpl Asemakaavan muutos 3-109-7, Lapinkävijäntie 37
484 11 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52
485 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A
486 4 kpl Osayleiskaava / Ounasvaara
487 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Keskivikajärvi RN:o 5:94
488 6 kpl Poikkeamishakemus Pirttiranta 202:15, Norvajärvi
489 4 kpl Punaisen tuvan maa-alueen vuokraaminen / Ounasvaaran Hiihtoseura ry
490 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

11.11.2014 15:00 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)
Kokouksen JATEHJAO:11.11.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
20 - Ilmoitusasiat / muut asiat
21 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset
22 2 kpl Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
23 1 kpl Jätemaksutaksan hintaliitteen muuttaminen
24 6 kpl Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästäVKO 45/2014

6.11.2014 09:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)
Kokouksen NUVA:6.11.2014 09:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
11 1 kpl Rovaniemen kaupungin hallinnon uudistaminen
12 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Laukkanen Nina
13 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Laura Torniainen
14 - 2. varapuheenjohtajan valinta
15 2 kpl Nuoren maailma - ymmärrämmekö sitä? - koulutus
16 3 kpl Nuorisovaltuustovaalien 2014 materiaali
17 1 kpl Nuorisovaltuuston osallistuminen itsenäisyyspäivän 2014 juhlallisuuksiin
18 1 kpl Hallintosääntö 1.1.2015
19 - Nuorisofoorumi 2014
20 - Muut asiat
21 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Nuorisovaltuuston kokouksen esityslista koosteena

6.11.2014 13:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
Kokouksen ELINKJ:6.11.2014 13:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
58 - Ottobre -yrityksen toiminnan esittely
59 - Viranhaltijapäätökset
60 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.7.- 30.9.2014
61 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.7. - 30.9.2014
62 - House of Lapland Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo
63 - Muut asiat
64 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

6.11.2014 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
Kokouksen YLAOULT:6.11.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
62 - Ajankohtaiset asiat
63 - Ilmoitusasiat
64 7 kpl Lausuntopyyntö/ Meltauksen osayleiskaava
65 - Muut asiat
66 - Pöytäkirjan tarkastaminen
67 - Kokouksen päättäminenVKO 44/2014

27.10.2014 10:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:27.10.2014 10:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
436 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
437 - Ilmoitusasiat
438 - Markkinaoikeuden päätös 7.10.2014 teollisuuskaasujen hankintaan liittyvässä asiassa
439 - Edustajan nimeäminen Domus Arctica -säätiön hallitukseen
440 1 kpl Toimiohjeet / Ounastähti kehittämiskuntayhtymä
441 3 kpl Lapin Sote-savotta - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen -hanke
442 5 kpl Kemi - Ounasjoen kalatiehanke / Kalatieraportin hyväksyminen
443 1 kpl Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi sisäasioiden rahastoista
444 - Kiinteistöveron huojennushakemus 2013 / Misin kyläseura ry
445 - Kiinteistöveron huojennushakemus / Lapin Jousi ry
446 - Kiinteistöveron huojennushakemus 2014 / Saarenkylän Nuorisoseura ry
447 - Hallinnon uudistaminen / Toimialajohtajien virat
448 2 kpl Hallinnon uudistaminen / Toimialojen jakautuminen palvelualueisiin
449 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Virikko RN:o 13:111
450 3 kpl Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018
451 - Vuoden 2015 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
452 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
453 1 kpl Otto-oikeuden käyttäminen / kaupungininsinöörin päätös 15.9.2014, 301§

28.10.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:28.10.2014 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
138 2 kpl Ilmoitusasiat
139 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
140 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
141 - Öljyntorjuntakaluston varastointitilan taloudellinen loppuselvitys
142 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
143 - Napapiirin Veden vt.toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
144 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
145 1 kpl Yhdyskuntatekniset palvelut 2014
146 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
147 - Kokouksen päättäminen

28.10.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
Kokouksen TEKNLTK:28.10.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
129 - Ajankohtaiset asiat
130 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
131 2 kpl Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014
132 1 kpl Lausunto Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmasta vuoteen 2020
133 6 kpl Lausuntopyyntö, Rovaniemen yleiskaava 2015, yleiskaavan muutos, Ounasvaara
134 5 kpl Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos, Syväsenvaara, Santa Parkin alue
135 1 kpl Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Koivikkopuisto
136 5 kpl Asemakaavan muutos korttelin 16 tontti 6, Valtakatu 23
137 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie
138 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A
139 11 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52
140 3 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
141 4 kpl Oikaisuvaatimus paikkatietoinsinöörin päätökseen 23.9.2014/17 §
142 - Ilmoitusasiat / muut asiat
143 - Pöytäkirjan tarkastaminen

28.10.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
Kokouksen PETULTK:28.10.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
107 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
108 - Ajankohtaiset asiat
109 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.9.2014
110 1 kpl Perusturvalautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman muutos
111 1 kpl Perusturvalautakunnan tehtäväalueiden tuloskortit vuodelle 2015
112 1 kpl Valtuustoaloite; selvitys paljonko palveluja rajataan pitkän matkan vuoksi
113 2 kpl Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta
114 1 kpl Vastaus Lapin aluehallintoviranomaiselle/Hallintokantelupäätös 18.6.2014
115 6 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1
116 7 kpl Perusturvalautakunnan lausunto, Meltauksen osayleiskaava
117 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

30.10.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
Kokouksen PALVEJK:30.10.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
119 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
120 - Ajankohtaiset
121 1 kpl Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2014
122 3 kpl Yhdyskuntatekniset palvelut 2014
123 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
124 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
125 3 kpl Sosiaalista osallistuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä
126 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
127 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
128 - Kokouksen päättäminen

31.10.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:31.10.2014 13:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
97 - Ajankohtaiset asiat
98 - Tiedotusasiat
99 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2014
100 2 kpl Lausunto/hallituksen esitys vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttaminen
101 8 kpl Syväsenvaaran koulun ja päiväkodin sekä kansalaisopiston tarveselvitys
102 - Ylikylän koulun tarveselvityksen tilannekatsaus
103 7 kpl Lausuntopyyntö, Meltauksen osayleiskaava
104 1 kpl Valtuustoaloite hyvinvointivalmentajien kouluttaminen
105 - Pöytäkirjan tarkastaminen


VKO 43/2014

20.10.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
Kokouksen KV:20.10.2014 16:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
89 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
90 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
91 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 119 tontti 12 sekä katu- ja pysäköintialue /Kiinteistö Oy Kairaportti, Lylykatu
92 5 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103
93 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustehtävistä / Ballester Isabelle
94 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Alpo Isomäen valitukseen Sinetän osayleiskaavasta
95 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2014
96 1 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen
97 4 kpl Hallintosääntö 1.1.2015
98 - Arviointikertomuksen 2013 suositusten ja kehittämisehdotusten edellyttämät toimenpiteet
99 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslista I liittet
Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen

21.10.2014 17:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
Kokouksen SODAKLT:21.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
65 - Ajankohtaiset asiat
66 - Ilmoitusasiat67 2 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan tuloskortti 2015
68 - Muut asiat
69 - Pöytäkirjan tarkastaminen
70 - Kokouksen päättäminen

22.10.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:22.10.2014 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
91 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen
92 - Pöytäkirjanpitäjä ja sihteeritehtävät 1.1.2015 - 30.6.2015
93 - Omistajapoliittiset linjaukset; kuulemisten jatkaminen rahoituksen asioissa
94 - Omistajapoliittiset linjaukset; kuulemisten jatkaminen kuntayhtymäasioissa
95 1 kpl Tuottavuuden kehittyminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuspalveluissa
96 - Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle
97 1 kpl Talouden seuranta
98 - Muut asiat
99 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
100 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista koostettuna

22.10.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:22.10.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
135 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
136 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
137 - Lausunto Ranuan, Tuomisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta
138 - Terveydensuojeluviranomaisen lausunto, Reväsvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Ylitornio
139 1 kpl Päätös Rudus Oy:n asfalttijätteen välivarastointia ja käsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
140 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kairatie 75 toimipisteen käyttötarkoituksen muutos, monitoimikeittiön laajennus ja peruskorjaus, 2014-835
141 1 kpl Kiinteistö Oy Rovaniemen Kauppalantalo rakennuslupapäätös nro 2014-829
142 1 kpl Lausunto asemakaavan muutoksesta 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1, Koskenranta 1
143 1 kpl Lausunto Meltauksen osayleiskaavasta
144 1 kpl Lausunto asemakaavan muutoksesta, Syväsenvaara, Santa Parkin alue
145 1 kpl Lausunto Rovaniemen yleiskaavasta 2015, yleiskaavan muutos, Ounasvaara
146 1 kpl Lausunto, asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit 16 ja 17 sekä katualue
147 3 kpl Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi tilan Kotiveikkola RN:o 19:40 alueelle
148 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:


VKO 42/2014

13.10.2014 12:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:13.10.2014 12:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
426 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
427 - Ilmoitusasiat
428 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Rovaniemen Invalidit ry
429 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
430 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2012- 2014 / Nammankylän nuorisoseura ry
431 1 kpl Hallintosääntö 1.1.2015
432 - Arviointikertomuksen 2013 suositusten ja kehittämisehdotusten edellyttämät toimenpiteet
433 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
434 4 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Carelian Dogsledding and Outdoor

15.10.2014 16:15 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
Kokouksen VAPAJLTK:15.10.2014 16:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
123 - Tiedotusasiat
124 - Ajankohtaiset asiat
125 - Viranhaltijapäätökset
126 1 kpl Liikunta- ja nuorisopalveluiden riskienhallintasuunnitelma 2014
127 6 kpl Lausuntopyyntö, Rovaniemen yleiskaava 2015, yleiskaavan muutos, Ounasvaara
128 5 kpl Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos, Syväsenvaara, Santa Parkin alue
129 - Korkalovaaran pallokentän monitoimialueen uudelleenjärjestelyjen suunnittelu
130 1 kpl Kulttuuri / Kulttuurikasvatussuunnitelma
131 - Muut asiat
132 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteenaVKO 41/2014


6.10.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:6.10.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
410 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
411 - Ilmoitusasiat
412 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2014
413 1 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen
414 1 kpl Hallintosääntö 1.1.2015
415 1 kpl Rovaniemen kaupungin hallinnon uudistaminen
416 3 kpl Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luo
417 - Toimiohjeet / Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n varsinainen syyskokous
418 2 kpl Rovaniemen Energia Oy:n tytäryhtiön perustaminen
419 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen
420 6 kpl Meltauksen osayleiskaava
421 4 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Carelian Dogsledding and Outdoor
422 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156 - 8159, 8200 - 8202 sekä katu- ja virkistysalue, Jääskeläinen
423 5 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103
424 4 kpl Punaisen tuvan maa-alueen vuokraaminen / Ounasvaaran Hiihtoseura ry
425 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 14:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
Kokouksen ALAKELT:7.10.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
44 - Ajankohtaiset asiat
45 - Ilmoitusasiat
46 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen
47 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014
48 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan tuloskortti 2015
49 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma
50 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman muutos vuodelle 2014
51 - Jaatilan kylät ry:n anomus kehittämistuen käyttötarkoituksen muutoshakemus
53 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt
54 - Muut asiat
55 - Pöytäkirjan tarkastaminen


7.10.2014 16:30 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
Kokouksen VAPAJLTK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
121 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
122 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 16:30 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
Kokouksen TEKNLTK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
127 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
128 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 16:30 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
Kokouksen PALVEJK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
2 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
3 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 16:30 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
Kokouksen KOULLTK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
95 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
96 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 17:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
Kokouksen YLAOULT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
59 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
60 - Pöytäkirjan tarkastaminen
61 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
Kokouksen YLAKLTK:7.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
73 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
74 - Pöytäkirjan tarkastaminen
75 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
Kokouksen SODAKLT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
53 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
54 - Pöytäkirjan tarkastaminen
55 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
Kokouksen RANUALT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
62 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
63 - Pöytäkirjan tarkastaminen
64 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
Kokouksen ALAOULT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
56 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
57 - Pöytäkirjan tarkastaminen
58 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
Kokouksen ALAKELT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
57 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
58 - Pöytäkirjan tarkastaminen
59 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 18:30 Perusturvalautakunta (PETULTK)
Kokouksen PETULTK:7.10.2014 18:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
105 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
106 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

