Rovaniemen kaupungin toimielinten esityslistat

Päivitetty 7.12.2015

Rovaniemen kaupungin toimielinten kokoukset sekä esityslistat (http://ktweb.rovaniemi.fi):

VKO 50/2015

7.12.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:7.12.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

441 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

442 - Ilmoitusasiat

443 - Kaupunginvaltuuston 19.10.2015 täytäntöönpano

444 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Erkki Pääkkösen valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 3.2.2014, 36 §

445 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman, matkailun kehittämisohjelman ja kansainvälistymis-ohjelman raportointi 2015

446 2 kpl Esitys uudeksi äänestysaluejaoksi

447 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016

448 2 kpl Infrapalveluiden tuotantotoiminnan yhtiöittäminen

449 - Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen perustettavan Rovaniemen Infra Oy:n yhtiökokousedustajalle

450 - Työllisyyden edistämisen strateginen johtaminen Rovaniemen kaupungissa

451 3 kpl Hallintosäännön muuttaminen

452 3 kpl Strategisen hallinnon vastuualueet ja vastuualueiden johtaminen sekä kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan työnjako 1.1.2016

453 - Vapaa-ajan palvelujen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen

454 - Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen

455 2 kpl Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje

456 1 kpl Kunnan Taitoa Oy:n palvelusopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista

457 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015/ Haukitaipaleen erämiehet ry

458 - Valtuustoaloite tonttien ja rakennuspaikkojen luovutusehtojen täydentämisestä

459 2 kpl Määräalan ostaminen tilasta Jukola 698-409-5-69 / Pulkamontie

460 18 kpl Maa-alueen vuokraaminen Ollerovaarasta Carelian Dogsledding and Outdoor-yritykselle

461 7 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Arctic Rally Center Oy

462 2 kpl Luovutusehdot Pöykkölän alueen asuintonteille

463 2 kpl Luovutusehdot Jääskeläisen asemakaava-alueen liiketonteille

464 4 kpl Sopimusperiaatteet / Lampela

465 4 kpl Asemakaavan muutos Lampela, Varastoalue ja veitikanlammen ympäristö

466 6 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie

467 3 kpl Jokilammen ranta-asemakaava, tila 698-401-35-6

468 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen esityslista 07122015

8.12.2015 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

Kokouksen ALAOULT:8.12.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

74 1 kpl Ajankohtaiset asiat

75 1 kpl Ilmoitusasiat

76 3 kpl LIKELLÄ- kiertävät lähipalvelut lappilaisille - hanke

77 - Sinetän Kyläyhdistyksen ry maksatushakemus

78 - Sinetän Kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2015 kehittämistuen siirrosta

79 - Muut asiat

80 - Pöytäkirjan tarkastaminen

81 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Alaounasjoen aluelautakunta 8.12.2015 esityslista liitteineen

10.12.2015 16:30 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

Kokouksen YLAKLTK:10.12.2015 16:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

68 1 kpl Ajankohtaiset asiat

69 - Ilmoitusasiat

70 6 kpl Lausuntopyyntö Vanttauskosken osayleiskaava

71 3 kpl LIKELLÄ- kiertävät lähipalvelut lappilaisille - hanke

72 1 kpl Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n anomus kuntosalilaitteiden hankintaan

73 - Vuoden 2013 myönnetyn kehittämistuen käyttötarkoituksen muutos/Tennilän Nuorisoseura ry

74 1 kpl Rakennus- ja konetyöt Seppo Niemelä hyväksyminen KotiapuKuponki-palvelun tuottajaksi

75 - Muut asiat

76 - Pöytäkirjan tarkastaminen

77 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Yläkemijoen aluelautakunnan 10.12.2015 esityslista liitteineen

VKO 49/2015

3.12.2015 10:00 Nuorisohallitus (NUHA)

Kokouksen NUHA:3.12.2015 10:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

24 - Rovaniemen kaupungin nuorisotiedotuksen verkkosivujen uudistus

25 - Nuorisotyöttömyyden ehkäisy -kunniamaininta yrityksille 2015

26 - Harrastetuen jakoperusteiden uudistus 2016

27 - Oppilaskuntatukiuudistus 2016

28 - Muut asiat

29 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

3.12.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:3.12.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

105 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

106 - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

107 - Hallintosäännön muutokset tarkastuslautakunnan osalta

108 - Omistajapolitiikan arviointi

109 1 kpl Toiminnalliset tavoitteet tuloskortissa

110 1 kpl Tulosohjauksen toteutumisen arviointi

111 - Talouden seuranta

112 - Muut asiat

113 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

114 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 3.12.2015 esityslista liitteineen koostettuna

VKO 48/2015

23.11.2015 15:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:23.11.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

425 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

426 - Ilmoitusasiat

427 - Eroaminen Rovaniemen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Liikkanen Antti

428 4 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Leena Jääskeläisen valituksen johdosta henkilökohtaista palkanlisää koskevassa asiassa

429 1 kpl Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

430 15 kpl Carelian Dogsledding and Outdoor-yrityksen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen

431 6 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Arctic Rally Center Oy

432 - Kansalaisaloite tiedottamisen kehittämiseksi

433 2 kpl Maapoliittisen ohjelman päivitys

434 3 kpl Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Varastoalueen asemakaavan muutosalueella (Lampelan alue)

435 3 kpl Ohjelmapalvelualueen vuokraaminen Pajakylä

436 1 kpl Luovutusehdot Erottajan huoltoasemille

437 3 kpl Maankäyttösopimus / Koskenranta 1

438 7 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1

439 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

440 - Sääntömääräinen syyskokous / Peräphjolan Leader ry

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen esityslista 23.11.2015

24.11.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:24.11.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

136 - Ajankohtaiset asiat

137 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

138 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-31.10.2015

139 2 kpl Lausunnon antaminen asemakaavan muutosehdotuksesta, kortteli 34 tontit 11 ja 12, Rovakatu

140 3 kpl Lausunnon antaminen yleiskaavan muutosehdotuksesta, Valionranta - Koskipuisto - Antinpuisto

141 5 kpl Asemakaavan muutos 9. kapunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3, Teollisuustie

142 3 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, kortteli 9100 ympäristöineen

143 3 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa kortteli 6288 tontit 1 ja 2 sekä EV-alue, Hitsaajantie

144 3 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa Saarenkolmion alue

145 2 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 18. kaupunginosa leirintäalue, Napapiiri

146 3 kpl Jokilammen ranta-asemakaava, tila 698-401-35-6

147 - Ilmoitusasiat / Muut asiat

148 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Teknisen lautakunnan 24.11.2015 esityslista liitteineen koosteena

24.11.2015 15:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:24.11.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

130 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

131 - Ajankohtaiset asiat

132 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

133 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.10.2015

134 - Yhteistyösopimus työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella.

135 1 kpl Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa - hankehakemus

136 - Avustus kolmannen sektorin toimijoille kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi

137 - Toimistosihteerin määräaikaisen toimen jatkaminen aikuisten ja työikäisten palvelualueella 1.1 - 31.12.2016

138 - Diabetespotilaiden silmänpohjien seulontakuvaukset

139 1 kpl Kotihoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen harkinnanvaraiset asiakasmaksut

140 - Kotikuntoutuksen malli ikäihmisten palvelualueella

141 5 kpl Yleiskaavan muuttaminen Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto

142 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12

143 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset

144 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

145 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

Kokouksen oheismateriaali:

Kooste esityslistasta liitteineen

25.11.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:25.11.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

124 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.10.2015

125 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

126 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

127 1 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen

128 - Oikaisuvaatimus Kaltiotie 2:ssa olevan purkukuntoisen omakotitalon myynnistä

129 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 25.11.2015

25.11.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:25.11.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

149 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

150 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

151 1 kpl Asunto Oy Rovaniemen Mäntylä, rakennuslupahakemus 2015-944, asuinkerrostalo Korkalonkatu 3, Rovaniemi (Kielan 4. vaihe)

152 1 kpl Helena Erolan rakentamista koskeva poikkeamishakemus Perunkajärven kylässä sijaitsevan Kalliojärven rantavyöhykkeelle 2015-596

153 1 kpl Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 2015-877 tukimuurin/raja-aidan rakentamiseksi kortteliin 1147, tontille 13, osoitteeseen Mattilantie 2, 96900 Saarenkylä / Hakola Mira ja Jukka

154 3 kpl Sähköjohdon (ilmajohto 20 kV) sijoittaminen kiinteistölle 698-402-11-30, nro 2015-855

155 1 kpl Moottorikelkkailun reittisuunnitelman hyväksyminen välille Ranua - Simo sekä Ranua - Ii, Ranua

156 - Lausunnot Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n Kolarin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Kolari

157 - Lausunnot Ylläksen Yhdyskuntateknisen Huolto Oy:n Rautuvaaran jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Kolari

158 1 kpl Päätös Kimmo Kantomaan eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Ylitornio

159 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ymp.ltk. 25.11.2015 esityslista liitteineen

25.11.2015 18:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:25.11.2015 18:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

115 - Tiedotusasiat

116 - Ajankohtaiset asiat

117 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 31.10.2015

118 3 kpl Vapaa-ajanlautakunnan hinnat ja maksut vuodelle 2016

119 - Uimahallihanke

120 - Lausunto asemakaavan muutosta 1. kaupunginosassa kortteli 34 tontit 11 ja 12

121 - Lausunto yleiskaavan muuttaminen, Valionranta - Koskipuisto - Antinpuisto

122 - Kuntalaisaloite erityisryhmien liikuntavuorojen maksuttomuudesta

123 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan lausunto nuorisolakiluonnokseen

124 - Viranhaltijapäätökset

125 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

26.11.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:26.11.2015 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

127 - Ajankohtaiset asiat

128 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.10.2015

129 - Koulukuraattorin toimien perustaminen

130 3 kpl Tuntijako 2016/uusi opetussuunnitelma 1.8.2016 lukien

131 1 kpl Oppilaitosten turvallisuusvuosikello

132 2 kpl Palveluverkkoselvitys 16.11.2015

133 - Muurolan lukion ja Oikaraisen koulun lakkauttamisen toimeenpano

134 - Lapin yliopiston harjoittelukoulun lupahakemus

135 - Koulu- ja oppilaitosympäristön terveys- ja turvallisuusselvitykset 2015

136 - Rovaniemi-lisän lopettamisen toimeenpano

137 - Saamenkieliselle päiväkodille ja kielipesälle yhteiset tilat

138 - Alakemijoen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnittelun käynnistäminen

139 - Ilmoitusasiat

140 - Viranhaltijapäätökset

141 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkastamisen

142 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Koulutuslautakunnan 26.11.2015 esityslista liitteineen

VKO 47/2015

16.11.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:16.11.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

402 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

403 - Ilmoitusasiat

404 1 kpl Ympäristöministeriön päätös Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen valitukseen Teräksen ja Leppäluodon talon rakennussuojeluasiassa

405 - Kaupunginvaltuuston 21.9.2015 täytäntöönpano

406 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden pysäköintimaksujen alentamiseksi

407 - Kansalaisaloite tiedottamisen kehittämiseksi

408 1 kpl Kehitysjohtajan virkavaalin vahvistaminen

409 1 kpl Kaupunkitarkastajan viran perustamiseen liittyvät toimet

410 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Oikaraisen Haka ry

411 1 kpl Rovalan Setlementti ry:n hakemus panttikirjan vapauttamisesta

412 3 kpl Lausuntopyyntö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2016 - 2020 rakentamis- ja investointiohjelmasta ja talousarviosta v. 2016 ja - suunnitelmasta v. 20

413 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman, matkailun kehittämisohjelman ja kansainvälistymis-ohjelman raportointi 2015

414 - Rovaniemen delegaation vierailu Harbiniin 4.-8.1.2016

415 - Selvitys kansalaisopistopalvelujen järjestämisestä

416 1 kpl Luovutusehdot rakennuspaikoille / Vikajärvi

417 - Asuntotonttia 10-10225-6 koskevan kiinteistökaupan purkaminen Vennivaarassa os. Veittelänpolku 11

418 3 kpl Vuokrasopimuksen muutos 9-9012-9

419 4 kpl Alueen vuokraaminen Napapiiriltä / Santa Claus Reindeer Ky

420 2 kpl Maa-alueen luovuttaminen iglujen rakentamiselle / Aho Seppo ja Maarit

421 5 kpl Vanttauskosken osayleiskaava

422 4 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu

423 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen esityslista 16112015

Kokouksen KV:16.11.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

101 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

102 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

103 3 kpl Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

104 - Vuoden 2016 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

105 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista 16112015

Kokouksen KV:9.11.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

94 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

95 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

96 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Juha-Pekka Mikkola

97 3 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:0 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy.

98 2 kpl Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

99 - Vuoden 2016 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

100 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista 09112015

Kokouksen ELINKJ:10.11.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

55 - Elinkeinojaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen

56 - Luxury Action Oy:n toiminnan esittely

57 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman, matkailun kehittämisohjelman ja kansainvälisty-misohjelman raportointi 2015

58 1 kpl Elinkeinopalvelujen tulossopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2015

59 - Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry:n hanketukihakemus

60 1 kpl Vuoden 2015 maatilayrittäjän valinta

61 - Muut asiat

62 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

12.11.2015 10:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)

Kokouksen NUVA:12.11.2015 10:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

34 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Kiira Kangas

35 - Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien yhteistyön kehittäminen

36 - UNICEF lapsiystävällinen kunta -mallin raportointi

37 - Nuorisovaltuuston lautakunta- ja työryhmäedustajien terveiset

38 1 kpl Nuorisovaltuuston lausunto nuorisolakiluonnokseen

39 - Valtuustoaloite katutaiteen tukeminen Rovaniemellä

40 1 kpl Muut asiat

41 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 45/2015

3.11.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:3.11.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

95 - Ilmoitusasiat

96 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

97 - Talouden seuranta

98 2 kpl Esityslistojen laatimiseen ja pöytäkirjaamiseen liittyvät käytännöt

99 1 kpl Konserniohjauksen ja valvonnan järjestäminen

100 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä

101 - Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta

102 - Muut asiat

103 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

104 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 3.11.2015 esityslista liitteineen koostett

5.11.2015 12:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

Kokouksen YLAKLTK:5.11.2015 12:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

57 - Ajankohtaiset asiat

58 4 kpl Ilmoitusasiat

59 2 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1.- 30.9.2015

60 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntatyöskentelyn kokonaisarviointi

61 - Kotiapukuponki raportti ajalta 1.1.-22.10.2015

62 - Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2016

63 1 kpl Sisäisen valvonnan suunnitelma/Yläkemijoen aluelautakunta

64 - Hallintoasian käsittelyaika/alueelliset palvelut

65 - Muut asiat

66 - Pöytäkirjan tarkastaminen

67 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Yläkemijoen esityslista liitteineen

Kokouksen PETULTK:27.10.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

120 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

121 - Ajankohtaiset asiat

122 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.9.2015

123 - Kuntohoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi/ terveydenhuollon palvelualue

124 - Apuvälinehuoltajan toimen muuttaminen puheterapeutin toimeksi/ terveydenhuollon palvelualue

125 1 kpl Rovaniemen kaupungin perhehoidon toimintaohje 1.8.2015 alkaen

126 2 kpl Kuntalaisaloite omaishoidon koordinaattorin viran perustamisesta

127 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset

128 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

129 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

Kokouksen oheismateriaali:

27.10.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen KH:28.10.2015 10:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

382 1 kpl Euroopan investointipankin puitelaina

383 3 kpl Kalervo Björkbackan oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 5.10.2015, 339 §, koskien Santa Park Oy:n oikaisuvaatimusta

384 3 kpl Vastineen antaminen Lapin ELY-keskukselle Museoviraston lausunnon ja LYY-kiinteistöt Oy:n mielipiteen johdosta Valistustalon suojelemisasiassa

385 - Koha-Suomi Oy:n perustaminen

386 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Ruikan Erä ry

387 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015/ Meltauksen Järjestöyhdistys ry

388 - Verohuojennushakemus 2015 / Saarenkylän nuorisoseura

389 2 kpl Rakentamisen poikkeamispäätöksiä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi / maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

390 5 kpl Lausunnon antaminen Lapin ELY-keskukselle, poikkeamishakemus tilalle 698-406-4-3-M500, Muurola

391 3 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:0 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy.

392 3 kpl Vuokrasopimuksen päivittäminen ja jatkaminen / Laaksot Oy Teuvo Laakso

393 3 kpl Maanvuokrasopimuksen uusiminen Korkalovaara 698-6-9908-0

394 3 kpl Maanvuokrasopimuksen päivittäminen ja jatkaminen Myllärintie, 698-7-9903-0

395 - Asuinpientalotonttia 11-11310-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Hakamaankatu 9

396 1 kpl Luovutusehdot rakennuspaikoille / Vikajärvi

397 2 kpl Lausuntopyyntö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2016 - 2020 rakentamis- ja investointiohjelmasta ja talousarviosta v. 2016 ja - suunnitelmasta v. 20

398 - Strategisen ohjauksen vastuualueen johtaminen

399 2 kpl Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

400 - Vuoden 2016 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

401 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

28.10.2015 17:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:28.10.2015 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

137 1 kpl Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

138 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

139 - Lausunto Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan ympäristölupahakemukseen Misin varaston polttoainejakelun ja varastoinnin ympäristölupaan (PSAVI/1699/2014), Rovaniemi

140 - Lausunnot Napapiirin Residuum Oy:n Alakorkalon jäteaseman toiminnan olennaista muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

141 1 kpl Päätös Metsähallitus MT Länsi-Lapin maa-aineslupahakemuksesta Orankirovan sora-alueelle, Pello

142 1 kpl Ritva Kemppaisen rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Hirvaalle, nro 2015-910

143 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-744, Kairatien oppilasasuntolan (rakennus D) käyttötarkoituksen muutos

144 1 kpl Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-905, opetustilojen muutos Steiner-koulun käyttöön

145 2 kpl Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta - Koskipuisto - Antinpuisto

146 2 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12

147 1 kpl Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi tilan Korpimaa RN:o 60:0 alueelle / lupapäätös 2015-843

148 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ymp.ltk. 28.10.2015 esityslista koosteena

VKO 43/2015

19.10.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

Kokouksen KV:19.10.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

81 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

82 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

83 - Eroaminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Marjo Rundgren

84 - Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta vuosina 2016-2018

85 2 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2015

86 5 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen

87 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014

88 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

89 3 kpl Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista 19102015

Kaupunginvaltuuston II esityslista 19102015

20.10.2015 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

Kokouksen RANUALT:20.10.2015 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

52 - Ajankohtaiset asiat

53 - Ilmoitusasiat

54 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 1.1.-30.9. 2015

55 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen siirto vuodelle 2015

56 - Ranuantien alueen VIRTU-piste

57 - Ranuantien aluelautakunnan kehittämistoiminnan alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2016

58 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

59 - Hallintoasian käsittelyaika/alueelliset palvelut

60 2 kpl Taipaleen koulun/päiväkodin ulkoliikuntapaikka

61 - Muut asiat

62 - Pöytäkirjan tarkastaminen

63 - Kokouksen päättäminen

64 2 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 9/2015

65 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntatyöskentelyn kokonaisarviointi

Kokouksen oheismateriaali:

Ranuantien aluelautakunnan esityslista 20102015 liitteineen

Ranuantien aluelautakunta esityslista II 20102015 liitteineen

21.10.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:21.10.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

110 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 30.9.2015

111 - Työterveysliikelaitoksen hinnasto 2016

112 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

113 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

114 - Tilaliikelaitoksen uusi organisaatio 1.1.2016

115 - Oikaisuvaatimus Sinetän vanhan koulun myynnistä

116 1 kpl Hallintoasian käsittelyaika / Tilaliikelaitos

117 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 21.10.2015

21.10.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:21.10.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

103 1 kpl Lapin Nuorison Liitto ry:n raportointi/Jutajaiset

104 - Kirjaston kehittämishankkeet ja kirjastojärjestelmän vaihto

105 - Tiedotusasiat

106 - Ajankohtaiset asiat

107 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2015

108 1 kpl Lapin Tanssiopiston raportointia

109 - Kuntalaisaloite prosenttiperiaatteen toteuttamiseen työryhmä

110 - Kuntalaisaloite kaukalon ja leikkipaikan säilyttäminen Oikaraisen koululla ja kuntopolun kunnostaminen

111 - Valtuustoaloite kaupungin uimahallin sijainnista

112 - Viranhaltijapäätökset

113 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Vapaa-ajanlautakunnan 21.10.2015 esityslista liitteineen

22.10.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:22.10.2015 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

112 1 kpl Oikaisuvaatimus koulutuslautakunnan päätökseen 24.9.2015 § 57/ Saaren alueen koulujärjestelyt

113 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2015

114 - Tuntijako 2016/opetussuunnitelmauudistus

115 - Valtuustoaloite koululaisten ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi

116 - Vihreä lippu-ohjelman laajentaminen

117 - Ajankohtaiset asiat

121 - Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotannon suhde

122 1 kpl Syväsenvaaran päiväkodin suunnittelun käynnistäminen

123 - Ilmoitusasiat

124 - Viranhaltijapäätökset

125 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen

126 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Koulutuslautakunnan 22.10.2015 esityslista liitteineen

22.10.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:22.10.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

126 - Ajankohtaiset asiat

127 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

128 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-30.9.2015

129 1 kpl Oikaisuvaatimus kunnossapitoavustuksen hylkäys / Luusuankoskentie 271

130 3 kpl Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa erityis-, virkistys- ja yleisen tien alue, Metlan tutkimusmetsikkö Eteläranta

131 4 kpl Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17

132 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie

133 5 kpl Vanttauskosken osayleiskaava

134 - Ilmoitusasiat / Muut asiat

135 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Teknisen lautakunnan 22.10.2015 esityslista liitteineen koosteena

22.10.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

Kokouksen ALAKELT:22.10.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

53 - Ajankohtaiset asiat

54 - Ilmoitusasiat

55 2 kpl Alakemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2015

56 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntatyöskentelyn kokonaisarviointi

57 1 kpl Muurolan kirjaston kehittämishanke

58 - Alakemijoen alueen VIRTU-piste

59 2 kpl Alakemijoen Aarteet -hankkeen valmistelu

60 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2016

61 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

62 - Hallintoasian käsittelyaika/alueelliset palvelut

63 2 kpl Aloite Vt 4:n turvallisuuden parantamisesta

64 1 kpl Muut asiat

65 - Pöytäkirjan tarkastaminen

66 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Alakemijoen aluelautakunta esityslista liitteineen 22102015

VKO 42/2015

12.10.2015 13:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:12.10.2015 13:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

345 1 kpl Kehitysjohtajan virka

346 3 kpl Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään

347 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen esityslista 12.10.2015

13.10.2015 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

Kokouksen ELINKJ:13.10.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

51 - Sito Oy:n toiminnan esittely

52 1 kpl Arctic Corridor -kehittämishanke

53 1 kpl Arctic Business vierailuohjelmahanke

54 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 41/2015

5.10.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:5.10.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

329 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

330 - Ilmoitusasiat

331 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rovaniemen ympäristölautakunnan ja Lemminkäinen Talo Oy:n valituksiin Valistustalon purkamista koskevassa asiassa

332 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Booky.fi Oy:n valitukseen kirjastoaineistojen hankintaa koskevassa asiassa

333 2 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2015

334 5 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen

335 1 kpl Taloussuunnittelukauden 2016 - 2018 rakennusinvestointien toteutus

336 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014

337 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Lapin Metsämuseoyhdistys r.y.

338 - Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta

339 2 kpl SantaPark Oy:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 14.9.2015, 306 §

340 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12

341 4 kpl Yleiskaavan muuttaminen Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto

342 2 kpl Luovutusehdot Vennivaaran alueen tonteille

343 3 kpl Suostumus vuokrasopimuksen muuttamiseen Napapiirin Pajakylässä

344 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

6.10.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:6.10.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

84 1 kpl Ilmoitusasiat

85 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

86 1 kpl Talouden seuranta

87 1 kpl Osavuosikatsaus

88 1 kpl Kaupunkitarkastajan viran perustamiseen liittyvät toimet

89 3 kpl Investointien suunnittelu, toteutus ja talousseuranta

90 2 kpl Esityslistojen laatimiseen ja pöytäkirjaamiseen liittyvät käytännöt

91 - Muut asiat

92 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

93 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 6.10.2015 esityslista koostettuna

Tarkastuslautakunnan 6.10.2015 liitteet koostettuna

7.10.2015 10:00 Nuorisohallitus (NUHA)

Kokouksen NUHA:7.10.2015 10:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

17 - Kiva koulu -tutkimuksen raportointi

18 - Lapin lastenkulttuuriverkoston esittely

19 2 kpl Harrastetuen jakoperusteiden uudistus 2016

20 1 kpl Oppilaskuntatukiuudistus 2016

21 - Muut asiat

22 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 40/2015

28.9.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:28.9.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

312 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

313 - Ilmoitusasiat

314 - Eroaminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Marjo Rundgren

315 - Kiinteistöverohuojennushakemus / Tapion Kylät ry

316 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Lohinivan Seutupojat ry

317 1 kpl Misin kyläyhdistyksen aloite koskien junapysäkin säilyttämistä Misissä

318 1 kpl Misin kyläyhdistyksen aloite koskien ammusten raivausta kyläalueella

319 1 kpl SantaPark Oy:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 14.9.2019, 306 §

320 - Toimielinten esittelijöiden määrääminen / aluelautakuntien varaesittelijä

321 - Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen muuttaminen / toimivalta lyhytaikaisen luoton ottamisessa

322 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen

323 1 kpl Metsähirvaan kiinteistön myyminen

324 1 kpl Tontin 8-8011-3 ostaminen / Mäntyvaarantie 6

325 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta

326 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-160-5, Aronrinne 1-3

327 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 75:7, Kotiniemi, Norvajärvi

328 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen esityslista 28.9.2015

29.9.2015 15:00 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)

Kokouksen JATEHJAO:29.9.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

6 - Ilmoitusasiat / muut asiat

7 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset

8 1 kpl Jätetaksan muuttaminen 1.11.2015 alkaen

29.9.2015 15:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:29.9.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

108 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

109 - Ajankohtaiset asiat

110 3 kpl Tulevaisuuden hyvinvointikeskusverkosto Rovaniemellä - tarveselvitys

111 5 kpl Yhteispäivystyksen toimeenpano

112 1 kpl Perusturvalautakunnan 2. osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015

113 - Rovaniemen kaupungin mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

114 - Vaikeasti oirehtivien muistisairaiden pienyksikön perustaminen

115 - Lähihoitajan toimen muuttaminen hoiva-avustajan toimeksi/73493075/ Ikäihmisten palvelut

116 - Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi/Ikäihmisten palvelut

117 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

118 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset

119 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

Kokouksen oheismateriaali:

Kooste esityslistasta 29.9.2015 liitteineen

30.9.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:30.9.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

117 - Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

118 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

119 1 kpl Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015

120 1 kpl Hallintoasian käsittelyaika / ympäristövalvonta ..

