(Sosiaaliset) mediat ja medialukutaito

23.01.2011

Lähiaikoina on käyty keskustelua (sosiaalisista) medioista. Alex Stub kommentoi (15.1.2011) blogissaan sosiaalisten medioiden (Twitter, Facebook, blogit) vaikutusta Tunisian tilanteeseen. Samaisessa blogia kyseistä kirjoitusta (16.1.2011) kommentoinut henkilö taas nosti Wikileaksin roolin Tunisian tilanteen muuttumiseen. Ulkolinja-ohjelmassa (17.1.2011) käsiteltiin Wikileaksia, jossa otettiin kantaa muiden muassa Wikileaksin osuuteen Tunisian tilanteeseen. Pressiklubi-ohjelmassa (18.1.2011) taas kysyttiin sosiaaliseen mediaan liittyen, kenen on vastuu, kirjoittajan vai lukijan? Sanomalehti Lapin Kansassa (21.01.2011) nähtiin nuorten netissä vietetyn ajan olevan pois yöunista ja liikunnasta.

Erityisesti sähköisten medioiden ja niiden tarjoamien palveluiden määrä on kasvanut aiempaan verrattuna. Sosiaalisia medioita hyödyntävät niin yksittäiset henkilöt kuin organisaatiot. Tietoa on saatavilla runsaasti eri medioista. Medioiden kautta viestitään toisten kanssa. On tiedettävä tarpeenmukaiset mediapaikat/-lähteet ja osattava käyttää niitä. Tämä tietenkin vaatii jonkinlaisia perus tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä mahdollisuutta päästä käyttämään medioita.

Medialukutaito on kykyä käyttää medioita. Toisaalta pitäisikö itse asiassa puhua mediankäyttötaidoista (tai mediataidosta, kuten joku asian ilmaisi), mikäli medialukutaito ymmärretään eri viestimien "luku- ja kirjoitustaitona", eikä siis pelkästään "lukutaitona" ? Medialukutaito siis ei itse asiassa ole kattavasti asiaa kuvaava käsite. Entä mediataju: tajuttoman hyvä ilmaisu... vai onko? Eikö kyse ole laajemmin ajatellen viestinnästä (eri medioissa)...siis viestintätaidoista?

Missä suhteessa medialukutaito on samanlaista kuin perinteinen lukutaito ja missä suhteessa taas erilaista? Medialukutaitoa vaatii monipuolisempia taitoa käyttää eri medioita ja niiden työkaluja kuin perinteinen lukutaito. Toisaalta taas samanlaisiin/samantapaisiin asioihin on kummassakin hyvä kiinnittää huomiota kun ollaan medioiden kanssa tekemisissä; kuten esim. kriittiseen suhtautumiseen tarpeen vaatiessa.

Paljoltihan kysymys on myös median käyttötarkoituksesta ja käyttötavoista. Jos käyttötarkoituksena on viihdekäyttö, kuinka kriittinen tällöin täytyy olla?  Toisaalta medioiden välityksellä olemme saaneet lukea Facebook-kommenttien johdosta irtisanotuista työntekijöistä. Toisaalta myös salaisiksi luokitellut tiedot vuotavat julkisuuteen. Pitäisikö meidän sittenkin olla huolissamme digitaalisesta jalanjäljestämme?  

Entä yleensä median käyttötapamme. Kulutammeko medioita liikaa? Olemmeko riippuvaisia mediasta? Tulemmeko toimeen ilman medioita? Ajattele päivä ilman mediaa? Onko mediatonta teemapäivää olemassa?... ainakin autoton päivä on olemassa. Onko media nykyajan sirkushuvit?...ja onhan meillä Hurstikin. Kenen etuja media ajaa? Joutuuko armeija vaikeuksiin median käytössä, sotilaiden liittyessä yhä suurempina joukkoina Facebookiin? ...ja onhan meillä Wikileaks. Onko kriittistä mediataitoa olla käyttämättä joitakin medioita  tai medioihin liittyviä palveluita? Entä onko Suomen kansasta suurin osa ylimedialisoinut elämänsä? Mitä tästä mediamössösukupolvesta oikein tulee? Missä viipyvät mediaterapeutit?