8.10.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
Kokouksen LIIKELJK:8.10.2014 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
136 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
137 - Kokouksen päättäminen

8.10.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
Kokouksen YMPLTK:8.10.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
2 - Pöytäkirjan tarkastaminen

8.10.2014 16:15 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
Kokouksen SODAKLT:8.10.2014 16:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
54 - Ajankohtaiset asiat
55 1 kpl Ilmoitusasiat
56 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen
57 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014
58 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta
59 - Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma muutos vuodelle 2014
60 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan tuloskortti 2015
61 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt
62 - Muut asiat
63 - Pöytäkirjan tarkastaminen
64 - Kokouksen päättäminen

9.10.2014 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:9.10.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
87 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
88 - Muut asiat
89 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
90 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:
esityslista koottuna

9.10.2014 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
Kokouksen YLAKLTK:9.10.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
74 - Ajankohtaiset asiat
75 1 kpl Ilmoitusasiat
76 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen
77 - Yläkemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8. 2014
78 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan tuloskortti 2015
79 1 kpl Auttin Kylätaloyhdistys ry: aloite kirjastopalveluiden järjestämisestä Auttinseudulla
80 1 kpl Kylien kehittämistuet
81 1 kpl Kylien kehittämistuet/Pirtteckosken kylät ry:n oikaisuvaatimus
82 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt
83 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta
84 - Muut asiat
85 - Pöytäkirjan tarkastaminen
86 - Kokouksen päättäminen


VKO 40/2014


30.9.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
Kokouksen ALAOULT:30.9.2014 15:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
45 - Ajankohtaiset asiat
46 - Ilmoitusasiat
47 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen
48 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014
49 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma
50 - Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma muutos vuodelle 2014
51 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan tuloskortti 2015
52 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt
53 - Muut asiat
54 - Pöytäkirjan tarkastaminen
55 - Kokouksen päättäminen

1.10.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
Kokouksen TARKLT13:1.10.2014 09:15:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
81 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen
82 1 kpl Omistajapoliittiset linjaukset; kuulemiset asiassa
83 - Tiedoksi saatettava asiat
84 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
85 - Kokouksen päättäminen

2.10.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
Kokouksen RANUALT:2.10.2014 17:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
51 - Ajankohtaiset asiat
52 - Ilmoitusasiat
53 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen
54 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014
55 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan tuloskortti 2015
56 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan kehittämissuunnitelma
57 - Ranuantien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman muutos vuodelle 2014
58 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt
59 - Muut asiat
60 - Pöytäkirjan tarkastaminen
61 - Kokouksen päättäminenVKO 38/2014


15.9.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
73 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
74 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
75 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon ja Lapin ELY-keskuksen valituksiin ns. 10-korttelin asemakaavan muutoksesta
76 5 kpl Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
77 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Tuominen Mari
78 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Ristaniemi Teija
79 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Turunen Erkki
80 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Stöckel Tuomas
81 3 kpl Kemijärven kaupungin liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään
82 7 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu
83 5 kpl Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan kortteli 615 tontti 1, Hillapolku 9
84 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
85 3 kpl Takaus Kiinteistö Oy Lappi Areenalle
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslistan liitteet
Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen

17.9.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
72 - Tiedoksi saatettavat asiat
73 1 kpl Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen
74 1 kpl Tarkastuslautakunnan tuloskortti vuodelle 2015
75 1 kpl Osavuosikatsaus ajalta 1.5-31.8.2014
76 - Nimikkolautakuntien seuranta
77 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta
78 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
79 - Kokouksen päättäminen

17.9.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Liikunta/Terveysliikuntapalvelujen esittely
2 - Nuoriso/Nuorisopalvelujen esittely
3 - Tiedotusasiat
4 - Ajankohtaiset asiat
5 - Viranhaltijapäätökset
6 - Nuoriso / Nuorisopalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2014
7 - Liikunta / Liikuntapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2014
8 - Kulttuuri / Kulttuuripalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2014
9 3 kpl Kulttuuri/kulttuurituottajien toimintaraportti 1.1. - 30.6.2014
10 2 kpl Liikunta ja nuoriso/ liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden vuoden 2015 tuloskortti
11 1 kpl Lapin alueteatterin arviointitiedot 1.1. - 30.6.2014
12 - Korkalovaaran pallokentän monitoimialueen uudelleenjärjestelyjen suunnittelu
13 - Muut asiat
14 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista koosteenaVKO 26/2014
23.6.2014 12:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ilmoitusasiat
2 - Ajankohtaiskatsaus
3 1 kpl Lausunto Rovaniemen kaupungin jätteenkuljetusjärjestelmästä
4 2 kpl Avustukset kulttuuritapahtumien järjestämiseksi
5 2 kpl Lausunto Auttin kylätaloyhdistyksen kehittämisavustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta
6 1 kpl Kylien monialaosuuskunta
7 - Muut asiat
8 - Pöytäkirjan tarkastaminen
9 - Kokouksen päättäminen

23.6.2014 13:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
283 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
284 - Ilmoitusasiat
285 1 kpl Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy:n suunnattu osakeanti
286 - Rovaniemen Energia Oy:n jatkettu yhtiökokous/toimiohje yhtiökokousedustajalle
287 3 kpl Kemijärven kaupungin liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään
288 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujohtajan varahenkilö
289 - Napapiirin vesi -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran hoitaminen
290 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
291 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman päivitys
292 1 kpl Rovaniemien kaupungin tietohallinto-ohjelma vuosille 2014 - 2016
293 - Laajakaistahanke
294 - Järvien hoitokalastus
295 1 kpl Valtuustoaloite valtuustoaloitteet työlistalle aikaisemmaksi
296 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Marraskosken Erä
297 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Tolosen Erämiehet ry
298 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Lohinivan Seutupojat ry
299 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2013-2014 / Lapin Metsämuseoyhdistys ry
300 - Kiinteistöverohuojennushakemus 210-2013 / Namman Riista ry
301 - UNICEF lapsiystävällinen kunta -malli
302 - Hankintapäätös Valtatie 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla , Hankeosa 2
303 1 kpl Asuinkerrostalotonttien luovutusehtojen täytäntöönpano
304 1 kpl Asuntotonttia 11-11319-1 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Kaurakatu 12
305 1 kpl Asuntotonttia 11-11316-3 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Ruiskatu 6
306 2 kpl Luovutusehdot tontille 698-3-298-12 os Evakkotie 54 ja tontin varaaminen / Palvelukoti Kotimatka Oy
307 3 kpl Poikkeamislausunto, tila Ketomaa RN:o 20:37, Tapionkylä
308 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
309 9 kpl Heikki Annanpalon kunta-aloite Kunta-asunnot Oy:n toiminnan selvittämiseksiVKO 25/2014


16.6.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
§ Liitteet Otsikko
56 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
57 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
58 1 kpl Rovaniemen turvallisuussuunnitelma
59 4 kpl Asemakaava ja asemakaavamuutos 8. kaupunginosa, Jääskeläisen teollisuusalue
60 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksestä 12.11.2012, 140 §, Keskustan osa-yleiskaavan hyväksyminen
61 - Eroaminen ympäristölautakunnan jäsenyydestä / Poranen Heikki
62 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013
63 1 kpl Henkilöstöraportti 2013
64 1 kpl Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013
65 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2013
66 2 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2014
67 4 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 23, tonteille LP-tontti ja KL-tontti
68 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslistan II liitteet

17.6.2014 10:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
37 - Viranhaltijapäätökset
38 - Lapin kauppakamarin toiminnan esittely
39 1 kpl Mobiililla tieto- ja viestintätekniikalla tuettujen palveluprosessien tutkimushanke
40 - Arctic Design Weekin toteutus vuonna 2015
41 1 kpl High Mine - Malminetsinnällisen alueen jalostusarvon nostaminen tutkimus-verkoston avulla -hanke
42 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman päivitys
43 - Muut asiat

17.6.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
84 - Ajankohtaiset asiat
85 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset
86 - Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1.-31.5.2014
87 1 kpl Toimitilaohjelma 2020
88 3 kpl Oikaisuvaatimus, Asemakaavan laatiminen tilalle Koivukangas RN:o 36:43, Vartioniemi
89 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelin 506 tontilla 5, Ylikorvantie 22
90 3 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4
91 2 kpl Mellalammen alueen osayleiskaava tilojen 44:25 ja 44:42 alueella, Aarne Aho
92 - Ilmoitusasiat / muut asiat
93 - Pöytäkirjan tarkastaminen

17.6.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
22 - Ajankohtaiset asiat
23 - Ilmoitusasiat
24 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä
25 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma
26 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014
27 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
28 - Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma
29 - Sinetän kyläyhdistyksen kehittämistukien käyttötarkoitusten muutos
30 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014
31 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta
32 - Muut asiat
33 - Pöytäkirjan tarkastaminen
34 - Kokouksen päättäminen

17.6.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
69 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
70 - Ajankohtaiset asiat
71 1 kpl Hammaslääkärin käyntimaksu
72 1 kpl Osallistavan sosiaaliturvan hankkeeseen osallistuminen
73 1 kpl Tarkkailulähetteiden laatimisen käytäntöjen muutos 1.8.2014 alkaen Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulla olevassa perusterveydenhuollon päivystyks
74 3 kpl Klinikkabussiselvitys
75 6 kpl Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015
76 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

18.6.2014 09:45 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
76 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
77 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
78 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi ja ympäristönsuojeluyhteistyö Kolarin kunnan kanssa
79 - Ympäristönsuojelun taksat ja yhteistyö Kolarin kunnan kanssa
80 1 kpl Kansalaisaloite: digitaalisen röntgenlaitteen hankkiminen eläinlääkäriasemalle
81 1 kpl Päätös Jupon Erä ry:n Pessalompolon ampumarataa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Ylitornio
82 - Lausunto Nopes Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamishakemuksesta Leväjänkkän turvetuotantoalueelle, Ylitornio
83 - Lausunnot Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Rovaniemen paikallistoimiston hakemuksesta; Uuden pohjavedenottokaivon rakentaminen Misin alueelle ja pohjaveden ottaminen, Rovaniemi
84 - Lausunto vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, aallonmurtajan pysyttäminen Norvajärvellä , Seppo Aho
85 - Lausunto eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta Haataja ja Tiuraniemi, Jaatila
86 - Lausunto Rovaniemen Energia Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Mustikkamaan puupolttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin
87 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus, nro 2014-388 Keskuskentän monitoimirakennus, Poromiehentie, Rovaniemi
88 1 kpl Päätös Lapin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksen perumisesta
89 1 kpl Juha-Pekka Lamminsivun poikkeamishakemus Kolvalammelle, lupa 2014-197
90 1 kpl Mauri ja Pirkko Kurvisen poikkeamishakemus Törmänkiin, lupa 2014-460
91 1 kpl Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä
92 1 kpl Lausunto, ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103
93 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

18.6.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
62 - Ajankohtaiset asiat
63 - Tiedotusasiat
64 - Koulutuslautakunnan talousraportti 5/2014
65 - Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä-selvitys
66 - Oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin perustuvan 2. asteen kuraattoripalveluiden hankkiminen lukuvuonna 2014 - 2015
67 - Varhaiskasvatuskerhotoiminta
68 - Varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet
69 1 kpl Varhaiskasvatuspalvelujen riskienhallintasuunnitelma 2014
70 2 kpl Karinrakan päiväkodin pienten osaston lakkauttaminen
71 - Koulutuslautakunnan kokoukset syksyllä 2014
72 - Pöytäkirjan tarkastaminen

19.6.2014 08:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
80 - Tiedotusasiat
81 - Ajankohtaiset asiat
82 - Viranhaltijapäätökset
83 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.5.2014
84 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan alustava käyttösuunnitelma 2015
85 - Kanavan jatkorahoitus
86 4 kpl Kulttuuri/Avustuskriteerit 2015
87 1 kpl Liikunta / Keskuskentän nykyisen katsomorakennuksen purku
88 2 kpl Valtuustoaloite Rovaniemi-Suomen liikkuvin kaupunki 2020
89 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset syksyllä 2014
90 - Muut asiat
91 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