121 1 kpl Määräyksen antaminen roskaantuneen alueen puhdistamisesta, Kolari

122 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus nro 2015-836 Ounasrinteen monitoimirakennuksen rakentaminen

123 1 kpl Lausunto, asemakaavan muutos 11. kaupunginosa, katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu

124 1 kpl Kari Parikan rakentamista koskeva poikkeamishakemus Ylitornion Raanujärvelle, nro 2015-0002

125 1 kpl Jouni ja Eija Sälevän käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamishakemus 2015-458 Piittisentie 16, 96400 Rovaniemi

126 1 kpl Risto ja Johanna Mella-Ahon käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamishakemus 2015-337 Siika-Kämään

127 1 kpl Samuli, Sanna, Sakari ja Sampo Marskin käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamishakemus 2015-352 Olkkajärvelle

128 1 kpl Milla Lehtisalon ja Henri Karvosen sekä Janne Kuuselan ja Sanja Sutisen rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Koskenkylään, nro 2015-763

129 1 kpl Juhani Ja Eve Pyhäjärven rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Niskanperälle, nro 2015-743

130 1 kpl Pekka Rautiaisen ja Paula Kähkösen rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-455 Saari-Kämään

131 1 kpl Lenkkitien vesiyhtymän runkovesijohdon siirto ja maalämpöputkiston asennuksen hyväksyminen Haapakumpu 698-412-46-0 nimiselle tilalle, nro 2015-539

132 - Päätös maa-ainesten ottoluvan siirrosta Morenia Oy:lle

133 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Petäjävaaraan, Ranua

134 1 kpl Päätös Tero Kokon eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Ranua

135 1 kpl Päätös Napapiirin autopurkamo ja -huolto Oy:n autopurkamoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

136 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ymp.ltk. 30.9.2015 esityslista koosteena

30.9.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:30.9.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

93 5 kpl Kulttuuripalvelusopimusten raportointia 2015

94 - Tiedotusasiat

95 - Ajankohtaiset asiat

96 - Käsittelyajat sivistystoimessa

97 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2015

98 1 kpl Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita 2016 - 2018

99 - Kuntalaisaloite kaukalon ja leikkipaikan säilyttäminen Oikaraisen koululla ja kuntopolun kunnostaminen

100 - Valtuustoaloite katutaiteen tukeminen Rovaniemellä

101 - Viranhaltijapäätökset

102 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista liitteineen koosteena

VKO 39/2015

21.9.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

Kokouksen KV:21.9.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

71 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

72 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

73 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asemakaavan hyväksymistä (Vaaralan asemakaava) koskevaan valitukseen

74 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon ja Esa Tikkalan valitukseen koskien Keskustan osayleiskaavan hyväksymistä

75 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Mari Mäki

76 4 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 5. kaupunginosa Koivikkopuisto

77 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156 - 8159, 8200 - 8

78 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista 21092015

22.9.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:22.9.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

107 - Työterveysliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2015

108 - Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015

109 - Kokouksen päättäminen

22.9.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:22.9.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

104 - Ajankohtaiset asiat

105 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

106 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus

107 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus

108 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus

109 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus

110 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus

111 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus

112 1 kpl Oikaisuvaatimus / Yksityistien kunnossapitoavustus

113 - Kunnossapitoavustettavan yksityistien pituuden mittausperusteen tarkennus

114 1 kpl Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015

115 1 kpl Hallintoasian käsittelyaika / tekniset palvelut

116 3 kpl Lausunnon antaminen Lampelan ja Veitikanlammen ympärstön asemakaavaluonnoksista

117 3 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 57 tontti 17, Vapaudentie

118 3 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3, Teollisuustie

119 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 6. kaupunginosan Rinteenkentän alue

120 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta

121 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosan korttelin 2169 tontti 1, Kulppilantie

122 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaonmuutos 17. kaupunginosan korttelin 4104 tontti 3 ja viereinen virkistysalue, Riksintie

123 4 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie

124 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Teknisen lautakunnan 22.9.2015 esityslista liitteineen koosteena

22.9.2015 16:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

Kokouksen SODAKLT:22.9.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

58 - Ajankohtaiset asiat

59 - Ilmoitusasiat

60 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015/täydennyshaku

61 - Aloite Vian asemanseudun maisemoinnista

62 - Muut asiat

63 - Pöytäkirjan tarkastaminen

64 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Sodankyläntien aluelautakunta 22.9.2015 esityslista liitteineen

24.9.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:24.9.2015 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

98 - Ajankohtaiset asiat

99 - Käsittelyajat sivistystoimessa

100 2 kpl Koulutuslautakunnan 2. osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015

101 3 kpl Saaren alueen koulujärjestelyt

102 6 kpl Meltauksen koulun tarveselvitys

103 1 kpl Kuvataidekoulun siirtyminen uusiin tiloihin

104 - Ops 2016 -uudistuksen tilannekatsaus

105 1 kpl Perusopetuksen palveluverkon tilannekatsaus

106 - Muurolan päivähoidon toiminnan järjestäminen

107 1 kpl Päivähoidon palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen

108 - Ilmoitusasiat

109 - Viranhaltijapäätökset

110 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

111 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Koulutuslautakunnan kokouksen 24.9.2015 esityslista liitteineen

VKO 37/2015

8.9.2015 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

Kokouksen ELINKJ:8.9.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

45 - Kemijoki Oy:n toiminnan esittely

46 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen tulossopimuksen toteutuminen 1.1.- 30.6.2015

47 - Yhteistyösopimus Kiinassa sijaitsevan Nanjingin kaupungin ja Rovaniemen kaupungin välillä

48 1 kpl Rovaniemen liikuntamatkailun talousvaikutusten kartoitus

49 1 kpl Elinkeinopoliittinen vaikuttavuusselvitys koskien uimahallin sijaintia

50 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 36/2015

1.9.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:1.9.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

72 - Ilmoitusasiat

73 1 kpl Talouden seuranta

74 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

75 2 kpl Arviointisuunnitelma syyskauden osalta

76 - Syyskauden kokousajankohdista päättäminen

77 2 kpl Omistajapolitiikan toteuttaminen

78 - Kaupunkitarkastajan viran perustamiseen liittyvät toimet

79 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä

80 1 kpl Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta

81 - Muut asiat

82 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

83 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 1.9.2015 esityslista koosteena

Tarkastuslautakunnan 1.9.2015 liitteet koosteena

1.9.2015 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

Kokouksen RANUALT:1.9.2015 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

40 - Ajankohtaiset asiat

41 1 kpl Ilmoitusasiat

42 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 1.1.-31.7. 2015

43 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015, täydennyshaku

44 1 kpl Aluelautakuntien tulosohjausasiakirja vuodelle 2016

45 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousarviokortti vuodelle 2016

46 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

47 1 kpl Aluelautakunnan lausunto Rovaniemen äänestysalueuudistuksesta

48 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu

49 - Muut asiat

50 - Pöytäkirjan tarkastaminen

51 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ranuantien aluelautakunnan 1.9.2015 esityslista liitteineen

3.9.2015 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

Kokouksen YLAOULT:3.9.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

52 1 kpl Ajankohtaiset asiat

53 - Ilmoitusasiat

54 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.7.2015

55 1 kpl Aluelautakuntien tulosohjausasiakirja vuodelle 2016

56 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan talousarviokortti vuodelle 2016

57 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

58 1 kpl Aluelautakunnan lausunto Rovaniemen äänestysalueuudistuksesta

59 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu

60 - Perttaus-Mitkasvaaran kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä

61 - Muut asiat

62 - Pöytäkirjan tarkastaminen

63 - Kokouksen päättäminen

-1 - Kansilehti

1 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

Kokouksen oheismateriaali:

Yläounasjoen aluelautakunta 3.9.2015 esityslista liitteineen

Yläounasjoen aluelautakunta 3.9.2015 esityslista 2 liitteineen

VKO 35/2015

24.8.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:24.8.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

270 - Viranhaltijapäätökset

271 - Ilmoitusasiat

272 - Kaupunginvaltuuston 15.6.2015 täytäntöönpano

273 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Mari Mäki

274 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Kuljetusliike Arto Kuukasjärvi LY:n valitukseen asemakaavan muutoksesta, Pappilantie 75 A

275 4 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.5.2015,46§, Vaaralan asemakaava

276 2 kpl Vaaralan asemakaavan täytäntöönpanosta määrääminen

277 - Rovaniemen kaupungin lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suorasta vaalista

278 1 kpl Kehitysjohtajan virka

279 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Marraskosken Erä

280 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

281 - Vanhan paloauton lahjoittaminen Lapin Mobilistit ry:lle

282 1 kpl Kunta-asunnot Oy:n jatkohakemus määräaikaiseen poikkeukseen arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta säännöistä

283 - Rovaniemen kaupungin autopaikkamitoitusselvitys

284 1 kpl Omakotitalotonttien vuokrat

285 7 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 70:40, Hettolantie, Sinettä

286 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

287 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen esityslista 24082015

Kaupunginhallituksen esityslista II 24082015

25.8.2015 15:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

25.8.2015 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

26.8.2015 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

26.8.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

27.8.2015 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

VKO 34/2015

20.8.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

VKO 33/2015

10.8.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:10.8.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

255 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

256 - Ilmoitusasiat

257 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asemakaavan hyväksymistä (Vaaralan asemakaava) koskevaan valitukseen

258 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon ja Esa Tikkalan valitukseen koskien Keskustan osayleiskaavan hyväksymistä

259 1 kpl Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös Erja Tennilän kanteluun apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevassa asiassa

260 1 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 8.6.2015, 231 §

261 - Oikaisuvaatimus Rovaniemen kaupungin päätöksestä koskien pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset 2015 / Risto Ukkonen

262 - Rovaniemen kaupungintalon henkilöstöravintolan lounas-, kokous- ja edustuspalvelut

263 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallinnan yleisohje

264 1 kpl VVO Asunnot Oy:n pyyntö olla käyttämättä aravarajoituslain 8 §:n mukaista lunastusoikeutta oikeushenkilön lakkaamisen johdosta

265 2 kpl Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti vuodelta 2014

266 2 kpl Lausuntopyyntö koskien tukiasumisyksikön perustamista Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen vastaanottoyksikön yhteyteen.

267 3 kpl Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen pukuhuoneita ja minitoimitilaa koskeva vuokrasopimus Rovaniemen kaupunki/Blue Idea Oy

268 3 kpl Kioskitontin 10-10111-1 vuokraaminen / Uimaniemi ja Selin Oy

269 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen 10082015 esityslista

VKO 26/2015

22.6.2015 09:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:22.6.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

242 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

243 3 kpl Kaarlo Alaojan ja Ari Karvon oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen päätöksestä 18.5.2015, 193 §

244 - Kehitysjohtajan virka

245 4 kpl Valtuustoaloite Rovaniemi, autoilijoiden kaupunki

246 2 kpl Domus Arctica-säätiön sääntöjen muutos tilintarkastuksen osalta

247 1 kpl Päätös pakolaiskiintiön määrästä vuosille 2016 - 2017

248 1 kpl Maa-alueiden ostaminen / Kolpeneen palvelukeskus

249 4 kpl Maa-alueiden ostaminen / Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymä

250 6 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu

251 1 kpl Asuntotonttia 8-8192-7 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Länsikankaalla os. Isoaavanpolku 9

252 1 kpl Asuntotonttia 10-10219-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa os. Lehtiojantie 4

253 - Asuntotonttia 10-10225-7 koskevan kiinteistökaupan purkaminen Vennivaarassa os. Veittelänpolku 13

254 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen 22062015 esityslista

24.6.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:24.6.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

92 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

93 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

94 - Viranhaltijapäätösten tekeminen ja ilmoittaminen

95 2 kpl Talousarvion laadintaohje ja valmistelutilanne 2016

96 2 kpl Tulosohjausasiakirjojen valmistelu

97 - Lausunto Misin Venevaaran pohjavedenottamon rakentamisesta ja pohjaveden ottamisesta, Napapiirin Vesi, Rovaniemen kaupunki

98 2 kpl Päätös Destia Oy:n maa-aineksen murskausta koskevasta ympäristölupahakemuksesta ja ratkaisu Ysl 101 §:n mukaisesta toiminnanaloitusluvasta ennen pää-töksen lainvoimaisuutta

99 2 kpl Päätös Rovaniemen kaupungin Yhdyskuntatekniikan yksikön maankaatopaikkaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

100 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-351, opetushallin rakentamiseksi

101 1 kpl Uhkasakon asettaminen, 698-3-262-3

102 2 kpl Rovakaira Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamisesta kiinteistölle 698-401-57-86, Rovaniemi, nro 2014-1048

103 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Palovaaraan, Rovaniemi

104 1 kpl Päätös Rudus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Jokkavaaraan, Rovaniemi

105 1 kpl Päätös Juha Elko oikeudenomistajat maa-aineslupahakemuksesta Jokkavaaraan, Rovaniemi

106 - Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien Napapiirin Kuljetus Oy:n valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 15,0138,1

107 - Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien Napapiirin Kuljetus Oy:n valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 15,0139,1

108 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ymp.ltk. 24.6.2015 kokouksen esityslista liitteineen

VKO 25/2015

15.6.2015 09:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:15.6.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

238 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

239 - Ilmoitusasiat

240 3 kpl Hallinnon uudistuksen toinen vaihe

241 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen 15062015 esityslista

15.6.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

Kokouksen KV:15.6.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

54 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

55 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

56 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallintapolitiikka

57 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet

58 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

59 1 kpl Henkilöstöraportti 2014

60 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

61 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014

62 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2015

63 2 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

64 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen

65 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteineen

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteet

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteineen

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteet

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista III liitteineen

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista III liitteet

16.6.2015 13:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

Kokouksen ELINKJ:16.6.2015 13:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

35 - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnan esittely

36 1 kpl LuontoRovaniemi, Investoinnit hyvinvointiin -hanke

37 1 kpl LuontoRovaniemi, Kohteiden ja palvelujen kehittäminen

38 - Yritystoiminnan kehittäminen arktisen muotoiluvuoden ja arktisen muotoiluvii-kon avull

39 - Käsityöyrittäjyyden kehittämishanke

40 3 kpl Teollisuustontin 9-9062-1 vuokraaminen

41 4 kpl Teollisuustontin vuokraaminen korttelista 6293 / Proventi Oy

42 5 kpl Tontin 18-5807-4 luovuttaminen Napapiirillä

43 - Muut asiat

44 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

16.6.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:16.6.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

77 - Ajankohtaiset asiat

78 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

79 - Viranhaltijapäätösten tekeminen ja ilmoittaminen

80 - Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-31.5.2015

81 3 kpl Talousarvion laadintaohje ja valmistelutilanne 2016

82 - Hallintopäällikön toimen perustaminen

83 1 kpl Valtuustoaloite paikallisliikenteen aikatauluista ja hinnoista

84 2 kpl Aloite Vennivaaran liikenneturvallisuudesta

85 3 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu

86 4 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan korttelin 4104 tontti 3 ja viereinen virkistysalue, Riksintie

87 6 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköin

88 - Ilmoitusasiat / muut asiat

89 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Teknisen lautakunnan 16.6.2015 esityslista liitteineen koosteena

16.6.2015 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:16.6.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

68 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

69 - Ajankohtaiset asiat

70 - Perusturvalautakunnan talousraportti 1.1. - 31.5.2015

71 - Talousarvion 2016 valmistelutilanne

72 1 kpl Perusturvalautakunnan päätöksenteon delegointi asiakasasioissa ja muissa asioissa

73 2 kpl Perusturvan riskienhallintasuunnitelma

74 1 kpl Kansalaisaloite Kylien seniorineuvola, sairaanhoitaja ja terveydenhoitajien vastaanotto

75 - Salme Maria Pennasen kuolinpesän omaisuuden käyttösuunnitelma

76 1 kpl Eläkeläistila Potkurin käyttökorvaukset toimintakaudesta 1.9.2015 alkaen

77 2 kpl Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen hankkeeseen osallistuminen

78 - Sosiaalihuoltolain (1301/2014) vaikutukset palvelujen myöntämiseen lapsiperheiden palveluissa

79 1 kpl Rovaniemen kaupungin perhehoidon toimintaohje 1.8.2015 alkaen

80 - Asumispalveluiden tarveselvityksen laadinta

81 2 kpl Uittotiimin avoterveydenhuollon palveluiden sekä päivystyksen lääkäripalveluiden option käyttäminen

82 - Rovaniemen kaupungin toimeentulotukiohjeistuksen päivitys

83 - Perusturvalautakunnan ja -jaoston syksyn 2015 kokousajat

84 1 kpl Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 2015

85 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset

86 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

87 2 kpl Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti vuodelta 2014

88 - Tiedoksi

17.6.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:17.6.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

80 - Liikelaitosten johtokunnan kokousajat syksyllä 2015

81 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

82 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 19.5.2015, 22 §/ vt. toimitusjohtaja

83 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 19.5.2015, 24 §/ vt. toimitusjohtaja

84 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

85 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

86 - Lappia-talon peruskorjauksen ja laajennuksen kokonaiskustannusarvio

87 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.5.2015

88 1 kpl Työterveysliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma ja vakanssit 2016

89 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 17.6.2015

17.6.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:17.6.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

63 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyö malli

64 - Tiedotusasiat

65 - Ajankohtaiset asiat

66 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 31.5.2015

67 1 kpl Vapaa-ajan palvelualueen talousarviokortti 2016

68 - Alustavat liikuntainvestointisuunnitelmat vuodelle 2016

69 - Varhaiskasvatuspalvelujen johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

70 - Omatoimikirjastojen käyttöönoton mahdollisuus Rovaniemen kirjastoissa

71 - Kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyt: Nivankylän kirjasto

72 - Kuntalaisaloite skeittiramppi Ounaspaviljongille

73 - Viranhaltijapäätökset

74 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista liitteineen koosteena

18.6.2015 12:00 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:18.6.2015 12:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

72 - Ajankohtaiset asiat

73 2 kpl Kivalonpuiston päiväkotirakennuksen vuokrasopimus

74 - Kaupungin kolmen oman päiväkodin toiminnan siirtäminen palvelusetelille

75 - Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen hankkeeseen osallistuminen

76 1 kpl Lapin yliopiston harjoittelukoulun muuttaminen yhtenäiskouluksi

77 - Meltauksen koulun tarveselvitys

78 - Kuvataidekoulun tarveselvitys

79 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.5.2015

80 - Talousarvio vuodelle 2016

81 2 kpl Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden talousarviokortit 2016

82 - Ilmoitusasiat

83 - Viranhaltijapäätökset

84 - Koulutuslautakunnan kokoukset syksyllä 2015

85 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen

86 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Koululutuslautakunnan 18.6.2015 esityslista liitteineen

VKO 24/2015

8.6.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:8.6.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

215 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

216 - Ilmoitusasiat

217 2 kpl Valtuustoaloite Santavaaran alueen rakennelmien purkaminen

218 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2015

219 1 kpl Keskuksen alueen ja kehyskylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

220 - Strategisen ohjauksen vastuualueen johtaminen

221 1 kpl Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä

222 3 kpl Oikaisuvaatimus / Asukasasiamiehen toimen lakkauttaminen ja kuntademokratian kehittämispäällikön viran perustaminen

223 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Meltauksen Järjestöyhdistys ry

224 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Misin kyläseura ry

225 - Verohuojennushakemus 2015 / Vanttausjärven kylätoiminta ry

226 2 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

227 5 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie

228 3 kpl Maankäyttösopimus / Koskenranta 1

229 7 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1

230 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen

231 6 kpl Pekka Pääkön esitys maa-alueen luovuttamiseksi

232 2 kpl Vuokratun rakennuspaikan lunastaminen ja luovutusehdot omakotitonteille / Sonka

233 1 kpl Luovutusehdot YL-tontille ja vuokraaminen / Kivalonpuiston päiväkoti

234 4 kpl Lausunnon antaminen Lapin ELY-keskukselle, poikkeamishakemus tilalle 698-407-13-71, Alanampa

235 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 11-11323-1, Vehnäkatu 2

236 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle 52:4, Ounasjoki, Kiimakangas, Norvajärvi

237 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen 8.6.2015 esityslista

9.6.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

Kokouksen ALAKELT:9.6.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

28 - Ajankohtaiset asiat

29 1 kpl Ilmoitusasiat

30 3 kpl Lausuntopyyntö Rautiosaaren osayleiskaava

31 3 kpl Alakemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015

32 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman (2013-2016) seuranta

33 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen

34 - Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

35 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

36 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015

37 - Muut asiat

38 - Pöytäkirjan tarkastaminen

39 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Alakemijoen aluelautakunta 9.6.2015 esityslista liitteineen

10.6.2015 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:10.6.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

62 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

63 1 kpl Talouden seuranta

64 - Arviointikertomuksen havainnot ja esitys valtuustoinfossa

65 1 kpl Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta

66 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä

67 - Tutkimustietoa tarkastuslautakunnan arvioinnin vaikuttavuudesta

68 - Muut asiat

69 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

70 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 10.6.2015 esityslista liitteineen koostettu

10.6.2015 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

Kokouksen YLAKLTK:10.6.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

33 - Ajankohtaiset asiat

34 1 kpl Ilmoitusasiat

35 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015

36 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman (2013-2016) seuranta

37 - Ylä-Kemijoen kirjastopalvelut/Auttin kyläkirjasto

38 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen

39 - Yläkemijoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

40 3 kpl Lausuntopyyntö Vanttauskosken osayleiskaavaluonnoksesta

41 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015

42 - Muut asiat

43 - Pöytäkirjan tarkastaminen

44 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Yläkemijoen aluelautakunta 10.6.2015 esityslista liitteineen

Kokouksen RANUALT:11.6.2015 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

28 - Ajankohtaiset asiat

29 1 kpl Ilmoitusasiat

30 2 kpl Ranuantien aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015

31 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman (2013-2016) seuranta

32 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen

33 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

34 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen siirto vuodelle 2015

35 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

36 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015

37 - Muut asiat

38 - Pöytäkirjan tarkastaminen

39 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ranuantien aluelautakunta 11.6.2015 esityslista liitteineen

VKO 25/2015

15.6.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

Kokouksen KV:15.6.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

54 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

55 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

56 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallintapolitiikka

57 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet

58 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

59 1 kpl Henkilöstöraportti 2014

60 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

61 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2014

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteineen

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista I liitteet

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteineen

Kaupunginvaltuuston 15062015 esityslista II liitteet

VKO 23/2015

2.6.2015 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

Kokouksen ALAOULT:2.6.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

40 - Ajankohtaiset asiat

41 1 kpl Ilmoitusasiat

42 3 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2015

43 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta

44 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen

45 - Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

46 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015

47 - Muut asiat

48 - Pöytäkirjan tarkastaminen

49 - Kokouksen päättäminen

-1 - Kansilehti

50 2 kpl Lausuntopyyntö/ Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowfllake Oy

Kokouksen oheismateriaali:

Alaounasjoen aluelautakunnan 2.6.2015 esityslista liitteineen

Alaounasjoen aluelautakunnan 2.6.2015 esityslista 2 liitteineen

3.6.2015 18:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

Kokouksen SODAKLT:3.6.2015 18:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

30 - Ajankohtaiset asiat

31 1 kpl Ilmoitusasiat

32 2 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015

33 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta

34 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen

35 - Kylätalo Tönölän käynnistämisavustus

36 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Sodankyläntien alueella

37 - Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

38 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

39 - Tiaisen Kyläseura ry:n aloite yhteiskuljetuksen järjestämisestä uimahallille

40 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015

41 - Muut asiat

42 - Pöytäkirjan tarkastaminen

43 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Sodankyläntien aluelautakunta 3.6.2015 esityslista liitteineen

4.6.2015 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

Kokouksen YLAOULT:4.6.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

40 - Ajankohtaiset asiat

41 1 kpl Ilmoitusasiat

42 2 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015

43 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta

44 - Yksityisiltä vuokrattujen kylätilojen vuokrasopimusten yhtenäistäminen

45 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2016 alustava käyttösuunnitelma

46 1 kpl Meltauksen monipalvelukeskuksen tilatarveselvitys

47 1 kpl Rovaniemen koulunuorisotyön malli 2015

48 - Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

49 - Muut asiat

50 - Pöytäkirjan tarkastaminen

51 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Yläounasjoen aluelautakunnan 4.6.2015 esityslista liitteineen

VKO 22/2015

25.5.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:25.5.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

203 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

204 - Ilmoitusasiat

205 4 kpl Lausunnon antaminen oikeusministeriölle oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen"

206 4 kpl Carelian Dogsledding and Outdoor-yrityksen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 2.2.2015, 57 §, koskien maa-alueen vuokraamista Ollerovaar

207 1 kpl Rovaniemen Energia Oy / toimiohjeet yhtiökokousedustajalle

208 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys

209 9 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO

210 2 kpl Luovutusehdot asuinrakennustonteille 15. kaupunginosan alueelle

211 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

213 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

214 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2015-2016

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen esityslista 25.5.2015

26.5.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:26.5.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

60 - Ajankohtaiset asiat

61 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

62 - Toimivalta kiinteän omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa, vuokrauksessa, käyttö-oikeuden myöntämisessä, naapurien kuulemisessa sekä lupa- ja asuntoasioissa

63 - Rajavartioston alueen tarjouskilpailu ja hankintapäätöksen delegointi toimialajohtajalle

64 1 kpl Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015

65 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

66 5 kpl Lausunnon antaminen yleiskaavan muutosehdotuksesta, Valionranta - Koskipuisto

67 3 kpl Asemakaavan muutos, Vaaralammen kioski

68 3 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontti 13, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

69 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26

70 4 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie

71 5 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie

72 3 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie

73 3 kpl Asemakaavan muutos kortteli 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie

74 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Teknisen lautakunnan 26.5.2015 esityslista liitteineen koosteena

26.5.2015 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

Kokouksen ELINKJ:26.5.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

31 - Rovaniemen lentoaseman toiminnan esittely

32 1 kpl Rovaniemen naisurheilu kaupunkimarkkinoinnissa - kehittämishanke

33 - Muut asiat

34 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Elinkeinojaoston esityslista liitteineen 26.5.2015

26.5.2015 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:26.5.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

56 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

57 - Ajankohtaiset asiat

58 1 kpl Perusturvalautakunnan 1. osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015

59 2 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu

60 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

61 6 kpl Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto

62 - Palveluvastaavan viran perustaminen ikäihmisten palvelualue / Palveluasuminen

63 - Palveluvastaavan viran perustaminen Ikäihmisten palvelualue /Kotihoito

64 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2015-2016

65 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset

66 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

67 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

27.5.2015 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:27.5.2015 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

47 - Tarkastuslautakunnan kokoonpanon muutos

48 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

49 - Selvitys johdon vahvistuskirjeestä

50 - Arviointikertomus vuodelta 2014

51 - Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

52 1 kpl Osavuosikatsaus tarkastuslautakunnan osalta

53 2 kpl Tarkastuslautakunnan tuloskortti ja talousarvio vuodelle 2016

54 - Pöytäkirjanpitäjä sekä sihteeritehtävät 1.7.-31.12.2015

55 - Tarkastuslautakunnan tositteiden asiatarkastus 1.7.- 31.12.2015

56 - Tositteiden hyväksyminen tarkastuspäällikön vuosiloman aikana

57 - Henkilökohtaisen tietoliikenneyhteyden käyttämisestä lautakunnan jäsenelle maksettava korvaus

58 - Sisäisen valvonnan järjestelyt vuonna 2015

59 - Muut asiat

60 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 27.5.2015 esityslista koosteena

27.5.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:27.5.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

75 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

76 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

77 1 kpl Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015

78 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, ympäristöterveydenhuolto

79 1 kpl Terveydensuojelulain 51 §:n 2 mom mukaisen viranhaltijapäätöksen vahvistaminen, Uimahalli Vesihiisi

80 - Terveystarkastajan määräaikaisen viran perustaminen

81 1 kpl Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n rakennuslupahakemus 2015-223 asuinkerrostalon rakentaminen os. Kellonsoittajankatu 6, 96100 ROVANIEMI

82 1 kpl Rovaniemen Työväentalosäätiön rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-284, asuinkerrostalon rakentaminen, Lapinkatu 2 B, Rovaniemi

83 1 kpl Rovaniemen Työväentalosäätiön rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-285, asuinkerrostalon rakentaminen, Lapinkatu 2 A, Rovaniemi

84 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus nro 2015-377 (nro 2015-196 ja 2015-195) Ounasrinteen monitoimirakennuksen rakentaminen

85 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöstä 25.2.2015, 31 §, sähköjohdon sijoittaminen kiinteistölle Tienmutka 698-406-68-6

86 1 kpl Risto ja Tuula Matikaisen rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-64 Rovaniemen kaupungin Perttausjärvelle

87 1 kpl Kalevi Korhosen rakentamista koskeva poikkeamishakemus Rovaniemen Mäntyjärvelle, nro 2015-350

88 1 kpl Yhdyskuntateknisen laitteen sijoittaminen Kari Yliharjun 698-409-83-46 kiinteistölle, Rovaniemi, Viirin kylässä, nro 2015-66

89 4 kpl Niina Timosen ja Kirsi Jylhän, Horse Hill Ky, oikaisuvaatimus tarkastusrakennusmestarin katselmuspöytäkirjasta, rakennuslupa 2013-783

90 1 kpl MH-Kivi Oy maa-ainesluvan jatkaminen, Rovaniemen kaupunki, Kuohunki, Valtionmaa 698-893-18-2, nro 525/2009

91 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ymp.ltk 27.5.2015 kokouksen esityslista liitteineen

27.5.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:27.5.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

47 - Tiedotusasiat

48 - Ajankohtaiset asiat

49 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015

50 3 kpl Tulosohjausasiakirjojen valmistelu

51 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

52 - Liikunta / Liikuntapaikkojen investoinnit 2015

53 2 kpl Nuoriso/ Toiminta-avustukset 2015

54 2 kpl Liikunta/ Toiminta-avustukset 2015

55 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

56 - Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto

57 - Kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyt: Oikarainen sekä Totonvaaran laitoskirjasto

58 - Valtuustoaloite helpompi ensilumen latu

59 - Valtuustoaloite omatoimikirjasto Rovaniemelle

60 - Viranhaltijapäätökset

61 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset syksyllä 2015

62 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 21/2015

18.5.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:18.5.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

182 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

183 - Ilmoitusasiat

184 - Kaupunginvaltuuston 23.3.2015 täytäntöönpano

185 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Kauppakeskus Revontuli Oy:n hallintoriitahakemuksen johdosta

186 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rovaniemen kaupunginhallituksen valitukseen otto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa

187 2 kpl Otto-oikeuden käyttäminen koulutuslautakunnan päätökseen 29.4.2015, 36 §, koskien opettajan viran siirtoa ja Hirvaan koulun koulunjohtajan valintaa

188 1 kpl Valtuustoaloite tonttien pakkolunastusprosessi Saarenkylässä 2014

189 1 kpl Valtuustoaloite ilmainen WLAN-verkko Rovaniemen keskustaan

190 1 kpl Rovaniemen kaupungin riskienhallintapolitiikka

191 - Rahoitusleasingsopimuksen purkaminen ja päiväkotirakennuksen lunastaminen

192 - Järvien hoitokalastustuki 2015

193 1 kpl Hallinnon uudistuksen toinen vaihe

194 - Asukasasiamiehen toimen lakkauttaminen ja kuntademokratian kehittämispäällikön viran perustaminen

195 1 kpl Muutos yhteistoimintasopimukseen - Kortteli 33

196 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet

197 - Toimivalta kiinteän omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa, vuokrauksessa, käyttö-oikeuden myöntämisessä, naapurien kuulemisessa sekä lupa- ja asuntoasioissa

198 2 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowfllake Oy

199 4 kpl Sonkajärven Oitolanrannan maa-alueen vuokraaminen Sonka Napapiirin Kyläyhdistykselle

200 3 kpl Tontin vuokraaminen 6-6089-1, Aho Anna-Maija

201 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-321-11, Lapinkatu 2

202 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallitus 18.5.2015 esityslista liitteineen

19.5.2015 09:00 Nuorisohallitus (NUHA)

Kokouksen NUHA:19.5.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

8 2 kpl Nuorten harrastetuki vuonna 2015

9 - Muut asiat

10 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

Kokouksen LIIKELJK:20.5.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

66 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

67 - Napapiirin Vesi liikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015

68 1 kpl Liittämiskustannukset uusilla rakennusalueilla - Ylikylä

69 2 kpl Oikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätökseen 16,3,2015, 112 §