19.6.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
88 - Liikelaitosten johtokunnan kokousajat syksyllä 2014
89 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.5.2014
90 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
91 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
92 1 kpl Vikajärven viemärihanke
93 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
94 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
95 - Tilaliikelaitoksen investointilaina
96 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus
97 - Rovakatu 1:n öljysäiliön poistaminen
98 - Eduro-säätiön määräaikainen edelleenvuokrasopimus
99 - Kokouksen päättäminenVKO 24/2014


9.6.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
251 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
252 - Ilmoitusasiat
253 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksestä 12.11.2012, 140 §, Keskustan osa-yleiskaavan hyväksyminen
254 3 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 31.3.2014, § 148
255 3 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 12.5.2014, 221§
256 3 kpl Leena Jääskeläisen ja Jorma Hovin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 407 §, koskien Lappia - taloprojektin palkkoja
257 - Valtuustoaloite talousarvion, osavuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rakenteen kehittämiseksi
258 1 kpl Valtuustoaloite inakulttuurin entistäminen
259 5 kpl Valtuustoaloite työtä ja toimeentuloa Rovaniemelle
260 3 kpl Kuntalaisaloite Napapiirin retkeilyalueen kehittämiseksi muodostamalla alueesta valtion retkeilyalue
261 - Kaupunkikuvatyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen
262 - Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosääntö / kiinteistötoimitukset
263 2 kpl Kunta-asunnot Oy:n yhtiökokous 11.6.2014/toimiohjeet yhtiökokousedustajalle
264 2 kpl Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportointi vuodesta 2013
265 1 kpl Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä
266 1 kpl Lausunnon antaminen valtionvarainministeriölle kuntalain kokonaisuudistuksen esitysluonnoksesta
267 1 kpl Henkilöstöraportti 2013
268 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2014
269 1 kpl Keskuksen alueen ja kehyskylien kehittämis- ja toimintatuet 2014
270 1 kpl Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2014
271 1 kpl Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma TALTTO 2014
272 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen
273 2 kpl Muutos yhteistoimintasopimukseen - kortteli 33
274 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue (Lylykatu)
275 9 kpl Maankäyttösopimukset / Vaarala
276 3 kpl Maankäyttösopimus / City-hotelli Oy
277 4 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 23, tonteille LP-tontti ja KL-tontti
278 3 kpl Poikkeamishakemus tontille 1-9-6, Koskikatu 4
280 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
281 1 kpl Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

10.6.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
53 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013
54 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
55 - Kokouksen päättäminen

10.6.2014 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
21 - Ajankohtaiset asiat
22 - Ilmoitusasiat
23 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä
24 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma
25 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014
26 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
27 - Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma
28 - Muurolan Kyläyhdistys ry:n anomus kehittämsituen käyttötarkoituksen muutos
29 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014
30 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta
31 1 kpl Valtuustoaloite Firsbeegolf-rata Muurolaan
32 - Muut asiat
33 - Pöytäkirjan tarkastaminen
34 - Kokouksen päättäminen

VKO 23/2014
3.6.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
45 2 kpl Talouden seuranta
46 - Tarkastuslautakunnan talouskehys vuodelle 2015
47 - Tarkastuspäällikön virkajärjestelyt
48 - Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013
49 - Arviointikertomus vuodelta 2013
50 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
51 - Kokouksen päättäminen

3.6.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
25 - Ajankohtaiset asiat
26 - Ilmoitusasiat
27 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä
28 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma
29 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Ranuantien alueella
30 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014
31 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
32 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma
33 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen käyttötarkoituksen muutos
34 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014
35 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta
36 - Iltapäiväkerhon järjestäminen Taipaleen koululla
37 - Muut asiat
38 - Pöytäkirjan tarkastaminen
39 - Kokouksen päättäminen

4.6.2014 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
27 - Ajankohtaiset asiat
28 - Ilmoitusasiat
29 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä
30 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma
31 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Sodankyläntien alueella
32 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014
33 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
34 - Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma
35 - Vikajärven Seudun kylät ry:n anomus määrärahan siirtämisestä vuodelta 2013 vuodelle 2014
36 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014
37 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta
38 1 kpl Aloite liikenneturvallisuuden lisääminen Vikajärven kyläalueella
39 1 kpl Vikajärven Seudun Kylät ry anomus viemäriverkoston laajentamiseen
40 - Muut asiat
41 - Pöytäkirjan tarkastaminen

5.6.2014 10:28 Nuorisohallitus (NUHA)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
8 1 kpl Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2013/raportit
9 - Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2014
10 2 kpl Nuorten harrastetuki vuonna 2014
11 1 kpl Nuorisotakuun kuntakokeilu Rovaniemen kaupungissa
12 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

5.6.2014 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
21 - Ajankohtaiset asiat
22 - Ilmoitusasiat
23 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä
24 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma
25 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Yläounasjoen alueella
26 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014
27 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
28 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma
29 3 kpl Lausuntopyyntö, Meltauksen osayleiskaava
30 - Meltaus-Patokoski Kyläyhdistys ry anomus kehittämistukien käyttötarkoituksen muutoksesta
31 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014
32 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta
33 - Muut asiat
34 - Pöytäkirjan tarkastaminen
35 - Kokouksen päättäminen


VKO 22/2014

26.5.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Rovaniemen kaupunginhallituksen avoin kokous Kaupungintalon valtuustosalissa.
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
226 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
227 - Ilmoitusasiat
228 - Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 täytäntöönpano
229 - Valtuustoaloite revontulipuistosta
230 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös menetetyn määräajan palauttamista koskevassa asiassa
231 2 kpl Korkeimman oikeuden päätös ns. Nova-Group / Rovaniemen kelkkatehdas asiassa
232 2 kpl Anne Iivarin oikaisuvaatimus tietohallintojohtajan viranhaltijapäätöksestä 11.4.2014, 4 §
233 1 kpl Rovaniemen turvallisuussuunnitelma
234 1 kpl Kaupunginhallituksen itsearviointi 2014
235 1 kpl Nuorisotakuun kuntakokeilu Rovaniemen kaupungissa
236 10 kpl Sinetän päiväkodin rakentaminen
237 2 kpl Luovutusehdot 3. kaupunginosan AOR-tontille
238 3 kpl Tontin 4-213-7 vuokrasopimuksen jatkaminen / Rovaniemen Keskuspesula Oy
239 4 kpl Asemakaava ja asemakaavamuutos 8. kaupunginosa, Jääskeläisen teollisuusalue
240 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2013-2014 / Tolosen Erämiehet ry
241 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Tennilän nuorisoseura ry
242 - Verohuojennushakemus 2014 / Vanttausjärven kylätoiminta ry
243 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Lapin Samoilijat ry
244 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Valajakosken metsästys- ja kalastusseura ry
245 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2013 / Ruikan Erä ry
246 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Auttin Nuorisoseura
247 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Kivitaipaleen Nuorisoseura
248 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Meltauksen Järjestöyhdistys ry
249 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Rovaniemen Työväentalosäätiö
250 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

27.5.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
67 - Ajankohtaiset asiat
68 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset
69 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / varajäsenen valinta tiejaostoon ja jätehuoltojaostoon sekä edustajan nimeäminen joukkoliikennetyöry
70 3 kpl Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2014
71 1 kpl Teknisen lautakunnan talouskehys vuodelle 2015
72 2 kpl Vuoden 2014 päällysteohjelma
73 1 kpl Valtuustoaloite kaavoitus kehittyy asiakaslähtöiseksi
74 5 kpl Lausunnon antaminen tonttien 1-23-15 ja 17 sekä LP-alueen asemakaavamuutoksesta, Pekankatu
75 4 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit 16 ja 17 sekä katualue
76 6 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1
77 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue (Lylykatu)
78 3 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta 32
79 3 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12
80 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan kortteli 9024 tontti 7
81 3 kpl Asemakaavan muutos tontilla 15-2189-10, Pannunkorva 2
82 - Ilmoitusasiat / muut asiat
83 - Pöytäkirjan tarkastaminen

27.5.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
61 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
62 - Ajankohtaiset
63 2 kpl Palvelukeskusten osavuosikatsaukset 1.1. - 30.4.2014
64 - Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen pikapoliklinikalle
65 - Neljän sairaanhoitajan toimen perustaminen pikapoliklinikalle
66 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
67 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
68 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
69 - Ratkaisuvallan delegointi/Siivouspalveluiden ja palvelukeittiötöiden ostopalvelujen hankinta
70 - Ratkaisuvallan delegointi/Työkonepalvelut, kiinteistöhoito 2014-2017
71 1 kpl Oikaisuvaatimus matematiikan ja fysiikan lehtorin valintaan
72 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit
73 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
74 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
75 3 kpl Sivistyspalvelukeskuksen riskienhallintasuunnitelma
76 - Kokouksen päättäminen


27.5.2014 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ilmoitusasiat
2 - Ajankohtaiskatsaus
3 1 kpl Talousarvion laadintaohje ja Yläkemijoen aluelautakunnan talouskehys vuodelle 2015
4 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2014
5 1 kpl Lausunto Rovaniemen kaupungin elinkeino-ohjelmasta
6 1 kpl Auttin seudun kylätaloyhdistys ry:n anomus myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen muutoksesta
7 1 kpl Kylien kehittämistuet
8 - Muut asiat
9 - Pöytäkirjan tarkastaminen
10 - Kokouksen päättäminen

27.5.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
58 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
59 - Ajankohtaiset asiat
60 1 kpl Perusturvalautakunnan 1. osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014
61 - Laitoshoidon vähentäminen Ikäihmisten palveluissa
62 5 kpl Lausunto, 18. kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 7002-7007 sekä viereiset virkistysalueet, Napapiiri
63 5 kpl Lausunto, asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu
64 2 kpl Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikön, Toivonkodin, siirtyminen Kairatielle
65 2 kpl Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportointi vuodesta 2013
66 - Oikaisuvaatimus perusturvalautakunnan 25.2.2014 päätökseen § 30 sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuntoutuksen linjauksista
67 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
68 - Perusturvalautakunnan syksyn 2014 kokousajoista päättäminen

28.5.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
53 - Ajankohtaiset asiat
54 - Tiedotusasiat
55 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
56 2 kpl Osavuosikatsaus 1.1-30.4.2014
57 - Koulutuslautakunnan talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 laadintatilanne
58 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013-2016
59 1 kpl Koulutuspalveluiden riskienhallintasuunnitelma 2014
60 3 kpl Ounasvaaran peruskoulun tarveselvitys
61 - Pöytäkirjan tarkastaminen


VKO 21/2014

19.5.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
36 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
37 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
38 - Eroaminen liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä / Mari Tapio
39 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi
40 - Eroaminen vapaa-ajanlautakunnan varajäsenyydestä / Halonen-Laiti Liisa
41 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hietakangas Antti
42 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö
43 1 kpl Rovaniemen kaupunkistrategia 2030
44 1 kpl Ounasvaaran koulurakennusten osien 1 ja 4 peruskorjausinvestointi
45 1 kpl Maila Nyländenin rahaston perustaminen
46 6 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus
47 3 kpl Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalueella, Revontultentien kioski
48 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen
Kaupunginvaltuuston esityslistan liitteet koosteena

21.5.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
62 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
63 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
64 1 kpl Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014
65 2 kpl Lausunto ympäristölautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015
66 - Kaupunkikuvatyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen
67 1 kpl Lemminkäinen Talo Oy/ perustettavan yhtiön lukuun, rakennuslupapäätös nro 2014-292
68 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, Teletie 14 Ponsse Oyj rakennuslupapäätös nro 2014-178
69 1 kpl Noreca Oy, teollisuushallin rakentaminen, rakennuslupapäätös nro 2014-284
70 1 kpl Kiinteistö Oy Rinteenkulma, varastohallien rakentaminen, rakennuslupapäätös 2013-656
71 1 kpl Cor Group Oy rakennuslupahakemus nro 2014-296, Miehentie 10, päiväkoti
72 1 kpl Muutospiirustusten hyväksyminen, Lappia-talo, rakennuslupapäätös 2013-125, muutoslupa 2014-355
73 1 kpl Kristo & kumpp. Oy rakennuslupahakemus terminaalirakennuksen rakentamiseksi, rakennuslupapäätös 2014-309
74 1 kpl Lausuntopyyntö, 18. kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 7002-7007 sekä viereiset virkistysalueet, Napapiiri
75 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

21.5.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
60 1 kpl Nuoriso / Nuorisopalveluiden toiminta- ja asiakaskysely 2013
61 - Yläkouluakatemian esittely
62 1 kpl Nuoriso / Etsivän nuorisotyön raportointi 2013
63 3 kpl Liikunta / Liikuntatoiminta-avustukset 2014
64 2 kpl Nuoriso / Toiminta-avustukset 2013
65 - Ajankohtaiset asiat
66 - Tiedotusasiat
67 - Viranhaltijapäätökset
68 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
69 - Kulttuuri / Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014
70 - Liikunta / Liikuntapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014
71 - Nuoriso / Nuorisopalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014
72 - Nuoriso / Vuoden nuorisotekopalkinto 2014
73 - Vapaa-ajan lautakunnan edustajan valinta varhaisen avoimen yhteistyön (VAY) seurantaryhmään
74 - Kulttuuri / Ympäristötaiteen kilpailu 2014
75 - Kulttuuri / Kulttuuripalkinnot 2014
76 - Muut asiat
77 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteena
Kokouksen liitteet koosteena

22.5.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
70 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 30.4.2014
71 1 kpl Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
72 - Työterveysliikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014
73 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
74 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
75 - Tilaliikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014
76 - Konserniavustus Ounasrinteen koulu- ja neuvolarakennusten purkukustannuksiin
77 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
78 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
79 - Napapiirin Vesi liikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2013
80 2 kpl Oikaisuvaatimus vesiliittymän uusintaan ja lisäliittymämaksuun
81 - Kokouksen päättäminen


VKO 20/2014

12.5.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
194 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
195 - Ilmoitusasiat
196 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Mäntyvaara-Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostusurakkaa koskevassa asiassa
197 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hietakangas Antti
198 2 kpl Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014
199 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö
200 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2014-2016
201 1 kpl Toimitilaohjelma 2020
202 1 kpl Rovaniemen kaupunkistrategia 2030
203 - Valtuustoaloite mainoskampanja Lapin pääkaupungista
204 - Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin osallistumisesta Sinettäjoen kalataloudelliseen kunnostamishankkeeseen
205 - Valtuustoaloite mehiläispölytyspalvelua kyliin
206 - Kansalaisaloite kaupungin säästökohde
207 3 kpl Kuntalaisaloite: Tulvapenkereiden ja tulvaseinien rakentaminen Rovaniemen kaupungin alueelle
208 - Talousarviolainan nostaminen
209 1 kpl Ounasvaaran koulurakennusten osien 1 ja 4 peruskorjausinvestointi
210 - Napapiirin veden ja Rovaniemen Energian yhteistoiminnan selvitys
211 2 kpl Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen
212 1 kpl Maila Nyländenin rahaston perustaminen
213 - Aarno Raution testamenttilahjoitus
214 - Europarlamenttivaaleja 25.5.2014 varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä
215 2 kpl Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen Kolarin kunnan kanssa
216 6 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus
217 3 kpl Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalueella, Revontultentien kioski
218 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103
219 1 kpl Asuntotonttia 10-10220-3 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa os. Lehtiojantie 19
220 1 kpl Asuinpientalotonttia 11- 11309-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Hakamaankatu 5
221 2 kpl Luovutusehdot asuinkerrostalotonteille
222 3 kpl Luovutusehdot tontille 2-64-11 / Aittatie 13
223 2 kpl Luovutusehdot tontille 13-13176-1 / Ylikylä
224 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 38:131 Marianranta, Sinettäjärvi
225 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

13.5.2014 12:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
29 - Viranhaltijapäätökset
30 - Napapiirin yritystoiminnan esittely
31 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.3.2014
32 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.- 31.3.2014
33 - Aiesopimus elinkeinollisesta yhteistyöstä Venäjällä sijaitsevan Salekhardin kaupungin ja Rovaniemen kaupungin välillä
34 - Rovaniemen kaupungin liittyminen maailman talvikaupunkien verkostoon ( World Winter Cities Association for Mayors; WWCAM)
35 - Muut asiat
36 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

15.5.2014 13:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
41 - Ilmoitusasiat
42 - Arviointikertomus vuodelta 2013
43 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
44 - Kokouksen päättäminen


VKO 19/2014


7.5.2014 08:00 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
67 - Vesikatopalvelu Kemppainen Oy:n oikaisuvaatimus / Lappia-talon peruskorjauksen ja laajennuksen vesikaton urakkatarjoukset
68 - Ounasvaaran koulurakennusten osien 1 ja 4 peruskorjausinvestointi
69 - Kokouksen päättäminenVKO 18/2014


28.4.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
33 1 kpl Talouden seuranta 2014
34 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi
35 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta
36 - Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013
37 - Arviointikertomus 2013
38 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
39 - Kokouksen päättäminen

28.4.2014 14:15 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
176 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
177 - Ilmoitusasiat
178 1 kpl Vaalitoimikuntien täydentäminen / EU-vaalit 2014
179 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
180 1 kpl Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma TALTTO 2014
181 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen
182 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.5.2014/toimiohjeet yhtiökokousedustajalle
183 1 kpl Kunta-asunnot Oy:n osakassopimuksen muuttaminen
184 - Rovaniemen delegaation vierailu Alanyaan 31.5. - 1.6.2014
185 2 kpl Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisälahjoitus Rovaniemen taidemuseon taidekokoel
186 2 kpl Liiketontin myynti / Ylikylä
187 1 kpl Kioskitontin luovutusehdot ja vuokraaminen kortteli 77
188 2 kpl Lupa maa-alueen vuokraamiseen / Mustikkamaa
189 1 kpl Maa-alueen vuokraaminen Keskuskentältä / Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
190 4 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 23, tonteille LP-tontti ja KL-tontti
191 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-145-14, Kairatie 50
192 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
193 1 kpl Koulunkäynninohjaajien lomauttaminen koulujen loma-ajoilla

29.4.2014 12:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ilmoitusasiat
2 - Ajankohtaiskatsaus
3 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talous 3/2014
4 2 kpl Kaupunginvaltuuston päätös 24.3.2014 25 § / Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013-2016
5 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä / Ranua, Rovaniemi, Pello
6 2 kpl Avustukset hiihtolatujen kunnossapitoon talvikaudelle 2014
7 1 kpl Lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten harrasteseteli
8 1 kpl Avustusanomus Yläkemijoen Laululasten esiintymis- ja laululeirimatkalle 15.-17.5.2014
9 1 kpl Avustushakemus Yläkemijoen koulun 9.lk leirikoululle 17.5.-25.5.2014
10 - Muut asiat
11 - Pöytäkirjan tarkastaminen
12 - Kokouksen päättäminen

29.4.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
53 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
54 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset
55 1 kpl Valtuustoaloite kulkuyhteys radan yli Ternuntietä pitkin
56 5 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7
57 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 3. kaupunginosa kortteli 280 tontti 7, Aseveliaukea
58 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A
59 1 kpl Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156 - 8159, 8200-8202 sekä katu- ja virkistysalue, Jääskeläinen
60 2 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteleiden 6 ja 9 väliset VU-, VL-, VK- ja LP-alueet
61 2 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu- ja VL-alueet
62 5 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3041 tontti 2, Lehtotie 4
63 3 kpl Asemakaavan laatiminen tilalle RN:o 36:43, Vartioniemi
64 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103
65 3 kpl Ilmoitusasiat / muut asiat
66 - Pöytäkirjan tarkastaminen

29.4.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
46 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
47 - Ajankohtaiset
48 1 kpl Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2014
49 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
50 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
51 1 kpl Maila Nyländenin rahaston perustaminen
52 3 kpl Oikaisuvaatimus koulutuspalvelujen johtajan päätökseen / Raimo Maunu
53 - Koskenkylän ja Oikaraisen päiväkotien muuttaminen ryhmäperhepäivähoitoyksiköiksi
54 - Koulupsykologin viran perustaminen
55 - Koulutuspalvelujen johtaja
56 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit
57 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
58 1 kpl Kirjaston hankintarenkaan perustaminen ja jatkodelegointi
59 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

29.4.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
44 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
45 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
46 - Lausunto päivitetyistä kuluttajaturvallisuuden ohjeista
47 1 kpl Päätös terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesta ilmoituksesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta, Ranuan seurakunnan kirkonkylän hautausm
48 - Lausunto Lapin Metallikierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksesta
49 1 kpl Päätös Lapin Metallikierrätys Oy:n jätteiden välivarastointia ja esikäsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Petäjäinen Rovaniemi
50 2 kpl Lausunto, ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
51 3 kpl Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, 1. kaupunginosa korttelin 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue.
52 1 kpl Kiinteistö Oy Rovaniemen Koskikaira rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-169
53 1 kpl Asunto Oy Rovaniemen Veitikantie 29-31 rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2014-168
54 1 kpl Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä, nro 2013-1044
55 1 kpl Ari Juopperin poikkeamishakemus Tolosenkylään, lupa 2014-87
56 1 kpl Huskypoint Oy:n rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muuttamiseksi, nro 2014-223
57 2 kpl Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle rakennuslupa-asiassa
58 1 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Koivikko 698-407-56-5 nimiselle tilalle
59 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Hietavaaran sora-alueelle
60 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Palovaaran sora-alueelle
61 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen


29.4.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
55 - Ajankohtaiset asiat
56 - Tiedotusasiat
57 2 kpl Liikunta / Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen esivuokrasopimus
58 - Kulttuuri/Kulttuuriavustukset 2014
59 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

29.4.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
49 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
50 - Ajankohtaiset asiat
51 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.3.2014
52 - Alustava sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten
53 - Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 11.-12.9.2014
54 - Perusturvajaoston varajäsenen valinta Heidi Mäntylän tilalle
55 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013 - 2016
56 - Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset
57 - Tiedoksi perusturvalautakunnalleVKO 17/2014


23.4.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:23.4.2014 08:30:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
54 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
55 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
56 2 kpl Tilaliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2013 ja riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2014
57 - Auttin entisen koulun lämpölaitoksen toiminnan jatkuminen
58 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
59 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
60 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma 2014
61 3 kpl Ilmoitusasiat
62 - Kokouksen päättäminen


25.4.2014 12:00 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
39 - Ajankohtaiset asiat
40 - Tiedotusasiat
41 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 3/2014
42 1 kpl Valtion erityisavustuksen käyttäminen lukuvuodella 2014 - 2015
43 - Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen koulutuspalveluissa
44 - Yhtenäisen peruskoulun nimi
45 1 kpl Ounasvaaran yläasteen tutkimusraportti
46 1 kpl Koulutuslautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014
47 - Valtuustoaloite psykologin viran perustamisesta päivähoidon tulosalueelle
48 - Päiväkotien pieninvestoinnit vuodelle 2014
49 - Palveluseteliyrittäjäksi hyväksyminen / Turkoosi Oy
50 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen 25.4.2014 esityslista koosteena
Kokouksen 25.4.2014 liitteet koosteenaVKO 16/2014

14.4.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
152 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
153 - Ilmoitusasiat
154 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi
155 - Eroaminen vapaa-ajan lautakunnan varajäsenyydestä / Halonen-Laiti Liisa
156 - Särestöniemen museosäätiön hallitus
157 - Edustajan nimeäminen Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n johtokuntaan
158 - Domus Arctica -säätiön tilintarkastajien nimeäminen toimikaudelle 2014
159 1 kpl Vaalilautakuntien täydentäminen / EU-vaalit 2014
160 - Kaupungintalon valtuustosalin AV-järjestelmien uusiminen
161 1 kpl Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen hallinto- ja palveluorganisaatioiden toiminnassa 2014
162 2 kpl Otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätökseen 23.4.2013, 63 § koskien yleiskaavan muutosta 5. kaupunginosan korttelissa 516 tontti 22
163 1 kpl Rovaniemen kaupungin edustajan nimeäminen pormestarin vaalin ja alueellisten toimielinten vaalien seurantaryhmään
164 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015
165 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020/lausuntopyyntö
166 - Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin osallistumisesta Sinettäjoen kalataloudelliseen kunnostamishankkeeseen
167 - Valtuustoaloite Rovaniemen sivukylien palveluiden parantaminen
168 3 kpl Eero Svanbergin oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa
169 1 kpl Eeva Jänkälän oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 10.3.2014, 110 §, koskien Kivitaipaleen osayleiskaavaa
170 1 kpl Mervi Karintin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 10.3.2014, 110 §, koskien Kivitaipaleen osayleiskaavaa
171 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-88-4, Kaartokatu 8, Tilaliikelaitos
172 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-282-6, Miehentie 10
173 7 kpl Poikkeamishakemus tontille 15-2222-1, Tuomaantie 32
174 1 kpl Metsästysvuokrasopimusten uusiminen Vikajärven kylällä / Vikajärven Erä ry
175 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