70 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

71 - Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015

72 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

73 - Ounasvaaran peruskoulun vesikaton uusimisen urakkatarjoukset

74 1 kpl Ilmoitusasiat

75 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

76 - Työterveysliikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015

77 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 20.5.2015

Kokouksen YLAOULT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

32 1 kpl Ajankohtaiset asiat

33 - Ilmoitusasiat

34 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

35 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu

36 - Muut asiat

37 - Pöytäkirjan tarkastaminen

38 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen YLAKLTK:20.5.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

26 - Ajankohtaiset asiat

27 - Ilmoitusasiat

28 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

29 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu

30 - Muut asiat

31 - Pöytäkirjan tarkastaminen

32 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen SODAKLT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

23 - Ajankohtaiset asiat

24 - Ilmoitusasiat

25 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

26 - Aluelautakuntien kesätyökokeilu

27 - Muut asiat

28 - Pöytäkirjan tarkastaminen

29 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

Kokouksen RANUALT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

21 - Ajankohtaiset asiat

22 - Ilmoitusasiat

23 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

24 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu

25 - Muut asiat

26 - Pöytäkirjan tarkastaminen

27 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen ALAOULT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

32 - Ajankohtaiset asiat

33 - Ilmoitusasiat

34 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

35 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu

36 - Muut asiat

37 - Pöytäkirjan tarkastaminen

38 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

20.5.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

Kokouksen ALAKELT:20.5.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

21 - Ajankohtaiset asiat

22 - Ilmoitusasiat

23 1 kpl Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet

24 - Aluelautakuntien nuorten kesätyökokeilu

25 - Muut asiat

26 - Pöytäkirjan tarkastaminen

27 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

VKO 20/2015

11.5.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

Kokouksen KV:11.5.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

39 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

40 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

41 - Eroaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä / Nätynki Aatos

42 - Eroaminen luottamustehtävistä / Satu Miettinen

43 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Kumpu Heidi

44 - Irtisanoutuminen apulaiskaupunginjohtajan virasta / vakanssinumero 02585001

45 - Omavelkaisen takauksen myöntäminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille

46 3 kpl Asemakaavan laatiminen, Vaarala

47 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52

48 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A

49 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista 11052015 liitteineen

Esityslistan 11052015 liitteet

13.5.2015 09:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)

Kokouksen NUVA:13.5.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

17 - Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) esittely

18 - Monden nuorisokeskuksen toimintojen esittely

19 - Kulttuurikasvatussuunnitelman esittely nuorisovaltuustolle

20 - Nuorisovaltuuston osallistujat lapsivaikutusten arviointi -työpajaan 26.5.2015

21 - Nuorisovaltuustojen Liiton Nuva ry:n edustajiston kokouksen terveiset

22 1 kpl Nuortenideat.fi ottaminen nuorisovaltuuston käyttöön

23 - Muut asiat

24 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

VKO 18/2015

27.4.2015 15:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:27.4.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

161 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

162 - Ilmoitusasiat

163 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Kumpu Heidi

164 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö

165 - Viranhaltijapäätösten tekeminen ja ilmoittaminen

166 - Omavelkaisen takauksen myöntäminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille

167 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Rovaniemen Invalidit ry

168 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Tennilän nuorisoseura ry

169 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Auttin Nuorisoseura

170 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Valajakosken metsästys- ja kalastusseura ry

171 1 kpl Kuntalaisaloite luottamushenkilöiden, virka- ja toimihenkilöiden säästötaloisiin osallistuminen

172 3 kpl Valtuustoaloite Muurolaan kaavoitetaan 100 omakotitonttia ja 20 teollisuustonttia

173 - Toimialajohtajien sijaisten määrääminen

174 - Pekka Latvalan erillislisä

175 - Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen

176 2 kpl Luovutusehdot Sinetän vanhan koulun rakennuspaikalle

177 3 kpl Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta / Niemelän talo

178 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A

179 1 kpl Asuntotonttia 10-10149-5 koskevan vuokrasopimuksen täydentäminen vuokralaisten osalta Vennivaarassa os. Vennikuja 2

180 5 kpl Poikkeamishakemus, 4-486-15, Mäkiranta 13

181 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen 27.4.2015 esityslista liitteineen

28.4.2015 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:28.4.2015 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

37 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

38 1 kpl Talouden seuranta

39 - Riskienhallinnan järjestelyt vuonna 2014

40 - Tilinpäätös 2014 ja sen käsittely

41 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätöksistä

42 - Työllisyyspalvelujen järjestämiseen liittyvät havainnot

43 - Arviointikertomuksen valmistelu

44 - Muut asiat

45 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

46 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 28.4.2015 esityslista koosteena

28.4.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:28.4.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

48 - Infran korjausvelka

49 1 kpl Vuoden 2015 päällysteet

50 - Päällysteurakka 2015 ja 2016, urakoitsijan valinta

51 - Ajankohtaiset asiat

52 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

53 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.--31.3.2015

54 - Virkavalinnoista päättäminen / tekninen lautakunta

55 1 kpl Valtuustoaloite Ahkiomaantien liikennejärjestelyt

56 1 kpl Valtuustoaloite alle 20-vuotiaille samanhintainen kausikortti koko kaupungin alueella

57 2 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowfllake Oy

58 - Ilmoitusasiat / muut asiat

59 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Teknisen lautakunnan 28.4.2015 esityslista liitteineen koosteena

28.4.2015 14:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:28.4.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

41 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

42 - Ajankohtaiset asiat

43 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.3.2015

44 1 kpl Talousarvion 2016 valmistelutilanne

45 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen

46 - Tehostetun palveluasumisen, jaksohoidon ja palveluasumisen palveluiden hankinta/Ikäihmisten palvelualue

47 1 kpl Kansalaisaloite Kylien seniorineuvola, sairaanhoitaja ja terveydenhoitajien vastaanotto

48 - Palveluseteliyrittäjäksi hyväksyminen / Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

49 - Palveluvastaavan viran perustaminen ikäihmisten palvelualue / Palveluasuminen

50 - Palveluvastaavan viran perustaminen Ikäihmisten palvelualue /Kotihoito

51 - Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset

52 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

53 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

-1 - Kansilehti

54 - Hallintopäällikön viran perustaminen perusturvan toimialalle

55 1 kpl Perusturvalautakunnan osallistuminen koulutustilaisuuksiin

28.4.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

Kokouksen ALAKELT:28.4.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

9 1 kpl Ajankohtaiset asiat

10 - Ilmoitusasiat

11 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015

12 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2014

13 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

14 - Kirjastopalvelut Alakemijoen alueella

15 - Hirvaan kyläyhdistys ry:n anomus kehittämistuen 2014 siirrosta ja käyttötarkoituksen muutoksesta

16 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

17 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus

18 - Muut asiat

19 - Pöytäkirjan tarkastaminen

20 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Alakemijoen aluelautakunta 28.4.2015 esityslista liitteineen

29.4.2015 12:00 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:29.4.2015 12:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

36 3 kpl Oikaisuvaatimus Hirvaan koulun koulunjohtaja valinnasta

37 - Ajankohtaiset asiat

38 - Ilmoitusasiat

39 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015

40 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

41 1 kpl Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet

42 1 kpl Sinetän päiväkodin rakentaminen

43 - Päiväkotipihojen pieninvestoinnit vuodelle 2015

44 1 kpl Kansalaisopistoselvitys

45 - Kuvataidekoulun ja musiikkiopiston asiakasmaksujen korotus

46 1 kpl Meltauksen koulun tarveselvitys

47 - Tuntiopettajan virkojen perustaminen

48 - Koulukuraattorin toimen perustaminen

49 2 kpl Lausuntopyyntö Vennivaaran asemakaavan laajentamisesta

50 1 kpl Iltapäivätoiminnan toimijasopimukset 2015-16

51 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu

52 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa

53 - Henkilöstön kehittämispäällikön viran perustaminen

54 - Viranhaltijapäätökset

55 - Koulutuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen

56 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Koulutuslautakunnan 29.4.2015 sähköinen kokusmateriaali

29.4.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:29.4.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

53 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

54 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

55 1 kpl Timo ja Katri Lakkapään rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-0001 Ylitorniolle

56 1 kpl Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen liiketilat rakennuslupahakemus 2015-101, Suosiolantie 1, 96100 Rovaniemi

57 1 kpl Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän rakennuslupahakemus, 2015-180, Lapin keskussairaalan patologian osaston korjaus-, muutos- ja laajennustyö

58 1 kpl Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n rakennuslupahakemus, nro 2015-136, Kairatie 27, Rovaniemi

59 1 kpl Finavia Oyj rakennuslupahakemus, rakennuslupanro 2015-198 Rovaniemen lentoaseman terminaalirakennuksen korjaus- ja muutostyöt

60 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus, 2015-182, Saarenputaan päiväkodin laajennus

61 1 kpl Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-212, Katajarannan koulun käyttötarkoituksen muutos

62 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy maisematyölupahakemus 2015-195 Ounasrinteen monitoimirakennus

63 1 kpl As Oy Rovaniemen Viirinkankaantie 10, rakennuslupanro 2015-108, asuinkerrostalon rakentaminen Viirinkankaantie 10

64 1 kpl Vesa-Pekka, Riikka-Liisa, Venla ja Aapo Heikkilän rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-96 Rovaniemen Ylinampaan

65 1 kpl Lausunto Eino Vesterlundin poikkeamishakemuksesta Rovaniemen Alakorkaloon, nro 2015-143

66 - Ravirinki ry:lle myönnetyn ympäristöluvan haltijan vaihtuminen

67 - Päätös maa-ainesluvan siirrosta Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle

68 2 kpl Lausunnon antaminen yleiskaavan muutosehdotuksesta, Valionranta - Koskipuisto

69 1 kpl Lausunto, Vennivaaran asemakaavan laajentaminen

70 1 kpl Lausunto Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

71 3 kpl Sähköjohdon sijoittaminen kiinteistölle Piirunranta 698-409-29-28, nro 2014-1049

72 1 kpl Sähköjohdon sijoittaminen kiinteistölle Vanha-Kiviniemi 698-409-25-18, nro 2015-23

73 - Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa

74 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ympäristölautakunta 29.4.2015 esityslista liitteineen

29.4.2015 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

Kokouksen YLAKLTK:29.4.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

11 1 kpl Ajankohtaiset asiat

12 - Ilmoitusasiat

13 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015

14 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2014

15 1 kpl Kotiapukuponki-raportti

16 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

17 3 kpl Yläkemijoki komiaksi -maisemahanke

18 7 kpl Avustukset hiihtolatujen kunnossapitoon talvikaudelle 2015

19 1 kpl Yläkemijoen koulun päättöluokan leirikouluanomus

20 1 kpl EL Yläkemijoen yhdistys ry: anomus boccia-pallojen hankkimiseksi

21 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

22 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus

23 - Muut asiat

24 - Pöytäkirjan tarkastaminen

25 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Yläkemijoen aluelautakunta 29.4.2015 esityslista liitteineen

VKO 17/2015

21.4.2015 10:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

Kokouksen ELINKJ:21.4.2015 10:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

26 - Lapin Muovi Oy:n toiminnan esittely

27 3 kpl Teollisuustontin 9-9062-1 vuokraaminen

28 1 kpl All Signs Point to the Arctic- Invest in Lapland - hanke

29 - Muut asiat

30 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

21.4.2015 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

Kokouksen ALAOULT:21.4.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

19 - Ajankohtaiset asiat

20 - Ilmoitusasiat

21 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan toiminta- ja talousraportti 1. 1. - 31.3.2015

22 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2014 ja tuloskortti

23 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

24 - Lehtojärven kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä

25 - Marraskosken kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä

26 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

27 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus

28 - Muut asiat

29 - Pöytäkirjan tarkastaminen

30 - Kokouksen päättäminen

-1 - Kansilehti

1 - Lausunto Tilaliikelaitoksen johtokunnalle koskien Sinetän vanhan koulun myyntiä

Kokouksen oheismateriaali:

Alaounasjoen aluelautakunnan 21.4.2015 esityslista liitteineen

Alaounasjoen aluelautakunnan 21.4.2015 esityslista 2

22.4.2015 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

Kokouksen SODAKLT:22.4.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

10 - Ajankohtaiset asiat

11 - Ilmoitusasiat

12 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Sodankyläntien alueella

13 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015

14 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan tilinpäätös 2014 ja tuloskortti

15 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

16 - Perunkajärven kyläyhdistys ry:n anomus määrärahan siirtämisestä vuodelta 2014 vuodelle 2015

17 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

18 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus

19 - Muut asiat

20 - Pöytäkirjan tarkastaminen

21 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Sodankyläntien aluelautakunta 22.4.2015 esityslista liitteineen

22.4.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:22.4.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

34 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

35 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu

36 - Tiedotusasiat

37 - Ajankohtaiset asiat

38 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015

39 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa

40 2 kpl Lausuntopyyntö, Vennivaaran asemakaavan laajentaminen

41 - Rovaniemen taidemuseon kokoelmatila

42 - Valtuustoaloite saksalaisajan historiallisten paikkojen kartoittaminen

43 - Viranhaltijapäätökset

45 - Kulttuuri/Kulttuuriavustukset 2015

46 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

23.4.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:23.4.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

49 2 kpl Ilmoitusasiat

50 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

51 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus huhtikuu 2015

52 1 kpl Työterveysliikelaitoksen virkavalinnoista päättäminen

53 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

54 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

55 - Tilaliikelaitoksen virkavalinnoista päättäminen

56 - Saarenkylän vuodeosaston vesikaton muutoshankkeen taloudellinen loppuselvitys

57 - Kivalonpuiston päiväkodin korjaustöiden kokonaisurakkatarjoukset

58 2 kpl Sinetän vanhan koulun myynti

59 1 kpl Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

60 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

61 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 23.4.2015

23.4.2015 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

Kokouksen RANUALT:23.4.2015 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

10 - Ajankohtaiset asiat

11 - Ilmoitusasiat

12 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015

13 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2014

14 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen käyttötarkoituksen muutos

15 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

16 1 kpl Vapaa-ajan asukkaiden palvelutarvekartoitus

17 - Muut asiat

18 - Pöytäkirjan tarkastaminen

19 - Kokouksen päättäminen

-1 - Kansilehti

21 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

Kokouksen oheismateriaali:

Ranuantien aluelautakunta 23.4.2015 esityslista liitteineen

Ranuantien aluelautakunta 23.4.2015 esityslista 2 liitteineen

VKO 16/2015

13.4.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:13.4.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

142 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

143 - Ilmoitusasiat

144 - Eroaminen luottamustehtävistä / Satu Miettinen

145 - Valtiokonttorin päätös Salme Maria Pennasen kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta Rovaniemen kaupungille

146 - Talousarviolainan nostaminen

147 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

148 - Domus Arctica -säätiön tilintarkastajien nimeäminen toimikaudelle 2015

149 - Henkilökohtaisen tietoliikenneyhteyden käyttämisestä luottamushenkilölle maksettava korvaus

150 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Tolosen Erämiehet ry

151 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Kivitaipaleen Nuorisoseura

152 6 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO

153 3 kpl Yleiskaavan muuttaminen, Valionranta-Koskipuisto-Antinpuisto

154 21 kpl Maankäyttösopimukset / Vaarala

155 3 kpl Asemakaavan laatiminen, Vaarala

156 3 kpl Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta / Kairatie 52

157 7 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52

158 2 kpl Maanvuokrasopimuksen käyttötarkoituksen laajennus / Arctic Golf Oy

159 1 kpl Asuntotonttia 11-11318-1 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Kaurakatu 2

160 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen 13.4.2015 esityslista liitteineen

16.4.2015 09:00 Nuorisohallitus (NUHA)

Kokouksen NUHA:16.4.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Nuorten ohjaamo -hankkeen esittely

2 - Nuorten, päättäjien ja virkamiesten tulevaisuustyöpaja 11.5.2015

3 1 kpl Nuortenideat.fi ottaminen nuorisovaltuuston käyttöön

4 1 kpl Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2014/raportit

5 - Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2015

6 - Muut asiat

7 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista liitteineen koosteena

16.4.2015 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

Kokouksen YLAOULT:16.4.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Ajankohtaiset asiat

15 - Ilmoitusasiat

16 - Yläounasjoen aluelautakunnan talousraportti 1.1. - 31.3.2015

17 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan 2014 tilinpäätös ja tuloskorttti

18 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Yläounasjoen alueella

19 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2016

20 - Lohinivan kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä

21 - Marrasjärven kyläyhdistys ry:n anomus vuoden 2014 käyttämättä jääneestä kehittämistuen käytöstä

22 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2015

23 - Muut asiat

24 - Pöytäkirjan tarkastaminen

25 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Yläounasjoen aluelautakunnan 16.4.2015 esityslista liitteineen

VKO 14/2015

30.3.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:30.3.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

114 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

115 - Ilmoitusasiat

116 1 kpl Henkilöstösopimus / vesiliiketoimintakauppa

117 - Eroaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä / Nätynki Aatos

118 1 kpl Vaalilautakuntien täydentäminen / eduskuntavaalit 2015

119 - Irtisanoutuminen apulaiskaupunginjohtajan virasta / vakanssinumero 02585001

120 2 kpl Kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan työnjako sekä strategisen ohjauksen vastuualueen johtaminen

121 1 kpl Lausunnon antaminen Pirjo Honkavuoren valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 2.2.2015, 334 §

122 1 kpl Lausunnon antaminen Sari Laakkosen valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 2.2.2015, 53 §

123 3 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 8.12.2014, 122 §, Osayleiskaava/Ounasvaara, tehtyihin valituks

124 - Rovaniemen kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

125 - Liikelaitosten johtokunnan ja palvelukeskusten tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2014

126 1 kpl Henkilöstöraportti 2014

127 1 kpl Työolotiedustelu 2014

128 2 kpl Hallinnon uudistuksen toinen vaihe

129 5 kpl Yhteispäivystyssopimuksen päivittäminen ja päivystyksen lääkäripalveluiden hankintasopimuksen siirtäminen sairaanhoitopiirille

130 - Rovaniemen taidemuseon kokoelmatila

131 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Rovaniemen Työväentalosäätiö

132 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2015 / Lapin Samoilijat ry

133 1 kpl Muutos yhteistoimintasopimukseen ja maanvuokrasopimukseen - kortteli 33

134 3 kpl Maa-alueen vuokraaminen / Ounasvaaran Pirtit Oy

135 2 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12

136 5 kpl Asemakaavan muutos 537 ja 589 sekä katualueella, Väinämöisentie

137 9 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 5. kaupunginosa Koivikkopuisto

138 7 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 53:36, Salmensuoja, Norvajärvi

139 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

-1 - Kansilehti

140 1 kpl Toimiohjeet / Ounastähti -kehittämiskuntayhtymä

Kokouksen oheismateriaali:

KH150330

31.3.2015 06:40 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:31.3.2015 06:40:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

26 - Tarkastuslautakunnan kokoonpanon muutos

27 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

28 1 kpl Talouden seuranta

29 - Työllisyyspalvelujen järjestäminen Rovaniemen kaupungissa

30 1 kpl Arviointikertomuksen valmistelu

31 - Tarkastuspäällikön selostus kaupunginhallituksen päätösten seurannasta

32 1 kpl Tarkastuslautakunnan jäsenten suorittama toimielinpäätösten seuranta

33 - Virkanimikkeiden harmonisointi osana hallinnon uudistamista

34 - Muut asiat

35 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

36 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan 31.3.2015 esityslista ja liitteet koosteena

VKO 13/2015

23.3.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

Kokouksen KV:23.3.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

20 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

21 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

22 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma

23 - Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Helin Liisa

24 - Eroaminen perusturvalautakunnan varajäsenyydestä / Mäki Mari

25 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hakala Jirka ja Säkkinen Teppo

26 - Eroaminen poliisin neuvottelukunnan varajäsenyydestä / Sinikka Vilen

27 1 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen

28 1 kpl Omavelkainen takaus Napapiirin Vesi liikelaitoksen lainoille

29 - Lainatakaus / Napapiirin Residuum Oy

30 2 kpl Hyvinvointikertomus 2014

31 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet

32 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki

33 5 kpl Meltauksen osayleiskaava

34 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista 23032015 liitteineen

Esityslistan 23032015 liitteet

24.3.2015 09:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

Kokouksen ELINKJ:24.3.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

18 - Ahma ympäristö Oy:n toiminnan esittely

19 3 kpl Teollisuustontin 9-9062-1 vuokraaminen

20 3 kpl Liiketontin vuokraaminen korttelissa 9022 / Koneliike Korteniemi Oy

21 1 kpl Connect North Business with Capital -CNBC -hanke

22 1 kpl Arctic Business Consept -hanke

23 1 kpl Game Brewery - hanke

24 - Muut asiat

25 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Elinkeinojaoston esityslista 24.3.2015

24.3.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:24.3.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

32 - Ajankohtaiset asiat

33 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

34 2 kpl Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja teknisen palvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

35 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-28.2.2015

36 2 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu / tekninen toimiala

37 1 kpl Valtuustoaloite Konekeskuksen myynti

38 1 kpl Rahkonrannan yksityistien kunnossapitohakemuksen hylkäys

39 5 kpl Lausunnon antaminen Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmasta 2015, MAATO

40 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Toini ja Pekka Lanton valitukseen korttelin 125 tonttien 7 ja 8 sekä korttelin 131 tonttien 16

41 2 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan kortteli 126 tontti 1-2, Koskikatu 40-42

42 9 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 5. kaupunginosa Koivikkopuisto

43 5 kpl Asemakaavan muutos 537 ja 589 sekä katualueella, Väinämöisentie

44 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosan korttelin 2169 tontti 1, Kulppilantie

45 2 kpl Teknisen toimialan organisaatio 1.1.2016

46 - Ilmoitusasiat / muut asiat

47 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Teknisen lautakunnan 24.3.2015 esityslista liitteineen koosteena

24.3.2015 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:24.3.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

28 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

29 - Ajankohtaiset asiat

30 2 kpl Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja tuloskortit 2014 sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

31 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-28.2.2015

32 5 kpl Yhteispäivystyssopimuksen päivittäminen ja päivystyksen lääkäripalveluiden hankintasopimuksen siirtäminen sairaanhoitopiirille

33 - Erityissuunnittelijan viran perustaminen aikuisten ja työikäisten palvelualueelle

34 - Vammaisten henkilöiden tehostetun autetun asumisen palvelun kilpailuttaminen

35 1 kpl Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämisperusteet ikäihmisten palvelualueella 1.3.2015 lukien

36 - Toimintaterapeutin toimen perustaminen/Ikäihmisten palvelut palvelualue

37 2 kpl Edustajan nimeäminen työllisyyttä edistävän yhteispalvelun johtoryhmään

38 - Virkavalinnoista päättäminen

39 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset/palvelukeskuksen johtaja ja palvelupäällikkö

40 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

25.3.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:25.3.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

37 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

38 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

39 - Lausunnot Ranuan jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostoinnin ympäristölupien lupamääräysten tarkistamisesta, Ranua

40 - Lausunto Pellon kunnan vesilain mukaisesta hakemuksesta Pellojärvi-Säynäjäjärvi keskivedenkorkeuden alentamisesta, Pello

41 - Lausunto Markku Niemelän pienvoimalaitoksen rakentamisesta Hirvasojan vesistöön, Rovaniemi

42 5 kpl Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen 2014

43 1 kpl Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksut

44 3 kpl Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut

45 2 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu/tekninen toimiala

46 1 kpl Jätevesiavustuksien myöntämisperusteet ja toteutus vuonna 2015

47 1 kpl Rovaniemen Energia Oy:n rakennuslupahakemus teollisuus-/varastohallin rakentaminen, rakennuslupa nro 2014-1002, Alakorkalo, Mustikkamaa, Rovaniemi

48 1 kpl As Oy Rovaniemen Kanteletar rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentaminen, rakennuslupa nro 2015-111, Väinämöisentie 18, 96300 Rovaniemi

49 1 kpl Lapin Rakennusmesta Oy:n perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun rakennuslupa nro 2015-99, pienkerrostalon rakentaminen, Kivikatu 12, 96400 Ro

50 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöstä 19.11.2014, 161 §, maalämpöputkien sijoittaminen kiinteistölle Voimalaitoskylä 698-402-331-5

51 2 kpl Päätös Lapin Kuljetus Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta, Hietavaara, Rovaniemi

52 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

Ympäristölautakunnan 25.3.2015 kokouksen esityslista liitteineen

VKO 12/2015

16.3.2015 12:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:16.3.2015 12:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

111 4 kpl Rovaniemen Energia Oy:n yhtiökokous 24.3.2015 / toimiohjeet yhtiökokousedustajalle

112 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa

113 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista 16.3.2015 liitteineen

16.3.2015 19:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

Kokouksen YLAOULT:16.3.2015 19:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

11 - Ajankohtaiset asiat

12 - Ilmoitusasiat

13 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys

14 - Muut asiat

15 - Pöytäkirjan tarkastaminen

16 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Yläounasjoen aluelautakunnan 16.3.2015 esityslista liitteineen koosteena

16.3.2015 19:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

Kokouksen ALAOULT:16.3.2015 19:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

13 - Ajankohtaiset asiat

14 - Ilmoitusasiat

15 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys

16 - Muut asiat

17 - Pöytäkirjan tarkastaminen

18 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Alaounasjoen aluelautakunnan 16.3.2015 esityslista liitteineen koosteena

17.3.2015 14:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:17.3.2015 14:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

23 - Ajankohtaiset asiat

24 1 kpl Koulutuslautakunnan tilinpäätös ja tuloskortit 2014

25 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 (koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut)

26 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 28.2.2015

27 1 kpl Varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteiden laatiminen

28 - Varhaiskasvatuksen järjestämisen yleiset periaatteet

29 - Perusopetuksen järjestämisen yleiset periaatteet

30 2 kpl Ounasjoen peruskoulun tarveselvitys

31 - Koulupihojen pieninvestoinnit vuodelle 2015

32 - Palveluseteliyrityksen hyväksyminen / Liikuntapäiväkoti Touhula Ounasvaara

33 - Viranhaltijapäätökset

34 - Pöytäkirjan tarkastaminen

35 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Koulutuslautakunnan 17.3.2015 esityslista liitteineen

18.3.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:18.3.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

23 - Tiedotusasiat

24 - Ajankohtaiset asiat

25 - Viranhaltijapäätökset

26 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti 1.1. - 28.2.2015

27 3 kpl Vapaa-ajanlautakunnan tilinpäätös ja tuloskortit 2014

28 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 (vapaa-ajanpalvelut)

29 - Valintakriteerit vuoden 2014 Vuoden seuratoimitsijan, Vuoden urheiluteon ja Vuoden urheilijan valinnoille

30 - Rovaniemen kulttuuripalkinto ja kulttuuritekopalkinnot 2015

31 6 kpl Kulttuuripalvelusopimusten raportointia 2014

32 - Muut asiat

33 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Vapaa-ajanlautakunnan esityslista liitteineen koosteena

VKO 11/2015

9.3.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:9.3.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

79 - Ilmoitusasiat

80 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

81 2 kpl Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kemijoki Oy:n ym. valitukseen Sierilän voimalaitoksen rakentamista koskevassa asiassa

82 1 kpl Merkkipäiviä ja muistamistilaisuuksia koskevan ohjeen päivittäminen

83 1 kpl Toimivalta ja jatkodelegointi henkilöstöasioissa

84 1 kpl Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten

85 - Lisäys ulkomainonnasta määräämiseen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

86 4 kpl Rovaniemen Energia Oy:n yhtiökokous 24.3.2015/toimiohjeet yhtiökokousedustajalle

87 2 kpl Aluelautakuntien vuoden 2015 käyttösuunnitelmien vahvistaminen

88 4 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu

89 2 kpl Napapiirin vesi liikelaitoksen liiketoimintakauppa

90 1 kpl Omavelkainen takaus Napapiirin vesi liikelaitoksen lainoille

91 3 kpl Luovutusehdot Napapiiri Vesi Oy:lle vuokrattaville maa-alueille

92 - Lainatakaus / Napapiirin Residuum Oy

93 2 kpl Hyvinvointikertomus 2014

94 2 kpl Kannanotto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen / sote-järjestämislain säädösmuutokset

95 5 kpl Lausuntopyyntö tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 ja niiden ympäristöselostuksista

96 - Valtuustoaloite kaupunkistrategian jalkauttamisohjelman käynnistäminen

97 - Valtuustoaloite kaupunki lopettaa laskujen perimisen yhteistyön Lindorff Oy:n kanssa

98 1 kpl Valtuustoaloite tervetuloa yrittäjäksi Rovaniemelle, näkyvät kyltit tuloreiteille

99 - Valtuustoaloite kaupungin oman tuotannon kustannuslaskennan parantaminen ja tuotantohintojen vertailukelpoisuuden kehittäminen

100 - Valtuustoaloite vastaaminen kirjallisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin

101 1 kpl Valtuustoaloite Uuden Rovaniemen jakelun saamisesta kaikkiin Rovaniemen kaupungin talouksiin

102 1 kpl Valtuustoaloite lapsen oikeuksien päivä viralliseksi liputuspäiväksi Rovaniemellä

103 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet

104 1 kpl Teleoperaattoripalvelujen hankinta

105 5 kpl Meltauksen osayleiskaava

106 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen

107 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

108 2 kpl Maa-alueen varaaminen ja vuokraaminen maa-ainesten ottoa varten Jokkavaarasta

109 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 8:3, Putaanranta

110 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

11.3.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:11.3.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

35 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

36 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

37 - Rovaniemen kaupungin tuottotilit

38 1 kpl Tilaliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

39 2 kpl Tilaliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2014 ja riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2015

40 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

41 - Napariirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

42 - Rovaniemen kaupungin jatkuva tuottotili

43 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

44 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 9.2.2015, 4 §/ vt. toimitusjohtaja

45 1 kpl Selityksen antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee viemäri- ja vesijohdon rakentamislupaa Vikajärvellä

46 1 kpl Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

47 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 11.3.2015

12.3.2015 09:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)

Kokouksen NUVA:12.3.2015 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

2 - Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston valinta

3 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö

4 - Nuorisovaltuuston edustus lautakunnissa

5 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Jenna Ahola

6 - Nuorisohallituksen asettaminen

7 - Nuorisovaltuuston edustaja vammaisneuvostoon

8 - Nuorisovaltuuston edustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään

9 - Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton edustajisto

10 - Nuorisovaltuuston työryhmät

11 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2013-2014

12 1 kpl Nuorisovaltuuston edustajat osallisuusseminaariin 14.4.2015

13 - Nuorisovaltuuston panos lähipalvelufoorumi työhön

14 - Muut asiat

15 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Nuorisovaltuuston esityslista liitteineen koosteena

VKO 9/2015

24.2.2015 14:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:24.2.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

11 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

12 - Ajankohtaiset asiat

13 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1. - 31.1.2015

14 - Hoivaosastojen ja tehostetun palveluasumisen tilojen kokonaistarveselvityksen laadinta - Rautiosaaren palvelutalon ja hoivaosastojen tilat

15 1 kpl Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämisperusteet ikäihmisten palvelualueella 1.3.2015 lukien

16 - Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen aikuisten ja työikäisten palvelualueelle

17 - Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan virkojen perustaminen lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun

18 - Kuntoutusohjaajan viran ja psykologin toimen perustaminen Nuorten mielenterveyspalveluihin

19 - Kahden sairaanhoitajan toimen perustaminen mielenterveysyksikköön

20 - Suuhygienistin toimen muuttaminen hammaslääkärin viraksi

21 - Farmaseutin toimen perustaminen

22 - Selvitys perusturvalautakunnalle terveyskeskuksen suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä ja niihin liittyvistä odotusajoista

23 1 kpl Perusturvalautakunnan kaluston hankintasuunnitelma vuodelle 2015

24 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset/sosiaali- ja terveysjohtaja, perusturvajohtaja ja palvelukeskuksen johtaja

25 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset/vanhustyön johtaja ja palveluesimies

26 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

27 - Perusturvajaoston varajäsenen valinta Terhi Suoraniemen tilalle

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

24.2.2015 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

Kokouksen ELINKJ:24.2.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

7 - Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toiminnan esittely

8 - Viranhaltijapäätökset

9 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10. - 31.12.2014

10 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10.- 31.12.2014

11 - Painonnoston Masters MM-kisat 12. - 19.9.2015

12 1 kpl Rovaniemen aseman vahvistaminen johtavana arktisena kaupunkina - hanke

13 1 kpl LuontoRovaniemi, Kohteiden ja palvelujen kehittäminen -hanke

14 1 kpl LuontoRovaniemi, Investoinnit hyvinvointiin hanke

15 1 kpl Älykäs erikoistuminen liikuntaan Lapissa - hanke

16 1 kpl Alueviestinnän prosessit ja työkalut - hanke

17 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

25.2.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:25.2.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

23 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

24 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

25 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma 2015

26 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

27 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus tammikuu 2015

28 1 kpl Työterveysliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2014 ja riskienhallintasuunnitelma 2015

29 1 kpl Työterveysliikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloskortti

30 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

31 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

32 1 kpl Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

33 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 25.2.2015

25.2.2015 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

Kokouksen TARKLT13:25.2.2015 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

15 1 kpl Talouden seuranta

16 1 kpl Tuloskortti vuodelta 2014 tilinpäätöstä varten

17 - Työllisyyspalvelujen järjestäminen Rovaniemen kaupungissa

18 1 kpl Arviointisuunnitelma vuodelle 2015

20 - Selostus kaupunginhallituksen päätösten seurannasta

21 - Opinto- ja kokousmatka Tampereelle

22 - Suunnitelmat tilintarkastuksen järjestämisestä

23 - Muut asiat

24 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

25 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista koostettuna

25.2.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:25.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

15 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

16 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, ympäristöterveydenhuolto

17 2 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

18 1 kpl Eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksujen tarkistaminen Rovaniemen klinikalla

19 2 kpl Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut

20 2 kpl Maa-aineslupataksan tarkistaminen

21 - Lapin Aluehallintoviraston selvityspyyntö Rovaniemen eläinlääkäripäivystystä koskevassa kanteluasiassa

22 1 kpl Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2015-28, asuinkerrostalon rakentaminen, Lapinkävijäntie 37, 96200 Rovaniemi

23 1 kpl Jussi Körkön rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-16 Rovaniemen Koskenkylään

24 1 kpl Mikko ja Marleena Kummun rakentamista koskeva poikkeamishakemus 2015-37 Rovaniemen Alanampaan

25 1 kpl Päätös Napapiirin Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

26 - Hissiavustusten myöntämisperusteet

27 1 kpl Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2014

28 2 kpl Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden sekä tutkimusmenetelmien luotettavuuden hyväksyminen terveydensuojelulain mukaisten tutkimus

29 2 kpl Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden sekä tutkimusmenetelmien luotettavuuden hyväksyminen terveydensuojelulain mukaisten tutkimus

30 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöstä 10.12.2014, 170 §, viemäri- ja vesijohdon sijoittamiseksi Vikajärvellä sijaitsevalle Villa Kullero 698-407-5-126 nimiselle kiinteistölle.

31 5 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Kantola 698-406-46-4 ja Tienmutka 698-406-68-6 nimisille tiloille

32 3 kpl Sähköjohdon (maakaapeli) sijoittaminen Kiviniemi 698-405-5-13 nimiselle tilalle Marrasjärvellä

33 3 kpl Vesijohdon sijoittaminen Kiviniemi 698-405-5-13 nimiselle tilalle Marrasjärvellä

34 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

26.2.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:26.2.2015 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Ajankohtaiset asiat

15 - Tiedotusasiat

16 - Viranhaltijapäätökset

17 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1.-31.1.2015

18 - Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston asiakasmaksujen korottaminen 1.8.2015 lukuvuodelle 2015 -2016

19 - Luokanopettajan virkojen perustaminen

20 - Tuntiopettajan virkojen perustaminen

21 1 kpl Valtuustoaloite Ounasvaaran urheilulukion kehittämisestä

22 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

26.2.2015 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:26.2.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

19 1 kpl Teknisen lautakunnan kaluston hankintasuunnitelma vuodelle 2015

20 - Ajankohtaiset asiat

21 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

22 - Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijalle, suunnittelutarveratkaisut

23 1 kpl Teknisen lautakunnan talousraportti 1.-31.1.2015

24 1 kpl Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutaso 2020

25 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 6. kaupunginosan korttelit 6072 ja 6073, Taivaanrannantie

26 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie

27 4 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie

28 6 kpl Vennivaaran asemakaavan laajentaminen

29 3 kpl Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

30 - Ilmoitusasiat / muut asiat

31 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslistan kooste

VKO 8/2015

16.2.2015 15:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:16.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

59 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

60 - Ilmoitusasiat

61 1 kpl Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen

62 - Eroaminen perusturvalautakunnan varajäsenyydestä / Mäki Mari

63 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Reijo Sulasalmen valitukseen talviuintialueen vuokraamista koskevassa asiassa

64 - Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 12.1.2015 § 14 / Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen

65 - Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 12.1.2015 § 15 / Vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen

66 1 kpl Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön hakemus Palvelukoti Veljestuvan käyttötarkoituksen muuttamiseksi

67 - Toimielinten esittelijöiden määrääminen / nuorisovaltuuston esittelijä ja varaesittelijä sekä aluelautakuntien varaesittelijä

68 - Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin ja yhteisöihin

69 1 kpl Ulkomainonnasta määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

70 1 kpl Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikkoina toimivien laitosten määrääminen

71 7 kpl Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava

72 5 kpl Vuokra-alueen osan luovuttaminen Lapin Ampujat ry / Toramon ampumarata-alue

73 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki

74 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-99-27, Kairatie 27

75 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

76 1 kpl Rovakaira Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinti

16.2.2015 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

Kokouksen RANUALT:16.2.2015 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 4 kpl Ilmoitusasiat

3 - Kivitaipaleen kyläkirjaston sulkemisaikataulu

4 3 kpl Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen

5 1 kpl Aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015

6 1 kpl "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi

7 - Muut asiat

8 - Pöytäkirjan tarkastaminen

9 - Kokouksen päättäminen

18.2.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:18.2.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

19 - Napapiirin Veden liiketoiminnan siirtoasian tilannekatsaus

20 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloskortti

21 1 kpl Tilaliikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2013 - 2014 ja arviointi sekä suunnitelma 2015

22 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Liikelaitosten johtokunta 18.2.2015

18.2.2015 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

Kokouksen VAPAJLTK:18.2.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

13 - Ounasvaaran liikuntapuiston kuntotarkastus

14 - Tiedotusasiat

15 - Ajankohtaiset asiat

16 - Viranhaltijapäätökset

17 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.1.2015

18 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan sopimuksia vuodelle 2015

19 1 kpl Keskuskentän tilavarauksen rakentaminen musiikkiliikuntasaliksi

20 1 kpl Ounasrinteen liikuntahallin laajennus lisäkatsomolle

21 - Muut asiat

22 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena.

VKO 7/2015

10.2.2015 15:00 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)

Kokouksen JATEHJAO:10.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ilmoitusasiat / muut asiat

2 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätös

3 - Jätehuoltojaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja yleisesti nähtävillä pito

4 1 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa

10.2.2015 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

Kokouksen ALAKELT:10.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 1 kpl Ilmoitusasiat

3 3 kpl Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen

4 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015

5 1 kpl "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi

6 - Muut asiat

7 - Pöytäkirjan tarkastaminen

8 - Kokouksen päättäminen

11.2.2015 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

Kokouksen YLAKLTK:11.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 4 kpl Ilmoitusasiat

4 4 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen

5 - Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015

6 1 kpl "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi

7 8 kpl KotiapuKuponki-toiminnan jatkaminen Yläkemijoen alueella

8 1 kpl Rakennus ja Saneeraus Huotari/Sakari Huotari hyväksyminen KotiapuKuponki-palvelun tuottajaksi

9 - Muut asiat

10 - Pöytäkirjan tarkastaminen

11 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen KH:2.2.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

38 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

39 - Ilmoitusasiat

40 - Elinkeinojaoston nimeäminen

41 - Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

42 - Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Helin Liisa

43 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hakala Jirka ja Säkkinen Teppo

44 - Eroaminen poliisin neuvottelukunnan varajäsenyydestä / Sinikka Vilen

45 8 kpl Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava

46 2 kpl Nuorisotakuun kuntakokeilu Rovaniemen kaupungissa

47 2 kpl UNICEF lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma 2015

48 1 kpl Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma

49 1 kpl Vammaisneuvoston toimintasääntö

50 2 kpl Varajäsenen nimeäminen vanhusneuvostoon

51 1 kpl Alueellisten palvelujen johtajan tehtävät

52 1 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 15.12.2014 § 538 / varhaiskasvatuspalvelujen palvelupäällikkö

53 2 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 15.12.2014 § 538 / vapaa-ajan palvelujen palvelupäällikkö

54 - Kehittämis- ja toimintatuet 2015

55 1 kpl Kunta-asunnot Oy:n, ARA:n, valtiokonttorin ja kaupungin hyväksymän aiesuunnitelman toimenpiteiden seuranta

56 2 kpl Teollisuustonttien myyminen kortteleissa 160 ja 167

57 8 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Carelian Dogsledding and Outdoor

58 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen ALAOULT:3.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 1 kpl Ajankohtaiset asiat

2 1 kpl Ilmoitusasiat

3 - Ounasjoen peruskoulun korjaushanke

4 - Tapion kyläkirjaston lakkauttaminen

5 3 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen

6 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015

7 1 kpl Tapion kylät ry:n hakemus Tapion kylätalon tukemiseen

8 - "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi

9 - Muut asiat

10 - Pöytäkirjan tarkastaminen

11 - Kokouksen päättäminen

12 - Virtu -Palvelupiste

Kokouksen oheismateriaali:

Alaounasjoen aluelautakunta 3.2.2015

Kokouksen SODAKLT:4.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 2 kpl Ilmoitusasiat

3 3 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen

4 - Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015

5 1 kpl Misin kylätilojen vuokrasopimus

6 - "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi

7 - Muut asiat

8 - Pöytäkirjan tarkastaminen

9 - Kokouksen päättäminen

5.2.2015 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

Kokouksen YLAOULT:5.2.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 1 kpl Ilmoitusasiat

3 3 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen

4 1 kpl Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015

5 - Lohinivan kyläyhdistyksen kylätilan vuokraus ja tukeminen

6 - Meltauksen koulun tarveselvityksen tilannekatsaus

7 - "Liikkuvia palveluja kehittämässä" - case Hyvinvointibussi

8 - Muut asiat

9 - Pöytäkirjan tarkastaminen

10 - Kokouksen päättäminen

VKO 5/2015

26.1.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:26.1.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

28 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

29 - Ilmoitusasiat

30 - Kaupunginvaltuuston 8.12.2014 täytäntöönpano

31 1 kpl Kaupunginhallituksen alaisten tehtäväalueiden käyttösuunnitelma vuodelle 2015

32 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu

33 - Valtuuston takauspäätöksen toimeenpano / Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

34 - Kunta-asunnot Oy:n takauksen vastavakuuden vaihto

35 1 kpl Pohjois-Suomen SOTE-kuntakokous 5.2.2015

36 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

37 - Perusturvan toimialajohtajan sijaisuus

27.1.2015 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

Kokouksen LIIKELJK:27.1.2015 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

2 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

3 1 kpl Työterveysliikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2013-2014 ja arviointi sekä suunnitelma 2015

4 - Napapiirin Veden vt.toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

5 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

6 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2013-2014 ja arviointi sekä suunnitelma 2015

7 - Vesilaitoskemikaalien hankinta Napapiirin Vedelle ja Napapiirin Residuum Oy:lle

8 - Liittämiskustannukset uusilla rakennusalueilla - Varpumaantie

9 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

10 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

11 1 kpl Tilaliikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloskortti

12 - Rakennuttajainsinöörin määräaikaisen toimen perustaminen

13 1 kpl Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

14 2 kpl Ilmoitusasiat

15 - Sinetän päiväkodin suunnitelmien hyväksyminen

16 - Kokouksen päättäminen

28.1.2015 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

Kokouksen YMPLTK:28.1.2015 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

2 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

3 2 kpl Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019

4 1 kpl Ylitornion kunnan rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-79, Koulukeskuksen laajennus, Parkkitie 3, 95600 Ylitornio

5 - Lausunnot koskien Pellon Vesihuolto-osuuskunnan ympäristölupahakemusta uudelle jätevedenpuhdistamolle, Pello

6 1 kpl Päätös Metsähallitus / Länsi-Lappi maa-aineslupahakemuksesta Pellon kunnan Pakkasvaaran moreeni- ja kallio-alueelle

7 1 kpl Kolari, moottorikelkkareitin muutos Luosun ranta-asemakaava -alueella

8 1 kpl Rakennuslupahakemus 2014-1014, Asunto Oy Rovaniemen Haapala, YIT Rakennus Oy

9 2 kpl Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (selityspyyntö 31.12.2014, 3966/1/14) Kiinteistö Oy Rovatorin valitukseen Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksestä 14/5118/3

10 1 kpl Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 3. kaupunginosa, kortteli 318, tontti 10, Kairatie 52

11 - Päätös maa-aineslupien siirrosta Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle

12 - Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015

13 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen TARKLT13:29.1.2015 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Katsaus ajankohtaisiin asioihin

2 - Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen

3 3 kpl Konserniyhteisö Rovaniemen Kehitys Oy:n johdon kuuleminen

4 2 kpl Tarkastuspäällikön virkamääräys ja tehtävänkuvaus

5 - Pysyvää esteellisyyttä koskevat ilmoitukset

6 - Päätöksenteon seurannan järjestäminen 1.1.2015 lähtien

7 1 kpl Arviointisuunnitelma vuodelle 2015

8 2 kpl Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelma vuodelle 2016

9 - Suunnitelmat tilintarkastuksen järjestämisestä

10 1 kpl Voimavarojen ja JHTT-osaamisen varmistaminen Tarkastuslautakunnalle

11 - Muut asiat

12 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

13 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen TEKNLTK:29.1.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

2 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

3 6 kpl Teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma

4 - Siivouspalveluiden hankinta ja delegointi

5 2 kpl Ruokapalveluiden hinnasto vuodelle 2015

6 3 kpl Yhdyskuntatekniikan työohjelma vuodelle 2015

7 1 kpl Liikenneturvallisuuden parantamiskohteet 2015

8 - Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

9 1 kpl Niskalantien ja Sonkakivalontie 69 kunnossapitohakemuksen hylkäys

10 1 kpl Niskanperän osayleiskaava

11 2 kpl Asemakaavan laatiminen 8. kaupunginosa Länsikangas

12 2 kpl Asemakaavan muutos ja tonttijako 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu

13 3 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie

14 2 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie

15 4 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan korttelin 4104 tontti 3 ja viereinen virkistysalue, Riksintie

16 2 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Katajarinne

17 - Ilmoitusasiat / muut asiat

18 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista

30.1.2015 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

Kokouksen KOULLTK:30.1.2015 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 3 kpl Tiedotusasiat

3 1 kpl Matkaraportit

4 - Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset

5 - Lukiokoulutuksen järjestäminen/Muurolan lukio

6 1 kpl Sopimus korvaavasta koulusta

7 - Perusopetuksen järjestämisperiaatteiden päivittäminen

8 2 kpl Koulutuslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat

9 2 kpl Kalustohankintasuunnitelmat vuodelle 2015

10 - Sisäisen valvonnan raportointi 2014

11 - Palveluseteliyrityksen hyväksyminen / Päiväkoti Pikkusuutari

12 1 kpl Sääntökirjan päivittäminen

13 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

VKO 4/2015

19.1.2015 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

Kokouksen KV:19.1.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

4 - Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

5 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Iivarinen, Kumpu ja Suopajärvi

6 - Eroaminen Lapin Liiton valtuuston jäsenyydestä / Huhtala Jarmo

7 - Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Lammassaari Satu

8 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Kinnunen Enni

9 - Eroaminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä / Suoraniemi Terhi

10 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon valituslupahakemukseen

11 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Arctic Cirle Santa Claus Finland Oy:n valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.6.2013, 101 §

12 6 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7

13 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma

14 8 kpl Napapiirin Vesi - liikelaitoksen yhtiöittäminen

15 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteet

Kokouksen VAPAJLTK:21.1.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Tiedotusasiat

2 - Ajankohtaiset asiat

3 - Viranhaltijapäätökset

4 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen

5 7 kpl Vapaa-aikalautakunnan hinnat ja maksut vuodelle 2015

6 15 kpl Vapaa-ajanlautakunnan sopimuksia vuodelle 2015

7 1 kpl Kulttuuriavustukset 2015

8 - Liikunta- ja nuorisoavustukset 2015

9 - Vuoden nuorisotekopalkinto 2015

10 - Vapaa-ajanlautakunnan teemaseminaari

11 - Muut asiat

12 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

Kokouksen ELINKJ:22.1.2015 10:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Yrittäjäyhteisö RoiHubin toiminnan esittely

2 - Viranhaltijapäätökset

3 - Elinkeino- ja aluekehittämispalvelujen tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2015

4 - Muut asiat

5 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

22.1.2015 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:22.1.2015 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

2 1 kpl Ajankohtaiset asiat

3 2 kpl Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2015

4 - Eräitä vuodeosaston ja kotisairaalan laskutusperusteisia hintoja 2015 alkaen

5 1 kpl Terveydenhuollon täyskustannusmaksut 1.1.2015 alkaen

6 1 kpl Valtuustoaloite sotaveteraanien siivouspalvelut

7 - Geriatrian ylilääkärin viran perustaminen ikäihmisten palvelualueelle

8 - Virkavalinnoista päättäminen

9 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

10 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

VKO 3/2015

12.1.2015 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:12.1.2015 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

2 - Ilmoitusasiat

3 - Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 täytäntöönpano

4 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle As Oy Rovaniemen Ruijanlehdon ja As Oy Rovaniemen Auroran valitukseen korttelin 119 asemakaavan

5 1 kpl Lapin käräjäoikeuden tuomio Rovaniemen kaupungin ym. valituksiin lunastustoimituksen edellytyksistä ja korvauksen määrästä

6 1 kpl Sami Baasin oikaisuvaatimus Rovaniemen elinkeinojaoston päätöksestä 17.12.2014 § 72

7 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

8 - Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

9 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Iivarinen, Kumpu ja Suopajärvi

10 1 kpl Toimielinten esittelijöiden määrääminen

11 - Toimialajohtajien palkkaus

12 - Palvelualuepäälliköiden palkkaus / KVTES

13 - Palvelualuepäällikön (tekniset palvelut) palkkaus / TS

14 - Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen

15 - Vapaa-ajan palvelujen palvelualuepäällikön tehtävien hoitaminen

16 - Alueelisten palvelujen palvelujohtajan tehtävät

17 - Toimiohjeet / Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

18 1 kpl Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

19 1 kpl Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten

20 1 kpl Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten

21 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma

22 6 kpl Napapiirin Vesi - liikelaitoksen yhtiöittäminen

23 5 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 13:99, Sakula, Hirvas

24 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 18-5802-1, Joulumaantie 25

25 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

26 - Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Kinnunen Enni

VKO 51/2014

15.12.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Kokouksen KH:15.12.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

518 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

519 - Ilmoitusasiat

520 - Kaupunginvaltuuston 20.10.2014 täytäntöönpano

521 - Eroaminen Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenyydestä / Iivarinen Kari

522 - Eroaminen Lapin Liiton valtuuston jäsenyydest / Huhtala Jarmo

523 - Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Lammassaari Satu

524 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi

525 2 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 6.10.2014 § 418

526 3 kpl Reijo Sulasalmen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 27.10.2014, 452 §, talviuintialueen vuokraaminen

527 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon valituslupahakemukseen

528 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Arctic Cirle Santa Claus Finland Oy:n valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.6.2013, 101 §

529 2 kpl Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heikki Annanpalon valitukseen korttelin 10 eteläosan asemakaavan muutoksesta

530 7 kpl Lausunnon antaminen Valistustalon suojeluesityksestä

531 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2015

532 1 kpl Hallinnon uudistamiseen liittyvien tulosohjausasiakirjojen valmistelu

533 1 kpl Hallinto- ja johtosäännön toimivuuden arviointi ja kehittämistyön jatkaminen

534 2 kpl Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

535 - Toimialajohtajien palkkaus

536 - Palvelualuepäälliköiden palkkaus / KVTES

537 - Palvelualuepäällikön (tekniset palvelut) palkkaus / TS

538 - Palvelualueita johtavat viranhaltijat / tehtäväjärjestelyt

539 - Rovaniemen delegaation vierailu Harbiniin 4.-8.1.2015

540 1 kpl Lapin matkailustrategia

541 - Säännöt menestyneiden urheilijoiden huomioimisessa

542 2 kpl Asemakaavan muutos Lampela: varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö

543 2 kpl Asemakaavan muutos Lampela, Pirttilammen ympäristö

544 4 kpl Maankäyttösopimus / Kellonsoittajankatu

545 6 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7

546 3 kpl Kansalaisaloite Ylikylä - Kairatie -Kittilän risteys turvalliseksi

547 3 kpl Tontin 13-13176-1 myyminen / Gardininkuja 2

548 2 kpl Maa-alueen vuokraaminen Mäntyvaarasta kompostointialueeksi

549 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 15-2188-4, Pannunkorva 21

550 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 50:69, Kultasärkkä, Oikarainen

551 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 18-5801-1, Joulumaantie 27

552 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

16.12.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

Kokouksen TEKNLTK:16.12.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

183 - Ajankohtaiset asiat

184 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

185 - Teknisen lautakunnan kokoukset 2015

186 2 kpl Valtuustoaloite kävelykadun kehittäminen ja alueen toimijoiden huomioiminen asiassa

187 3 kpl Valtuustoaloite Hallikatu 12 valotolpan siirtäminen

188 1 kpl Valtuustoaloite kevyenliikenteen väylä välille Hannunpolku-Rastaskuja

189 1 kpl Valtuustoaloite kaavoitus kehittyy asiakaslähtöiseksi

190 - Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 16 tontti 1, Valtakatu 21

191 4 kpl Asemakaavan muutos korttelin 16 tontti 6, Valtakatu 23

192 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit 16 ja 17 sekä katualue

193 4 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4

194 4 kpl Asemakaavamuutoshakemus Ratsastuskeskuksen alue, Pöykkölä

195 3 kpl Lehtojärven osayleiskaavan muutos tiloilla RN:o 35:56 ja 35:60, Snowflake Oy

196 - Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.11.2014

197 - Ilmoitusasiat / muut asiat

198 - Pöytäkirjan tarkastaminen

16.12.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

Kokouksen PETULTK:16.12.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

127 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

128 - Ajankohtaiset asiat

129 - Pikapoliklinikkatoiminnan käynnistäminen

130 1 kpl Avustus kolmannen sektorin toimijoille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

131 5 kpl Sosiaalipalvelukeskuksen kiinteistön, Rovakatu 1:n, peruskorjauksen toteuttamine

132 2 kpl Rovaniemen kaupungin nuorten kesätyön toteuttaminen vuonna 2015

133 - Perusturvalautakunnan ja -jaoston kevään 2015 kokousajoista päättäminen

134 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja kuuluttaminen v. 2015

135 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

136 2 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma

137 14 kpl Toimitilaohjelma 2020

Kokouksen LIIKELJK:17.12.2014 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

164 - Liikelaitosten johtokunnan kokousajat keväällä 2015

165 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

166 2 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

167 3 kpl Tilaliikelaitoksen palvelusopimukset vuodelle 2015

168 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

169 - Autopaikkamaksut 1.1.2015 alkaen

170 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

171 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

172 3 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvion muutos

173 - Selvitys energialiiketoiminnan ja vesiliiketoiminnan yhdistämisestä

174 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen ELINKJ:17.12.2014 14:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

65 - Hotelli Pohjanhovin liiketoiminnan esittely

66 - Viranhaltijapäätökset

67 1 kpl Tulossopimus Rovaniemen Kehitys Oy:n tuottamista elinkeinopalveluista

68 1 kpl Tulossopimus Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelujen tuottamisesta

69 1 kpl Rovaniemen pienteurastamohanke / Rovaniemen Kehitys Oy

70 1 kpl Vuoden 2014 maaseutuyrittäjän valinta

71 - Muut asiat

72 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

73 2 kpl Elinkeinojaoston lausunto uimahalli - hankkeesta

74 2 kpl Rovaniemen kaupungin osallistuminen Lapin yhteisen markkinoinnin ja vies-tinnän rahoitukseen

Kokouksen VAPAJLTK:17.12.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

145 - Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi esittely

146 - Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän esittely

147 1 kpl Tiedotusasiat

148 - Ajankohtaiset asiat

149 - Viranhaltijapäätökset

150 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 30.11.2014

151 - Anomus / Taito Lappi ry

152 - Kuntalaisaloite kuntorata sekä ensilumenlatu mustikkapuiston vieressä / kuntoradan/ensilumen ladun siirto

153 - Kansalaisaloite liikuntapaikkojen varustetaso

154 - Kansalaisaloite yhdyspolun rakentaminen Ounasvaaran kuntopolulle

155 - Liikunta / Liikuntapaikkojen investoinnit 2015

156 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset keväällä 2015

157 - Muut asiat

158 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Pöytäkirja liitteineen koosteena

Kokouksen TARKLT13:18.12.2014 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

110 - Tilintarkastajan raportointi

111 - Rahoituksen riittävyys sekä poistot kuntakonsernin talouden tasapainoisuuden arvioinnissa

112 - Sisäinen valvonta ajalla syyskuu-joulukuu 2014

113 - Päätöksenteon seurannan järjestäminen 1.1.2015 lähtien

114 1 kpl Talouden toteutuma

115 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

116 - Tarkastuslautakunnan esittelijän määrääminen 1.1.2015 lukien

117 1 kpl Pöytäkirjanpitäjä ja sihteeritehtävät 1.1.2015 - 30.6.2015

118 - Tarkastuslautakunnan tositteiden hyväksyminen vuonna 2015

119 1 kpl Kokouksien ajankohdat sekä sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen

120 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista koottuna

Kokouksen KOULLTK:18.12.2014 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

115 - Ajankohtaiset asiat

116 1 kpl Tiedotusasiat

117 - Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 30.11.2014

118 2 kpl Vaaranlammen koulun tutkimusselostus

119 1 kpl Varhaiskasvatuspalvelujen laatukysely v. 2014

120 - Saaren koulun ja Saarenputaan päiväkodin piha-alueen kehittäminen

121 3 kpl Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset opetussuunnitelmiin

122 - Valtuustoaloite työryhmä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

123 1 kpl Valtuustoaloite ohjattua leikkipuistotoimintaa Rovaniemelle

124 1 kpl Valtuustoaloite Hirvaan päiväkodin tilanteen arvioiminen

125 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin päivähoidon kehittämisestä

126 - Kuntalaisaloite esikoululaisen hoitomakuista Käpymetsän päiväkodissa

127 1 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma

128 - Koulutuslautakunnan kokoukset keväällä 2015

129 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista liitteineen koosteena

19.12.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

Kokouksen PALVEJK:19.12.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

139 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

140 - Ajankohtaiset

141 - Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2014

142 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

143 - Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit

144 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

145 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

146 - Toimistosihteerin määräaikaisen toimen jatkaminen maahanmuuttajatoimistossa

147 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

148 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

149 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen matkaraportit

VKO 50/2014

8.12.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=8%2e12%2e2014%2016%3a00%3a00

Kokouksen KV:8.12.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

114 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

115 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

116 - Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Tolvanen Pentti

117 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Pallari Maarit

118 - Takauksen antaminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille

119 2 kpl Ympäristöraportti

120 5 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa Ystävyydenpuisto ja lähiympäristö

121 6 kpl Asemakaavan muutos 3-109-7, Lapinkävijäntie 37

-1 - Kansilehti

122 5 kpl Osayleiskaava / Ounasvaara

123 3 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie

124 6 kpl Meltauksen osayleiskaava

125 3 kpl Asemakaavan muutos, Syväsenvaara

126 3 kpl Kunta-asunnot Oy - konsernin, Rovaniemen kaupungin, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin aiesuunnitelman väliraportti ja vuosi

127 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteet

Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteet

9.12.2014 13:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAKELT&pvm=9%2e12%2e2014%2013%3a00%3a00

Kokouksen ALAKELT:9.12.2014 13:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

59 1 kpl Ajankohtaiset asiat

60 - Ilmoitusasiat

61 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014

62 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

63 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat

64 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset

65 - Muut asiat

66 - Pöytäkirjan tarkastaminen

67 - Kokouksen päättäminen

9.12.2014 14:30 Nuorisovaltuusto (NUVA)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=NUVA&pvm=9%2e12%2e2014%2014%3a30%3a00

Kokouksen NUVA:9.12.2014 14:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Nuorisovaltuustotoiminnan arviointi

2 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö

3 - Muut asiat

4 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen

10.12.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=10%2e12%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YMPLTK:10.12.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

163 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

164 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

165 2 kpl Yhteenveto ympäristölautakunnan toiminnasta vuodelta 2014

166 - Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuoden 2015 eläkekertymää varten

167 - Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015

168 1 kpl Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan rakennuslupapäätöksestä nro 2014-739, 29.10.2014 § 140

169 1 kpl Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa joka koskee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätöksiä 24.9.2014 123 § 1226/2014 sähköliittymien liittymisjohtojen sijoittaminen ja 124 § 1439/2014 sähköjohdon ja jakokaapin sijoittaminen Voimalaitoskylä 698-402-331-5 nimiselle tilalle sekä ilmoitusasia maanomistajien kuuleminen.