16.4.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.3.2014
3 - Viranhaltijapäätökset
4 1 kpl Nuoriso/Nuorisopalveluiden toiminta- ja asiakaskysely 2013
5 - Liikunta / Vuoden urheiluteko 2013
6 1 kpl Liikunta / Vuoden seuratoimitsija 2013
7 - Liikunta / Vuoden 2013 rovaniemeläinen urheilija
8 2 kpl Liikunta / Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen esivuokrasopimus
9 - Kulttuuri / Kulttuurin tehtäväalueen Lapin Taiteilijaseura ry:n sopimus vuodelle 2014
10 - Ympäristötaiteen kilpailu 2014
11 1 kpl Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma
12 - Kulttuuri/Kulttuuriavustukset 2014
13 - Muut asiat
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteenaVKO 15/2014

2.4.2014 17:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Ajankohtaiset asiat
15 - Ilmoitusasiat
16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
17 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio
18 - Muut asiat
19 - Pöytäkirjan tarkastaminen
20 - Kokouksen päättäminen

8.4.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
36 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
37 - Ajankohtaiset asiat
38 - Avustus kolmannen sektorin toimijoille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
39 1 kpl Rovaniemen kaupungin ja Lapin ELY- keskuksen välinen sopimus pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
40 - Rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen määrärahan käyttö 2011 - 2013 ja suunnitelma vuodelle 2014
41 1 kpl Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien merkitseminen kunnan ylläpitämään rekisteriin
42 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2014-2016
43 1 kpl Terveydenhuollon palvelutilauksen muuttaminen/pikapoliklinikkatoiminnan käynnistäminen
44 1 kpl Tietosuojavastaavan nimeäminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon
45 4 kpl Tilahankkeiden valmistelu- ja toteutusohje
46 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-28.2.2014
47 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
48 - Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 11.-12.9.2014

10.4.2014 09:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Liikuntamahdollisuudet Rovaniemellä
2 1 kpl Nuorisopalveluiden toiminta- ja asiakaskysely 2013
3 2 kpl Nuorisovaltuuston toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sekä talousarvio 2014
4 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö
5 - Nuorten kuulemistilaisuus 2014
6 - Nuorisovaltuuston koulukäynnit 2014
7 - Nuorisovaltuustovaalit 2014
8 1 kpl Nuorisovaltuuston osallistuminen veteraanipäivään 27.4.2014
9 - Muut asiat
10 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen


VKO 14/2014

31.3.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
25 1 kpl Talouden seuranta 2014
26 1 kpl Vuosisuunnitelma 2014
27 1 kpl Tarkastuslautakunnan vuosikello ja kokousaikataulu
28 - Arviointikertomus 2014
29 - Kuntakonsernin talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi
30 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
31 - Kokouksen päättäminen

31.3.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
118 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
119 - Ilmoitusasiat
120 - Kaupunginvaltuuston 27.1.2014 täytäntöönpano
121 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Jokelan Hautaustoimisto Ky:n valitukseen vainajien kuljetus- ja hautauspalvelujen hankintaa koskevassa asiassa
122 1 kpl Markkinaoikeuden päätös 10.3.2014 Veljekset Karjalainen Oy:n hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta
123 3 kpl Lausunnon antaminen Rovaniemen hallinto-oikeudelle Kirsi Kumpulaisen valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.11.2013, 151 §
124 1 kpl Lausunnon antaminen Erkki Pääkkösen valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 3.2.2014, 36 §, koskien tarjousten perusteella myytäviä maa-alueita
125 5 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 17.2.2014, 64 §
126 3 kpl Leena Jääskeläisen ja Jorma Hovin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 407 §, koskien Lappia - taloprojektin palkkoja
127 - Eroaminen liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä / Mari Tapio
128 1 kpl Europarlamenttivaalien 2014 ennakkoäänestyspaikkoina toimivien laitosten määrääminen
129 - Vaalimainonnasta määrääminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa
130 1 kpl Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten
131 - Valtuustoaloite tutkimuksen tekemisestä mitkä keskeiset muutokset ovat vaikuttaneet Rovaniemen suuralueiden väestömuutoksiin
132 1 kpl Kansalaisaloite: Poikkeusolojen viestiliikenne
133 - Rovaniemen kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013
134 6 kpl Johtokuntien tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2013
135 4 kpl Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2014
136 4 kpl Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta
137 2 kpl Lappi-sopimus - Lapin maakuntaohjelma 2014- 2017
138 - Toimiohjeet / Rovaniemen Kehitys Oy
139 - Irtisanoutuminen Napapiirin Veden toimitusjohtajuudesta / Niemelä Hannu
140 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen
141 4 kpl Tilahankkeiden valmistelu- ja toteutusohje
142 2 kpl Jukolan viestin hakeminen Rovaniemelle
143 1 kpl Vt 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla välillä Oijustie - Erottaja / Toteuttamissopimuksen hyväksyminen
144 6 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu
145 6 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie
146 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103
147 4 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
148 2 kpl Luovutusehdot tontille 15-1186-1 ja sen vuokraaminen
149 1 kpl Vuokrasopimuksen jatkaminen / Lumijärvi
150 3 kpl Tonttihakemus / Rovaniemen Taksipalvelut Oy
151 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

1.4.2014 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
21 - Viranhaltijapäätökset
22 - Rovaniemen Yrittäjänaiset ry:n toiminnan esittely
23 - Valtuustoaloite kalastajille tilat ja kylmähuone
24 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman päivitys
25 - Muut asiat
26 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Elinkeinojaoston 1.4.2014 esityslista koosteena
Elinkeinojaoston 1.4.2014 esityslistan liitteet koosteena

1.4.2014 15:00 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
9 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset
10 - Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä

2.4.2014 17:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Ajankohtaiset asiat
15 - Ilmoitusasiat
16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
17 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio
18 - Muut asiat
19 - Pöytäkirjan tarkastaminen
20 - Kokouksen päättäminen

3.4.2014 17:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Ajankohtaiset asiat
15 - Ilmoitusasiat
16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
17 - Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio
18 - Muut asiat
19 - Pöytäkirjan tarkastaminen
20 - Kokouksen päättäminen


VKO 13/2014

24.3.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
18 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
19 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
20 - Eroaminen Rovaniemen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Kalervo Björkbacka
21 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi
22 - Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Raudaskoski Petra
23 6 kpl Ounasrinteen koulun uudisrakennushanke
24 1 kpl Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen tarveselvitys ja rahoitus
25 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013 - 2016
26 6 kpl Asemakaavan muutos 15.kaupunginosa kortteli 2188 tontti 1, kortteli 2189 tontti 8 sekä kevyen liikenteen väylä, Pannukorva
27 6 kpl Kivitaipaleen osayleiskaava
28 5 kpl 9. kaupunginosa asemakaava, Alakorkalo, osa-alue 2
29 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet
30 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista kohdat 18_25 koosteena
Kaupunginvaltuuston esityslista kohdat 26_28 koosteena
Kaupunginvaltuuston esityslista kohdat 29_30 koosteena

25.3.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
38 - Ajankohtaiset asiat
39 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset
40 2 kpl Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1 .- 28.2.2014
41 - Pihkaporintien alueen peruskorjausurakan tarjouspyyntö
42 - Angry Birds puiston saniteettitilat
43 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta 32
44 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12
45 5 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan kortteli 9024 tontti 7
46 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9060 ja 9063 sekä Teollisuusraiteen alue, Ahjotie, Vasaratie
47 3 kpl Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2176 tontti 1 sekä virkistysalue, Pitkäkuja
48 6 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie
49 4 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
50 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103
51 - Ilmoitusasiat / muut asiat
52 - Pöytäkirjan tarkastaminen

25.3.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
18 - Ajankohtaiset asiat
19 - Ilmoitusasiat
20 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
21 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio
22 - Muut asiat
23 - Pöytäkirjan tarkastaminen
24 - Kokouksen päättäminen

26.3.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
30 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
31 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
32 - Lausunnot Turveruukki Oy:n Heini-Honkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta, Ranua
33 - Lausunto Pohjolan Painekyllästys Oy:n puunkyllästämön ympäristöluvan tarkistamisesta, Rovaniemi
34 1 kpl Virpi Haavikon hakemus poikkeamisesta Ylitornion Portimojärvelle
35 1 kpl Eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen arviointi 2013
36 7 kpl Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2013
37 1 kpl Rovakaaren Ympäristöterveydenhuollon maksut
38 1 kpl Jätevesiavustuksien myöntämisperusteet ja toteutus vuonna 2014
39 1 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Mäntykallio 698-402-450-2, Pulkkakorpi 698-402-451-0 ja Mäntykumpu 698-402-452-1 nimisille tiloille, Rovaniemi, Vanttausjärvi.
40 2 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Kanerva 698-409-56-32 nimiselle tilalle, Rovaniemi, Olkkajärvi
41 2 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Karhakkamaan hiekkahalli 698-407-119-3 nimiselle tilalle, Rovaniemi, Olkkajärvi
42 1 kpl Koy Aviakaaren rakennuslupahakemus huoltohallirakennuksen ja 4 kpl pihakatosten rakentamiseksi, rakennuslupa 2014-84
43 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

26.3.2014 17:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
4 - Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio
5 - Muut asiat
6 - Pöytäkirjan tarkastaminen
7 - Kokouksen päättäminen


VKO 12/2014

17.3.2014 17:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Ajankohtaiset asiat
15 - Ilmoitusasiat
16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut
17 - Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio
18 - Muut asiat
19 - Pöytäkirjan tarkastaminen
20 - Kokouksen päättäminen
1 1 kpl Avustushakemus koululaisten kuljetuksiin luisteluun Lappi Areenalle
2 1 kpl Tapion kylät ry:n hakemus Tapion kylätalon tukemiseen

18.3.2014 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
14 - Viranhaltijapäätökset
15 - Lapin Elämystuotanto Oy:n toiminnan esittely
16 3 kpl teollisuustontin 8-8142-3 vuokraaminen Janne Muotka
17 - Markkinointiyhteistyö Lumikuningatar elokuvan kanssa vuosina 2014 - 2015
18 2 kpl Mäntyvaara-Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostus -hankkeen väliraportti
19 - Muut asiat
20 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

18.3.2014 14:30 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
33 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
34 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1. - 31.12.2013
35 1 kpl Yhteistyösopimus Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvän muutoksen suunnittelusta ja hankeen projektin johtajan palkkaamisesta

18.3.2014 17:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ilmoitusasiat
2 - Ajankohtaiskatsaus
3 - Yläkemijoen aluelautakunnan tilinpäätöstiedot 1.1. - 31.12.2013
4 - Yläkemijoen aluelautakunnan tuloskortti 2013
5 - Yläkemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio
6 1 kpl Sisäisen valvonnan suunnitelma/Yläkemijoen aluelautakunta
7 1 kpl Kylätilan vuokraaminen Auttin kylätaloyhdistykseltä
8 - Kylätilan vuokraaminen Pirttikosken entiseltä ala-asteelta
9 8 kpl Avustukset hiihtolatujen kunnossapitoon talvikaudelle 2014
10 - Muut asiat
11 - Kokouksen päättäminen

19.3.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
34 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
35 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
36 1 kpl Tilaliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
37 1 kpl Tilaliikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet ja arviointi 2012 - 2013 ja suunnitelma 2014
38 4 kpl Tilahankkeiden valmistelu- ja toteutusohje
39 - Ostotarjous Kympintie 5 omakotitalosta
40 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 28.2.2014
41 1 kpl Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
42 1 kpl Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
43 1 kpl Työterveysliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2013
44 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
45 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
46 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
47 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2013
48 3 kpl Ilmoitusasiat
49 - Kokouksen päättäminen