170 2 kpl Napapiirin Veden hakemus viemäri- ja vesijohdon sijoittamiseksi Vikajärvellä sijaitsevalle Villa Kullero 698-407-5-126 nimiselle kiinteistölle

171 - Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö Rovaniemen kaupungineläinlääkärien toimintaa koskevassa kanteluasiassa

172 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

10.12.2014 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SODAKLT&pvm=10%2e12%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen SODAKLT:10.12.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

71 1 kpl Ajankohtaiset asiat

72 - Ilmoitusasiat

73 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014

74 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

75 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat

76 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset

77 - Ylinamman nuorisoseura ry:n avustushakemus rästijäsenmaksujen maksamiseen

78 - Muut asiat

79 - Pöytäkirjan tarkastaminen

80 - Kokouksen päättäminen

VKO 49/2014

2.12.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAOULT&pvm=2%2e12%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen ALAOULT:2.12.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

59 1 kpl Ajankohtaiset asiat

60 - Ilmoitusasiat

61 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014

62 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

63 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat

64 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset

65 - Muut asiat

66 - Pöytäkirjan tarkastaminen

67 - Kokouksen päättäminen

3.12.2014 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAKLTK&pvm=3%2e12%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YLAKLTK:3.12.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

87 1 kpl Ajankohtaiset asiat

88 - Ilmoitusasiat

89 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014

90 1 kpl Sisäisen valvonnan suunnitelma/Yläkemijoen aluelautakunta

91 - EL. Yläkemijoen yhdistys r.y. Avustushakemus eläkeläistilan vuokraan.

92 1 kpl Auttin Kylätaloyhdistys ry: aloite kirjastopalveluiden järjestämisestä Auttinseudulla

93 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset

94 - Muut asiat

95 - Pöytäkirjan tarkastaminen

96 - Kokouksen päättäminen

4.12.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=4%2e12%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen RANUALT:4.12.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

65 1 kpl Ajankohtaiset asiat

66 - Ilmoitusasiat

67 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014

68 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

69 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat

70 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset

71 - Muut asiat

72 - Pöytäkirjan tarkastaminen

73 - Kokouksen päättäminen

VKO 48/2014

24.11.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=24%2e11%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen KH:24.11.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

491 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

492 - Ilmoitusasiat

493 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen liittyminen Elävät Kaupunkikeskustat ry:n jäseneksi

494 - Valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokoukset internettiin

495 - Valtuustoaloite kaupunginhallituksen esityslistalle muut käsiteltävät asiat

496 - Selvityspyyntö Sosiaalinen asuntotuotanto ja vuokra-asumisen edellytykset

497 3 kpl Kunta-asunnot Oy - konsernin, Rovaniemen kaupungin, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin aiesuunnitelman väliraportti ja vuosi

498 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi

499 1 kpl Selvitys- ja lausuntopyyntö Erja Tennilän kanteluun Napapiirin Veden toimitusjohtajan viran hoitamista koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä

500 1 kpl Toimiohjeet / Lapin ammattikorkeakoulu Oy

501 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Oikaraisen Haka ry

502 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014/ Haukitaipaleen erämiehet ry

503 - Kehyskylien kehittämistuet 2014 / käyttötarkoituksen muuttaminen

504 2 kpl Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien 2015 - 2019 rakentamisohjelmasta sekä vuoden 2015 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2016-17

505 - Rovaniemen ja St. Johann Tirolin ystävyyskuntasopimuksen 25-juhla

506 3 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie

507 6 kpl Meltauksen osayleiskaava

508 3 kpl Asemakaavan muutos, Syväsenvaara

509 1 kpl Puistomuuntamoalueiden vuokraaminen, Rovakaira Oy

510 - Toimialajohtajien palkkaus

511 - Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Perusturvajohtaja

512 - Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Sivistysjohtaja

513 - Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Tekninen johtaja

514 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

515 1 kpl Asuntotonttia 11-11322-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Ohrakatu 3

516 1 kpl Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskien pandan sijoittamista Ranuan eläinpuistoon

24.11.2014 16:00 Nuorisohallitus (NUHA)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=NUHA&pvm=24%2e11%2e2014%2016%3a00%3a00

Kokouksen NUHA:24.11.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

17 - Nuorisotyöttömyyden ehkäisy kunniamaininta yrityksille 2014

18 1 kpl Nuorisohallituksen yhteinen kokous kaupunginhallituksen kanssa 1.12.2014

19 - Muut asiat

20 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

25.11.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=25%2e11%2e2014%2016%3a00%3a00

Kokouksen PETULTK:25.11.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

118 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

119 - Ajankohtaiset asiat

120 2 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.10.2014

121 1 kpl Tulevaisuuden terveyskeskusverkosto Rovaniemellä - tarveselvitys I vaiheen suunnitelma

122 3 kpl Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

123 - Omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2015 alkaen

124 - Palveluiseteliyrittäjäksi hyväksyminen / Hoivapalvelukeskus Hoiva Villa Oy

125 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

126 - Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset

26.11.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=26%2e11%2e2014%2008%3a30%3a00

Kokouksen LIIKELJK:26.11.2014 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

148 1 kpl Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

149 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

150 2 kpl Työterveysliikelaitoksen ja Rovaniemen kaupungin välinen palvelusopimus

151 - Työterveysliikelaitoksen hinnasto 2015

152 1 kpl Palaute ulkomaan koulutuksesta

153 - Napapiirin Veden vt. toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

154 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

155 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen työohjelma vuodelle 2015

156 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

157 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

158 - Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen osavuosikatsauksen jälkeen

159 2 kpl Tilaliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015

160 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

161 - Rovakatu 1:n sosiaalikeskuksen peruskorjauksen taloudellinen loppuselvitys

162 - Toramon ampumarata-alueen huoltorakennuksen myynti

163 - Kokouksen päättäminen

27.11.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=27%2e11%2e2014%2013%3a15%3a00

Kokouksen KOULLTK:27.11.2014 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

106 - Ajankohtaiset asiat

107 - Tiedotusasiat

108 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 31.10.2014

109 1 kpl Syväsenvaaran koulun ja päiväkodin sekä kansalaisopiston tarveselvitys

110 1 kpl Perusopetuksen kouluverkon ja muiden koulutuspalveluiden tilannekatsaus

111 1 kpl Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen

112 - Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen periaatteet

113 1 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma

114 - Pöytäkirjan tarkastaminen

27.11.2014 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=27%2e11%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YLAOULT:27.11.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

68 1 kpl Ajankohtaiset asiat

69 - Ilmoitusasiat

70 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014

71 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

72 1 kpl Kylien liikuntapaikat/ Vapaa-ajanlautakunnan alustavat investointisuunnitelmat

73 1 kpl Rovaniemen kylien pysäkkikatokset

74 - Muut asiat

75 - Pöytäkirjan tarkastaminen

76 - Kokouksen päättäminen

28.11.2014 13:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=28%2e11%2e2014%2013%3a00%3a00

Kokouksen PALVEJK:28.11.2014 13:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

130 - Ajankohtaiset

131 1 kpl Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2014

132 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

133 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

134 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

135 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit

136 1 kpl Oikaisuvaatimus toimistosihteerin toimeen

137 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

138 - Kokouksen päättäminen

VKO 47/2014

18.11.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=18%2e11%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen TEKNLTK:18.11.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

144 - Ajankohtaiset asiat

145 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

146 - Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 31.10.2014

147 3 kpl Valtuustoaloite radanvarren vihersuunnitelma ja istutusvelvoite VR:lle

148 1 kpl Luettelo määräaikaisessa tonttihaussa olleista tonteista ja tontinhakijoista

149 - Asuntotontin 11-11341-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakuja 12

150 - Asuntotontin 11-11342-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakuja 9

151 - Asuntotontin 11-11342-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakuja 11

152 - Asuntotontin 11-11342-12 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 12

153 - Asuntotontin 11-11343-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 1

154 - Asuntotontin 11-11343-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 7

155 - Asuntotontin 11-11343-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkapolku 9

156 - Asuntotontin 11-11344-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 20

157 - Asuntotontin 11-11344-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 22

158 - Asuntotontin 11-11345-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 17

159 - Asuntotontin 11-11345-3 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Elonkorjuukatu 21

160 - Asuntotontin 11-11346-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkatie 12

161 - Asuntotontin 11-11351-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakatu 15

162 - Asuntotontin 11-11352-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakatu 17

163 - Asuntotontin 11-11352-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Sarkakatu 19

164 - Asuntotontin 11-11358-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Printtivaarantie 10

165 - Asuntotontin 11-11356-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Printtivaarantie 3

166 - Asuntotontin 11-11358-6 vuokraus / myynti Pöykkölässä os. Printtivaarantie 20

167 - Asuntotontin 10-10132-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 9

168 - Asuntotontin 10-10132-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 11

169 - Asuntotontin 10-10137-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 1

170 - Asuntotontin 10-10137-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 3

171 - Asuntotontin 10-10137-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa os. Kesätie 5

172 - Asuntotontin 13-225-1 vuokraus / myynti Ylikylässä os. Ruuhiojantie 3

173 - Asuntotontin 13-225-2 vuokraus / myynti Ylikylässä os.Ruuhiojantie 5

174 - Asuntotontin 13-225-3 vuokraus / myynti Ylikylässä os. Ruuhiojantie 7

175 - Asuntotontin 13-225-4 vuokraus / myynti Ylikylässä os. Ruuhiojantie 9

176 - Asuinrakennuspaikan no 23 vuokraus / myynti Hirvaalla os. Varpumaantie 8

177 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 3. kaupunginosa kortteli 280 tontti 7 sekä virkistysalue, Aseveliaukea

178 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta

179 4 kpl Asemakaavan muutoshakemus 8. kaupunginosan katu- ja virkistysalue, Sudentien kioski

180 3 kpl Asemakaavan muutos 13.kaupunginosassa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie

181 - Ilmoitusasiat / muut asiat

182 - Pöytäkirjan tarkastaminen

19.11.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=19%2e11%2e2014%2009%3a15%3a00

Kokouksen TARKLT13:19.11.2014 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

101 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

102 - Tuottavuuden kehittyminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuspalveluissa

103 2 kpl Vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten ja kehittämisehdotusten seuranta

104 1 kpl Talouden seuranta

105 - Nimikkolautakuntien seuranta

106 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta

107 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista koostettuna

19.11.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=19%2e11%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YMPLTK:19.11.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

149 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

150 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

151 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi ympäristönsuojelussa

152 2 kpl Lausunto Napapiirin Residuum Oy:n lietteiden , biojätteen ja tuhkien yhteiskäsittely-hanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

153 1 kpl Päätös Napapiriin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kolarin kunnan Kellonimen kallio-alueelle

154 - Lausunnot koskien Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Heinuvaaran leirialueen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista, Rovaniemi

155 1 kpl Cor Group Oy rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-868, päiväkotirakennus, Kivikaudentie 12, Rovaniemi

156 1 kpl Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus 2014-931, koulu- ja päiväkotirakennus, tilapäinen, Rovaniemi, Sinettä

157 1 kpl Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-713 asuinkerrostalon rakentaminen, Viirinkankaantie 8, Rovaniemi

158 1 kpl Lemminkäinen Talo Oy rakennuslupahakemus nro 2014-934, As Oy Rovaniemen Siljonpiha

159 1 kpl Ari Tapion rakentamista koskeva poikkeamishakemus Perunkajärvelle

160 1 kpl Anne ja Kari Hyykosken poikkeamishakemus Marraskokselle.

161 1 kpl Hakemus maalämpöputkien sijoittamiselle Voimalaitoskylä 698-402-331-5 nimiselle kiinteistölle Rovaniemen Pirttikoskella

162 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

19.11.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=19%2e11%2e2014%2016%3a00%3a00

Kokouksen VAPAJLTK:19.11.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

133 - Liikunta/Terveysliikuntapalvelujen esittely

134 - Tiedotusasiat

135 - Ajankohtaiset asiat

136 - Viranhaltijapäätökset

137 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.10.2014

138 - Lapin tanssiopiston tukihakemukset 2.9.2014 ja 12.11.2014

139 1 kpl Kuntalaisaloite Oikaraisen Haka ry

140 1 kpl Valtuustoaloite vapaaehtoistyötä suurella sydämellä

141 1 kpl Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma

142 - Muut asiat

143 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

VKO 46/2014

10.11.2014 09:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=10%2e11%2e2014%2009%3a00%3a00

Kokouksen KV:10.11.2014 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

106 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

107 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

108 3 kpl Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

109 1 kpl Vuoden 2015 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

110 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen

11.11.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=11%2e11%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen KH:11.11.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

458 1 kpl Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

459 - Ilmoitusasiat

460 - Kaupunginvaltuuston 19.5.2014 täytäntöönpano

461 - Kaupunginvaltuuston 15.9.2014 täytäntöönpano

462 - Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Tolvanen Pentti

463 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Pallari Maarit

464 1 kpl Valtuustoaloite uusien työpaikkojen raportointi kaupungissamme

465 1 kpl Valtuustoaloite viimeisen kokouspalkkion lahjoittaminen konkreettiseen kohteeseen

466 1 kpl Korkalovaaran pallokentän monitoimialueen uudelleenjärjestelyjen suunnittelu

467 2 kpl Ympäristöraportti

468 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös rakentamista koskevasta poikkeamispäätöksestä

469 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

470 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rakentamiskehotusta koskevaan valitukseen

471 3 kpl Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Sinetän osayleiskaavasta tehtyyn valitukseen

472 - Lausunnon antaminen eduskunnan oikeusasiamiehelle Paula Niemelän kantelukirjoitukseen

473 - Takauksen antaminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n lainoille

474 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi

475 - Toimiohjeet / Peräpohjolan kehitys ry

476 - Hallinnon uudistaminen / Palvelualueita johtavat viranhaltijat

477 5 kpl Lainassaaren asemakaava

478 3 kpl Maankäyttösopimus / Kellonsoittajankatu

479 6 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7

480 5 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa Ystävyydenpuisto ja lähiympäristö

481 3 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki

482 3 kpl Maankäyttösopimus / Lapinkävijäntie 37

483 6 kpl Asemakaavan muutos 3-109-7, Lapinkävijäntie 37

484 11 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52

485 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A

486 4 kpl Osayleiskaava / Ounasvaara

487 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Keskivikajärvi RN:o 5:94

488 6 kpl Poikkeamishakemus Pirttiranta 202:15, Norvajärvi

489 4 kpl Punaisen tuvan maa-alueen vuokraaminen / Ounasvaaran Hiihtoseura ry

490 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

11.11.2014 15:00 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=JATEHJAO&pvm=11%2e11%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen JATEHJAO:11.11.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

20 - Ilmoitusasiat / muut asiat

21 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset

22 2 kpl Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

23 1 kpl Jätemaksutaksan hintaliitteen muuttaminen

24 6 kpl Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä

VKO 45/2014

6.11.2014 09:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=NUVA&pvm=6%2e11%2e2014%2009%3a00%3a00

Kokouksen NUVA:6.11.2014 09:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

11 1 kpl Rovaniemen kaupungin hallinnon uudistaminen

12 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Laukkanen Nina

13 - Eroaminen nuorisovaltuustosta/Laura Torniainen

14 - 2. varapuheenjohtajan valinta

15 2 kpl Nuoren maailma - ymmärrämmekö sitä? - koulutus

16 3 kpl Nuorisovaltuustovaalien 2014 materiaali

17 1 kpl Nuorisovaltuuston osallistuminen itsenäisyyspäivän 2014 juhlallisuuksiin

18 1 kpl Hallintosääntö 1.1.2015

19 - Nuorisofoorumi 2014

20 - Muut asiat

21 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Nuorisovaltuuston kokouksen esityslista koosteena

6.11.2014 13:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ELINKJ&pvm=6%2e11%2e2014%2013%3a00%3a00

Kokouksen ELINKJ:6.11.2014 13:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

58 - Ottobre -yrityksen toiminnan esittely

59 - Viranhaltijapäätökset

60 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.7.- 30.9.2014

61 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.7. - 30.9.2014

62 - House of Lapland Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo

63 - Muut asiat

64 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

6.11.2014 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=6%2e11%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YLAOULT:6.11.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

62 - Ajankohtaiset asiat

63 - Ilmoitusasiat

64 7 kpl Lausuntopyyntö/ Meltauksen osayleiskaava

65 - Muut asiat

66 - Pöytäkirjan tarkastaminen

67 - Kokouksen päättäminen

VKO 44/2014

27.10.2014 10:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=27%2e10%2e2014%2010%3a00%3a00

Kokouksen KH:27.10.2014 10:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

436 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

437 - Ilmoitusasiat

438 - Markkinaoikeuden päätös 7.10.2014 teollisuuskaasujen hankintaan liittyvässä asiassa

439 - Edustajan nimeäminen Domus Arctica -säätiön hallitukseen

440 1 kpl Toimiohjeet / Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

441 3 kpl Lapin Sote-savotta - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen -hanke

442 5 kpl Kemi - Ounasjoen kalatiehanke / Kalatieraportin hyväksyminen

443 1 kpl Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi sisäasioiden rahastoista

444 - Kiinteistöveron huojennushakemus 2013 / Misin kyläseura ry

445 - Kiinteistöveron huojennushakemus / Lapin Jousi ry

446 - Kiinteistöveron huojennushakemus 2014 / Saarenkylän Nuorisoseura ry

447 - Hallinnon uudistaminen / Toimialajohtajien virat

448 2 kpl Hallinnon uudistaminen / Toimialojen jakautuminen palvelualueisiin

449 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Virikko RN:o 13:111

450 3 kpl Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

451 - Vuoden 2015 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

452 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

453 1 kpl Otto-oikeuden käyttäminen / kaupungininsinöörin päätös 15.9.2014, 301§

28.10.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=28%2e10%2e2014%2008%3a30%3a00

Kokouksen LIIKELJK:28.10.2014 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

138 2 kpl Ilmoitusasiat

139 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

140 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

141 - Öljyntorjuntakaluston varastointitilan taloudellinen loppuselvitys

142 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

143 - Napapiirin Veden vt.toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

144 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

145 1 kpl Yhdyskuntatekniset palvelut 2014

146 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

147 - Kokouksen päättäminen

28.10.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=28%2e10%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen TEKNLTK:28.10.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

129 - Ajankohtaiset asiat

130 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

131 2 kpl Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014

132 1 kpl Lausunto Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmasta vuoteen 2020

133 6 kpl Lausuntopyyntö, Rovaniemen yleiskaava 2015, yleiskaavan muutos, Ounasvaara

134 5 kpl Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos, Syväsenvaara, Santa Parkin alue

135 1 kpl Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Koivikkopuisto

136 5 kpl Asemakaavan muutos korttelin 16 tontti 6, Valtakatu 23

137 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie

138 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A

139 11 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 3-318-10, Kairatie 52

140 3 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki

141 4 kpl Oikaisuvaatimus paikkatietoinsinöörin päätökseen 23.9.2014/17 §

142 - Ilmoitusasiat / muut asiat

143 - Pöytäkirjan tarkastaminen

28.10.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=28%2e10%2e2014%2016%3a00%3a00

Kokouksen PETULTK:28.10.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

107 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

108 - Ajankohtaiset asiat

109 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.9.2014

110 1 kpl Perusturvalautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman muutos

111 1 kpl Perusturvalautakunnan tehtäväalueiden tuloskortit vuodelle 2015

112 1 kpl Valtuustoaloite; selvitys paljonko palveluja rajataan pitkän matkan vuoksi

113 2 kpl Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta

114 1 kpl Vastaus Lapin aluehallintoviranomaiselle/Hallintokantelupäätös 18.6.2014

115 6 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1

116 7 kpl Perusturvalautakunnan lausunto, Meltauksen osayleiskaava

117 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

30.10.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=30%2e10%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen PALVEJK:30.10.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

119 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

120 - Ajankohtaiset

121 1 kpl Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2014

122 3 kpl Yhdyskuntatekniset palvelut 2014

123 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

124 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

125 3 kpl Sosiaalista osallistuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä

126 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

127 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

128 - Kokouksen päättäminen

31.10.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=31%2e10%2e2014%2013%3a15%3a00

Kokouksen KOULLTK:31.10.2014 13:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

97 - Ajankohtaiset asiat

98 - Tiedotusasiat

99 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1.1. - 30.9.2014

100 2 kpl Lausunto/hallituksen esitys vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttaminen

101 8 kpl Syväsenvaaran koulun ja päiväkodin sekä kansalaisopiston tarveselvitys

102 - Ylikylän koulun tarveselvityksen tilannekatsaus

103 7 kpl Lausuntopyyntö, Meltauksen osayleiskaava

104 1 kpl Valtuustoaloite hyvinvointivalmentajien kouluttaminen

105 - Pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 43/2014

20.10.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=20%2e10%2e2014%2016%3a00%3a00

Kokouksen KV:20.10.2014 16:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

89 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

90 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

91 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 119 tontti 12 sekä katu- ja pysäköintialue /Kiinteistö Oy Kairaportti, Lylykatu

92 5 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103

93 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustehtävistä / Ballester Isabelle

94 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Alpo Isomäen valitukseen Sinetän osayleiskaavasta

95 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2014

96 1 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen

97 4 kpl Hallintosääntö 1.1.2015

98 - Arviointikertomuksen 2013 suositusten ja kehittämisehdotusten edellyttämät toimenpiteet

99 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslista I liittet

Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen

21.10.2014 17:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SODAKLT&pvm=21%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen SODAKLT:21.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

65 - Ajankohtaiset asiat

66 - Ilmoitusasiat

67 2 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan tuloskortti 2015

68 - Muut asiat

69 - Pöytäkirjan tarkastaminen

70 - Kokouksen päättäminen

22.10.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=22%2e10%2e2014%2009%3a15%3a00

Kokouksen TARKLT13:22.10.2014 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

91 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

92 - Pöytäkirjanpitäjä ja sihteeritehtävät 1.1.2015 - 30.6.2015

93 - Omistajapoliittiset linjaukset; kuulemisten jatkaminen rahoituksen asioissa

94 - Omistajapoliittiset linjaukset; kuulemisten jatkaminen kuntayhtymäasioissa

95 1 kpl Tuottavuuden kehittyminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuspalveluissa

96 - Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle

97 1 kpl Talouden seuranta

98 - Muut asiat

99 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

100 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista koostettuna

22.10.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=22%2e10%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YMPLTK:22.10.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

135 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

136 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

137 - Lausunto Ranuan, Tuomisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta

138 - Terveydensuojeluviranomaisen lausunto, Reväsvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Ylitornio

139 1 kpl Päätös Rudus Oy:n asfalttijätteen välivarastointia ja käsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

140 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kairatie 75 toimipisteen käyttötarkoituksen muutos, monitoimikeittiön laajennus ja peruskorjaus, 2014-835

141 1 kpl Kiinteistö Oy Rovaniemen Kauppalantalo rakennuslupapäätös nro 2014-829

142 1 kpl Lausunto asemakaavan muutoksesta 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1, Koskenranta 1

143 1 kpl Lausunto Meltauksen osayleiskaavasta

144 1 kpl Lausunto asemakaavan muutoksesta, Syväsenvaara, Santa Parkin alue

145 1 kpl Lausunto Rovaniemen yleiskaavasta 2015, yleiskaavan muutos, Ounasvaara

146 1 kpl Lausunto, asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit 16 ja 17 sekä katualue

147 3 kpl Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi tilan Kotiveikkola RN:o 19:40 alueelle

148 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

VKO 42/2014

13.10.2014 12:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=13%2e10%2e2014%2012%3a00%3a00

Kokouksen KH:13.10.2014 12:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

426 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

427 - Ilmoitusasiat

428 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Rovaniemen Invalidit ry

429 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

430 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2012- 2014 / Nammankylän nuorisoseura ry

431 1 kpl Hallintosääntö 1.1.2015

432 - Arviointikertomuksen 2013 suositusten ja kehittämisehdotusten edellyttämät toimenpiteet

433 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

434 4 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Carelian Dogsledding and Outdoor

15.10.2014 16:15 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=15%2e10%2e2014%2016%3a15%3a00

Kokouksen VAPAJLTK:15.10.2014 16:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

123 - Tiedotusasiat

124 - Ajankohtaiset asiat

125 - Viranhaltijapäätökset

126 1 kpl Liikunta- ja nuorisopalveluiden riskienhallintasuunnitelma 2014

127 6 kpl Lausuntopyyntö, Rovaniemen yleiskaava 2015, yleiskaavan muutos, Ounasvaara

128 5 kpl Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos, Syväsenvaara, Santa Parkin alue

129 - Korkalovaaran pallokentän monitoimialueen uudelleenjärjestelyjen suunnittelu

130 1 kpl Kulttuuri / Kulttuurikasvatussuunnitelma

131 - Muut asiat

132 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

VKO 41/2014

6.10.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=6%2e10%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen KH:6.10.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

410 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

411 - Ilmoitusasiat

412 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2014

413 1 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen

414 1 kpl Hallintosääntö 1.1.2015

415 1 kpl Rovaniemen kaupungin hallinnon uudistaminen

416 3 kpl Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luo

417 - Toimiohjeet / Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n varsinainen syyskokous

418 2 kpl Rovaniemen Energia Oy:n tytäryhtiön perustaminen

419 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen

420 6 kpl Meltauksen osayleiskaava

421 4 kpl Maa-alueen vuokraaminen Olleronvaarasta / Carelian Dogsledding and Outdoor

422 6 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156 - 8159, 8200 - 8202 sekä katu- ja virkistysalue, Jääskeläinen

423 5 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103

424 4 kpl Punaisen tuvan maa-alueen vuokraaminen / Ounasvaaran Hiihtoseura ry

425 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 14:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAKELT&pvm=7%2e10%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen ALAKELT:7.10.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

44 - Ajankohtaiset asiat

45 - Ilmoitusasiat

46 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen

47 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014

48 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan tuloskortti 2015

49 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma

50 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman muutos vuodelle 2014

51 - Jaatilan kylät ry:n anomus kehittämistuen käyttötarkoituksen muutoshakemus

53 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt

54 - Muut asiat

55 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 16:30 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=7%2e10%2e2014%2016%3a30%3a00

Kokouksen VAPAJLTK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

121 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

122 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 16:30 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=7%2e10%2e2014%2016%3a30%3a00

Kokouksen TEKNLTK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

127 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

128 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 16:30 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=7%2e10%2e2014%2016%3a30%3a00

Kokouksen PALVEJK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

2 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

3 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 16:30 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=7%2e10%2e2014%2016%3a30%3a00

Kokouksen KOULLTK:7.10.2014 16:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

95 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

96 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7.10.2014 17:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=7%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen YLAOULT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

59 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

60 - Pöytäkirjan tarkastaminen

61 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAKLTK&pvm=7%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen YLAKLTK:7.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

73 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

74 - Pöytäkirjan tarkastaminen

75 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SODAKLT&pvm=7%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen SODAKLT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

53 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

54 - Pöytäkirjan tarkastaminen

55 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=7%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen RANUALT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

62 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

63 - Pöytäkirjan tarkastaminen

64 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAOULT&pvm=7%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen ALAOULT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

56 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

57 - Pöytäkirjan tarkastaminen

58 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 17:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAKELT&pvm=7%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen ALAKELT:7.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

57 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

58 - Pöytäkirjan tarkastaminen

59 - Kokouksen päättäminen

7.10.2014 18:30 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=7%2e10%2e2014%2018%3a30%3a00

Kokouksen PETULTK:7.10.2014 18:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