19.3.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
36 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
37 - Ajankohtaiset
38 - Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2014
39 3 kpl Tuotanto-osastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2013
40 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
41 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
42 - Vapaa-ajanpalvelujen johtajan varahenkilö
43 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
44 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
45 - Kokouksen päättäminen

19.3.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
27 - Ajankohtaiset asiat
28 - Liikunta ja nuoriso / Viranhaltijapäätökset
29 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.2. - 28.2.2014
30 1 kpl Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta- ja talousraporttikertomus vuodelta 2013
31 6 kpl Kulttuuri/Kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleisten kulttuuripalveluiden palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.12.2013
32 1 kpl Kulttuuripalveluiden palvelutilaus 2014/täydentäminen
33 - Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit 2014/Käyttösuunnitelman muutos
34 1 kpl Valtuustoaloite Frisbeegolf-rata Muurolaan
35 1 kpl Liikunta / palveluverkko/Puistolampi
36 6 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus
37 1 kpl Lausunto Rovaniemen kansainvälistymisohjelman luonnokseen
38 - Muut asiat
39 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen 19.3. esityslista koosteena
Kokouksen 19.3. esityslistan liitteet koosteena

20.3.2014 12:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
26 - Ajankohtaiset asiat
27 - Tiedotusasiat
28 - Koulutuslautakunnan talousraportti 2/2014
29 - Koulujen kesäkerhot 2014
30 - Vihreä lippu -ohjelman laajentaminen
31 - Koulutuksen arviointineuvoston raportti maahanmuuttajien opetuksen järjestämisestä
32 1 kpl Lausunto Rovaniemen kansainvälistymisohjelman luonnokseen
33 - Koulupihojen pieninvestoinnit vuodelle 2014
34 - Kansalaisopiston asiakasmaksujen korottaminen lukuvuodelle 2014-2015
35 - Päivähoitomaksujen tarkistus 1.8.2014 lukien
36 - Varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteet/suunnitelma ja aikataulu
37 - Päiväkoti Kulleron uudisrakennuksen tarveselvitys
38 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen 20.3.2014 esityslista koosteena
Kokouksen 20.3.2014 liitteet koosteenaVKO 11/2014

10.3.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
77 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
78 - Ilmoitusasiat
79 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Gigantti Oy Ab:n valitukseen kotitalouskoneiden ja viihde-elektroniikan hankintaa koskevassa asiassa
80 1 kpl Valtiokonttorin päätös Kiinteistö Oy Rovatalon vuosimaksulainojen muuttamisesta kiinteäehtoisiksi
81 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi
82 1 kpl Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Raudaskoski Petra
83 2 kpl Kaupunginvaltuutettu Kalervo Björkbackan oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 3.2.2014, 40 §
84 - Kokousedustajan nimeäminen/Peräpohjolan kehitys ry
85 - Toimiohjeet / Rovaniemen Kehitys Oy
86 4 kpl Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2014
87 - Sijoitus / Fennia Varainhoito Oy
88 - Maksusitoumuksen jatkaminen Auttin kylätalon investointien ennakkorahoitukseen
89 3 kpl Muutos Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n oman pääoman vahvistamiseksi laadittuun luovutuskirjaan 19.12.2013
90 1 kpl Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön lainat Rovaniemen kaupungille
91 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen
92 4 kpl Ounasrinteen koulun uudisrakennushanke
93 1 kpl Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen tarveselvitys ja rahoitus
94 - Tilaliikelaitoksen johtokunnan esitys poistosuunnitelman muutoksesta ja liikelaitosavustuksesta
95 8 kpl Käyttösuunnitelmat ja palvelutilaukset 2014
96 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin uusien tulolähteiden kartoittaminen
97 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin talouden tervehdyttämiseksi
98 1 kpl Valtuustoaloite kaupunki käynnistää kokeilun "nimettömästä työnhausta" rekrytoinneissaan
99 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin sisäinen henkilöstö- ja luottamushenkilökoulutus
100 1 kpl Valtuustoaloite Kiinteistö Oy Rovatalon hallitukseen valittaviksi
101 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin aktivoitumisesta nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa
102 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet
103 3 kpl Avoin hallinto
104 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013 - 2016
105 2 kpl Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
106 - Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen
107 1 kpl Selvityspyyntö kotisairaalapalvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta
108 - Sopimus Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen välinehuollon siirtämisestä liikkeen luovutuksena Lapin sairaanhoitopiirille 1.4.201
109 3 kpl Suhangon vaihemaakuntakaava
110 6 kpl Kivitaipaleen osayleiskaava
111 3 kpl Maankäyttösopimus / Alakorkalo
112 5 kpl 9. kaupunginosa asemakaava, Alakorkalo, osa-alue 2
113 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 35:61, Syvälahdentie, Lehtojärvi
114 3 kpl Luovutusehdot tontille 13-13176-1 / Ylikylä
115 2 kpl Luovutusehdot Rautiosaaren yleiskaavan mukaiselle PY -rakennuspaikalle
116 2 kpl Luovutusehdot Norvajärven yleiskaavan mukaiselle Y- rakennuspaikalle
117 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminenVKO 9/2014

24.2.2014 15:30 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
68 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Lapin Teollisuusrakennus Oy:n valitukseen kaupunginhallituksen ja tilaliikelaitoksen päätöksistä koskien Lappiatalon peruskorj
69 2 kpl Ystävyydenpuiston vuokrasopimuksen jatkaminen
70 1 kpl KVTES:n mukaiset hinnoittelemattomien ja hallinnon hinnoittelun tva-ryhmät
71 - Kaupunginhallituksen päätettävät KVTES-tehtäväpalkat
72 - Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevien johtajien työnvaativuuden arviointi ja palkkaustaso
73 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
74 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
75 - Toimiohjeet / Rovaniemen Kehitys Oy
76 - Menestyneen urheilijan huomioiminen

25.2.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
22 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
23 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset
24 2 kpl Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013
25 1 kpl Lausunto Rovaniemen kansainvälistymisohjelmasta
26 - Matti Henttusen valtuustoaloite Peterinniementien valaistuksen toteuttamiseksi
27 2 kpl Kevyen liikenteen väylän nimen muuttaminen, Hiihtomajankuja
28 2 kpl Sinettäjärven osayleiskaavan päivittäminen
29 2 kpl Vanttauskosken osayleiskaava
30 4 kpl Asemakaavan muutos tontilla 15-2189-10, Pannunkorva 2
31 5 kpl Asemakaavan muutos tontilla 3-98-1, Evakkotie 8
32 5 kpl Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 8018 tontti 3, Sipolantie
33 6 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa kortteli 3030 tontit 1 ja 2, Korotie
34 - Ilmoitusasiat / muut asiat
35 - Pöytäkirjan tarkastaminen

25.2.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
19 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
20 - Ajankohtaiset asiat
21 1 kpl Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
22 1 kpl Talouden tasapainottamisohjelma (TALTTO)
23 1 kpl Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteutumisvertailu
24 - Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.- 31.1.2014
25 - Selvityspyyntö kotisairaalapalvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta
26 - Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen
27 1 kpl Kotihoidon myöntämisperusteet 1.3.2014 alkaen
28 - Sisäisen valvonnan raportointi vuodelta 2013 ja suunnitelma vuodelle 2014
29 1 kpl Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuntoutuksen linjaukset koskien alle 16-vuotiaita kuntalaisia
30 1 kpl Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuntoutuksen linjaukset koskien yli 16-vuotiaita kuntalaisia
31 - Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset
32 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

26.2.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
15 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
16 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
17 1 kpl Määräys kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaa koskevien tietojen toimittamisesta. Rovaniemi, Ranua, Pello, Ylitornio ja K
18 - Uhkasakon asettaminen kiinteistölle Louhoskristo 854-404-12-57, roskaantuneen alueen puhdistaminen, Pello
19 - Lausuntopyyntö Kimmo Kantomaan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta os. Raanujärventie 1991 95660 Kantomaanpää, Ylitornio
20 1 kpl Lausunto Piilolan ranta-asemakaavasta, Ranua
21 1 kpl Lausunto asemakaavaehdotuksesta, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus.
22 1 kpl Rakennuslupahakemus 2014-8, 698-5-512-6, Jokiväylä 9 (Opetusrakennus k-a 1349 m2)
23 1 kpl As Oy Rovaniemen Pääskyn rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi, rakennuslupa 2014 - 7
24 1 kpl Airi ja Matti Saijetsin hakemus poikkeamisesta rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen Vitikanpään Ketavaaraan, nro 2014-47
25 1 kpl Hyskypoint Oy:n hakemus poikkeamisesta Meltaukseen, nro 2014-65
26 1 kpl Kemijoki Oy:n maa-aineslupahakemus Jokkavaaran sora-alueelle, Rovaniemi
27 1 kpl Lausunnon antaminen Rovaniemen hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien ympäristölautakunnan päätöstä 17.12.2013 § 196, maa-aineslupa Napapiirin Kul
28 1 kpl Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2013
29 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

27.2.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Talouden seuranta 2014
2 2 kpl Vuosisuunnitelma 2014
3 - Kuulemiset vastuukuntamallista
4 - Arviointikertomuksen sisältörungosta päättäminen
5 1 kpl Konsernin toimintojen ja talouden seurannasta saatu palaute
6 1 kpl Tuloskortti vuodelta 2013
7 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
8 - Kokouksen päättäminen

27.2.2014 12:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Tiedotusasiat
3 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1/2014
4 4 kpl Tuloskortit vuodelta 2013
5 1 kpl Koulutuslautakunnan alustavat tilinpäätöstiedot 1.1. - 31.12.2013
6 2 kpl Koulutuspalveluiden ja lasten päivähoitopalveluiden arviointiraportit 2013
7 - Meltauksen koulukiinteistössä järjestettävät palvelut/kuuleminen
8 - Varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteiden laatiminen
9 1 kpl Päivähoidon palvelusetelin arvontarkistus 2014
10 10 kpl Päiväkoti Kulleron uudisrakennuksen tarveselvitys
11 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Kokouksen esityslista koosteena
Kokouksen liitteet koosteena

27.2.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
19 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
20 - Ajankohtaiset
21 - Vastaus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Erja Tennilän valitukseen koskien etuuskäsittelijän virkavaalipäätöstä
22 1 kpl Suunnitelma sisäisen valvonnan järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa
23 - Psykologin viran perustaminen perheneuvolaan
24 - Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheneuvolaan
25 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
26 1 kpl Tiedoksi
27 1 kpl Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen matkaraportit
28 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
29 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit
30 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
31 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
32 1 kpl Suunnitelma sisäisen valvonnan järjestämisestä/sivistyspalvelujen tuotanto-osasto
-2 - Kansilehti
-1 - Kansilehti
34 - Koulutuspalvelujen johtajaVKO 8/2014

17.2.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
52 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
53 - Ilmoitusasiat
54 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rovaniemen kaupunginhallituksen valitukseen täytäntöönpanoa kieltämistä koskevassa asiassa/Rovaniemen hallinto-oik
55 - Eroaminen Rovaniemen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Kalervo Björkbacka
56 1 kpl Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten
57 1 kpl Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten
58 1 kpl Lausuntopyyntö pelastustoimen aluejaosta
59 2 kpl Lausunto / Ylitornion kunnan hakemus selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisesta
60 1 kpl Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin ja yhteisöihin
61 5 kpl Tasa-arvosuunnitelma 2014-2015
62 6 kpl Asemakaavan muutos 15.kaupunginosa kortteli 2188 tontti 1, kortteli 2189 tontti 8 sekä kevyen liikenteen väylä, Pannukorva
63 3 kpl Maa-alueen vuokraaminen tukiasemaa varten / TeliaSonera Finland OyJ
64 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Einarila RN:o 40:173 / Poikela
65 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-352-1, Kiertotie 19
66 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 18-7006-3, Punakuononpolku 1
67 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

18.2.2014 16:30 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
6 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta
7 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014
8 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
9 - Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
10 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
11 - Muut asiat
12 - Pöytäkirjan tarkastaminen
13 - Kokouksen päättäminen

19.2.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
21 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.1.2014
22 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talous 2013, tuloskortti
23 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
24 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
25 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2012-2013 ja arviointi sekä suunnitelma 2014
26 2 kpl Napapiirin Veden sopimusehdot, yleiset toimitusehdot ja taksa- ja palvelumaksuhinnasto
27 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
28 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
29 - Lappia-talon peruskorjauksen ja laajennuksen rakennusteknisten töiden urakkatarjoukset
30 - Monitoimikeittiön rakentaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä vuokrattuun Kairatien toimipisteeseen
31 - Kiinteistö Oy Rakan Veteraanien veteraanijärjestöjen omistusosuuden ostaminen