105 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

106 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

8.10.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=8%2e10%2e2014%2008%3a30%3a00

Kokouksen LIIKELJK:8.10.2014 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

136 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

137 - Kokouksen päättäminen

8.10.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=8%2e10%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YMPLTK:8.10.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

2 - Pöytäkirjan tarkastaminen

8.10.2014 16:15 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SODAKLT&pvm=8%2e10%2e2014%2016%3a15%3a00

Kokouksen SODAKLT:8.10.2014 16:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

54 - Ajankohtaiset asiat

55 1 kpl Ilmoitusasiat

56 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen

57 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014

58 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta

59 - Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma muutos vuodelle 2014

60 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan tuloskortti 2015

61 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt

62 - Muut asiat

63 - Pöytäkirjan tarkastaminen

64 - Kokouksen päättäminen

9.10.2014 14:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=9%2e10%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen TARKLT13:9.10.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

87 1 kpl Lausunto hallintosääntöluonnoksesta

88 - Muut asiat

89 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

90 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

esityslista koottuna

9.10.2014 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAKLTK&pvm=9%2e10%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen YLAKLTK:9.10.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

74 - Ajankohtaiset asiat

75 1 kpl Ilmoitusasiat

76 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen

77 - Yläkemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8. 2014

78 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan tuloskortti 2015

79 1 kpl Auttin Kylätaloyhdistys ry: aloite kirjastopalveluiden järjestämisestä Auttinseudulla

80 1 kpl Kylien kehittämistuet

81 1 kpl Kylien kehittämistuet/Pirtteckosken kylät ry:n oikaisuvaatimus

82 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt

83 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman seuranta

84 - Muut asiat

85 - Pöytäkirjan tarkastaminen

86 - Kokouksen päättäminen

VKO 40/2014

30.9.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAOULT&pvm=30%2e9%2e2014%2015%3a00%3a00

Kokouksen ALAOULT:30.9.2014 15:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

45 - Ajankohtaiset asiat

46 - Ilmoitusasiat

47 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen

48 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014

49 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma

50 - Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma muutos vuodelle 2014

51 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan tuloskortti 2015

52 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt

53 - Muut asiat

54 - Pöytäkirjan tarkastaminen

55 - Kokouksen päättäminen

1.10.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=1%2e10%2e2014%2009%3a15%3a00

Kokouksen TARKLT13:1.10.2014 09:15:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

81 - Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

82 1 kpl Omistajapoliittiset linjaukset; kuulemiset asiassa

83 - Tiedoksi saatettava asiat

84 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

85 - Kokouksen päättäminen

2.10.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=2%2e10%2e2014%2017%3a00%3a00

Kokouksen RANUALT:2.10.2014 17:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

51 - Ajankohtaiset asiat

52 - Ilmoitusasiat

53 1 kpl Lausunto ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen

54 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014

55 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan tuloskortti 2015

56 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan kehittämissuunnitelma

57 - Ranuantien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman muutos vuodelle 2014

58 1 kpl Rovaniemen aluelautakuntien kylien ja kehyskylien kylätilojen tukeminen ja käyttösäännöt

59 - Muut asiat

60 - Pöytäkirjan tarkastaminen

61 - Kokouksen päättäminen

VKO 38/2014

15.9.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=15%2e9%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

73 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

74 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

75 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Heikki Annanpalon ja Lapin ELY-keskuksen valituksiin ns. 10-korttelin asemakaavan muutoksesta

76 5 kpl Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

77 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Tuominen Mari

78 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Ristaniemi Teija

79 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Turunen Erkki

80 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Stöckel Tuomas

81 3 kpl Kemijärven kaupungin liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään

82 7 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu

83 5 kpl Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan kortteli 615 tontti 1, Hillapolku 9

84 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

85 3 kpl Takaus Kiinteistö Oy Lappi Areenalle

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslistan liitteet

Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen

17.9.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=17%2e9%2e2014%2009%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

72 - Tiedoksi saatettavat asiat

73 1 kpl Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen

74 1 kpl Tarkastuslautakunnan tuloskortti vuodelle 2015

75 1 kpl Osavuosikatsaus ajalta 1.5-31.8.2014

76 - Nimikkolautakuntien seuranta

77 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta

78 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

79 - Kokouksen päättäminen

17.9.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=17%2e9%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Liikunta/Terveysliikuntapalvelujen esittely

2 - Nuoriso/Nuorisopalvelujen esittely

3 - Tiedotusasiat

4 - Ajankohtaiset asiat

5 - Viranhaltijapäätökset

6 - Nuoriso / Nuorisopalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2014

7 - Liikunta / Liikuntapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2014

8 - Kulttuuri / Kulttuuripalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2014

9 3 kpl Kulttuuri/kulttuurituottajien toimintaraportti 1.1. - 30.6.2014

10 2 kpl Liikunta ja nuoriso/ liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden vuoden 2015 tuloskortti

11 1 kpl Lapin alueteatterin arviointitiedot 1.1. - 30.6.2014

12 - Korkalovaaran pallokentän monitoimialueen uudelleenjärjestelyjen suunnittelu

13 - Muut asiat

14 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Esityslista koosteena

VKO 26/2014

23.6.2014 12:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAKLTK&pvm=23%2e6%2e2014%2012%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ilmoitusasiat

2 - Ajankohtaiskatsaus

3 1 kpl Lausunto Rovaniemen kaupungin jätteenkuljetusjärjestelmästä

4 2 kpl Avustukset kulttuuritapahtumien järjestämiseksi

5 2 kpl Lausunto Auttin kylätaloyhdistyksen kehittämisavustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta

6 1 kpl Kylien monialaosuuskunta

7 - Muut asiat

8 - Pöytäkirjan tarkastaminen

9 - Kokouksen päättäminen

23.6.2014 13:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=23%2e6%2e2014%2013%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

283 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

284 - Ilmoitusasiat

285 1 kpl Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy:n suunnattu osakeanti

286 - Rovaniemen Energia Oy:n jatkettu yhtiökokous/toimiohje yhtiökokousedustajalle

287 3 kpl Kemijärven kaupungin liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään

288 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujohtajan varahenkilö

289 - Napapiirin vesi -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran hoitaminen

290 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

291 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman päivitys

292 1 kpl Rovaniemien kaupungin tietohallinto-ohjelma vuosille 2014 - 2016

293 - Laajakaistahanke

294 - Järvien hoitokalastus

295 1 kpl Valtuustoaloite valtuustoaloitteet työlistalle aikaisemmaksi

296 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Marraskosken Erä

297 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Tolosen Erämiehet ry

298 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Lohinivan Seutupojat ry

299 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2013-2014 / Lapin Metsämuseoyhdistys ry

300 - Kiinteistöverohuojennushakemus 210-2013 / Namman Riista ry

301 - UNICEF lapsiystävällinen kunta -malli

302 - Hankintapäätös Valtatie 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla , Hankeosa 2

303 1 kpl Asuinkerrostalotonttien luovutusehtojen täytäntöönpano

304 1 kpl Asuntotonttia 11-11319-1 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Kaurakatu 12

305 1 kpl Asuntotonttia 11-11316-3 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Ruiskatu 6

306 2 kpl Luovutusehdot tontille 698-3-298-12 os Evakkotie 54 ja tontin varaaminen / Palvelukoti Kotimatka Oy

307 3 kpl Poikkeamislausunto, tila Ketomaa RN:o 20:37, Tapionkylä

308 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

309 9 kpl Heikki Annanpalon kunta-aloite Kunta-asunnot Oy:n toiminnan selvittämiseksi

VKO 25/2014

16.6.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=16%2e6%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

56 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

57 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

58 1 kpl Rovaniemen turvallisuussuunnitelma

59 4 kpl Asemakaava ja asemakaavamuutos 8. kaupunginosa, Jääskeläisen teollisuusalue

60 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksestä 12.11.2012, 140 §, Keskustan osa-yleiskaavan hyväksyminen

61 - Eroaminen ympäristölautakunnan jäsenyydestä / Poranen Heikki

62 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013

63 1 kpl Henkilöstöraportti 2013

64 1 kpl Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

65 1 kpl Arviointikertomus vuodelta 2013

66 2 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2014

67 4 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 23, tonteille LP-tontti ja KL-tontti

68 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista I liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslistan II liitteet

17.6.2014 10:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ELINKJ&pvm=17%2e6%2e2014%2010%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

37 - Viranhaltijapäätökset

38 - Lapin kauppakamarin toiminnan esittely

39 1 kpl Mobiililla tieto- ja viestintätekniikalla tuettujen palveluprosessien tutkimushanke

40 - Arctic Design Weekin toteutus vuonna 2015

41 1 kpl High Mine - Malminetsinnällisen alueen jalostusarvon nostaminen tutkimus-verkoston avulla -hanke

42 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman päivitys

43 - Muut asiat

17.6.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=17%2e6%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

84 - Ajankohtaiset asiat

85 - Tekniset palvelut viranhaltijapäätökset

86 - Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1.-31.5.2014

87 1 kpl Toimitilaohjelma 2020

88 3 kpl Oikaisuvaatimus, Asemakaavan laatiminen tilalle Koivukangas RN:o 36:43, Vartioniemi

89 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelin 506 tontilla 5, Ylikorvantie 22

90 3 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4

91 2 kpl Mellalammen alueen osayleiskaava tilojen 44:25 ja 44:42 alueella, Aarne Aho

92 - Ilmoitusasiat / muut asiat

93 - Pöytäkirjan tarkastaminen

17.6.2014 15:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAOULT&pvm=17%2e6%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

22 - Ajankohtaiset asiat

23 - Ilmoitusasiat

24 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä

25 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma

26 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014

27 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

28 - Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma

29 - Sinetän kyläyhdistyksen kehittämistukien käyttötarkoitusten muutos

30 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014

31 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta

32 - Muut asiat

33 - Pöytäkirjan tarkastaminen

34 - Kokouksen päättäminen

17.6.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=17%2e6%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

69 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

70 - Ajankohtaiset asiat

71 1 kpl Hammaslääkärin käyntimaksu

72 1 kpl Osallistavan sosiaaliturvan hankkeeseen osallistuminen

73 1 kpl Tarkkailulähetteiden laatimisen käytäntöjen muutos 1.8.2014 alkaen Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulla olevassa perusterveydenhuollon päivystyks

74 3 kpl Klinikkabussiselvitys

75 6 kpl Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015

76 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

18.6.2014 09:45 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=18%2e6%2e2014%2009%3a45%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

76 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

77 - Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

78 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi ja ympäristönsuojeluyhteistyö Kolarin kunnan kanssa

79 - Ympäristönsuojelun taksat ja yhteistyö Kolarin kunnan kanssa

80 1 kpl Kansalaisaloite: digitaalisen röntgenlaitteen hankkiminen eläinlääkäriasemalle

81 1 kpl Päätös Jupon Erä ry:n Pessalompolon ampumarataa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Ylitornio

82 - Lausunto Nopes Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamishakemuksesta Leväjänkkän turvetuotantoalueelle, Ylitornio

83 - Lausunnot Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Rovaniemen paikallistoimiston hakemuksesta; Uuden pohjavedenottokaivon rakentaminen Misin alueelle ja pohjaveden ottaminen, Rovaniemi

84 - Lausunto vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, aallonmurtajan pysyttäminen Norvajärvellä , Seppo Aho

85 - Lausunto eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta Haataja ja Tiuraniemi, Jaatila

86 - Lausunto Rovaniemen Energia Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Mustikkamaan puupolttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin

87 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy rakennuslupahakemus, nro 2014-388 Keskuskentän monitoimirakennus, Poromiehentie, Rovaniemi

88 1 kpl Päätös Lapin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksen perumisesta

89 1 kpl Juha-Pekka Lamminsivun poikkeamishakemus Kolvalammelle, lupa 2014-197

90 1 kpl Mauri ja Pirkko Kurvisen poikkeamishakemus Törmänkiin, lupa 2014-460

91 1 kpl Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

92 1 kpl Lausunto, ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103

93 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

18.6.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=18%2e6%2e2014%2013%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

62 - Ajankohtaiset asiat

63 - Tiedotusasiat

64 - Koulutuslautakunnan talousraportti 5/2014

65 - Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä-selvitys

66 - Oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin perustuvan 2. asteen kuraattoripalveluiden hankkiminen lukuvuonna 2014 - 2015

67 - Varhaiskasvatuskerhotoiminta

68 - Varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet

69 1 kpl Varhaiskasvatuspalvelujen riskienhallintasuunnitelma 2014

70 2 kpl Karinrakan päiväkodin pienten osaston lakkauttaminen

71 - Koulutuslautakunnan kokoukset syksyllä 2014

72 - Pöytäkirjan tarkastaminen

19.6.2014 08:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=19%2e6%2e2014%2008%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

80 - Tiedotusasiat

81 - Ajankohtaiset asiat

82 - Viranhaltijapäätökset

83 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.5.2014

84 1 kpl Vapaa-ajanlautakunnan alustava käyttösuunnitelma 2015

85 - Kanavan jatkorahoitus

86 4 kpl Kulttuuri/Avustuskriteerit 2015

87 1 kpl Liikunta / Keskuskentän nykyisen katsomorakennuksen purku

88 2 kpl Valtuustoaloite Rovaniemi-Suomen liikkuvin kaupunki 2020

89 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset syksyllä 2014

90 - Muut asiat

91 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

19.6.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=19%2e6%2e2014%2008%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

88 - Liikelaitosten johtokunnan kokousajat syksyllä 2014

89 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.5.2014

90 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

91 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

92 1 kpl Vikajärven viemärihanke

93 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

94 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

95 - Tilaliikelaitoksen investointilaina

96 - Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus

97 - Rovakatu 1:n öljysäiliön poistaminen

98 - Eduro-säätiön määräaikainen edelleenvuokrasopimus

99 - Kokouksen päättäminen

VKO 24/2014

9.6.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=9%2e6%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

251 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

252 - Ilmoitusasiat

253 1 kpl Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksestä 12.11.2012, 140 §, Keskustan osa-yleiskaavan hyväksyminen

254 3 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 31.3.2014, § 148

255 3 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 12.5.2014, 221§

256 3 kpl Leena Jääskeläisen ja Jorma Hovin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 407 §, koskien Lappia - taloprojektin palkkoja

257 - Valtuustoaloite talousarvion, osavuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rakenteen kehittämiseksi

258 1 kpl Valtuustoaloite inakulttuurin entistäminen

259 5 kpl Valtuustoaloite työtä ja toimeentuloa Rovaniemelle

260 3 kpl Kuntalaisaloite Napapiirin retkeilyalueen kehittämiseksi muodostamalla alueesta valtion retkeilyalue

261 - Kaupunkikuvatyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen

262 - Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosääntö / kiinteistötoimitukset

263 2 kpl Kunta-asunnot Oy:n yhtiökokous 11.6.2014/toimiohjeet yhtiökokousedustajalle

264 2 kpl Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportointi vuodesta 2013

265 1 kpl Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

266 1 kpl Lausunnon antaminen valtionvarainministeriölle kuntalain kokonaisuudistuksen esitysluonnoksesta

267 1 kpl Henkilöstöraportti 2013

268 1 kpl Talousarvion osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2014

269 1 kpl Keskuksen alueen ja kehyskylien kehittämis- ja toimintatuet 2014

270 1 kpl Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2014

271 1 kpl Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma TALTTO 2014

272 - Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen

273 2 kpl Muutos yhteistoimintasopimukseen - kortteli 33

274 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue (Lylykatu)

275 9 kpl Maankäyttösopimukset / Vaarala

276 3 kpl Maankäyttösopimus / City-hotelli Oy

277 4 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 23, tonteille LP-tontti ja KL-tontti

278 3 kpl Poikkeamishakemus tontille 1-9-6, Koskikatu 4

280 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

281 1 kpl Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

10.6.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=10%2e6%2e2014%2009%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

53 1 kpl Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013

54 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

55 - Kokouksen päättäminen

10.6.2014 15:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAKELT&pvm=10%2e6%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

21 - Ajankohtaiset asiat

22 - Ilmoitusasiat

23 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä

24 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma

25 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014

26 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

27 - Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma

28 - Muurolan Kyläyhdistys ry:n anomus kehittämsituen käyttötarkoituksen muutos

29 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014

30 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta

31 1 kpl Valtuustoaloite Firsbeegolf-rata Muurolaan

32 - Muut asiat

33 - Pöytäkirjan tarkastaminen

34 - Kokouksen päättäminen

VKO 23/2014

3.6.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=3%2e6%2e2014%2009%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

45 2 kpl Talouden seuranta

46 - Tarkastuslautakunnan talouskehys vuodelle 2015

47 - Tarkastuspäällikön virkajärjestelyt

48 - Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

49 - Arviointikertomus vuodelta 2013

50 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

51 - Kokouksen päättäminen

3.6.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=3%2e6%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

25 - Ajankohtaiset asiat

26 - Ilmoitusasiat

27 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä

28 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma

29 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Ranuantien alueella

30 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014

31 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

32 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma

33 - Kivitaipaleen kyläyhdistyksen kehittämistuen käyttötarkoituksen muutos

34 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014

35 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta

36 - Iltapäiväkerhon järjestäminen Taipaleen koululla

37 - Muut asiat

38 - Pöytäkirjan tarkastaminen

39 - Kokouksen päättäminen

4.6.2014 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SODAKLT&pvm=4%2e6%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

27 - Ajankohtaiset asiat

28 - Ilmoitusasiat

29 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä

30 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma

31 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Sodankyläntien alueella

32 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014

33 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

34 - Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma

35 - Vikajärven Seudun kylät ry:n anomus määrärahan siirtämisestä vuodelta 2013 vuodelle 2014

36 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014

37 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta

38 1 kpl Aloite liikenneturvallisuuden lisääminen Vikajärven kyläalueella

39 1 kpl Vikajärven Seudun Kylät ry anomus viemäriverkoston laajentamiseen

40 - Muut asiat

41 - Pöytäkirjan tarkastaminen

5.6.2014 10:28 Nuorisohallitus (NUHA)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=NUHA&pvm=5%2e6%2e2014%2010%3a28%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

8 1 kpl Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2013/raportit

9 - Tuki oppilaskuntatoiminnalle 2014

10 2 kpl Nuorten harrastetuki vuonna 2014

11 1 kpl Nuorisotakuun kuntakokeilu Rovaniemen kaupungissa

12 - Nuorisohallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

5.6.2014 15:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=5%2e6%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

21 - Ajankohtaiset asiat

22 - Ilmoitusasiat

23 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä

24 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelma

25 - Kirjastopalvelujen kehittäminen Yläounasjoen alueella

26 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2014

27 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

28 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 alustava käyttösuunnitelma

29 3 kpl Lausuntopyyntö, Meltauksen osayleiskaava

30 - Meltaus-Patokoski Kyläyhdistys ry anomus kehittämistukien käyttötarkoituksen muutoksesta

31 1 kpl Kylien kehittämis- ja toimintatuet 2014

32 1 kpl Kylien monitoimialaosuuskunta

33 - Muut asiat

34 - Pöytäkirjan tarkastaminen

35 - Kokouksen päättäminen

VKO 22/2014

26.5.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

Rovaniemen kaupunginhallituksen avoin kokous Kaupungintalon valtuustosalissa.

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=26%2e5%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

226 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

227 - Ilmoitusasiat

228 - Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 täytäntöönpano

229 - Valtuustoaloite revontulipuistosta

230 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös menetetyn määräajan palauttamista koskevassa asiassa

231 2 kpl Korkeimman oikeuden päätös ns. Nova-Group / Rovaniemen kelkkatehdas asiassa

232 2 kpl Anne Iivarin oikaisuvaatimus tietohallintojohtajan viranhaltijapäätöksestä 11.4.2014, 4 §

233 1 kpl Rovaniemen turvallisuussuunnitelma

234 1 kpl Kaupunginhallituksen itsearviointi 2014

235 1 kpl Nuorisotakuun kuntakokeilu Rovaniemen kaupungissa

236 10 kpl Sinetän päiväkodin rakentaminen

237 2 kpl Luovutusehdot 3. kaupunginosan AOR-tontille

238 3 kpl Tontin 4-213-7 vuokrasopimuksen jatkaminen / Rovaniemen Keskuspesula Oy

239 4 kpl Asemakaava ja asemakaavamuutos 8. kaupunginosa, Jääskeläisen teollisuusalue

240 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2013-2014 / Tolosen Erämiehet ry

241 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Tennilän nuorisoseura ry

242 - Verohuojennushakemus 2014 / Vanttausjärven kylätoiminta ry

243 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Lapin Samoilijat ry

244 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Valajakosken metsästys- ja kalastusseura ry

245 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2013 / Ruikan Erä ry

246 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Auttin Nuorisoseura

247 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Kivitaipaleen Nuorisoseura

248 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Meltauksen Järjestöyhdistys ry

249 - Kiinteistöverohuojennushakemus 2014 / Rovaniemen Työväentalosäätiö

250 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

27.5.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=27%2e5%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

67 - Ajankohtaiset asiat

68 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset

69 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / varajäsenen valinta tiejaostoon ja jätehuoltojaostoon sekä edustajan nimeäminen joukkoliikennetyöry

70 3 kpl Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2014

71 1 kpl Teknisen lautakunnan talouskehys vuodelle 2015

72 2 kpl Vuoden 2014 päällysteohjelma

73 1 kpl Valtuustoaloite kaavoitus kehittyy asiakaslähtöiseksi

74 5 kpl Lausunnon antaminen tonttien 1-23-15 ja 17 sekä LP-alueen asemakaavamuutoksesta, Pekankatu

75 4 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit 16 ja 17 sekä katualue

76 6 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 37, tontti 1

77 5 kpl Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue (Lylykatu)

78 3 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta 32

79 3 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12

80 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan kortteli 9024 tontti 7

81 3 kpl Asemakaavan muutos tontilla 15-2189-10, Pannunkorva 2

82 - Ilmoitusasiat / muut asiat

83 - Pöytäkirjan tarkastaminen

27.5.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=27%2e5%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

61 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

62 - Ajankohtaiset

63 2 kpl Palvelukeskusten osavuosikatsaukset 1.1. - 30.4.2014

64 - Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen pikapoliklinikalle

65 - Neljän sairaanhoitajan toimen perustaminen pikapoliklinikalle

66 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

67 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

68 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

69 - Ratkaisuvallan delegointi/Siivouspalveluiden ja palvelukeittiötöiden ostopalvelujen hankinta

70 - Ratkaisuvallan delegointi/Työkonepalvelut, kiinteistöhoito 2014-2017

71 1 kpl Oikaisuvaatimus matematiikan ja fysiikan lehtorin valintaan

72 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit

73 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

74 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

75 3 kpl Sivistyspalvelukeskuksen riskienhallintasuunnitelma

76 - Kokouksen päättäminen

27.5.2014 15:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAKLTK&pvm=27%2e5%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ilmoitusasiat

2 - Ajankohtaiskatsaus

3 1 kpl Talousarvion laadintaohje ja Yläkemijoen aluelautakunnan talouskehys vuodelle 2015

4 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2014

5 1 kpl Lausunto Rovaniemen kaupungin elinkeino-ohjelmasta

6 1 kpl Auttin seudun kylätaloyhdistys ry:n anomus myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen muutoksesta

7 1 kpl Kylien kehittämistuet

8 - Muut asiat

9 - Pöytäkirjan tarkastaminen

10 - Kokouksen päättäminen

27.5.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=27%2e5%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

58 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

59 - Ajankohtaiset asiat

60 1 kpl Perusturvalautakunnan 1. osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014

61 - Laitoshoidon vähentäminen Ikäihmisten palveluissa

62 5 kpl Lausunto, 18. kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 7002-7007 sekä viereiset virkistysalueet, Napapiiri

63 5 kpl Lausunto, asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu

64 2 kpl Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikön, Toivonkodin, siirtyminen Kairatielle

65 2 kpl Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportointi vuodesta 2013

66 - Oikaisuvaatimus perusturvalautakunnan 25.2.2014 päätökseen § 30 sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuntoutuksen linjauksista

67 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

68 - Perusturvalautakunnan syksyn 2014 kokousajoista päättäminen

28.5.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=28%2e5%2e2014%2013%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

53 - Ajankohtaiset asiat

54 - Tiedotusasiat

55 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

56 2 kpl Osavuosikatsaus 1.1-30.4.2014

57 - Koulutuslautakunnan talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 laadintatilanne

58 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

59 1 kpl Koulutuspalveluiden riskienhallintasuunnitelma 2014

60 3 kpl Ounasvaaran peruskoulun tarveselvitys

61 - Pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 21/2014

19.5.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=19%2e5%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

36 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

37 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 - Eroaminen liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä / Mari Tapio

39 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi

40 - Eroaminen vapaa-ajanlautakunnan varajäsenyydestä / Halonen-Laiti Liisa

41 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hietakangas Antti

42 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö

43 1 kpl Rovaniemen kaupunkistrategia 2030

44 1 kpl Ounasvaaran koulurakennusten osien 1 ja 4 peruskorjausinvestointi

45 1 kpl Maila Nyländenin rahaston perustaminen

46 6 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus

47 3 kpl Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalueella, Revontultentien kioski

48 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen

Kaupunginvaltuuston esityslistan liitteet koosteena

21.5.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=21%2e5%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

62 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

63 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

64 1 kpl Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014

65 2 kpl Lausunto ympäristölautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015

66 - Kaupunkikuvatyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen

67 1 kpl Lemminkäinen Talo Oy/ perustettavan yhtiön lukuun, rakennuslupapäätös nro 2014-292

68 1 kpl Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, Teletie 14 Ponsse Oyj rakennuslupapäätös nro 2014-178

69 1 kpl Noreca Oy, teollisuushallin rakentaminen, rakennuslupapäätös nro 2014-284

70 1 kpl Kiinteistö Oy Rinteenkulma, varastohallien rakentaminen, rakennuslupapäätös 2013-656

71 1 kpl Cor Group Oy rakennuslupahakemus nro 2014-296, Miehentie 10, päiväkoti

72 1 kpl Muutospiirustusten hyväksyminen, Lappia-talo, rakennuslupapäätös 2013-125, muutoslupa 2014-355

73 1 kpl Kristo & kumpp. Oy rakennuslupahakemus terminaalirakennuksen rakentamiseksi, rakennuslupapäätös 2014-309

74 1 kpl Lausuntopyyntö, 18. kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 7002-7007 sekä viereiset virkistysalueet, Napapiiri

75 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

21.5.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=21%2e5%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

60 1 kpl Nuoriso / Nuorisopalveluiden toiminta- ja asiakaskysely 2013

61 - Yläkouluakatemian esittely

62 1 kpl Nuoriso / Etsivän nuorisotyön raportointi 2013

63 3 kpl Liikunta / Liikuntatoiminta-avustukset 2014

64 2 kpl Nuoriso / Toiminta-avustukset 2013

65 - Ajankohtaiset asiat

66 - Tiedotusasiat

67 - Viranhaltijapäätökset

68 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

69 - Kulttuuri / Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014

70 - Liikunta / Liikuntapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014

71 - Nuoriso / Nuorisopalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014

72 - Nuoriso / Vuoden nuorisotekopalkinto 2014

73 - Vapaa-ajan lautakunnan edustajan valinta varhaisen avoimen yhteistyön (VAY) seurantaryhmään

74 - Kulttuuri / Ympäristötaiteen kilpailu 2014

75 - Kulttuuri / Kulttuuripalkinnot 2014

76 - Muut asiat

77 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

Kokouksen liitteet koosteena

22.5.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=22%2e5%2e2014%2008%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

70 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 30.4.2014

71 1 kpl Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

72 - Työterveysliikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014

73 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

74 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

75 - Tilaliikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2014

76 - Konserniavustus Ounasrinteen koulu- ja neuvolarakennusten purkukustannuksiin

77 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

78 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

79 - Napapiirin Vesi liikelaitoksen talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2013

80 2 kpl Oikaisuvaatimus vesiliittymän uusintaan ja lisäliittymämaksuun

81 - Kokouksen päättäminen

VKO 20/2014

12.5.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=12%2e5%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

194 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

195 - Ilmoitusasiat

196 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Mäntyvaara-Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostusurakkaa koskevassa asiassa

197 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hietakangas Antti

198 2 kpl Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014

199 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö

200 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2014-2016

201 1 kpl Toimitilaohjelma 2020

202 1 kpl Rovaniemen kaupunkistrategia 2030

203 - Valtuustoaloite mainoskampanja Lapin pääkaupungista

204 - Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin osallistumisesta Sinettäjoen kalataloudelliseen kunnostamishankkeeseen

205 - Valtuustoaloite mehiläispölytyspalvelua kyliin

206 - Kansalaisaloite kaupungin säästökohde

207 3 kpl Kuntalaisaloite: Tulvapenkereiden ja tulvaseinien rakentaminen Rovaniemen kaupungin alueelle

208 - Talousarviolainan nostaminen

209 1 kpl Ounasvaaran koulurakennusten osien 1 ja 4 peruskorjausinvestointi

210 - Napapiirin veden ja Rovaniemen Energian yhteistoiminnan selvitys

211 2 kpl Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen

212 1 kpl Maila Nyländenin rahaston perustaminen

213 - Aarno Raution testamenttilahjoitus

214 - Europarlamenttivaaleja 25.5.2014 varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä

215 2 kpl Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen Kolarin kunnan kanssa

216 6 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus

217 3 kpl Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalueella, Revontultentien kioski

218 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103

219 1 kpl Asuntotonttia 10-10220-3 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa os. Lehtiojantie 19

220 1 kpl Asuinpientalotonttia 11- 11309-2 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Hakamaankatu 5