19.2.2014 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014
4 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
5 - Muut asiat
6 - Pöytäkirjan tarkastaminen
7 - Kokouksen päättäminen

19.2.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Liikunta ja nuoriso / Viranhaltijapäätökset
3 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 30.1.2014
4 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan talouden tasapainottamisesta 2014-2017
5 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014
6 2 kpl Nuoriso/ Nuorisopalveluiden tuloskortti ja talousraportti vuodelta 2013
7 - Liikunta/ Vuoden urheilija, Vuoden urheiluteko ja vuoden seuratoimitsija 2013 esitykset
8 2 kpl Liikunta/ Liikuntapalveluiden tuloskortti ja talousraportti 2013
9 1 kpl Liikunta/ Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma
10 1 kpl Kulttuuri/tuloskortti 2013
11 - Kulttuuri/vuoden 2013 kulttuuriavustusten raportointi
12 6 kpl Kulttuuri/Kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleisten kulttuuripalveluiden palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.12.2013
13 - Muut asiat
14 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

20.2.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014
4 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
5 - Muut asiat
6 - Pöytäkirjan tarkastaminen
7 - Kokouksen päättäminen


VKO 7/2014

11.2.2014 12:30 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Viranhaltijapäätökset
2 - Elinkeinot tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2014
3 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10. - 31.12.2013
4 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10.- 31.12.2013
5 1 kpl House of Lapland Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo, valmisteluhanke
6 3 kpl Tonttihakemus 18. kaupunginosa, kortteli 5802, tontti 1/Joulumaantie 19
7 3 kpl Tonttihakemus 18. kaupunginosa, kortteli 5801, tontti1/Joulumaantie 25
8 3 kpl Tonttihakemus 18. kaupunginosa. kortteli 5812, tontti 2/Pukinpolku 63
9 3 kpl Teollisuustonttihakemus 16. kaupunginosa, kortteli 6295, tontti 1/Jämytie 23 a
10 3 kpl Tontin 8-8199-5 vuokraaminen / JT-Konetyöt
11 - Ranuan kunnan elinkeinojen kehittäminen
12 - Muut asiat
13 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:
Elinkeinojaoston liitteet'

11.2.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta
6 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
7 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014
8 - Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
9 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
10 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
11 - Muut asiat
12 - Pöytäkirjan tarkastaminen
13 - Kokouksen päättäminen

12.2.2014 16:30 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 - Lausunto asukasturvallisuuden parantamiseksi valtatie 4 osalta
6 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
7 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014
8 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
9 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
10 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
11 - Muut asiat
12 - Pöytäkirjan tarkastaminen
13 - Kokouksen päättäminen

13.2.2014 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)
§ Liitteet Otsikko
1 - Ilmoitusasiat
2 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
3 - Ajankohtaiskatsaus
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
5 - Yläkemijoen aluelautakunnan talouden käyttösuunnitelma 2014
6 2 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014
7 - Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
9 6 kpl KotiapuKuponki-toiminnan jatkaminen Yläkemijoen alueella
10 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
11 1 kpl EL. Yläkemijoen yhdistys r.y. Avustushakemus eläkeläistilan vuokraan
12 - Muut asiat


VKO 8/2014

18.2.2014 16:30 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
6 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta
7 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014
8 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma
9 - Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
10 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
11 - Muut asiat
12 - Pöytäkirjan tarkastaminen
13 - Kokouksen päättäminenVKO 6/2014

3.2.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
32 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
33 - Ilmoitusasiat
34 2 kpl Minna ja Jorma Järvisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 396 §,Tarjousten perusteella myytävät maa-alueet no 3/Haarakangas
35 2 kpl Minna ja Jorma Järvisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 395 §/Tarjousten perusteella myytävät kiinteistöt kohde 2/Juotaks
36 7 kpl Erkki Pääkkösen sekä Minna ja Jorma Järvisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 394 §, Tarjousten perusteella myytävät maa-a
37 9 kpl Pirtteckosken kylät yhdessä ettenpäin ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä
38 2 kpl Raimo Maunun vaatimus asiavirheen korjaamiseksi
39 1 kpl Kaupunginhallituksen alaisten tehtäväalueiden käyttösuunnitelma vuodelle 2014
40 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viran täyttäminen
41 1 kpl Erityissuunnittelijan toimen perustaminen perusturvapalveluihin
42 - Kaupungintalon valtuustosalin AV-järjestelmien uusiminen
43 - Kehittämis- ja toimintatuet 2014
44 1 kpl Hallinto- ja johtosäännön toimivuuden arviointi ja kehittämistyön jatkaminen
45 2 kpl Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013 - 2020
46 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen kannasta Fennovoiman ydinvoimalahankkeen valtuustossa päättämiseksi
47 1 kpl Valtuustoaloite valtuuston työjärjestyksen muuttamisesta kaupunginjohtajan ja kaupunginhalliltuksen puheenjohtajan raportointivelvoitteesta
48 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Einarila RN:o 40:173 / Poikela
49 1 kpl Asuntotonttia 11-11317-3 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Ruiskatu 5
50 1 kpl Ideakilpailun järjestäminen yleiskaavan laatimista varten, Koskipuisto/ Valionranta
51 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen


5.2.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
11 2 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja talousarvion toteutumista edistävät toimenpiteet vuodelle 2014
12 2 kpl Ilmoitusasiat
13 1 kpl Tilaliikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen toiminta ja talous
14 - Työterveysliikelaitoksen talousarvio 2014 ja suunnitelma 2015-2017
15 - Työterveysliikelaitoksen riskienhallinta suunnitelma 2014
16 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
17 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2014
18 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen toiminta ja talous
19 - Kokouksen päättäminenVKO 5/2014

27.1.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 - Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
4 1 kpl Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Leena Jääskeläisen ym. valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksistä koskien vastuuvapauden myöntämistä
5 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hiltunen Kirsi
6 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Salminen Päivi
7 3 kpl Asemakaavan muutos Ruokasenkadun kukkakioski, Ruokasenpuisto
8 1 kpl Maapoliittinen ohjelma 2013-2016
9 13 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
10 2 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen
11 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet
Kokouksen oheismateriaali:
Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen koosteena
Kaupunginvaltuuston esityslistan liitteet koosteena
Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen koosteena

28.1.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
2 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset
3 - Mustikkamaan alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta
4 - Kantatie 79 tiejärjestelyt ja Ylikylän kadut urakan tarjouspyyntö
5 3 kpl Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
6 2 kpl Teknisen lautakunnan ja teknisen palvelukeskuksen väliset yhdyskuntatekniikan palvelutilaukset vuodelle 2014
7 1 kpl Teknisen lautakunnan ja teknisen palvelukeskuksen välinen mittauspalvelujen palvelutilaus 2014
8 3 kpl Valtuustoaloite uusien yksityistiekäytäntöjen muuttamisesta
9 - Yksityisteiden kunnossapitoavustukset kunnossapitokaudelle 2013 - 2014
10 1 kpl Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
11 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta 32
12 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12
13 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelin 506 tontilla 5, Ylikorvantie 22
14 2 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan kortteli 9024 tontti 7
15 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9060 ja 9063 sekä Teollisuusraiteen alue, Ahjotie, Vasaratie
16 4 kpl Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2176 tontti 1, Pitkäkuja
17 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10
18 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3041 tontti 2, Lehtotie 4
19 3 kpl Asemakaavan muutos 7. kaupunginosan korttelin 729 viereisellä puistoalueella, Myllärintie
20 1 kpl Ilmoitusasiat / muut asiat

28.1.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta
6 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
7 - Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
9 - Muut asiat
10 - Pöytäkirjan tarkastaminen
11 - Kokouksen päättäminen

28.1.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
2 - Ajankohtaiset asiat
3 - Perusturvalautakunnan osallistuminen koulutus- ym. tilaisuuksiin ja kustannusten korvaaminen
4 - Arvio talouden toteumasta vuodelta 2013
5 1 kpl Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
6 1 kpl Perusturvalautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014
7 1 kpl Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2014
8 2 kpl Rovaniemen kaupungin nuorten kesätyön toteuttaminen vuonna 2014
9 - Perhesosiaalityön ostopalvelujen asiakasmaksut 2014
10 - Omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2014 alkaen
11 1 kpl Valtuustoaloite vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmien aloittaminen ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille ja myös yksinhuoltajille
12 1 kpl Perusturvalautakunnan päätöksenteon delegointi asiakasasioissa
13 - Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset
14 6 kpl Kouluterveyskysely 2013
15 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
16 - Talouden tasapainottamisohjelma (TALTTO)
17 - Erityissuunnittelijan toimen perustaminen perusturvapalveluihin
18 1 kpl Selvitys suun terveydenhuollon välineiden riittävyydestä

29.1.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Tarkistuslautakunnan tositteiden hyväksyminen
2 - Esteellisyyttä koskevat ilmoitukset
3 - Käyttösuunnitelmasta päättäminen
4 - Määräaikaisen suunnittelijan palkkausta koskevat asiat
5 - Määräaikaisen suunnittelijan tehtävät tarkastuslautakunnassa
6 - Hallinto- ja johtosäännön uudistus tarkastuslautakunnan kannalta
7 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi
8 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta
9 - Arviointikertomuksen 2013 sisältörungosta ja rakenteesta päättäminen
10 - Kuulemiset arviointityötä varten
11 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
12 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:


29.1.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
2 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne
3 3 kpl Eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksut Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella
4 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, ympäristöterveydenhuolto
5 2 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
6 - Terveydensuojelulain 51 §:n 2 momentin mukainen määräys ja kuuleminen terveyshaitan ehkäisemiseksi, Susirajan Kiinteistöt Oy
7 1 kpl Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, 8. kaupunginosa, kortteli 8018, Sipolantie
8 3 kpl Lausunto asemakaavan muutoksesta, 15. kaupunginosan kortteleiden 2188 ja 2189 tonteilla, Pannunkorva
9 2 kpl Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätökseen 2012-175
10 1 kpl Lausunnon antaminen Rovaniemen hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien ympäristölautakunnan päätöstä 20.11.2013 § 183, maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy
11 1 kpl Purkamislupahakemus Ounasrinteen koulu- ja neuvolarakennus, Matkajängäntie 5, 96440 Rovaniemi, lupapäätös 2013-993
12 1 kpl As Oy Lapinaukean Nousun rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi, rakennuslupa 2013-1171
13 1 kpl Kiinteistö Oy Rovaniemen Kauppalantalon rakennuslupahakemus 2013-1173
14 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen
Kokouksen oheismateriaali:

29.1.2014 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
6 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta
7 - Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
9 - Muut asiat
10 - Pöytäkirjan tarkastaminen
11 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:

30.1.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Tiedotusasiat
3 - Ylikylän koulun oppilassijoittelu
4 - Valtuustoaloite palvelualoitteen käyttöönotosta
5 - Koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma 2014
6 1 kpl Koulutuslautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014
7 - Sisäisen valvonnan raportointi 2013
8 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014
9 - Talousarvion toteutumista edistävät toimenpiteet KH 20.1.2014
10 1 kpl Koulukuljetusten periaatteet
11 - Palveluseteliyrittäjäksi hakeminen
12 - Rovaniemen lukioiden aloituspaikat
13 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:


30.1.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
2 - Ajankohtaiset
3 - Neljän sairaanhoitajan ja kahden lähihoitajan toimen perustaminen sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen
4 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijäpäätökset
5 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
6 3 kpl Palvelukeskusten talousarviot vuodelle 2014
7 3 kpl Kalustohankintasuunnitelmat vuodelle 2014
8 - Arktikum sopimukset 2014
9 - Kulttuuritalo Korundin sopimukset 2014
10 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset
11 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
12 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit
13 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset
14 - Kokouksen päättäminen
Kokouksen oheismateriaali:

30.1.2014 16:30 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 - Lausunto asukasturvallisuuden parantamiseksi valtatie 4 osalta
6 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
7 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
9 - Muut asiat
10 - Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen oheismateriaali:VKO 4/2014

20.1.2014 15:30 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
22 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
23 - Ilmoitusasiat
24 2 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen
25 2 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014
26 1 kpl Toimivalta kiinteän omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa, vuokrauksessa, käyttö-oikeuden myöntämisessä, naapurien kuulemisessa sekä lupa- ja asuntoasioissa
27 - Alueellisten palvelujen johtajan palkan määrääminen
28 13 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
29 1 kpl Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava
30 2 kpl Määräalan ostaminen tilasta Einarila RN:o 40:173 / Poikela
31 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

21.1.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
2 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
3 2 kpl Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2014
4 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
5 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
6 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus
7 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset
8 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 5.9.2012, 58 §/toimitusjohtaja
9 - Napapiirin Veden sopimusehdot, yleiset toimitusehdot ja taksa- ja palvelumaksuhinnasto
10 - Kokouksen päättäminen

22.1.2014 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
5 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
6 1 kpl Aloite Misin kyläyhdistyksen tilojen vuokraus
7 - Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta
8 - Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
9 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
10 - Muut asiat
11 - Pöytäkirjan tarkastaminen
12 - Kokouksen päättäminen

22.1.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
188 - Ounasvaaran lajikohtainen olosuhde esittely
189 - Ajankohtaiset asiat
190 - Nuoriso / Vuoden nuorisotekopalkinto 2014
191 - Hallinto- ja johtosäännön muuttaminen
192 2 kpl Liikunta- ja nuorisopalveluiden sisäisen valvonnan toimenpiteet ja suunnitelma
193 1 kpl Liikuntapalveluiden tukemat liikuntatilojen talvivuorot
194 2 kpl Nuorisopalveluiden hinnaston tarkistus
195 5 kpl Liikuntapalveluiden hinnaston tarkistus
196 1 kpl Kulttuuripalveluiden palvelutilaus 2014
197 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset
198 - Muut asiat
199 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

23.1.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen
4 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
5 - Ranuantien aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu
6 - Aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
7 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen
8 - Muut asiat
9 - Pöytäkirjan tarkastaminen
10 - Kokouksen päättäminenVKO 3/2014

13.1.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
Kokouksen KH:13.1.2014 14:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
2 - Ilmoitusasiat
3 - Kaupunginvaltuuston 21.10.2013 täytäntöönpano
4 - Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 täytäntöönpano
5 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
6 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Raimo Maunun ja Rovaniemen kaupunginhallituksen valituksiin virkasuhteen irtisanomista ja oikeudenkäyntikulujen ko
7 1 kpl Apulaisoikeuskanslerin päätös Raimo Maunun kanteluun työtodistuksen antamista koskevassa asiassa
8 1 kpl Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Esa Tikkalan kanteluun opettajan sananvapautta koskevassa asiassa
9 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hiltunen Kirsi
10 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Salminen Päivi
11 - Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen 2014 hallinto- ja palveluorganisaatioiden toiminnassa
12 3 kpl Oikaraisen vanhan Uitonpirtin maa-alueen vuokraus Oikaraisen Kyläyhdistys ry:lle
13 3 kpl Asemakaavan muutos Ruokasenkadun kukkakioski, Ruokasenpuisto
14 1 kpl Luovutusehdot Napapiirin liike- ja teollisuustonteille
15 2 kpl Viirinkylän entisen ala-asteen maa-alueen myyminen
16 5 kpl Poikkeamishakemus tilalle R:no 31:116, Lehtojärventie, Sinettä
17 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 8-8192-1, Isoaavankuja 2
18 1 kpl Maapoliittinen ohjelma 2013-2016
19 13 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
20 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

15.1.2014 08:30 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 1 kpl Ilmoitusasiat / muut asiat
2 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset
3 - Jätehuoltojaoston kokoukset keväällä 2014
4 - Jätehuoltojaoston pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen
5 - Jätehuoltojaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja yleisesti nähtävillä pito
6 1 kpl Salassa pidettävien tietojen käsittely ja päätöksistä tiedottaminen jätehuoltojaostossa
7 1 kpl Jätetaksan hintaliitteen muuttaminen 1.3.2014 alkaen

16.1.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
§ Liitteet Otsikko
-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
2 - Palvelujohtokunnan jäsenten ja viran-/toimenhaltijan salassapitovelvollisuus
3 - Vapaa-ajanpalvelujen johtajan virka
4 - Kokouksen päättäminen


VKO 51/2013

16.12.2013 14:00 Kaupunginhallitus (KH)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
486 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset
487 - Ilmoitusasiat
488 1 kpl Lapin käräjäoikeuden (maaoikeuden) tuomio valituksiin lunastustoimituksesta, toimitusnumero 2012-418170
489 1 kpl Markkinaoikeuden päätös koulukuljetuksien hankintaa vuosille 2013-2015 koskevista valituksista
490 1 kpl Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Leena Jääskeläisen ym. valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksistä koskien vastuuvapauden myöntämistä
491 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin toiminnan laadun objektiivinen arviointi
492 1 kpl Valtuustoaloite vuokra-asumisen kustannukset kaupungissamme
493 1 kpl Valtuustoaloite rakentamisen kilpailuttaminen Rovaniemellä
494 - Kaupungin edustajat Lapin keskussairaalan laajennushankkeen arkkitehtikilpailun palkintolautakuntaan
495 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi
496 - Edustajien nimeäminen Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön hallitukseen
497 4 kpl Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamiseen liittyvien pääomaerien irrottaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä
498 2 kpl Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n oman pääoman vahvistaminen 1.1.2014
499 1 kpl Sijoitustoiminnan ohjeet
500 - Työnantajan edustajat (Kvtes luku II 17 §)
501 - Johtavat tai itsenäiset virat, joiden haltijoille ei suoriteta työaikakorvauksia (KVTES III luvun 23§ 3 mom.).
502 - Palkkausepäkohtien korjaaminen hinnoittelemattomien ryhmän 1.3 osalta, sekä muualla organisaatiossa
503 - Kaavoituspäällikön viran perustaminen / Tekniset palvelut
504 - Kaupungininsinöörin tehtäväpalkan tarkistaminen työn vaativuuden kasvamisen johdosta
505 - Palvelukeskusten johtajien virkanimikkeet 1.1.2014 alkaen
506 3 kpl Päätös pakolaiskiintiön määrästä vuonna 2014
507 5 kpl Ideakilpailun järjestäminen yleiskaavan laatimista varten, Koskipuisto/Valionranta
508 4 kpl Suhangon vaihemaakuntakaava
509 3 kpl Yhteisomistussuhteen osittainen purkaminen / tila Ämmälä
510 13 kpl Maankäyttösopimukset / Vaarala
511 2 kpl Asuntotonttia 10-10144-9 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa os. Veittelänpolku 14
512 3 kpl Maa-alueiden vuokraaminen / Rovaniemen Energia Oy
513 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen
514 2 kpl Tontin varaaminen/Yhteistoimintasopimus City-Hotelli Oy:n, Mikael Gröhnin perustettavan yhtiön lukuun ja Rovaniemen kaupungin kesken

16.12.2013 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
56 - Ajankohtaiset asiat
57 - Ilmoitusasiat
58 - Vuoden 2014 talousarvio
59 2 kpl Kivitaipaleen osayleiskaava
60 3 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
61 - Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston toiminta
62 - Muut asiat
63 - Pöytäkirjan tarkastaminen
64 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman vahvistaminen

17.12.2013 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
200 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
201 - Tuotanto-osastojen talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2013
202 - Ajankohtaiset asiat
203 1 kpl Ruokapalveluiden hinnasto vuodelle 2014
204 - Teknisen tuotanto-osaston viranhaltijapäätökset
205 - Hallintosuunnittelijan toimen muuttaminen taloussihteerin toimeksi
206 - Määräaikaisen toimistosihteerin toimen jatkaminen maahanmuuttajatoimistossa
207 - Työloma-anomus / Heli Kurvinen
208 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto-osaston osastonjohtajan viranhaltijapäätökset
209 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto-osaston viranhaltijapäätökset
210 - Oikaraisen ja Koskenkylän ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden muuttaminen päiväkodeiksi
211 - Sivistyspalvelujen tuotanto-osaston viranhaltijapäätökset
212 - Sivistyspalvelujen tuotanto-osaston osastonjohtajan viranhaltijapäätökset
213 - Sivistyspalvelujen tuotanto-osaston matkaraportit
214 1 kpl Johtavien viranhaltijoiden valinta
215 2 kpl Palvelualueiden esimiesten nimikkeet
216 - Vapaa-ajanpalvelualueen johtajan viran täyttö
217 - Palvelujohtokunnan kokousajat keväällä 2013
218 - Tiedoksi

17.12.2013 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
60 - Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy:n liiketoiminnan esittely
61 1 kpl Vuoden 2013 maatilayrittäjän palkitseminen
62 1 kpl Rovaniemen kaupungin osallistuminen Lapin elokuvakomission rahoitukseen
63 1 kpl Palvelusopimus Rovaniemen Kehitys Oy:n tuottamista elinkeinopalveluista
64 1 kpl Palvelusopimus Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelujen tuottamisesta
65 1 kpl Majoitusinvestoinnin vaikutus kuntatalouteen
66 - Muut asiat
67 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

17.12.2013 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
1 - Ajankohtaiset asiat
2 - Ilmoitusasiat
3 - Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston toiminta
4 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman vahvistaminen
5 3 kpl Vuoden 2014 palvelutilaus
6 3 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
7 - Muut asiat
8 - Pöytäkirjan tarkastaminen

17.12.2013 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
148 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen
149 - Ajankohtaiset asiat
150 1 kpl Sotiemme veteraanien avustajatoiminta / Tornion sairaskotisäätiön hakemus
151 - Palveluseteliyrittäjäksi hyväksyminen/ Hilipakka Palvelut Oy
152 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle
153 1 kpl Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2014
154 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja kuuluttaminen v. 2014
155 1 kpl Palvelusetelin myöntämisohjeet 1.1.2014 alkaen
156 - Ennalta ehkäisevän, ohjaavan ja ryhmämuotoisen perhetyön asiakasmaksut ja kriteerit 1.1.2014 alkaen
157 2 kpl Terveydenhuollon lakisääteiset asiakas- ja kotisairaalamaksut 1.1.2014 alkaen
158 1 kpl Terveydenhuollon täyskustannusmaksut 1.1.2014 alkaen
159 - Eräitä vuodeosaston ja kotisairaalan laskutusperusteisia hintoja 2014 alkaen
160 - Kotihoidon asiakasmaksut ja palveluasumisen maksut/ ei asetuksella säädetyt 1.1.2014 alkaen
161 2 kpl Sopimuksen hyväksyminen Tutkimussotekeskus - yhteistyörakenteesta

18.12.2013 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
174 - Ajankohtaiset asiat
175 - Liikunta ja nuoriso / Viranhaltijapäätökset
176 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 30.11.2013
177 - Vapaa-ajanlautakunnan Kulttuurin tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2014
178 - Vapaa-ajanlautakunnan liikunnan tehtäväalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2014
179 - Vapaa-ajanlautakunnan nuoriso tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2014
180 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan nuoriso tehtäväalueen palvelutilaus 2014
181 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan liikunnan tehtäväalueen palvelutilaus 2014
182 6 kpl Kulttuuri / Kulttuurin tehtäväalueen sopimukset vuodelle 2014
183 1 kpl Kulttuuri / Kulttuuriavustukset 2014
184 1 kpl Liikunta / Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen tarveselvitys
185 - Liikunta / Liikuntapaikkojen investoinnit 2014
186 5 kpl Muut asiat
187 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

19.12.2013 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)
§ Liitteet Otsikko
-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
94 - Ajankohtaiset asiat
95 1 kpl Tiedotusasiat
96 - Koulutuslautakunnan talousraportti 11/2013
97 - Lapin musiikkiopiston nettomenojen jakaminen kotikunnan mukaan
98 3 kpl Kouluterveyskysely 2013
99 - Lausuntopyyntö Kivitaipaleen osayleiskaavasta
100 3 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO
101 1 kpl Päivähoidon palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen
102 - Palveluseteliyrittäjäksi hyväksyminen
103 1 kpl Ounasvaaran lukion siirtyminen Porokadulle
104 - Pöytäkirjan tarkastaminen
==========================================================

FACEBOOK