221 2 kpl Luovutusehdot asuinkerrostalotonteille

222 3 kpl Luovutusehdot tontille 2-64-11 / Aittatie 13

223 2 kpl Luovutusehdot tontille 13-13176-1 / Ylikylä

224 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 38:131 Marianranta, Sinettäjärvi

225 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

13.5.2014 12:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ELINKJ&pvm=13%2e5%2e2014%2012%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

29 - Viranhaltijapäätökset

30 - Napapiirin yritystoiminnan esittely

31 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.3.2014

32 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.- 31.3.2014

33 - Aiesopimus elinkeinollisesta yhteistyöstä Venäjällä sijaitsevan Salekhardin kaupungin ja Rovaniemen kaupungin välillä

34 - Rovaniemen kaupungin liittyminen maailman talvikaupunkien verkostoon ( World Winter Cities Association for Mayors; WWCAM)

35 - Muut asiat

36 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

15.5.2014 13:00 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=15%2e5%2e2014%2013%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

41 - Ilmoitusasiat

42 - Arviointikertomus vuodelta 2013

43 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

44 - Kokouksen päättäminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

67 - Vesikatopalvelu Kemppainen Oy:n oikaisuvaatimus / Lappia-talon peruskorjauksen ja laajennuksen vesikaton urakkatarjoukset

68 - Ounasvaaran koulurakennusten osien 1 ja 4 peruskorjausinvestointi

69 - Kokouksen päättäminen

VKO 18/2014

28.4.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=28%2e4%2e2014%2009%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

33 1 kpl Talouden seuranta 2014

34 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi

35 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta

36 - Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

37 - Arviointikertomus 2013

38 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

39 - Kokouksen päättäminen

28.4.2014 14:15 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=28%2e4%2e2014%2014%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

176 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

177 - Ilmoitusasiat

178 1 kpl Vaalitoimikuntien täydentäminen / EU-vaalit 2014

179 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

180 1 kpl Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma TALTTO 2014

181 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

182 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.5.2014/toimiohjeet yhtiökokousedustajalle

183 1 kpl Kunta-asunnot Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

184 - Rovaniemen delegaation vierailu Alanyaan 31.5. - 1.6.2014

185 2 kpl Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisälahjoitus Rovaniemen taidemuseon taidekokoel

186 2 kpl Liiketontin myynti / Ylikylä

187 1 kpl Kioskitontin luovutusehdot ja vuokraaminen kortteli 77

188 2 kpl Lupa maa-alueen vuokraamiseen / Mustikkamaa

189 1 kpl Maa-alueen vuokraaminen Keskuskentältä / Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

190 4 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 23, tonteille LP-tontti ja KL-tontti

191 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-145-14, Kairatie 50

192 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

193 1 kpl Koulunkäynninohjaajien lomauttaminen koulujen loma-ajoilla

29.4.2014 12:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAKLTK&pvm=29%2e4%2e2014%2012%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ilmoitusasiat

2 - Ajankohtaiskatsaus

3 1 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan talous 3/2014

4 2 kpl Kaupunginvaltuuston päätös 24.3.2014 25 § / Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

5 1 kpl Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä / Ranua, Rovaniemi, Pello

6 2 kpl Avustukset hiihtolatujen kunnossapitoon talvikaudelle 2014

7 1 kpl Lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten harrasteseteli

8 1 kpl Avustusanomus Yläkemijoen Laululasten esiintymis- ja laululeirimatkalle 15.-17.5.2014

9 1 kpl Avustushakemus Yläkemijoen koulun 9.lk leirikoululle 17.5.-25.5.2014

10 - Muut asiat

11 - Pöytäkirjan tarkastaminen

12 - Kokouksen päättäminen

29.4.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=29%2e4%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

53 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

54 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset

55 1 kpl Valtuustoaloite kulkuyhteys radan yli Ternuntietä pitkin

56 5 kpl Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7

57 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos 3. kaupunginosa kortteli 280 tontti 7, Aseveliaukea

58 4 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-593-4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 75 A

59 1 kpl Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156 - 8159, 8200-8202 sekä katu- ja virkistysalue, Jääskeläinen

60 2 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteleiden 6 ja 9 väliset VU-, VL-, VK- ja LP-alueet

61 2 kpl Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu- ja VL-alueet

62 5 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3041 tontti 2, Lehtotie 4

63 3 kpl Asemakaavan laatiminen tilalle RN:o 36:43, Vartioniemi

64 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103

65 3 kpl Ilmoitusasiat / muut asiat

66 - Pöytäkirjan tarkastaminen

29.4.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=29%2e4%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

46 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

47 - Ajankohtaiset

48 1 kpl Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2014

49 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

50 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

51 1 kpl Maila Nyländenin rahaston perustaminen

52 3 kpl Oikaisuvaatimus koulutuspalvelujen johtajan päätökseen / Raimo Maunu

53 - Koskenkylän ja Oikaraisen päiväkotien muuttaminen ryhmäperhepäivähoitoyksiköiksi

54 - Koulupsykologin viran perustaminen

55 - Koulutuspalvelujen johtaja

56 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit

57 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

58 1 kpl Kirjaston hankintarenkaan perustaminen ja jatkodelegointi

59 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

29.4.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=29%2e4%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

44 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

45 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

46 - Lausunto päivitetyistä kuluttajaturvallisuuden ohjeista

47 1 kpl Päätös terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesta ilmoituksesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta, Ranuan seurakunnan kirkonkylän hautausm

48 - Lausunto Lapin Metallikierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksesta

49 1 kpl Päätös Lapin Metallikierrätys Oy:n jätteiden välivarastointia ja esikäsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Petäjäinen Rovaniemi

50 2 kpl Lausunto, ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki

51 3 kpl Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, 1. kaupunginosa korttelin 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue.

52 1 kpl Kiinteistö Oy Rovaniemen Koskikaira rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös nro 2014-169

53 1 kpl Asunto Oy Rovaniemen Veitikantie 29-31 rakennuslupahakemus, rakennuslupapäätös 2014-168

54 1 kpl Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä, nro 2013-1044

55 1 kpl Ari Juopperin poikkeamishakemus Tolosenkylään, lupa 2014-87

56 1 kpl Huskypoint Oy:n rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muuttamiseksi, nro 2014-223

57 2 kpl Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle rakennuslupa-asiassa

58 1 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Koivikko 698-407-56-5 nimiselle tilalle

59 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Hietavaaran sora-alueelle

60 1 kpl Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Palovaaran sora-alueelle

61 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

29.4.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=29%2e4%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

55 - Ajankohtaiset asiat

56 - Tiedotusasiat

57 2 kpl Liikunta / Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen esivuokrasopimus

58 - Kulttuuri/Kulttuuriavustukset 2014

59 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

29.4.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=29%2e4%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

49 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

50 - Ajankohtaiset asiat

51 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.3.2014

52 - Alustava sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten

53 - Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 11.-12.9.2014

54 - Perusturvajaoston varajäsenen valinta Heidi Mäntylän tilalle

55 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013 - 2016

56 - Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset

57 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

VKO 17/2014

23.4.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=23%2e4%2e2014%2008%3a30%3a00

Kokouksen LIIKELJK:23.4.2014 08:30:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

54 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

55 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

56 2 kpl Tilaliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2013 ja riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2014

57 - Auttin entisen koulun lämpölaitoksen toiminnan jatkuminen

58 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

59 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

60 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma 2014

61 3 kpl Ilmoitusasiat

62 - Kokouksen päättäminen

25.4.2014 12:00 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=25%2e4%2e2014%2012%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

39 - Ajankohtaiset asiat

40 - Tiedotusasiat

41 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 3/2014

42 1 kpl Valtion erityisavustuksen käyttäminen lukuvuodella 2014 - 2015

43 - Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen koulutuspalveluissa

44 - Yhtenäisen peruskoulun nimi

45 1 kpl Ounasvaaran yläasteen tutkimusraportti

46 1 kpl Koulutuslautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014

47 - Valtuustoaloite psykologin viran perustamisesta päivähoidon tulosalueelle

48 - Päiväkotien pieninvestoinnit vuodelle 2014

49 - Palveluseteliyrittäjäksi hyväksyminen / Turkoosi Oy

50 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen 25.4.2014 esityslista koosteena

Kokouksen 25.4.2014 liitteet koosteena

VKO 16/2014

14.4.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=14%2e4%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

152 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

153 - Ilmoitusasiat

154 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi

155 - Eroaminen vapaa-ajan lautakunnan varajäsenyydestä / Halonen-Laiti Liisa

156 - Särestöniemen museosäätiön hallitus

157 - Edustajan nimeäminen Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n johtokuntaan

158 - Domus Arctica -säätiön tilintarkastajien nimeäminen toimikaudelle 2014

159 1 kpl Vaalilautakuntien täydentäminen / EU-vaalit 2014

160 - Kaupungintalon valtuustosalin AV-järjestelmien uusiminen

161 1 kpl Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen hallinto- ja palveluorganisaatioiden toiminnassa 2014

162 2 kpl Otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätökseen 23.4.2013, 63 § koskien yleiskaavan muutosta 5. kaupunginosan korttelissa 516 tontti 22

163 1 kpl Rovaniemen kaupungin edustajan nimeäminen pormestarin vaalin ja alueellisten toimielinten vaalien seurantaryhmään

164 1 kpl Talousarvion laadintaohjeet ja määrärahakehys vuodelle 2015

165 1 kpl Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020/lausuntopyyntö

166 - Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin osallistumisesta Sinettäjoen kalataloudelliseen kunnostamishankkeeseen

167 - Valtuustoaloite Rovaniemen sivukylien palveluiden parantaminen

168 3 kpl Eero Svanbergin oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa

169 1 kpl Eeva Jänkälän oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 10.3.2014, 110 §, koskien Kivitaipaleen osayleiskaavaa

170 1 kpl Mervi Karintin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 10.3.2014, 110 §, koskien Kivitaipaleen osayleiskaavaa

171 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-88-4, Kaartokatu 8, Tilaliikelaitos

172 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-282-6, Miehentie 10

173 7 kpl Poikkeamishakemus tontille 15-2222-1, Tuomaantie 32

174 1 kpl Metsästysvuokrasopimusten uusiminen Vikajärven kylällä / Vikajärven Erä ry

175 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

16.4.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=16%2e4%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 31.3.2014

3 - Viranhaltijapäätökset

4 1 kpl Nuoriso/Nuorisopalveluiden toiminta- ja asiakaskysely 2013

5 - Liikunta / Vuoden urheiluteko 2013

6 1 kpl Liikunta / Vuoden seuratoimitsija 2013

7 - Liikunta / Vuoden 2013 rovaniemeläinen urheilija

8 2 kpl Liikunta / Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen esivuokrasopimus

9 - Kulttuuri / Kulttuurin tehtäväalueen Lapin Taiteilijaseura ry:n sopimus vuodelle 2014

10 - Ympäristötaiteen kilpailu 2014

11 1 kpl Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma

12 - Kulttuuri/Kulttuuriavustukset 2014

13 - Muut asiat

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

VKO 15/2014

2.4.2014 17:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=2%2e4%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Ajankohtaiset asiat

15 - Ilmoitusasiat

16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

17 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio

18 - Muut asiat

19 - Pöytäkirjan tarkastaminen

20 - Kokouksen päättäminen

8.4.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=8%2e4%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

36 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

37 - Ajankohtaiset asiat

38 - Avustus kolmannen sektorin toimijoille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

39 1 kpl Rovaniemen kaupungin ja Lapin ELY- keskuksen välinen sopimus pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

40 - Rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen määrärahan käyttö 2011 - 2013 ja suunnitelma vuodelle 2014

41 1 kpl Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien merkitseminen kunnan ylläpitämään rekisteriin

42 2 kpl Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2014-2016

43 1 kpl Terveydenhuollon palvelutilauksen muuttaminen/pikapoliklinikkatoiminnan käynnistäminen

44 1 kpl Tietosuojavastaavan nimeäminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

45 4 kpl Tilahankkeiden valmistelu- ja toteutusohje

46 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-28.2.2014

47 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

48 - Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 11.-12.9.2014

10.4.2014 09:00 Nuorisovaltuusto (NUVA)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=NUVA&pvm=10%2e4%2e2014%2009%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Liikuntamahdollisuudet Rovaniemellä

2 1 kpl Nuorisopalveluiden toiminta- ja asiakaskysely 2013

3 2 kpl Nuorisovaltuuston toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sekä talousarvio 2014

4 1 kpl Nuorisovaltuuston toimintasääntö

5 - Nuorten kuulemistilaisuus 2014

6 - Nuorisovaltuuston koulukäynnit 2014

7 - Nuorisovaltuustovaalit 2014

8 1 kpl Nuorisovaltuuston osallistuminen veteraanipäivään 27.4.2014

9 - Muut asiat

10 - Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen

VKO 14/2014

31.3.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=31%2e3%2e2014%2009%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

25 1 kpl Talouden seuranta 2014

26 1 kpl Vuosisuunnitelma 2014

27 1 kpl Tarkastuslautakunnan vuosikello ja kokousaikataulu

28 - Arviointikertomus 2014

29 - Kuntakonsernin talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi

30 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

31 - Kokouksen päättäminen

31.3.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=31%2e3%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

118 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

119 - Ilmoitusasiat

120 - Kaupunginvaltuuston 27.1.2014 täytäntöönpano

121 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Jokelan Hautaustoimisto Ky:n valitukseen vainajien kuljetus- ja hautauspalvelujen hankintaa koskevassa asiassa

122 1 kpl Markkinaoikeuden päätös 10.3.2014 Veljekset Karjalainen Oy:n hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta

123 3 kpl Lausunnon antaminen Rovaniemen hallinto-oikeudelle Kirsi Kumpulaisen valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.11.2013, 151 §

124 1 kpl Lausunnon antaminen Erkki Pääkkösen valitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 3.2.2014, 36 §, koskien tarjousten perusteella myytäviä maa-alueita

125 5 kpl Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 17.2.2014, 64 §

126 3 kpl Leena Jääskeläisen ja Jorma Hovin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 407 §, koskien Lappia - taloprojektin palkkoja

127 - Eroaminen liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä / Mari Tapio

128 1 kpl Europarlamenttivaalien 2014 ennakkoäänestyspaikkoina toimivien laitosten määrääminen

129 - Vaalimainonnasta määrääminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa

130 1 kpl Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten

131 - Valtuustoaloite tutkimuksen tekemisestä mitkä keskeiset muutokset ovat vaikuttaneet Rovaniemen suuralueiden väestömuutoksiin

132 1 kpl Kansalaisaloite: Poikkeusolojen viestiliikenne

133 - Rovaniemen kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

134 6 kpl Johtokuntien tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2013

135 4 kpl Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2014

136 4 kpl Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

137 2 kpl Lappi-sopimus - Lapin maakuntaohjelma 2014- 2017

138 - Toimiohjeet / Rovaniemen Kehitys Oy

139 - Irtisanoutuminen Napapiirin Veden toimitusjohtajuudesta / Niemelä Hannu

140 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

141 4 kpl Tilahankkeiden valmistelu- ja toteutusohje

142 2 kpl Jukolan viestin hakeminen Rovaniemelle

143 1 kpl Vt 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla välillä Oijustie - Erottaja / Toteuttamissopimuksen hyväksyminen

144 6 kpl Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu

145 6 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie

146 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103

147 4 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki

148 2 kpl Luovutusehdot tontille 15-1186-1 ja sen vuokraaminen

149 1 kpl Vuokrasopimuksen jatkaminen / Lumijärvi

150 3 kpl Tonttihakemus / Rovaniemen Taksipalvelut Oy

151 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

1.4.2014 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ELINKJ&pvm=1%2e4%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

21 - Viranhaltijapäätökset

22 - Rovaniemen Yrittäjänaiset ry:n toiminnan esittely

23 - Valtuustoaloite kalastajille tilat ja kylmähuone

24 1 kpl Rovaniemen elinkeino-ohjelman päivitys

25 - Muut asiat

26 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Elinkeinojaoston 1.4.2014 esityslista koosteena

Elinkeinojaoston 1.4.2014 esityslistan liitteet koosteena

1.4.2014 15:00 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=JATEHJAO&pvm=1%2e4%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

9 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset

10 - Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä

2.4.2014 17:00 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=2%2e4%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Ajankohtaiset asiat

15 - Ilmoitusasiat

16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

17 - Yläounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio

18 - Muut asiat

19 - Pöytäkirjan tarkastaminen

20 - Kokouksen päättäminen

3.4.2014 17:00 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAKELT&pvm=3%2e4%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Ajankohtaiset asiat

15 - Ilmoitusasiat

16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

17 - Alakemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio

18 - Muut asiat

19 - Pöytäkirjan tarkastaminen

20 - Kokouksen päättäminen

VKO 13/2014

24.3.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=24%2e3%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

18 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

20 - Eroaminen Rovaniemen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Kalervo Björkbacka

21 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi

22 - Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Raudaskoski Petra

23 6 kpl Ounasrinteen koulun uudisrakennushanke

24 1 kpl Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen tarveselvitys ja rahoitus

25 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013 - 2016

26 6 kpl Asemakaavan muutos 15.kaupunginosa kortteli 2188 tontti 1, kortteli 2189 tontti 8 sekä kevyen liikenteen väylä, Pannukorva

27 6 kpl Kivitaipaleen osayleiskaava

28 5 kpl 9. kaupunginosa asemakaava, Alakorkalo, osa-alue 2

29 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet

30 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista kohdat 18_25 koosteena

Kaupunginvaltuuston esityslista kohdat 26_28 koosteena

Kaupunginvaltuuston esityslista kohdat 29_30 koosteena

25.3.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=25%2e3%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

38 - Ajankohtaiset asiat

39 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset

40 2 kpl Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1 .- 28.2.2014

41 - Pihkaporintien alueen peruskorjausurakan tarjouspyyntö

42 - Angry Birds puiston saniteettitilat

43 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta 32

44 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12

45 5 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan kortteli 9024 tontti 7

46 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9060 ja 9063 sekä Teollisuusraiteen alue, Ahjotie, Vasaratie

47 3 kpl Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2176 tontti 1 sekä virkistysalue, Pitkäkuja

48 6 kpl Asemakaavan muutos 18. kaupunginosan korttelit 7002-7007, Joulupukintie

49 4 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki

50 6 kpl Ranta-asemakaavan laatiminen Vikajoen ranta-alueelle, tila 5:103

51 - Ilmoitusasiat / muut asiat

52 - Pöytäkirjan tarkastaminen

25.3.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=25%2e3%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

18 - Ajankohtaiset asiat

19 - Ilmoitusasiat

20 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

21 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio

22 - Muut asiat

23 - Pöytäkirjan tarkastaminen

24 - Kokouksen päättäminen

26.3.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=26%2e3%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

30 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

31 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

32 - Lausunnot Turveruukki Oy:n Heini-Honkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta, Ranua

33 - Lausunto Pohjolan Painekyllästys Oy:n puunkyllästämön ympäristöluvan tarkistamisesta, Rovaniemi

34 1 kpl Virpi Haavikon hakemus poikkeamisesta Ylitornion Portimojärvelle

35 1 kpl Eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen arviointi 2013

36 7 kpl Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2013

37 1 kpl Rovakaaren Ympäristöterveydenhuollon maksut

38 1 kpl Jätevesiavustuksien myöntämisperusteet ja toteutus vuonna 2014

39 1 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Mäntykallio 698-402-450-2, Pulkkakorpi 698-402-451-0 ja Mäntykumpu 698-402-452-1 nimisille tiloille, Rovaniemi, Vanttausjärvi.

40 2 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Kanerva 698-409-56-32 nimiselle tilalle, Rovaniemi, Olkkajärvi

41 2 kpl Sähköjohdon sijoittaminen Karhakkamaan hiekkahalli 698-407-119-3 nimiselle tilalle, Rovaniemi, Olkkajärvi

42 1 kpl Koy Aviakaaren rakennuslupahakemus huoltohallirakennuksen ja 4 kpl pihakatosten rakentamiseksi, rakennuslupa 2014-84

43 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

26.3.2014 17:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SODAKLT&pvm=26%2e3%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

4 - Sodankyläntien aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio

5 - Muut asiat

6 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7 - Kokouksen päättäminen

VKO 12/2014

17.3.2014 17:00 Alaounasjoen aluelautakunta (ALAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAOULT&pvm=17%2e3%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Ajankohtaiset asiat

15 - Ilmoitusasiat

16 1 kpl Sisäisen valvonnan järjestäminen/alueelliset palvelut

17 - Alaounasjoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio

18 - Muut asiat

19 - Pöytäkirjan tarkastaminen

20 - Kokouksen päättäminen

1 1 kpl Avustushakemus koululaisten kuljetuksiin luisteluun Lappi Areenalle

2 1 kpl Tapion kylät ry:n hakemus Tapion kylätalon tukemiseen

18.3.2014 14:00 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ELINKJ&pvm=18%2e3%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

14 - Viranhaltijapäätökset

15 - Lapin Elämystuotanto Oy:n toiminnan esittely

16 3 kpl teollisuustontin 8-8142-3 vuokraaminen Janne Muotka

17 - Markkinointiyhteistyö Lumikuningatar elokuvan kanssa vuosina 2014 - 2015

18 2 kpl Mäntyvaara-Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostus -hankkeen väliraportti

19 - Muut asiat

20 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

18.3.2014 14:30 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=18%2e3%2e2014%2014%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

33 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

34 1 kpl Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1. - 31.12.2013

35 1 kpl Yhteistyösopimus Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvän muutoksen suunnittelusta ja hankeen projektin johtajan palkkaamisesta

18.3.2014 17:00 Yläkemijoen aluelautakunta (YLAKLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAKLTK&pvm=18%2e3%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ilmoitusasiat

2 - Ajankohtaiskatsaus

3 - Yläkemijoen aluelautakunnan tilinpäätöstiedot 1.1. - 31.12.2013

4 - Yläkemijoen aluelautakunnan tuloskortti 2013

5 - Yläkemijoen aluelautakunnan vuoden 2015 talousarvio

6 1 kpl Sisäisen valvonnan suunnitelma/Yläkemijoen aluelautakunta

7 1 kpl Kylätilan vuokraaminen Auttin kylätaloyhdistykseltä

8 - Kylätilan vuokraaminen Pirttikosken entiseltä ala-asteelta

9 8 kpl Avustukset hiihtolatujen kunnossapitoon talvikaudelle 2014

10 - Muut asiat

11 - Kokouksen päättäminen

19.3.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=19%2e3%2e2014%2008%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

34 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

35 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

36 1 kpl Tilaliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

37 1 kpl Tilaliikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet ja arviointi 2012 - 2013 ja suunnitelma 2014

38 4 kpl Tilahankkeiden valmistelu- ja toteutusohje

39 - Ostotarjous Kympintie 5 omakotitalosta

40 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 28.2.2014

41 1 kpl Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

42 1 kpl Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

43 1 kpl Työterveysliikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2013

44 - Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

45 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

46 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

47 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen riskienhallintaraportti vuodelta 2013

48 3 kpl Ilmoitusasiat

49 - Kokouksen päättäminen

19.3.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=19%2e3%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

36 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

37 - Ajankohtaiset

38 - Palvelukeskusten talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2014

39 3 kpl Tuotanto-osastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2013

40 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

41 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

42 - Vapaa-ajanpalvelujen johtajan varahenkilö

43 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

44 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

45 - Kokouksen päättäminen

19.3.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=19%2e3%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

27 - Ajankohtaiset asiat

28 - Liikunta ja nuoriso / Viranhaltijapäätökset

29 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.2. - 28.2.2014

30 1 kpl Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta- ja talousraporttikertomus vuodelta 2013

31 6 kpl Kulttuuri/Kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleisten kulttuuripalveluiden palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.12.2013

32 1 kpl Kulttuuripalveluiden palvelutilaus 2014/täydentäminen

33 - Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit 2014/Käyttösuunnitelman muutos

34 1 kpl Valtuustoaloite Frisbeegolf-rata Muurolaan

35 1 kpl Liikunta / palveluverkko/Puistolampi

36 6 kpl Asemakaava ja asemakaavan muutos, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus

37 1 kpl Lausunto Rovaniemen kansainvälistymisohjelman luonnokseen

38 - Muut asiat

39 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen 19.3. esityslista koosteena

Kokouksen 19.3. esityslistan liitteet koosteena

20.3.2014 12:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=20%2e3%2e2014%2012%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

26 - Ajankohtaiset asiat

27 - Tiedotusasiat

28 - Koulutuslautakunnan talousraportti 2/2014

29 - Koulujen kesäkerhot 2014

30 - Vihreä lippu -ohjelman laajentaminen

31 - Koulutuksen arviointineuvoston raportti maahanmuuttajien opetuksen järjestämisestä

32 1 kpl Lausunto Rovaniemen kansainvälistymisohjelman luonnokseen

33 - Koulupihojen pieninvestoinnit vuodelle 2014

34 - Kansalaisopiston asiakasmaksujen korottaminen lukuvuodelle 2014-2015

35 - Päivähoitomaksujen tarkistus 1.8.2014 lukien

36 - Varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteet/suunnitelma ja aikataulu

37 - Päiväkoti Kulleron uudisrakennuksen tarveselvitys

38 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen 20.3.2014 esityslista koosteena

Kokouksen 20.3.2014 liitteet koosteena

VKO 11/2014

10.3.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=10%2e3%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

77 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

78 - Ilmoitusasiat

79 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Gigantti Oy Ab:n valitukseen kotitalouskoneiden ja viihde-elektroniikan hankintaa koskevassa asiassa

80 1 kpl Valtiokonttorin päätös Kiinteistö Oy Rovatalon vuosimaksulainojen muuttamisesta kiinteäehtoisiksi

81 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Mäntylä Heidi

82 1 kpl Eroaminen koulutuslautakunnan varajäsenyydestä / Raudaskoski Petra

83 2 kpl Kaupunginvaltuutettu Kalervo Björkbackan oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 3.2.2014, 40 §

84 - Kokousedustajan nimeäminen/Peräpohjolan kehitys ry

85 - Toimiohjeet / Rovaniemen Kehitys Oy

86 4 kpl Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2014

87 - Sijoitus / Fennia Varainhoito Oy

88 - Maksusitoumuksen jatkaminen Auttin kylätalon investointien ennakkorahoitukseen

89 3 kpl Muutos Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n oman pääoman vahvistamiseksi laadittuun luovutuskirjaan 19.12.2013

90 1 kpl Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön lainat Rovaniemen kaupungille

91 3 kpl Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

92 4 kpl Ounasrinteen koulun uudisrakennushanke

93 1 kpl Keskuskentän katsomo- ja monitoimirakennuksen tarveselvitys ja rahoitus

94 - Tilaliikelaitoksen johtokunnan esitys poistosuunnitelman muutoksesta ja liikelaitosavustuksesta

95 8 kpl Käyttösuunnitelmat ja palvelutilaukset 2014

96 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin uusien tulolähteiden kartoittaminen

97 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin talouden tervehdyttämiseksi

98 1 kpl Valtuustoaloite kaupunki käynnistää kokeilun "nimettömästä työnhausta" rekrytoinneissaan

99 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin sisäinen henkilöstö- ja luottamushenkilökoulutus

100 1 kpl Valtuustoaloite Kiinteistö Oy Rovatalon hallitukseen valittaviksi

101 1 kpl Valtuustoaloite kaupungin aktivoitumisesta nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa

102 5 kpl Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet

103 3 kpl Avoin hallinto

104 2 kpl Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2013 - 2016

105 2 kpl Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

106 - Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen

107 1 kpl Selvityspyyntö kotisairaalapalvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta

108 - Sopimus Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen välinehuollon siirtämisestä liikkeen luovutuksena Lapin sairaanhoitopiirille 1.4.201

109 3 kpl Suhangon vaihemaakuntakaava

110 6 kpl Kivitaipaleen osayleiskaava

111 3 kpl Maankäyttösopimus / Alakorkalo

112 5 kpl 9. kaupunginosa asemakaava, Alakorkalo, osa-alue 2

113 6 kpl Poikkeamishakemus tilalle RN:o 35:61, Syvälahdentie, Lehtojärvi

114 3 kpl Luovutusehdot tontille 13-13176-1 / Ylikylä

115 2 kpl Luovutusehdot Rautiosaaren yleiskaavan mukaiselle PY -rakennuspaikalle

116 2 kpl Luovutusehdot Norvajärven yleiskaavan mukaiselle Y- rakennuspaikalle

117 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

68 1 kpl Markkinaoikeuden päätös Lapin Teollisuusrakennus Oy:n valitukseen kaupunginhallituksen ja tilaliikelaitoksen päätöksistä koskien Lappiatalon peruskorj

69 2 kpl Ystävyydenpuiston vuokrasopimuksen jatkaminen

70 1 kpl KVTES:n mukaiset hinnoittelemattomien ja hallinnon hinnoittelun tva-ryhmät

71 - Kaupunginhallituksen päätettävät KVTES-tehtäväpalkat

72 - Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevien johtajien työnvaativuuden arviointi ja palkkaustaso

73 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

74 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

75 - Toimiohjeet / Rovaniemen Kehitys Oy

76 - Menestyneen urheilijan huomioiminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

22 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

23 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset

24 2 kpl Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

25 1 kpl Lausunto Rovaniemen kansainvälistymisohjelmasta

26 - Matti Henttusen valtuustoaloite Peterinniementien valaistuksen toteuttamiseksi

27 2 kpl Kevyen liikenteen väylän nimen muuttaminen, Hiihtomajankuja

28 2 kpl Sinettäjärven osayleiskaavan päivittäminen

29 2 kpl Vanttauskosken osayleiskaava

30 4 kpl Asemakaavan muutos tontilla 15-2189-10, Pannunkorva 2

31 5 kpl Asemakaavan muutos tontilla 3-98-1, Evakkotie 8

32 5 kpl Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 8018 tontti 3, Sipolantie

33 6 kpl Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa kortteli 3030 tontit 1 ja 2, Korotie

34 - Ilmoitusasiat / muut asiat

35 - Pöytäkirjan tarkastaminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

19 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

20 - Ajankohtaiset asiat

21 1 kpl Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

22 1 kpl Talouden tasapainottamisohjelma (TALTTO)

23 1 kpl Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteutumisvertailu

24 - Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.- 31.1.2014

25 - Selvityspyyntö kotisairaalapalvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta

26 - Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma vuoteen 2020 - ohjelman päivittäminen

27 1 kpl Kotihoidon myöntämisperusteet 1.3.2014 alkaen

28 - Sisäisen valvonnan raportointi vuodelta 2013 ja suunnitelma vuodelle 2014

29 1 kpl Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuntoutuksen linjaukset koskien alle 16-vuotiaita kuntalaisia

30 1 kpl Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuntoutuksen linjaukset koskien yli 16-vuotiaita kuntalaisia

31 - Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset

32 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

15 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

16 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

17 1 kpl Määräys kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaa koskevien tietojen toimittamisesta. Rovaniemi, Ranua, Pello, Ylitornio ja K

18 - Uhkasakon asettaminen kiinteistölle Louhoskristo 854-404-12-57, roskaantuneen alueen puhdistaminen, Pello

19 - Lausuntopyyntö Kimmo Kantomaan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta os. Raanujärventie 1991 95660 Kantomaanpää, Ylitornio

20 1 kpl Lausunto Piilolan ranta-asemakaavasta, Ranua

21 1 kpl Lausunto asemakaavaehdotuksesta, 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus.

22 1 kpl Rakennuslupahakemus 2014-8, 698-5-512-6, Jokiväylä 9 (Opetusrakennus k-a 1349 m2)

23 1 kpl As Oy Rovaniemen Pääskyn rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi, rakennuslupa 2014 - 7

24 1 kpl Airi ja Matti Saijetsin hakemus poikkeamisesta rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen Vitikanpään Ketavaaraan, nro 2014-47

25 1 kpl Hyskypoint Oy:n hakemus poikkeamisesta Meltaukseen, nro 2014-65

26 1 kpl Kemijoki Oy:n maa-aineslupahakemus Jokkavaaran sora-alueelle, Rovaniemi

27 1 kpl Lausunnon antaminen Rovaniemen hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien ympäristölautakunnan päätöstä 17.12.2013 § 196, maa-aineslupa Napapiirin Kul

28 1 kpl Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2013

29 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Talouden seuranta 2014

2 2 kpl Vuosisuunnitelma 2014

3 - Kuulemiset vastuukuntamallista

4 - Arviointikertomuksen sisältörungosta päättäminen

5 1 kpl Konsernin toimintojen ja talouden seurannasta saatu palaute

6 1 kpl Tuloskortti vuodelta 2013

7 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

8 - Kokouksen päättäminen

27.2.2014 12:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=27%2e2%2e2014%2012%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Tiedotusasiat

3 1 kpl Koulutuslautakunnan talousraportti 1/2014

4 4 kpl Tuloskortit vuodelta 2013

5 1 kpl Koulutuslautakunnan alustavat tilinpäätöstiedot 1.1. - 31.12.2013

6 2 kpl Koulutuspalveluiden ja lasten päivähoitopalveluiden arviointiraportit 2013

7 - Meltauksen koulukiinteistössä järjestettävät palvelut/kuuleminen

8 - Varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteiden laatiminen

9 1 kpl Päivähoidon palvelusetelin arvontarkistus 2014

10 10 kpl Päiväkoti Kulleron uudisrakennuksen tarveselvitys

11 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Kokouksen esityslista koosteena

Kokouksen liitteet koosteena

27.2.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=27%2e2%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

19 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

20 - Ajankohtaiset

21 - Vastaus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Erja Tennilän valitukseen koskien etuuskäsittelijän virkavaalipäätöstä

22 1 kpl Suunnitelma sisäisen valvonnan järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa

23 - Psykologin viran perustaminen perheneuvolaan

24 - Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheneuvolaan

25 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

26 1 kpl Tiedoksi

27 1 kpl Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen matkaraportit

28 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

29 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit

30 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

31 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

32 1 kpl Suunnitelma sisäisen valvonnan järjestämisestä/sivistyspalvelujen tuotanto-osasto

-2 - Kansilehti

-1 - Kansilehti

34 - Koulutuspalvelujen johtaja

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

52 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

53 - Ilmoitusasiat

54 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rovaniemen kaupunginhallituksen valitukseen täytäntöönpanoa kieltämistä koskevassa asiassa/Rovaniemen hallinto-oik

55 - Eroaminen Rovaniemen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Kalervo Björkbacka

56 1 kpl Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten

57 1 kpl Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten

58 1 kpl Lausuntopyyntö pelastustoimen aluejaosta

59 2 kpl Lausunto / Ylitornion kunnan hakemus selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisesta

60 1 kpl Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin ja yhteisöihin

61 5 kpl Tasa-arvosuunnitelma 2014-2015

62 6 kpl Asemakaavan muutos 15.kaupunginosa kortteli 2188 tontti 1, kortteli 2189 tontti 8 sekä kevyen liikenteen väylä, Pannukorva

63 3 kpl Maa-alueen vuokraaminen tukiasemaa varten / TeliaSonera Finland OyJ

64 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Einarila RN:o 40:173 / Poikela

65 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 3-352-1, Kiertotie 19

66 6 kpl Poikkeamishakemus tontille 18-7006-3, Punakuononpolku 1

67 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

18.2.2014 16:30 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=18%2e2%2e2014%2016%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

6 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta

7 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014

8 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

9 - Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

10 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

11 - Muut asiat

12 - Pöytäkirjan tarkastaminen

13 - Kokouksen päättäminen

19.2.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=19%2e2%2e2014%2008%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

21 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 31.1.2014

22 1 kpl Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talous 2013, tuloskortti

23 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

24 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

25 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen sisäisen valvonnan toimenpiteet 2012-2013 ja arviointi sekä suunnitelma 2014

26 2 kpl Napapiirin Veden sopimusehdot, yleiset toimitusehdot ja taksa- ja palvelumaksuhinnasto

27 1 kpl Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

28 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

29 - Lappia-talon peruskorjauksen ja laajennuksen rakennusteknisten töiden urakkatarjoukset

30 - Monitoimikeittiön rakentaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä vuokrattuun Kairatien toimipisteeseen

31 - Kiinteistö Oy Rakan Veteraanien veteraanijärjestöjen omistusosuuden ostaminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014

4 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

5 - Muut asiat

6 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7 - Kokouksen päättäminen

19.2.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=19%2e2%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Liikunta ja nuoriso / Viranhaltijapäätökset

3 - Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti ajalta 1.1. - 30.1.2014

4 2 kpl Vapaa-ajanlautakunnan talouden tasapainottamisesta 2014-2017

5 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014

6 2 kpl Nuoriso/ Nuorisopalveluiden tuloskortti ja talousraportti vuodelta 2013

7 - Liikunta/ Vuoden urheilija, Vuoden urheiluteko ja vuoden seuratoimitsija 2013 esitykset

8 2 kpl Liikunta/ Liikuntapalveluiden tuloskortti ja talousraportti 2013

9 1 kpl Liikunta/ Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma

10 1 kpl Kulttuuri/tuloskortti 2013

11 - Kulttuuri/vuoden 2013 kulttuuriavustusten raportointi

12 6 kpl Kulttuuri/Kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleisten kulttuuripalveluiden palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.12.2013

13 - Muut asiat

14 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

20.2.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=20%2e2%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 1 kpl Ranuantien aluelautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014

4 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

5 - Muut asiat

6 - Pöytäkirjan tarkastaminen

7 - Kokouksen päättäminen

VKO 7/2014

11.2.2014 12:30 Elinkeinojaosto (ELINKJ)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ELINKJ&pvm=11%2e2%2e2014%2012%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Viranhaltijapäätökset

2 - Elinkeinot tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2014

3 1 kpl Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10. - 31.12.2013

4 1 kpl Matkailu- ja markkinointipalvelujen palvelusopimuksen toteutuminen 1.10.- 31.12.2013

5 1 kpl House of Lapland Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo, valmisteluhanke

6 3 kpl Tonttihakemus 18. kaupunginosa, kortteli 5802, tontti 1/Joulumaantie 19

7 3 kpl Tonttihakemus 18. kaupunginosa, kortteli 5801, tontti1/Joulumaantie 25

8 3 kpl Tonttihakemus 18. kaupunginosa. kortteli 5812, tontti 2/Pukinpolku 63

9 3 kpl Teollisuustonttihakemus 16. kaupunginosa, kortteli 6295, tontti 1/Jämytie 23 a

10 3 kpl Tontin 8-8199-5 vuokraaminen / JT-Konetyöt

11 - Ranuan kunnan elinkeinojen kehittäminen

12 - Muut asiat

13 - Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

Elinkeinojaoston liitteet'

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta

6 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

7 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014

8 - Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

9 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

10 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

11 - Muut asiat

12 - Pöytäkirjan tarkastaminen

13 - Kokouksen päättäminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 - Lausunto asukasturvallisuuden parantamiseksi valtatie 4 osalta

6 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

7 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014

8 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

9 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

10 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

11 - Muut asiat

12 - Pöytäkirjan tarkastaminen

13 - Kokouksen päättäminen

§ Liitteet Otsikko

1 - Ilmoitusasiat

2 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

3 - Ajankohtaiskatsaus

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

5 - Yläkemijoen aluelautakunnan talouden käyttösuunnitelma 2014

6 2 kpl Yläkemijoen aluelautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014

7 - Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

9 6 kpl KotiapuKuponki-toiminnan jatkaminen Yläkemijoen alueella

10 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

11 1 kpl EL. Yläkemijoen yhdistys r.y. Avustushakemus eläkeläistilan vuokraan

12 - Muut asiat

VKO 8/2014

18.2.2014 16:30 Yläounasjoen aluelautakunta (YLAOULT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YLAOULT&pvm=18%2e2%2e2014%2016%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

6 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta

7 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan palvelutilaus 2014

8 1 kpl Rovaniemen kansainvälistymisohjelma

9 - Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

10 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

11 - Muut asiat

12 - Pöytäkirjan tarkastaminen

13 - Kokouksen päättäminen

VKO 6/2014

3.2.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=3%2e2%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

32 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

33 - Ilmoitusasiat

34 2 kpl Minna ja Jorma Järvisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 396 §,Tarjousten perusteella myytävät maa-alueet no 3/Haarakangas

35 2 kpl Minna ja Jorma Järvisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 395 §/Tarjousten perusteella myytävät kiinteistöt kohde 2/Juotaks

36 7 kpl Erkki Pääkkösen sekä Minna ja Jorma Järvisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.10.2013, 394 §, Tarjousten perusteella myytävät maa-a

37 9 kpl Pirtteckosken kylät yhdessä ettenpäin ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä

38 2 kpl Raimo Maunun vaatimus asiavirheen korjaamiseksi

39 1 kpl Kaupunginhallituksen alaisten tehtäväalueiden käyttösuunnitelma vuodelle 2014

40 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viran täyttäminen

41 1 kpl Erityissuunnittelijan toimen perustaminen perusturvapalveluihin

42 - Kaupungintalon valtuustosalin AV-järjestelmien uusiminen

43 - Kehittämis- ja toimintatuet 2014

44 1 kpl Hallinto- ja johtosäännön toimivuuden arviointi ja kehittämistyön jatkaminen

45 2 kpl Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013 - 2020

46 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen kannasta Fennovoiman ydinvoimalahankkeen valtuustossa päättämiseksi

47 1 kpl Valtuustoaloite valtuuston työjärjestyksen muuttamisesta kaupunginjohtajan ja kaupunginhalliltuksen puheenjohtajan raportointivelvoitteesta

48 3 kpl Määräalan ostaminen tilasta Einarila RN:o 40:173 / Poikela

49 1 kpl Asuntotonttia 11-11317-3 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä os. Ruiskatu 5

50 1 kpl Ideakilpailun järjestäminen yleiskaavan laatimista varten, Koskipuisto/ Valionranta

51 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

11 2 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja talousarvion toteutumista edistävät toimenpiteet vuodelle 2014

12 2 kpl Ilmoitusasiat

13 1 kpl Tilaliikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen toiminta ja talous

14 - Työterveysliikelaitoksen talousarvio 2014 ja suunnitelma 2015-2017

15 - Työterveysliikelaitoksen riskienhallinta suunnitelma 2014

16 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

17 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2014

18 1 kpl Napapiirin Vesi liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen toiminta ja talous

19 - Kokouksen päättäminen

VKO 5/2014

27.1.2014 16:00 Kaupunginvaltuusto (KV)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=27%2e1%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 - Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

4 1 kpl Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Leena Jääskeläisen ym. valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksistä koskien vastuuvapauden myöntämistä

5 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hiltunen Kirsi

6 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Salminen Päivi

7 3 kpl Asemakaavan muutos Ruokasenkadun kukkakioski, Ruokasenpuisto

8 1 kpl Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

9 13 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO

10 2 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen

11 - Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet

Kokouksen oheismateriaali:

Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen koosteena

Kaupunginvaltuuston esityslistan liitteet koosteena

Kaupunginvaltuuston esityslista II liitteineen koosteena

28.1.2014 14:00 Tekninen lautakunta (TEKNLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TEKNLTK&pvm=28%2e1%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

2 - Tekniset palvelut osaston viranhaltijapäätökset

3 - Mustikkamaan alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta

4 - Kantatie 79 tiejärjestelyt ja Ylikylän kadut urakan tarjouspyyntö

5 3 kpl Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

6 2 kpl Teknisen lautakunnan ja teknisen palvelukeskuksen väliset yhdyskuntatekniikan palvelutilaukset vuodelle 2014

7 1 kpl Teknisen lautakunnan ja teknisen palvelukeskuksen välinen mittauspalvelujen palvelutilaus 2014

8 3 kpl Valtuustoaloite uusien yksityistiekäytäntöjen muuttamisesta

9 - Yksityisteiden kunnossapitoavustukset kunnossapitokaudelle 2013 - 2014

10 1 kpl Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

11 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta 32

12 4 kpl Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12

13 3 kpl Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelin 506 tontilla 5, Ylikorvantie 22

14 2 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan kortteli 9024 tontti 7

15 4 kpl Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9060 ja 9063 sekä Teollisuusraiteen alue, Ahjotie, Vasaratie

16 4 kpl Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2176 tontti 1, Pitkäkuja

17 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10

18 4 kpl Asemakaavan muutos kortteli 3041 tontti 2, Lehtotie 4

19 3 kpl Asemakaavan muutos 7. kaupunginosan korttelin 729 viereisellä puistoalueella, Myllärintie

20 1 kpl Ilmoitusasiat / muut asiat

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta

6 1 kpl Alaounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

7 - Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

9 - Muut asiat

10 - Pöytäkirjan tarkastaminen

11 - Kokouksen päättäminen

28.1.2014 16:00 Perusturvalautakunta (PETULTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PETULTK&pvm=28%2e1%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

2 - Ajankohtaiset asiat

3 - Perusturvalautakunnan osallistuminen koulutus- ym. tilaisuuksiin ja kustannusten korvaaminen

4 - Arvio talouden toteumasta vuodelta 2013

5 1 kpl Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

6 1 kpl Perusturvalautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014

7 1 kpl Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2014

8 2 kpl Rovaniemen kaupungin nuorten kesätyön toteuttaminen vuonna 2014

9 - Perhesosiaalityön ostopalvelujen asiakasmaksut 2014

10 - Omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2014 alkaen

11 1 kpl Valtuustoaloite vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmien aloittaminen ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille ja myös yksinhuoltajille

12 1 kpl Perusturvalautakunnan päätöksenteon delegointi asiakasasioissa

13 - Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset

14 6 kpl Kouluterveyskysely 2013

15 - Tiedoksi perusturvalautakunnalle

16 - Talouden tasapainottamisohjelma (TALTTO)

17 - Erityissuunnittelijan toimen perustaminen perusturvapalveluihin

18 1 kpl Selvitys suun terveydenhuollon välineiden riittävyydestä

29.1.2014 09:15 Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 (TARKLT13)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=TARKLT13&pvm=29%2e1%2e2014%2009%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Tarkistuslautakunnan tositteiden hyväksyminen

2 - Esteellisyyttä koskevat ilmoitukset

3 - Käyttösuunnitelmasta päättäminen

4 - Määräaikaisen suunnittelijan palkkausta koskevat asiat

5 - Määräaikaisen suunnittelijan tehtävät tarkastuslautakunnassa

6 - Hallinto- ja johtosäännön uudistus tarkastuslautakunnan kannalta

7 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi

8 - Nimikkolautakuntien toiminnan ja talouden seurannan raportointi Sodankyläntien aluelautakunnan osalta

9 - Arviointikertomuksen 2013 sisältörungosta ja rakenteesta päättäminen

10 - Kuulemiset arviointityötä varten

11 - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

12 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

29.1.2014 15:00 Ympäristölautakunta (YMPLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=YMPLTK&pvm=29%2e1%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

2 - Ajankohtaiset asiat / taloustilanne

3 3 kpl Eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksut Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella

4 1 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, ympäristöterveydenhuolto

5 2 kpl Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

6 - Terveydensuojelulain 51 §:n 2 momentin mukainen määräys ja kuuleminen terveyshaitan ehkäisemiseksi, Susirajan Kiinteistöt Oy

7 1 kpl Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, 8. kaupunginosa, kortteli 8018, Sipolantie

8 3 kpl Lausunto asemakaavan muutoksesta, 15. kaupunginosan kortteleiden 2188 ja 2189 tonteilla, Pannunkorva

9 2 kpl Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätökseen 2012-175

10 1 kpl Lausunnon antaminen Rovaniemen hallinto-oikeudelle valitusasiassa koskien ympäristölautakunnan päätöstä 20.11.2013 § 183, maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy

11 1 kpl Purkamislupahakemus Ounasrinteen koulu- ja neuvolarakennus, Matkajängäntie 5, 96440 Rovaniemi, lupapäätös 2013-993

12 1 kpl As Oy Lapinaukean Nousun rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi, rakennuslupa 2013-1171

13 1 kpl Kiinteistö Oy Rovaniemen Kauppalantalon rakennuslupahakemus 2013-1173

14 - Pöytäkirjan tarkastaminen ja lupapäätösten antamispäivän määrääminen

Kokouksen oheismateriaali:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 1 kpl Yläounasjoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

6 1 kpl Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta

7 - Yläaounasjoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

9 - Muut asiat

10 - Pöytäkirjan tarkastaminen

11 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

30.1.2014 13:15 Koulutuslautakunta (KOULLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KOULLTK&pvm=30%2e1%2e2014%2013%3a15%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Tiedotusasiat

3 - Ylikylän koulun oppilassijoittelu

4 - Valtuustoaloite palvelualoitteen käyttöönotosta

5 - Koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma 2014

6 1 kpl Koulutuslautakunnan palvelutilaus vuodelle 2014

7 - Sisäisen valvonnan raportointi 2013

8 1 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014

9 - Talousarvion toteutumista edistävät toimenpiteet KH 20.1.2014

10 1 kpl Koulukuljetusten periaatteet

11 - Palveluseteliyrittäjäksi hakeminen

12 - Rovaniemen lukioiden aloituspaikat

13 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

30.1.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=30%2e1%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

2 - Ajankohtaiset

3 - Neljän sairaanhoitajan ja kahden lähihoitajan toimen perustaminen sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen

4 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijäpäätökset

5 - Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

6 3 kpl Palvelukeskusten talousarviot vuodelle 2014

7 3 kpl Kalustohankintasuunnitelmat vuodelle 2014

8 - Arktikum sopimukset 2014

9 - Kulttuuritalo Korundin sopimukset 2014

10 - Sivistyspalvelukeskuksen johtajan viranhaltijapäätökset

11 - Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

12 1 kpl Sivistyspalvelukeskuksen matkaraportit

13 - Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijapäätökset

14 - Kokouksen päättäminen

Kokouksen oheismateriaali:

30.1.2014 16:30 Alakemijoen aluelautakunta (ALAKELT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=ALAKELT&pvm=30%2e1%2e2014%2016%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 - Lausunto asukasturvallisuuden parantamiseksi valtatie 4 osalta

6 1 kpl Alakemijoen aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

7 - Alakemijoen aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

8 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

9 - Muut asiat

10 - Pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen oheismateriaali:

VKO 4/2014

20.1.2014 15:30 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=20%2e1%2e2014%2015%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

22 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

23 - Ilmoitusasiat

24 2 kpl Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen

25 2 kpl Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014

26 1 kpl Toimivalta kiinteän omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa, vuokrauksessa, käyttö-oikeuden myöntämisessä, naapurien kuulemisessa sekä lupa- ja asuntoasioissa

27 - Alueellisten palvelujen johtajan palkan määrääminen

28 13 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO

29 1 kpl Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava

30 2 kpl Määräalan ostaminen tilasta Einarila RN:o 40:173 / Poikela

31 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

21.1.2014 08:30 Liikelaitosten johtokunta (LIIKELJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LIIKELJK&pvm=21%2e1%2e2014%2008%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

2 - Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

3 2 kpl Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2014

4 - Työterveysliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

5 - Työterveysliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

6 1 kpl Napapiirin Veden toiminta- ja talouskatsaus

7 - Napapiirin Veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset

8 2 kpl Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 5.9.2012, 58 §/toimitusjohtaja

9 - Napapiirin Veden sopimusehdot, yleiset toimitusehdot ja taksa- ja palvelumaksuhinnasto

10 - Kokouksen päättäminen

22.1.2014 15:00 Sodankyläntien aluelautakunta (SODAKLT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SODAKLT&pvm=22%2e1%2e2014%2015%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

5 1 kpl Sodankyläntien aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

6 1 kpl Aloite Misin kyläyhdistyksen tilojen vuokraus

7 - Kylien palvelujen tuottaminen kyläosuuskunnan toimesta

8 - Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

9 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

10 - Muut asiat

11 - Pöytäkirjan tarkastaminen

12 - Kokouksen päättäminen

22.1.2014 16:00 Vapaa-ajanlautakunta (VAPAJLTK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=VAPAJLTK&pvm=22%2e1%2e2014%2016%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

188 - Ounasvaaran lajikohtainen olosuhde esittely

189 - Ajankohtaiset asiat

190 - Nuoriso / Vuoden nuorisotekopalkinto 2014

191 - Hallinto- ja johtosäännön muuttaminen

192 2 kpl Liikunta- ja nuorisopalveluiden sisäisen valvonnan toimenpiteet ja suunnitelma

193 1 kpl Liikuntapalveluiden tukemat liikuntatilojen talvivuorot

194 2 kpl Nuorisopalveluiden hinnaston tarkistus

195 5 kpl Liikuntapalveluiden hinnaston tarkistus

196 1 kpl Kulttuuripalveluiden palvelutilaus 2014

197 - Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset

198 - Muut asiat

199 - Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

23.1.2014 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=23%2e1%2e2014%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Ajankohtaiset asiat

2 - Ilmoitusasiat

3 - Aluelautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminen

4 - Aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, päätösten kuuluttaminen ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

5 - Ranuantien aluelautakunnan vuosikello 2014 ja kokousaikataulu

6 - Aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014

7 - Rovaniemen talouden tasapainottaminen

8 - Muut asiat

9 - Pöytäkirjan tarkastaminen

10 - Kokouksen päättäminen

VKO 3/2014

13.1.2014 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=13%2e1%2e2014%2014%3a00%3a00

Kokouksen KH:13.1.2014 14:00:00 esityslista:

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

2 - Ilmoitusasiat

3 - Kaupunginvaltuuston 21.10.2013 täytäntöönpano

4 - Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 täytäntöönpano

5 - Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

6 1 kpl Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Raimo Maunun ja Rovaniemen kaupunginhallituksen valituksiin virkasuhteen irtisanomista ja oikeudenkäyntikulujen ko

7 1 kpl Apulaisoikeuskanslerin päätös Raimo Maunun kanteluun työtodistuksen antamista koskevassa asiassa

8 1 kpl Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Esa Tikkalan kanteluun opettajan sananvapautta koskevassa asiassa

9 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Hiltunen Kirsi

10 - Eroaminen Rovaniemen kaupungin luottamustoimista / Salminen Päivi

11 - Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen 2014 hallinto- ja palveluorganisaatioiden toiminnassa

12 3 kpl Oikaraisen vanhan Uitonpirtin maa-alueen vuokraus Oikaraisen Kyläyhdistys ry:lle

13 3 kpl Asemakaavan muutos Ruokasenkadun kukkakioski, Ruokasenpuisto

14 1 kpl Luovutusehdot Napapiirin liike- ja teollisuustonteille

15 2 kpl Viirinkylän entisen ala-asteen maa-alueen myyminen

16 5 kpl Poikkeamishakemus tilalle R:no 31:116, Lehtojärventie, Sinettä

17 5 kpl Poikkeamishakemus tontille 8-8192-1, Isoaavankuja 2

18 1 kpl Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

19 13 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO

20 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

15.1.2014 08:30 Jätehuoltojaosto (JATEHJAO)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=JATEHJAO&pvm=15%2e1%2e2014%2008%3a30%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 1 kpl Ilmoitusasiat / muut asiat

2 - Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset

3 - Jätehuoltojaoston kokoukset keväällä 2014

4 - Jätehuoltojaoston pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

5 - Jätehuoltojaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja yleisesti nähtävillä pito

6 1 kpl Salassa pidettävien tietojen käsittely ja päätöksistä tiedottaminen jätehuoltojaostossa

7 1 kpl Jätetaksan hintaliitteen muuttaminen 1.3.2014 alkaen

16.1.2014 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=16%2e1%2e2014%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-2 - Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

1 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

2 - Palvelujohtokunnan jäsenten ja viran-/toimenhaltijan salassapitovelvollisuus

3 - Vapaa-ajanpalvelujen johtajan virka

4 - Kokouksen päättäminen

VKO 51/2013

16.12.2013 14:00 Kaupunginhallitus (KH)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=16%2e12%2e2013%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

486 - Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

487 - Ilmoitusasiat

488 1 kpl Lapin käräjäoikeuden (maaoikeuden) tuomio valituksiin lunastustoimituksesta, toimitusnumero 2012-418170

489 1 kpl Markkinaoikeuden päätös koulukuljetuksien hankintaa vuosille 2013-2015 koskevista valituksista

490 1 kpl Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Leena Jääskeläisen ym. valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksistä koskien vastuuvapauden myöntämistä

491 1 kpl Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin toiminnan laadun objektiivinen arviointi

492 1 kpl Valtuustoaloite vuokra-asumisen kustannukset kaupungissamme

493 1 kpl Valtuustoaloite rakentamisen kilpailuttaminen Rovaniemellä

494 - Kaupungin edustajat Lapin keskussairaalan laajennushankkeen arkkitehtikilpailun palkintolautakuntaan

495 1 kpl Toimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeämiseksi

496 - Edustajien nimeäminen Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön hallitukseen

497 4 kpl Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamiseen liittyvien pääomaerien irrottaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä

498 2 kpl Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n oman pääoman vahvistaminen 1.1.2014

499 1 kpl Sijoitustoiminnan ohjeet

500 - Työnantajan edustajat (Kvtes luku II 17 §)

501 - Johtavat tai itsenäiset virat, joiden haltijoille ei suoriteta työaikakorvauksia (KVTES III luvun 23§ 3 mom.).

502 - Palkkausepäkohtien korjaaminen hinnoittelemattomien ryhmän 1.3 osalta, sekä muualla organisaatiossa

503 - Kaavoituspäällikön viran perustaminen / Tekniset palvelut

504 - Kaupungininsinöörin tehtäväpalkan tarkistaminen työn vaativuuden kasvamisen johdosta

505 - Palvelukeskusten johtajien virkanimikkeet 1.1.2014 alkaen

506 3 kpl Päätös pakolaiskiintiön määrästä vuonna 2014

507 5 kpl Ideakilpailun järjestäminen yleiskaavan laatimista varten, Koskipuisto/Valionranta

508 4 kpl Suhangon vaihemaakuntakaava

509 3 kpl Yhteisomistussuhteen osittainen purkaminen / tila Ämmälä

510 13 kpl Maankäyttösopimukset / Vaarala

511 2 kpl Asuntotonttia 10-10144-9 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa os. Veittelänpolku 14

512 3 kpl Maa-alueiden vuokraaminen / Rovaniemen Energia Oy

513 - Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen

514 2 kpl Tontin varaaminen/Yhteistoimintasopimus City-Hotelli Oy:n, Mikael Gröhnin perustettavan yhtiön lukuun ja Rovaniemen kaupungin kesken

16.12.2013 17:00 Ranuantien aluelautakunta (RANUALT)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RANUALT&pvm=16%2e12%2e2013%2017%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

56 - Ajankohtaiset asiat

57 - Ilmoitusasiat

58 - Vuoden 2014 talousarvio

59 2 kpl Kivitaipaleen osayleiskaava

60 3 kpl Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, MAATO

61 - Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston toiminta

62 - Muut asiat

63 - Pöytäkirjan tarkastaminen

64 - Ranuantien aluelautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman vahvistaminen

17.12.2013 14:00 Palvelujohtokunta (PALVEJK)

http://ktweb.rovaniemi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PALVEJK&pvm=17%2e12%2e2013%2014%3a00%3a00

§ Liitteet Otsikko

-1 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)

200 - Palvelujohtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

201 - Tuotanto-osastojen talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2013

202 - Ajankohtaiset asiat

203 1 kpl Ruokapalveluiden hinnasto vuodelle 2014

204 - Teknisen tuotanto-osaston viranhaltijapäätökset

205 - Hallintosuunnittelijan toimen muuttaminen taloussihteerin toimeksi

206 - Määräaikaisen toimistosihteerin toimen jatkaminen maahanmuuttajatoimistossa